Diğer Yardımlar

2020 PYBS- İOKBS Kazanmak İçin Kaç Doğru Gerekiyor?

2020 PYBS- İOKBS sınavlarının ne zaman yapılacağı ve bu sınavlarda başarının nasıl ve neye göre belirleneceği hakkında ilgili açıklamalar yapılmıştır. Eğitim destekleri kapsamında burs desteği almaya hak kazanan öğrencilere verilen bursların temin edilebilmesi için PYBS kazanmak gerekir. PYBS sınavı sonucunda belirlenmiş kontenjanların tavan ve taban puanları arasında puan yapan bireylere, ilgili sınıflar için ayrılmış olan burs ödenekleri verilmeye başlanır.

Yardıma muhtaç bireyler ve eğitimini finanse etmekte güçlük çeken bireylerin öncelikli olarak değerlendirildiği bu süreçten 5 ve 11.sınıflar arasında bulunan tüm sınıflarda okuyan öğrenciler yararlanabilirler. Bursun temin edilebilmesi için bireylerin ilgili sınava başvuru yaparak bu sınava girmeleri ve belirlenen kontenjanlar kapsamında başarılı olarak nitelendirilebilecek puanlar almış olmaları gerekir. Bu durumların gerçekleşmiş olmaması halinde bireyler bu burs desteğinden asla faydalanamazlar.

PYBS Nedir? 

Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen PYBS, 5 ve 11.sınıflar da dahil olmak üzere bu öğretim süre aralığı içinde sınava girerek başarılı puanlar almış bireylerden yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere verilen bursun sağlanması için gerekli olan sınavın adıdır.

Bursa almaya hak kazanan bireylerin başarı durumları bu sınav ile ölçülür. Bu sınavda kontenjanlarına veya okudukları sınıflara göre değerlendirilerek başarılı olarak nitelendirilen puanlara sahip olan bireyler bu bursu almaya hak kazanmış olurlar.

PYBS Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekir?

PYBS netleri bireyin başarısının değerlendirilmesi için bir ölçüt görevi görmektedir. Bireylerin yapılacak sınav olan PYBS sınavında PYBS kazanmak için gerekli olan net ve puanlara sahip olmaları gerekir. Bursluluk için sınava giren bireylerin başarı durumları ölçülürken bireylerin hangi sınıfta okuyor olduklarına da dikkat edilir. Çünkü yapılacak değerlendirmeler sonucunda bireyin sınav sonuçları kapsamında burs almaya hak kazanıp kazanmadığı, sınıflar için belirlenen tavan ve taban puanlarına göre belirlenmektedir.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Bursluluk başvurusu tarihleri 2020 yılı itibari ile henüz netlik kazanmamıştır. Ülkemiz ve dünyamızın içerisinde bulunduğu zorlu salgın süreci nedeniyle bu sınavın ne şekilde yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı konularında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz aylarda sınavın 25 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuş olsa da ilgili süreç gereğince bu sınav konusunda da bir açıklama yapılarak sınav tarihinin değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle bu tarih yaklaştıkça gerekli açıklamaların takip edilmesi ve sınav ve başvuru tarihleri konusunda güncel bilgiler ile bireylerin kafalarındaki soru işaretlerine çözüm bulunabilir.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nereden Yapılır?

PYBS başvurusu için okullar veya resmi internet siteleri aracılığı ile yapılan duyurular takip edilmektedir. PYBS sınavına başvuru yapmak isteyen bireyler bu ilgili işlem için birden fazla kanalı kullanabilirler. Fakat ilgili işlem için en hızlı ve güvenilir yöntem Milli Eğitim Bakanlığı resmî internet adresi olan https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak işlemlerdir. Bireyler bu adreste yayınlanan duyuruları takip ederek ilgili konu başlıkları ile başvuru sayfasına yönlendirilebilirler. Aynı şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden de bu konu hakkında bilgi edinilerek başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu konu hakkında gerekli sorumluluk ve bilincin bireylerin kendileri ve aileleri tarafından alınması gerekir. Böylece düzenli olarak bu internet adreslerinin takibi sağlanabilir ve bireylerin başvuru tarihleri geçmeden başvuru yapmaları sağlanabilir. Başvuru tarihleri ilgili yıl içerisinde verilen kararla belirlenmektedir. Belirlenen karar ivedilikle kamuoyunun bilgisine sunulur ve kararda belirtilen tarihler arasında ilgili iletişim kanalları üzerinden bireylerin sınav başvuruları alınır.

PYBS Soru Sayısı Kaçtır?

PYBS soru sayısı sınava girecek olan öğrencinin eğitim gördüğü sınıf seviyesine göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte 5,6,7 ve 8.sınıflar ile hazırlık sınıflarının tabi olduğu sınavda toplamda 100 soru bulunmaktadır. İlgili dersler üzerinde 25 soru olacak şekilde dağıtılan bu 100 sorunun çözümü için toplam 120 dakika süre tanımlanmıştır.

Böylece bireylerin yalnızca akademik yetenekleri değil zamana uyumlu şekilde hareket edebilme ve acil durumlarda sağlıklı kararlar alabilme yetenekleri de sınanmış olur.

Burslar Ne Zaman Ödenir?

Bursların ödenmesi için gerekli olan işlemler, bireylerin sınav sonuçlarının ilgili resmî kanallar aracılığı ile açıklanmasını takip eden süreçte yapılmaya başlanır. Her yıl ilgili takvime göre belirlenen tarih 2020 yılı için 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

Bireylerin sınavda başarılı olmaları halinde burslarının 1 Ekim tarihinden itibaren verilmesine karar verilmiştir. Bireylerin bu bursları almaları için gerekli şartları sağlıyor olmaları gerekir. Burs almaya hak kazanan bireylerin geri kalan işlemleri okulları aracılığı ile yapmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak bireylerin ilk burslarını okul müdürleri tarafından almaları gerekir. Daha sonra ilerleyen süreçte belirlenen ödeme yöntemi çerçevesinde kullanılan uygulama şekilleri tekrar uygulanmaya devam eder.

PYBS Kontenjan Dağılımı Nedir?

PYBS kontenjanları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenmiştir. Buna göre PYBS sonuçları ve başarı düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir detay olarak görülen kontenjanlar düzenlenmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Özel durum ve haller kontenjan sınıflandırması yapılırken kullanılan ekipmanlardan bazılarıdır. Böylece sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve burs yardımının yapılması konularında adaletin sağlanması ve herkesin sahip olduğu şartlar kapsamında değerlendirilmesi sağlanmış olur. PYBS kontenjan dağılımı ve bu dağılım düzenlenirken göz önünde bulundurulan faktörlere göre yapılan sınıflandırma şu şekildedir:

 • Kanun ile özel hak tanınmış olan öğrenciler için %10
 • Öğretmen çocuğu olan öğrenciler için %5
 • Ailesinin veya kendisinin ikamet ettiği alanda okul bulunmayan öğrenciler için %5
 • Diğer öğrenciler için ise %80 oranında kontenjan ayrılmıştır.

Öğrenciler sahip oldukları bu şartlara göre belirlenen kontenjan üzerinden sınav sonuç karşılıklarını değerlendirerek burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını saptamış olurlar.

PYBS 5. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 5. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496

PYBS 6. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 6. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485

PYBS 7. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 7. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488

PYBS 8. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 8. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 499
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 500
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 488

PYBS 9. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 9. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 486
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 479
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 359
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 481

PYBS 10. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 10. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 388, tavan puanı 488
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 187, tavan puanı 478
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 138, tavan puanı 323
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 338, tavan puanı 441

PYBS 11. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 11. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 405, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 205, tavan puanı 468
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 148, tavan puanı 355
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 352, tavan puanı 429

Bu taban ve tavan puanları arasında puanlar almış olan öğrenciler PYBS kazanmak konusunda başarılı olmuş sayılırlar.

PYBS – İOKBS Bursu Kimlere ve Kaçıncı Sınıfa Kadar Verilir ?

PYBS, İOKBS Bursu Ne Kadar, Nasıl Alınır, Ne Zaman Yatar ?

Pybs Bursu Ne Zaman ve Neden Kesilir ?

İlgili Makaleler

822 Yorum

 1. 5.sinifim
  TÜRKÇE:1YANLIS
  Matematik:2yanlis
  Fen bilimleri:2yanlis
  Sosyal bilgiler:1bosluk
  Sizce sinavi kazanirmiyim

  1. Merhaba Fatma,
   Ne desem bilemedim :) Sorman hata bu yanlışlarla kesinlikle kazanır dediğim takipçilerden birisin. sonucu buraya yazmayı unutma

 2. Merhaba hocam 5 sınıf öğretmen çocuğuyum Türkce 24 d1 y matematik 20 d 4 y 1 boş fen 22 d 12 y 1 boş sosysl 24 d 1 y sizce kazanabilirmiyim hocam

 3. 5.sinifim
  TÜRKÇE:1YANLIS
  Matematik:2yanlis
  Fen bilimleri:2yanlis
  Sosyal bilgiler:1bosluk
  Sizce sinavi kazanirmiyim

  1. Hocam
   Türkçeden 4 yanlış
   Matematik 2 yanlış 2 boş var
   Fen full bekliyorum
   Sosyal de full bekliyorum bugünkü bursluluk sınavında sizce kaç yanlış olması lazım kazanmam için

 4. Hocam ben 8. Sınıf diğer kontenjanda sınava katıldım. Toplam 12 yanlışım var sizce kazanirmiyim?????

  1. Merhaba rümeysa,
   3 yanlış bir doğruyu götürüyor bu nedenle şansın biraz daha azalacaktır. Ancak %60 ihtimalle kazanma şansın var. LGS nasıldı?

  2. İyiydi ne kolay ne de zordu . Çok fazla zorlayan bi soru yoktu ben internetten puanimi hesapladim 440 çıktı kazanma şansım varmı???!!!

  1. Matematik çok zordu çok zorladı sürem yetmedi sözel basitti ama sayısal için aynı şeyi söyleyemiycem?

  1. Merhaba Furkan,
   Bu şekilde şartlandırma kendini, hedefin her zaman “en yüksek” puanı almak olsun. Sonrasında zaten sınavı kazanırsın :)

 5. Merhaba
  Türkçe 22 dogru 3 yanlış
  Matematik 22 dogru 2 yanlış 1 boş
  Fen. 22 dogru 2 yanlış
  Sosyal 25 dogru
  8. SINIF DİĞER ÇOCUK
  Sizce kazanabilir miyim?

  1. Merhaba Gülperi,
   Bu verilere göre büyük ihtimalle kazanabilirsin. Eğer kazanamazsan da sosyal dersinden dolayı olacaktır sanıyorum başarılar :)

  2. Hocam
   ama sosyalde
   zaten hepsi doğru kazanamazsam
   nasıl sosyal
   dersinden dolayı olacak?
   Kazanma ihtimalim % kaç?

  3. Hocam kazanamazsam nedeni nasıl sosyal olur?
   Sosyalin hepsi doğru zaten

  4. Gülperi kusura bakma senin sınav sonucuna tekrar bakıyorum :) çok fazla yoruma cevap verince insanda akıl kalmıyor :)
   Sen büyük ihtimalle kazanırsın Gülperi, tekrardan kusura bakma. Bu kadar dikkatli bir çocuk bursluluk almalı.
   Başarılar :)

 6. Hocam ben 8. Sınıf diğer kontenjanda sınava katıldım. Toplam 12 yanlışım var sizce kazanirmiyim?????

 7. Benim kızım matematik 25 doğru türkçe 25 doğru fen23 doğru sosyal 23 doğru 5.sınıf öğrencisi kazanmismidir teşekkürler

 8. Merhaba.turkce 25 net mat 19 net3 y fen 21 net 2 yanlış sosyal 25 net. Kazanirmiyim acaba 5.sinif

 9. Merhaba
  Ben 8. Sınıfım
  Tükçe=23 D 3Y 0B
  Matematik=22D 2Y 1B
  Fen=22D 3Y 0B
  Sosyal=25D 0Y 0B
  Sizce kazanabilir miyim?

  1. O zaman sana hemen dönelim :) :)
   21 yanlış biraz fazla gibi sanki abdurrahman. Bu nedenle 7. sınıfta tekrardan çalışarak girebilirsin.

  1. Merhaba Baran,
   21 yanlış biraz fazla gibi görünüyor. Bu konuda 7. sınıfta daha iyi hazırlanarak daha başarılı olabilirsin :)

 10. Ben 5. Sınıfın
  Türkçe: 24 D 1Y
  Matematik: 22 D 3 Y
  Fen : 22D 3 Y
  SOSYAL: 16D 4 Y
  Din: 4 D 1Y
  Kazanırmiyım

  1. İyi günler Yağmur hanım,
   Oldukça iyi bir netice almış gibi görünüyorsunuz. Bu netlerle büyük ihtimalle sınavı kazanabilirsiniz.
   Başarılarınızın devamını dilerim.

 11. 5.sınıfım fen 19 doğru 6 yanlış matematik 23 doğru 2 yanlış sosyal 23doğru 2yanlış türkçe 23 doğru 2 yanlış yıl 2018 kazanırmıyım sence

  1. Merhaba Nevzat,
   Yanlış sayın biraz fazla gibi görünüyor ancak halen kazanma şansın var. Eğer bu sene kazanamazsan 6. sınıfta büyük bir başarı göstererek bursluluk alabilirsin. :)

 12. 8.sınıfım ve bu sene bursluluga girdim normal sınavdan ayrı olarak kazanmam için en fazla kaç yanlışım olması lazim ?☺

  1. Tam olarak “şu kadar yanlışın olursa, kazanırsın” diyemiyorum Pınar, ancak sıralamada rakiplerinin önüne geçmeli ve başarılı olmalısın. İyi bir çalışma ilke bunu yapabilirsin.

 13. MERHABA HOCAM
  Türkçe:24 doğru 1yanlış
  Matematik:21doğru 4 yanlış
  Fen:23doğru 2 yanlış
  Sosyal:25doğru 0 yanlış
  Hocam sizce kazanabilir iyim. KONTENJAN DİĞER. 6.SINIF

  1. Merhaba Deniz,
   5. sınıflar için geçtiğimiz senenin verilerine bakınca, semib sınırda olduğunu görebiliyorum. Bu şekilde sınavı %60 ihtimalle kazanırsın. Umudunu yitime 6. sınıfta tekrar girebilirsin :)

  2. Merhabalar 7. Sınıf
   Türkçe 1yanlış
   Matematik 3 yanlış 2 boş
   Fen Bilimleri 4 yanlış
   SOSyal 2yanlış
   Acaba kazanabilirmiyim?

 14. Merhaba 5. Sinifim türkçe 2 matematik 2 den 2 yalnış 2 bosum var acaba burslulugu kazanabilir miyim

  1. Merhaba hocam 5.sınıf öğretmen çocuğuyum türkçe 24 d 1 boş matematikb20 doğru 4 yanlış 1 boş fen 22 doğru 2 yanlış 1 boş sosyal 24 d 1 yanlış kazanma şansım ne acaba hocam

 15. merhaba kizimin notlari turkce 25dogru matematik 21dogru 3yanlis 1bos sosyal 24 dogru 1bos fen 24 dogru 1 bos toplamda 93 net kazanirmi

 16. Turkce : 23 dogru 1 yanlis 1 bos
  Matematik : 23 dogru 1 yanlis 1 bos
  Fen : 22 dogru 2 yanlis 1 bos
  Sosyal : 21 dogru 3 yanlis 1 bos
  Hocam sizce kac puan alirim ve sizce kazanabilirmiyim
  5 siniftayim

  1. İyi günler Ceren Su,
   Bu tabloya baktığımda; 7 yanlış, 4 boş gibi muazzam bir başarı örneği gözlemliyorum. Bu durumda bir öğrenci yüksek ihtimalle bursululuk sınavını kazanacaktır. Başarılarının devamını dilerim.

  1. Büyük ihtimalle kazanırsın Osman. 6. sınıf öğrencilerinin arasında güzel bir sıralamaya yerleşeceğini tahmin ediyorum.
   Başarılar.

  2. Merhaba oğlum 5.sınıf matematik 1 yanlış türkçe 0 fen 6 yanlış sosyal 0 kazanır mi

  3. gerçekten kazanırımııı benimde 84 netim var o zmn bnde kazanabilirim demi hocam

  1. İyi günler Sıla,
   Net sayısı hiç kimse veremez. Vermemelidir de. Senin tek yapman gereken azimle çalışıp alabileceğin puanın en iyisini almak.

   Başarılar.

  1. 9. SINIF BURSLULUK SINAVI İÇİN İYİ CE ÇALIŞMAN GEREKLİ. Bursluluk sınavının lisede kazanılması oldukça zordur. Ciddi bir çalışma yapman ve rakiplerinin önüne geçmen gereklidir.

 17. Merhaba benim oğlum girecek sınava tüm derslerden yeteri doğruyu yapmasımı gerekiyor yoksa matematiği veya fen dersi daha fazla doğru yapsa bu da kazanmasını saglarmı şimdiden teşekkür ediyorum

  1. İyi günler Zuhal Hanım,
   Tüm derslerden başarı göstermesi kazanması için garanti niteliğinde olacaktır. Bu başarıyı gösterirken ayrıca matematik dersinde diğer öğrencilere fark atması tabi ki de kendisine artı olarak geri döner. Ancak tüm derslerde başarılı olması gerekir.

  1. İyi günler Muhammet Ali,
   Bu konuda “şu kadar yanlış yap kazanırsın” şeklinde bir ifade kullanamam. Ancak kendini iyice zorlayıp alabileceğin en iyi puanı alınca yani rakiplerinin önüne geçince kazanabilirsin.

  2. Sosyalyardımlaşma.net olarak insanlara yardımcı olmak ve insanların sorularını cevaplamayı hedef biliriz. Bende bu sitenin editörü olarak hemen her içerikten ve yorumdan sorumlu durumdayım. Yaptığımız iş ve geri dönüşler bizlerin en büyük motive kaynağı. Sosyal Yardımlaşma tamamen yardım odaklı bir bilgi platformudur. Bunu anlayamayacak ve kendi lehinde kullanamayacak kadar geri görüşlü olmanız bizi bir hayli şaşırttı Ayşenur hanım.
   Sitemiz bünyesinde hakaret içerikli yorumların yapılması yasaktır. Bu konuda tekrar etmemeniz dileğiyle.

  1. İyi günler FUrkan,
   Bursluluk sınavında taban puan uygulaması bulunmamaktadır. O yıl en yüksek puanı alandan aşağıya doğru herkes sıralanır. O sene kaç kişiye burs verilecekse o kadar kişi 1. kişiden itibaren seçilir.

  1. İyi günler Taha,
   5. sınıfın başından itibaren mantıklı ve düzenli bir çalışma yapıp güzel bir netice alırsan bursluluk sınavını kazanabilirsin. 10 yanlışı geçmemeni öneririm. Başka sorun varsa sor, hemen cevaplarız.

  2. Tabiki de hayır Serap hanım :) ben sadece işinizi garantiye almanız ve kesinlikle kazanmanız için söyledim. Yoksa diğer öğrencilerin puanı ve sizin puanınızın sıralama değerleri asıl belirleyici unsur.

 18. Bursluluğu kazanmak için ne yapmalıyız?
  Nolur acil cvp bekliyorum ona gore çalışcam
  Nolur çabuk olun!?!

  1. 6.sınıfım ve gerçekten 85 doğruda kazanırmıyım yanlışımdan emin değil ama 5 boşum var toplam
   sosyalden ortalama 4 yanliş
   türkçede ortalama 1,2 yanliş
   matematik te ortalama 3 yanliş
   fende ortalama 2,3 yanlişim var diye düşünüyorum
   nolur cevap verı

  2. hocam türkçe 1y, mat 3 yanlış 2 boş , fen 4 yanlış,sosyal 1 yanlış 2 boş sizce kazanırmıyı nolur cevaplayın bide boşları yanlış olarak sayarsam 13 yanlış oluyor toplam

  3. Diğer kontenjanında 6. sınıfım ve matematikten 1 boş 3 yanlışım var .Türkçeden 2 yanlış ve 0 boşum var. Fenden 2 yanlışım 0 boşum var. Sosyalden 4 yanlış 0 boşum var sizce kazanırmıyım………..

  4. Türkçe 25 doğru, matematik 21 doğru 3 yanlış 1 boş.fen 22 doğru 3 yalnis. Sosyal 24 doğru 1 yalnis. Toplam 7 yalnis. 5. Sınıf

  5. hocam 91 netim var
   türkçe full
   mat 4yanlış yanlışların doğruyu götürmesiyle
   fen 4yanlış yanlışların doğruyu götürmesiyle
   sosyal 1 yanlış

  6. Oğlum 5.sınıf öğrencisi
   Türkçe full
   Matemetik 24 d 1 yanlış
   fen bilgisi 21 d 4 yanlış
   sosyal 20 d 3 y 2 boş
   Kazanabilirmi acaba?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı