Diğer Yardımlar

2020 PYBS, İOKBS Bursu Ne Kadar, Nasıl Alınır, Ne Zaman Yatar ?

2020 yılında PYBS, İOKBS bursu; 290.66 TL olarak belirlenmiştir. PYBS; İOKBS’nin eski adıdır. Başvuru yapıldıktan sonra sınava girilmektedir ve sonrasında kontenjan dahilinde başvuru yapanlar içerisinde burs almaya hak kazanmış olan öğrenciler açıklanmaktadır. Verilen bursun geri ödemesi bulunmamaktadır. Şartları sağlayan öğrenciler ortaöğretim kurumundan mezun olana kadar burs alımına devam edebilmektedirler. 2020 yılında 60.000 öğrenciye İOKBS bursu verilmesi planlanmaktadır. Öğretmen ve gazi çocuklarında kişi başına düşen yıllık gelir miktarına bakılmamaktadır. Ancak başvuru yapacak diğer öğrencilerin bu şartı karşılaması zorunludur.

PYBS, İOKBS Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?

PYBS başvurusu yapmak isteyenlerin sağlamaları gereken koşullar aşağıda verilmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların başvuruları kabul edilmektedir.
 • Öğrencinin ailesindeki fertlerin gelirleri göz önüne alınarak, ailede kişi başına düşen yıllık gelirin 14.640 TL’den az olması istenmektedir.
 • Beşinci sınıftan on birinci sınıfa kadar eğitim görenler başvuru yapabilmektedirler.
 • Sınıf tekrarı yapanların başvuruları kabul edilmemektedir. Ancak geçirdiği ağır bir hastalıktan dolayı sınıf tekrarı yapmış ise; bu sayılmamaktadır.
 • PYBS’ye girecek olan öğrencilerin sınava girdikleri yılda okul değiştirme cezası almamış olmaları gerekmektedir.

PYBS, İOKBS Bursu Başvuru Belgeleri Nelerdir?

PYBS, İOKBS başvurusu yapmak isteyenlerden Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname istenmektedir. Bu belgeye alternatif olarak başvuru esnasında bulundurmaları gereken evraklar şunlardır:

 • Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kurumlardan alınacak olan ailenin son 12 aylık toplam gelirlerini gösteren bir belge istenmektedir. Çalışılan ve çalışılmayan aylar beraber bu belgede belirtilmelidir.
 • Çocuğun ebeveynlerinin bakmakla yükümlü olduğu kişiye ait tedavi yardımı beyannamesi veya mahkeme kararı örneği geçerlidir.
 • Bakmakla yükümlü olunan aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri yazılı bir şekilde beyan edilmelidir.

Aynı Aileden İki Kişi PYBS, İOKBS Bursu Alabilir Mi?

PYBS, İOKBS bursu için istenen belirli şartlar bulunmaktadır. Öğrencilerin bu şartları karşılamaları durumunda başvuru yapmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Aynı aileden iki öğrenci de şartları sağlıyor ise; ikisi de burs alabilmektedir.

PYBS, İOKBS Bursunun Kontenjan Dağılımı Nasıldır?

PYBS, İOKBS bursu almaya hak kazanacak olan kişiler belirlenirken kontenjan dağılımı şu şekilde olmaktadır:

 • Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler kapsamında olanlara açılan kontenjanın %10’u ayrılmaktadır.
 • Bakanlığa baplı olan resmi kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak öğretmenlik yapan, bu kurumlarda öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan veya vefat edenlerin çocukları için %5 oranında kontenjan ayrılmaktadır.
 • Ebeveynlerinin oturduğu bölgede ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokulu olmayan öğrenciler için %5’lik bir kontenjan ayrılmıştır.
 • Diğer öğrenciler için ayrılan kontenjan oranı ise %80 olmaktadır.

PYBS, İOKBS Kontenjanları İle İlgili Özel Durumunu Belgelendiremeyenlere Ne Olur?

PYBS, İOKBS başvurularında özel bir durumu olup, %80’in dışında kalan kontenjanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Ancak durumlarını belgelendirmeden başvuru yapmaları durumunda; başvuru şartlarını karşılayıp karşılamadıklarına bakılmaktadır. Başvuru şartlarını karşılamaları durumunda ise; %80 olarak belirlenmiş diğer kontenjanına dahil edilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

PYBS, İOKBS Burslarının Yatırılma Periyotları Nasıldır?

PYBS, İOKBS bursları; aylık periyotlarda yatırılmaktadır. Ayda bir ödenen bu bursların ilk ödemeleri ise; okulların açılması ile beraber yapılmaktadır. Okullar açıldıktan sonraki 2 hafta içerisinde ödemeler gerçekleşmektedir.

PYBS, İOKBS Bursu Ne Zaman Yatırılır?

PYBS burs ödemeleri ay ortası veya ay sonuna doğru yapılmaktadır. Her ile göre ödemenin yapıldığı tarih farklılık gösterdiği için öğrencilerin hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Ödeme zamanı ile ilgili net bir tarih verebilmek mümkün değildir. Ancak genellikle ayın 25’inde yatırılmaktadır.

PYBS, İOKBS Burs Ödemesi Ne Kadardır?

PYBS bursunun tutarı, 2020 yılı için 290,66 TL olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda 260 TL olarak yatırılan bu tutar zamlanmıştır.

PYBS, İOKBS Bursu Ne Kadar Süre Geçerlidir?

PYBS, İOKBS bursuna başvuru yapmış ve başvurusu onaylanmış olan kişiler; 11. sınıfın sonuna kadar burs almaya devam edebilmektedirler. Öğrenci beşinci sınıfta başvuru yapmış olsa da, yedinci sınıfta başvurusu yapmış olsa da; bursun kesilmesine neden olabilecek bir davranışı olmadığı sürece on birinci sınıfın sonuna kadar burs alabilmektedir.

PYBS, İOKBS Başvuru Tarih Aralığı Nedir?

5 Şubat 2020 tarihi ile 17 Şubat 2020 tarihleri arasında İOKBS başvurularının yapılması gerekmektedir. https://www.eokul.meb.gov.tr adresinden veya MEB’in ve ÖDSGM’nin sitesi üzerinden başvuru işlemi tamamlanabilmektedir. Online olarak başvuru yapmak istemeyenler ise; okul müdürleri ile görüşerek başvuru yapabilmektedirler. Öğrencinin velisinin okul müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir.

PYBS, İOKBS Sınav Giriş Belgesi Ne Zaman Yayınlanacak?

10 Nisan 2020 tarihinde İOKBS’ye girecek olanların sınav giriş belgelerine ulaşmaları mümkündür.

PYBS, İOKBS Ne Zaman Yapılacak?

İOKBS’ye girecek olanların sınavları 6 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. Saat 10:00’da sınav yapılacaktır.

PYBS, İOKBS Nerede Yapılır?

MEB ÖDSGM tarafından yapılan bir sınavdır ve bütün il merkezlerinde bu sınav gerçekleştirilmektedir. Yurt dışında da yapılan bir sınavdır. Fakat yurt dışında yapılabilmesi için sınava en az 10 öğrencinin girmesi gerekmektedir. Yurt dışında sınavın yapılabileceği yerler ise şöyledir:

 • Lefkoşa
 • Riyad
 • Aşkabat
 • Kuveyt
 • Bişkek
 • Medine
 • Taşkent
 • Cidde
 • Bakü
 • Tebük

PYBS, İOKBS’nin Detayları Nelerdir?

İOKBS toplamda 120 dakika sürmektedir. Sınav süresince çoktan seçmeli 100 adet soru sorulmaktadır. Bu soruların her biri 4’er seçeneklidir.

PYBS, İOKBS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İOBS sonuçlarının 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklanması planlanmaktadır. https://www.meb.gov.tr ve https://odsgm.meb.gov.tr adresleri üzerinden İOKBS sonuçlarına ulaşabilmek mümkün olmaktadır. Ayrıca öğrencilerin talep etmeleri durumunda; okul müdürlerinin onaylayıp mühürledikleri sınav sonuç belgeleri de verilebilmektedir. Öğrencinin velisi veya kendisi bu belgeyi imzalayarak okul müdürlerinden teslim alabilmektedir.

PYBS, İOKBS Bursunun Kesildiği Durumlar Nelerdir?

PYBS, İOKBS bursunun kesilmesine neden olacak durumlar İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği kapsamında açıklanmaktadır.

Bu yönetmeliğe göre bu durumlar ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Ortaokul veya imam hatip ortaokullarında bir kereden daha fazla sınıf tekrarı yapanların, ortaöğretimde öğrenim hakkını kullananların bursları kesilmektedir.
 • Ortaöğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin bursları kesilmektedir.
 • Ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeli duruma düşen öğrencilerin bursları verilmemektedir.
 • İşlediği suçtan dolayı hükümlü konumda olanların burs hakkı kaybolmaktadır.
 • Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan öğrencilerin burs hakları alınmaktadır.
 • Herhangi bir özrü bulunmadığı halde öğrenimi terk ederek okuldan ayrılanların burs ödemeleri devam etmemektedir.
 • Parasız yatılı veya bursluluk hakkından kendi isteği ile vazgeçen öğrencilerin burs ödemeleri durdurulmaktadır.
 • Kayıt işlemlerini bakanlığın belirlediği tarih aralığında yapmayanların bursları kesilmektedir.

PYBS, İOKBS Bursu Nasıl Kesilir?

Okul müdürlerinin bildirimleri ile PYBS, İOKBS bursu kesilebilmektedir. Parasız yatılılığının sona erdirilmesi gereken öğrencilerin durumlarını okul müdürleri il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna yaklaşık bir hafta içerisinde bildirmektedir. Bursluluğunun sona ermesi gereken öğrencilerin durumu ise; yine okul müdürleri tarafından en geç 3 gün içerisinde elektronik ortamdan bildirilmektedir.

İlgili Makaleler

11 Yorum

  1. Merhaba
   2019 PYBS burs miktarı aylık olarak güncel ödenen bakiye 234,70 TL’dir. Yeni dönem ile ilgili ne kadar artırılma olur henüz bir açıklama yapılmış değildir.

 1. Fen lisesi öğrencisiyim Ocak ayında burs kazandınız diyerek Vakıfbank bankamatik kartı verildi ancak hiç bir ödeme yapılmadı okulumuz da bilmiyor yardım

  1. Merhaba, PTT’den kontrol edin adınıza ödeme olabilir. Yoksa da Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bir dilekçe yazarak detaylı bilgi talebinde bulunun

 2. Devlet yurdunda yatılı kalıyorum. Vakıfbank kartları verildi ama henüz yatmadı. Ne kadar verilecek ve ayın kaçında kaç TL

  1. Merhaba, yurtta size verilen harçlıklar bu kartlara yatırılıyor. Onların ödemesi henüz başlamadı. Muhtemelen Kasım ayında ödeme alırsınız.

 3. Merhaba ben lisede devlet yurdunda kaliyorum ve bu kartlar bize yeni verildi acaba bu kartlara ne kadar bir miktar yaticak daha once hic almadik cunku?

  1. Merhaba, önceden yurtta elden aldığınız harçlıklarınız size verilen kartlara yatacak. Elden harçlık verilmeyecek.

 4. 12.siniflar Aralik ve nisanda bursluluk aldi da. Son burslulugu haziran temmuz gibi alacak miyiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu