Diğer Yardımlar

2020 PYBS- İOKBS Kazanmak İçin Kaç Doğru Gerekiyor?

2020 PYBS- İOKBS sınavlarının ne zaman yapılacağı ve bu sınavlarda başarının nasıl ve neye göre belirleneceği hakkında ilgili açıklamalar yapılmıştır. Eğitim destekleri kapsamında burs desteği almaya hak kazanan öğrencilere verilen bursların temin edilebilmesi için PYBS kazanmak gerekir. PYBS sınavı sonucunda belirlenmiş kontenjanların tavan ve taban puanları arasında puan yapan bireylere, ilgili sınıflar için ayrılmış olan burs ödenekleri verilmeye başlanır.

Yardıma muhtaç bireyler ve eğitimini finanse etmekte güçlük çeken bireylerin öncelikli olarak değerlendirildiği bu süreçten 5 ve 11.sınıflar arasında bulunan tüm sınıflarda okuyan öğrenciler yararlanabilirler. Bursun temin edilebilmesi için bireylerin ilgili sınava başvuru yaparak bu sınava girmeleri ve belirlenen kontenjanlar kapsamında başarılı olarak nitelendirilebilecek puanlar almış olmaları gerekir. Bu durumların gerçekleşmiş olmaması halinde bireyler bu burs desteğinden asla faydalanamazlar.

PYBS Nedir? 

Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen PYBS, 5 ve 11.sınıflar da dahil olmak üzere bu öğretim süre aralığı içinde sınava girerek başarılı puanlar almış bireylerden yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere verilen bursun sağlanması için gerekli olan sınavın adıdır.

Bursa almaya hak kazanan bireylerin başarı durumları bu sınav ile ölçülür. Bu sınavda kontenjanlarına veya okudukları sınıflara göre değerlendirilerek başarılı olarak nitelendirilen puanlara sahip olan bireyler bu bursu almaya hak kazanmış olurlar.

PYBS Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekir?

PYBS netleri bireyin başarısının değerlendirilmesi için bir ölçüt görevi görmektedir. Bireylerin yapılacak sınav olan PYBS sınavında PYBS kazanmak için gerekli olan net ve puanlara sahip olmaları gerekir. Bursluluk için sınava giren bireylerin başarı durumları ölçülürken bireylerin hangi sınıfta okuyor olduklarına da dikkat edilir. Çünkü yapılacak değerlendirmeler sonucunda bireyin sınav sonuçları kapsamında burs almaya hak kazanıp kazanmadığı, sınıflar için belirlenen tavan ve taban puanlarına göre belirlenmektedir.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Bursluluk başvurusu tarihleri 2020 yılı itibari ile henüz netlik kazanmamıştır. Ülkemiz ve dünyamızın içerisinde bulunduğu zorlu salgın süreci nedeniyle bu sınavın ne şekilde yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı konularında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz aylarda sınavın 25 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuş olsa da ilgili süreç gereğince bu sınav konusunda da bir açıklama yapılarak sınav tarihinin değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle bu tarih yaklaştıkça gerekli açıklamaların takip edilmesi ve sınav ve başvuru tarihleri konusunda güncel bilgiler ile bireylerin kafalarındaki soru işaretlerine çözüm bulunabilir.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nereden Yapılır?

PYBS başvurusu için okullar veya resmi internet siteleri aracılığı ile yapılan duyurular takip edilmektedir. PYBS sınavına başvuru yapmak isteyen bireyler bu ilgili işlem için birden fazla kanalı kullanabilirler. Fakat ilgili işlem için en hızlı ve güvenilir yöntem Milli Eğitim Bakanlığı resmî internet adresi olan https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak işlemlerdir. Bireyler bu adreste yayınlanan duyuruları takip ederek ilgili konu başlıkları ile başvuru sayfasına yönlendirilebilirler. Aynı şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden de bu konu hakkında bilgi edinilerek başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu konu hakkında gerekli sorumluluk ve bilincin bireylerin kendileri ve aileleri tarafından alınması gerekir. Böylece düzenli olarak bu internet adreslerinin takibi sağlanabilir ve bireylerin başvuru tarihleri geçmeden başvuru yapmaları sağlanabilir. Başvuru tarihleri ilgili yıl içerisinde verilen kararla belirlenmektedir. Belirlenen karar ivedilikle kamuoyunun bilgisine sunulur ve kararda belirtilen tarihler arasında ilgili iletişim kanalları üzerinden bireylerin sınav başvuruları alınır.

PYBS Soru Sayısı Kaçtır?

PYBS soru sayısı sınava girecek olan öğrencinin eğitim gördüğü sınıf seviyesine göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte 5,6,7 ve 8.sınıflar ile hazırlık sınıflarının tabi olduğu sınavda toplamda 100 soru bulunmaktadır. İlgili dersler üzerinde 25 soru olacak şekilde dağıtılan bu 100 sorunun çözümü için toplam 120 dakika süre tanımlanmıştır.

Böylece bireylerin yalnızca akademik yetenekleri değil zamana uyumlu şekilde hareket edebilme ve acil durumlarda sağlıklı kararlar alabilme yetenekleri de sınanmış olur.

Burslar Ne Zaman Ödenir?

Bursların ödenmesi için gerekli olan işlemler, bireylerin sınav sonuçlarının ilgili resmî kanallar aracılığı ile açıklanmasını takip eden süreçte yapılmaya başlanır. Her yıl ilgili takvime göre belirlenen tarih 2020 yılı için 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

Bireylerin sınavda başarılı olmaları halinde burslarının 1 Ekim tarihinden itibaren verilmesine karar verilmiştir. Bireylerin bu bursları almaları için gerekli şartları sağlıyor olmaları gerekir. Burs almaya hak kazanan bireylerin geri kalan işlemleri okulları aracılığı ile yapmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak bireylerin ilk burslarını okul müdürleri tarafından almaları gerekir. Daha sonra ilerleyen süreçte belirlenen ödeme yöntemi çerçevesinde kullanılan uygulama şekilleri tekrar uygulanmaya devam eder.

PYBS Kontenjan Dağılımı Nedir?

PYBS kontenjanları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenmiştir. Buna göre PYBS sonuçları ve başarı düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir detay olarak görülen kontenjanlar düzenlenmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Özel durum ve haller kontenjan sınıflandırması yapılırken kullanılan ekipmanlardan bazılarıdır. Böylece sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve burs yardımının yapılması konularında adaletin sağlanması ve herkesin sahip olduğu şartlar kapsamında değerlendirilmesi sağlanmış olur. PYBS kontenjan dağılımı ve bu dağılım düzenlenirken göz önünde bulundurulan faktörlere göre yapılan sınıflandırma şu şekildedir:

 • Kanun ile özel hak tanınmış olan öğrenciler için %10
 • Öğretmen çocuğu olan öğrenciler için %5
 • Ailesinin veya kendisinin ikamet ettiği alanda okul bulunmayan öğrenciler için %5
 • Diğer öğrenciler için ise %80 oranında kontenjan ayrılmıştır.

Öğrenciler sahip oldukları bu şartlara göre belirlenen kontenjan üzerinden sınav sonuç karşılıklarını değerlendirerek burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını saptamış olurlar.

PYBS 5. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 5. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496

PYBS 6. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 6. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485

PYBS 7. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 7. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488

PYBS 8. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 8. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 499
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 500
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 488

PYBS 9. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 9. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 486
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 479
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 359
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 481

PYBS 10. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 10. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 388, tavan puanı 488
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 187, tavan puanı 478
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 138, tavan puanı 323
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 338, tavan puanı 441

PYBS 11. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 11. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 405, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 205, tavan puanı 468
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 148, tavan puanı 355
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 352, tavan puanı 429

Bu taban ve tavan puanları arasında puanlar almış olan öğrenciler PYBS kazanmak konusunda başarılı olmuş sayılırlar.

PYBS – İOKBS Bursu Kimlere ve Kaçıncı Sınıfa Kadar Verilir ?

PYBS, İOKBS Bursu Ne Kadar, Nasıl Alınır, Ne Zaman Yatar ?

Pybs Bursu Ne Zaman ve Neden Kesilir ?

İlgili Makaleler

822 Yorum

 1. 5.sınıf diğer çocuk kontenjanından girdim ve Türkçe full, matematik 21 doğru 2 yanlış 2 boş, fen 22 doğru 2 yanlış 1 boş, sosyal 24 doğru 1 yanlış. Sizce kazanır mıyım. Saygılar.

 2. 5 sınıf
  türkçe full
  matematik 24 doğru 1 yanlış
  fen 24 doğru 1 tanlış
  sosysl 24 doğru 1 boş
  netice ne olur

 3. Hocamm 7.sınıf Türkçe=24d 1y Mat=24d 1 boş Fen=21d 4 y Sos=24d 1 boş toplam=5y 2 boş hocam kazanırmıyım ne olur cevap verinn

 4. 6 sınıf türkçe 24 doğru 1yanlış
  Matematik 21 doğru 4 yanlış
  Fen 22 doğru 3yanlis
  Sosyal21 doğru 4yanlış kazanıriyim

 5. 6 sınıf öğrencisiyim
  Türk 4 yanlış
  Mat 6 yanlış
  Fen 7 yanlış
  Sosyal 3 yanlış
  KAZANİRMİYİM NOLUR CEVAP VER…….

 6. Hocam
  Türkçe 4 yanlış
  Matematik 6yanlış
  Fen 7 yanlış
  Sosyal 3 yanlış
  KAZANEBİLİRMİYİM? ???

 7. 8. Sınıf Diğer Kontejyanındayım
  Türkçe 7 Yanlış 1 Boş
  Matematik 1 Yanlış 2 Boş
  Fen 1 Yanlış
  Din Full
  Sosyal Full
  Kazanabilirmiyim ? Çok Zor Duruyor :(

 8. 6. sınıfım
  TÜRKÇE=2 YANLIŞ 0 BOŞ
  MATEMATİK=3 YANLIŞ 1 BOŞ
  FEN=2 YANLIŞ 0 BOŞ
  SOSYAL =4 YANLIŞ 0 BOŞ
  DİĞER KONTENJANINDAYIM KAZANIRMIYIM

 9. Hocam 5. Sınif diger cocuk
  Turkce ful
  Mat 3 yanlis
  Fen 3 yanlis 1 bos
  Sosyal 3 yanlis
  Kazanma sansin nedir hocam?

 10. Ben sinan 5.sinif diger öğrenci türkçe 24 doğru 1 yanlış, matematik 18 doğru 6 yanlış 1 boş, fen full , sosyal 1 yanlış 1 boş sizce kazanir miyim

 11. 7.Sınıfın
  Türkçe: 2 yanlış 1 boş
  Matematik: 3 yanlış 3 boş
  Fen: 6 yanlış 2 boş
  Sosyal: 3 yanlış 0 boş
  Kazanırmıyım? Lütfen cevaplayın..

 12. Türk full
  MAT 6 YANLIS 1 BOS
  Fen 2 YANLIS
  Sos 4 YANLIS 2 bos
  6.sınıf diger KONTENJAN
  Kazanirmiyim

 13. Mat 4 yanlis 1 bos turkce 1 yanlis fen 10 yanlis sosyal 1 yanlis
  Ama bunda 3 yanlis 1 dogruyu goturmemis hali.
  7.sinifim. U arada

 14. Merhaba hocam ben 7. Sınıf ogrencisiyim
  Türkçe: 3 yanlış 1 boş
  Matematik:11 yanlış 4 boş
  Fen bilimleri:9 yanlış
  Sosyal bilgiler: 5 yanlış 1 boş

 15. 6. Sınıfım
  Türkçe =24 d 1 y
  Matematik =23d 2y
  Fen bilimleri=21 d 3 y 1 boş
  Sosyal bilgiler= 22 d 2 y 1 boş
  Sizce kazanabilir mıyım?

 16. 6. Sınıfım
  Türkçe =24 d 1 y
  Matematik =23d 2y
  Fen bilimleri=21 d 3 y 1 boş
  Sosyal bilgiler= 22 d 2 y 1 boş
  Sizce kazanabilir mıyım?

 17. 7. sınıfa gidiyorum
  türkçe 1 yanlış
  mat 1 yanlış
  fen 6 yanlış 1 boş
  sosyal 2 yanlış
  kazanabilir miyim???

 18. 7.sinifim bu yanlislarda 3 yanlis bir dogruyu goturmemiş hali
  Turkce:1
  Mat:1bos 4 yanlis
  Fen 10 yanlis
  sosyal 1 yanlis
  Kazanma sansim ne?

 19. Hocam kazanırmıyım 5.sınıftayım
  Türkçe 24d 1y 0b
  Matematik 22d 3y 0b
  Fen 22d 3y 0b
  Sosyal 25 D 0y 0b

 20. Merhaba! 5. Sınıf öğrencisiyim. Benim;
  Türkçe:24 D 1 Y 0 B
  Matematik:22 D 3 Y 0 B
  Fen Bilimleri: 22 D 3 Y 0 B
  Sosyal bölümü: 18 D 2 Y 0 N Din Kültürü bölümü: 5 D 0 Y 0 B
  İyi günler;)

 21. merhaba hocam ben 8. sınıf
  türkçe= full
  matematik=1 yanlış 2 boş
  fen=3 yanlış
  sosyal=2 yanlış
  kazanma olasılığım nedir?

  1. PYBS’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4 İnkılap Tarihinin katsayısı ise 2’dir. Puanlama 700 puan üzerinde yapılmakta olup taban puanlarında değişiklik olabilmektedir. Fakat geçtiğimiz yıl en yüksek taban puanı 450 idi

 22. Ne olur cevaplayın alak isteediğim burs benim için çok önemli
  Sosyal full
  Türkçe 1 yanlış
  Mat 2 yanlış 2 boş
  Fen 4 yanlış
  Kazanabilir miyim :(

  1. PYBS’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4 İnkılap Tarihinin katsayısı ise 2’dir. Puanlama 700 puan üzerinde yapılmakta olup taban puanlarında değişiklik olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl en yüksek taban puanı 450 idi. Bu sene ne olur şuan için tahmin etmek oldukça zor. Sonuçlar, Bakanlığın sitesinden 18 Temmuz günü açıklanacak.

 23. Turkce:1yanlis
  Mat:4yanlis 1 boş
  Fen 10 yanlis
  Sosyal : 1 yanlis
  Ama uc yanlis bir dogruyu goturmemis hali bu
  Kazanirmiyim 7ye gidiyorum

  1. PYBS’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4 İnkılap Tarihinin katsayısı ise 2’dir. Puanlama 700 puan üzerinde yapılmakta olup taban puanlarında değişiklik olabilmektedir.

 24. 5.sınıf diğer çocuk kontenjanı
  türkçe full
  matematik 23d 2yanlış
  fen 23d 2yanlış
  sosyal 23d 2yanlış
  bursluluk sınavını kazanırmıyım

  1. Geçtiğimiz yıl 5.nci sınıflar için taban puanı 450 idi ve 700 puan üzerinden hesaplama yapılıyor

 25. Merhaba hocam matematik 2 yanlış 2 boş fen 4yanlis 0 boş sosyal 2 boş 1 yanlış türkçe fulll
  Kazanma ihtimalim varmı?
  Cevabınızı bekliyorum……

 26. Hocam 6 sınıfta okuyorum mat.2 yanlıs.1 bos türkçe 1 yanlış sosyal 5 yanlış. 1 boş fen.3 yanlıs.1.bos sizce kazanırmıyım burslugu tşkler

 27. Türkçe full matematik 7 Fen bilimleri 2 sosyal bilimler 1 yanlış var 5 sınıf öğrencisiyim sizce kazanirmiyim

 28. Türkçe full
  Matematik 1 yanlış
  Fen 6 yanlış
  Sosyal 4 yanlış
  Boşum yok sizce kazanırmıyım 7.sınıfım

 29. Ben mehmet
  Türkçe full
  Matematik 1 yanlış
  Fen 6 yanlış
  Sosyal 4 yanlış
  KAZANABİLİRMİYİM SİZCE ?

 30. Merhaba erkan hocam 8. Sinif ogrencisiyim dogru yanlislarim su sekilde
  Sosyal=full
  Matematik=2 yanlis
  Turkce=4 yanlis
  Fen=3 yanlis

 31. Merhaba hocam 5.sınıf diğer çocuk kontenjanından girdim. Türkçe 25 doğru, matematik 21 doğru 2 yanlış 2 boş, fen 22 doğru 2 yanlış, 1 boş. Sosyal 24 doğru 1 yanlış. Sizce kazanır mıyım?

 32. 5.sınıf diğer öğrenci hocam Türkçe full Matematik 22 doğru 3 yanlış. Fen 21 doğru 4 yanlış. Sosyal 23 doğru 2 yanlış Toplam 91 doğru 9 yanlış

 33. Türkçe 23 doğru 2 yanlış mat 19 doğru 5 yanlış fen 23 doğru 2 yanlış sosyal 18 doğru 7 yanlış öğretmen çocuğu kont. 6.sınıf kazanabilir miyim. teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı