Diğer Yardımlar

2020 PYBS- İOKBS Kazanmak İçin Kaç Doğru Gerekiyor?

2020 PYBS- İOKBS sınavlarının ne zaman yapılacağı ve bu sınavlarda başarının nasıl ve neye göre belirleneceği hakkında ilgili açıklamalar yapılmıştır. Eğitim destekleri kapsamında burs desteği almaya hak kazanan öğrencilere verilen bursların temin edilebilmesi için PYBS kazanmak gerekir. PYBS sınavı sonucunda belirlenmiş kontenjanların tavan ve taban puanları arasında puan yapan bireylere, ilgili sınıflar için ayrılmış olan burs ödenekleri verilmeye başlanır.

Yardıma muhtaç bireyler ve eğitimini finanse etmekte güçlük çeken bireylerin öncelikli olarak değerlendirildiği bu süreçten 5 ve 11.sınıflar arasında bulunan tüm sınıflarda okuyan öğrenciler yararlanabilirler. Bursun temin edilebilmesi için bireylerin ilgili sınava başvuru yaparak bu sınava girmeleri ve belirlenen kontenjanlar kapsamında başarılı olarak nitelendirilebilecek puanlar almış olmaları gerekir. Bu durumların gerçekleşmiş olmaması halinde bireyler bu burs desteğinden asla faydalanamazlar.

PYBS Nedir? 

Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı olarak bilinen PYBS, 5 ve 11.sınıflar da dahil olmak üzere bu öğretim süre aralığı içinde sınava girerek başarılı puanlar almış bireylerden yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen bireylere verilen bursun sağlanması için gerekli olan sınavın adıdır.

Bursa almaya hak kazanan bireylerin başarı durumları bu sınav ile ölçülür. Bu sınavda kontenjanlarına veya okudukları sınıflara göre değerlendirilerek başarılı olarak nitelendirilen puanlara sahip olan bireyler bu bursu almaya hak kazanmış olurlar.

PYBS Kazanmak için Kaç Net Yapmak Gerekir?

PYBS netleri bireyin başarısının değerlendirilmesi için bir ölçüt görevi görmektedir. Bireylerin yapılacak sınav olan PYBS sınavında PYBS kazanmak için gerekli olan net ve puanlara sahip olmaları gerekir. Bursluluk için sınava giren bireylerin başarı durumları ölçülürken bireylerin hangi sınıfta okuyor olduklarına da dikkat edilir. Çünkü yapılacak değerlendirmeler sonucunda bireyin sınav sonuçları kapsamında burs almaya hak kazanıp kazanmadığı, sınıflar için belirlenen tavan ve taban puanlarına göre belirlenmektedir.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Bursluluk başvurusu tarihleri 2020 yılı itibari ile henüz netlik kazanmamıştır. Ülkemiz ve dünyamızın içerisinde bulunduğu zorlu salgın süreci nedeniyle bu sınavın ne şekilde yapılacağı ve başvuruların ne zaman alınacağı konularında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz aylarda sınavın 25 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı duyurulmuş olsa da ilgili süreç gereğince bu sınav konusunda da bir açıklama yapılarak sınav tarihinin değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle bu tarih yaklaştıkça gerekli açıklamaların takip edilmesi ve sınav ve başvuru tarihleri konusunda güncel bilgiler ile bireylerin kafalarındaki soru işaretlerine çözüm bulunabilir.

Bursluluk Sınavı Başvurusu Nereden Yapılır?

PYBS başvurusu için okullar veya resmi internet siteleri aracılığı ile yapılan duyurular takip edilmektedir. PYBS sınavına başvuru yapmak isteyen bireyler bu ilgili işlem için birden fazla kanalı kullanabilirler. Fakat ilgili işlem için en hızlı ve güvenilir yöntem Milli Eğitim Bakanlığı resmî internet adresi olan https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak işlemlerdir. Bireyler bu adreste yayınlanan duyuruları takip ederek ilgili konu başlıkları ile başvuru sayfasına yönlendirilebilirler. Aynı şekilde e-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden de bu konu hakkında bilgi edinilerek başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir.

Bu konu hakkında gerekli sorumluluk ve bilincin bireylerin kendileri ve aileleri tarafından alınması gerekir. Böylece düzenli olarak bu internet adreslerinin takibi sağlanabilir ve bireylerin başvuru tarihleri geçmeden başvuru yapmaları sağlanabilir. Başvuru tarihleri ilgili yıl içerisinde verilen kararla belirlenmektedir. Belirlenen karar ivedilikle kamuoyunun bilgisine sunulur ve kararda belirtilen tarihler arasında ilgili iletişim kanalları üzerinden bireylerin sınav başvuruları alınır.

PYBS Soru Sayısı Kaçtır?

PYBS soru sayısı sınava girecek olan öğrencinin eğitim gördüğü sınıf seviyesine göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte 5,6,7 ve 8.sınıflar ile hazırlık sınıflarının tabi olduğu sınavda toplamda 100 soru bulunmaktadır. İlgili dersler üzerinde 25 soru olacak şekilde dağıtılan bu 100 sorunun çözümü için toplam 120 dakika süre tanımlanmıştır.

Böylece bireylerin yalnızca akademik yetenekleri değil zamana uyumlu şekilde hareket edebilme ve acil durumlarda sağlıklı kararlar alabilme yetenekleri de sınanmış olur.

Burslar Ne Zaman Ödenir?

Bursların ödenmesi için gerekli olan işlemler, bireylerin sınav sonuçlarının ilgili resmî kanallar aracılığı ile açıklanmasını takip eden süreçte yapılmaya başlanır. Her yıl ilgili takvime göre belirlenen tarih 2020 yılı için 1 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir.

Bireylerin sınavda başarılı olmaları halinde burslarının 1 Ekim tarihinden itibaren verilmesine karar verilmiştir. Bireylerin bu bursları almaları için gerekli şartları sağlıyor olmaları gerekir. Burs almaya hak kazanan bireylerin geri kalan işlemleri okulları aracılığı ile yapmaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak bireylerin ilk burslarını okul müdürleri tarafından almaları gerekir. Daha sonra ilerleyen süreçte belirlenen ödeme yöntemi çerçevesinde kullanılan uygulama şekilleri tekrar uygulanmaya devam eder.

PYBS Kontenjan Dağılımı Nedir?

PYBS kontenjanları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında belirlenmiştir. Buna göre PYBS sonuçları ve başarı düzeylerinin belirlenmesinde önemli bir detay olarak görülen kontenjanlar düzenlenmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Özel durum ve haller kontenjan sınıflandırması yapılırken kullanılan ekipmanlardan bazılarıdır. Böylece sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve burs yardımının yapılması konularında adaletin sağlanması ve herkesin sahip olduğu şartlar kapsamında değerlendirilmesi sağlanmış olur. PYBS kontenjan dağılımı ve bu dağılım düzenlenirken göz önünde bulundurulan faktörlere göre yapılan sınıflandırma şu şekildedir:

 • Kanun ile özel hak tanınmış olan öğrenciler için %10
 • Öğretmen çocuğu olan öğrenciler için %5
 • Ailesinin veya kendisinin ikamet ettiği alanda okul bulunmayan öğrenciler için %5
 • Diğer öğrenciler için ise %80 oranında kontenjan ayrılmıştır.

Öğrenciler sahip oldukları bu şartlara göre belirlenen kontenjan üzerinden sınav sonuç karşılıklarını değerlendirerek burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını saptamış olurlar.

PYBS 5. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 5. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 450, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 311, tavan puanı 496
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 143, tavan puanı 458
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 439, tavan puanı 496

PYBS 6. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 6. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 419, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 172, tavan puanı 494
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 118, tavan puanı 437
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 415, tavan puanı 485

PYBS 7. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 7. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 409, tavan puanı 499
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 163, tavan puanı 500
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 410, tavan puanı 488

PYBS 8. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 8. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 499
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 500
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 426
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 488

PYBS 9. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 9. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 394, tavan puanı 486
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 152, tavan puanı 479
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 129, tavan puanı 359
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 344, tavan puanı 481

PYBS 10. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 10. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 388, tavan puanı 488
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 187, tavan puanı 478
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 138, tavan puanı 323
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 338, tavan puanı 441

PYBS 11. Sınıf Taban Puanları Nelerdir?

PYBS 11. Sınıf öğrencileri için sınavda başarılı olmak ve burs almaya hak kazanmak için alınması gereken en düşük puan kontenjanlara göre şu şekildedir:

 • Diğer çocuk kontenjanı taban puanı 405, tavan puanı 500
 • Öğretmen çocuğu kontenjanı taban puanı 205, tavan puanı 468
 • Korunmaya muhtaç çocuk kontenjanı taban puanı 148, tavan puanı 355
 • Bulunduğu yerde okul yok kontenjanı taban puanı 352, tavan puanı 429

Bu taban ve tavan puanları arasında puanlar almış olan öğrenciler PYBS kazanmak konusunda başarılı olmuş sayılırlar.

PYBS – İOKBS Bursu Kimlere ve Kaçıncı Sınıfa Kadar Verilir ?

PYBS, İOKBS Bursu Ne Kadar, Nasıl Alınır, Ne Zaman Yatar ?

Pybs Bursu Ne Zaman ve Neden Kesilir ?

İlgili Makaleler

822 Yorum

  1. Merhaba
   Verdiğiniz bilgiler eksik olduğu için hesaplama yapılamamaktadır.

  1. Sınavdaki doğru ve yanlışlarını öğrenebilmen için ilgili kurumunun belirttiği itiraz sürecinde talepte bulunmalısınız

  1. Soruların derslere göre katsayı oranları farklı olduğu için net bir söyleyemiyoruz

 1. Çocuğum 5. Sınıf 463 puan aldı kazanamadı yazıyor taban puan 450 yazıyor nasıl iş anlamadım çok üzüldü kaç puan alması gerekiyordu

  1. Yerleştirmede taban puanları değil kontenjanlar ve sıralama esas alındığı için olabilir

 2. Kizim 6 sinif ta 460 puan aldı .kazanamadınız yazıyor kac puan alması gerekirki .yazık degilmi okadarda heves ile calismisti

  1. Yerleştirmede taban puanları değil kontenjanlar ve sıralama esas alındığı için olabilir

  1. Yerleştirmede taban puanları değil esas olan kontenjanlar ve sıralamadır.

  1. Yerleştirmede taban puanları değil esas olan kontenjanlar ve sıralamadır.

 3. Arkadaşlar birşey sorabilir miyim 416 puan aldım ama kazanamadım 7. Sinif ım bir yanlışlık yok mu taban puan 409 değil mi

  1. Yerleştirmede taban puanları değil esas olan kontenjanlar ve sıralamadır.

  1. Yerleştirmede taban puanları değil kontenjanlar ve sıralama esas alındığı için kazanamamış olabilirsiniz

 4. 6.sınıf öğrencisiyim
  türkçe 24 d 1y
  matematik 19 d 6 y
  fen 24 d 1 y
  sosyal 18 d 4 y 3 b
  kazanirmiyim arkadaşlar acil !!!!

  1. PYBS’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4 İnkılap Tarihinin katsayısı ise 2’dir. Puanlama 700 puan üzerinde yapılmakta olup taban puanlarında değişiklik olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl en yüksek taban puanı 450 idi. Bu sene ne olur şuan için tahmin etmek oldukça zor. Sonuçlar, Bakanlığın sitesinden 18 Temmuz günü açıklanacak.

  2. NO KNK 12 YANLIŞ 3 BOŞ BİDE 3 YANLIŞ Bİ DOĞRUYU GÖTÜÜRÜO 80 TOPLAM YANLIŞ BİDE BOŞ 95 PUAN GİDER
   PYBS PUANIN 405 MALESEF

 5. Öncelkle merhaba hocam ,
  Benim,
  Türkçe=23 doğru 2 yanlış
  Matematik=22doğru 3yanlis
  Fen =21dogru 4yanlis
  Sosyal=23dogru2 yanlış
  7.SİNİFİM
  Diğer kontenjan
  Sizce kanıt miyim???

  1. PYBS kazanmak için taban puanı geçmelisiniz. Taban puanları da değişiklik gösterebiliyor

  2. 1-Taban puanları her öğrencinin durumuna göre ayrı hesaplanıyor
   2-Yerleştirmeler en yüksek puandan başlıyor

   Bu sebeplerin birinden yada ikisinden dolayı kazanamamış olabilirsiniz

 6. 8 sınıf öğrencisi yım
  Türkçe den 20 d 5 yanlış
  Matematik 22 d 3 yanlış
  Fen 19 doğru 6 yanlış
  İnkılap full
  Kazanabilirsiniz

  1. PYBS’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4 İnkılap Tarihinin katsayısı ise 2’dir. Puanlama 700 puan üzerinde yapılmakta olup taban puanlarında değişiklik olabilmektedir.

  1. PYBS’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4 İnkılap Tarihinin katsayısı ise 2’dir. Puanlama 700 puan üzerinde yapılmakta olup taban puanlarında değişiklik olabilmektedir. Geçtiğimiz yıl 5. Sınıf taban puanı 450 idi

 7. Türkçe 24 doğru 1 yanlış
  Matematik 20 doğru 4 yanlış 1 boş
  Fen 20 doğru 3 yanlış 2 boş
  Sosyal full
  Kazanabilir miyim acaba?

  1. Bir önceki soruda da ağırlık katsayılarının Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde 4 diğer dersler için 2 olduğunu ve taban puanlarında değişiklik olabildiğini söylemiştik. Yine söylüyoruz bu şekilde taban puanlarına göre hesaplama yapmak yanıltıcı olabilir. Şu kadar söyleyebiliriz geçtiğimiz yıl taban puanı en yüksek olan sınıflar 5’nci sınıflar. Bu konuda 18 Temmuz günü açıklanacak olan sonuçları beklemek en doğru karar olacaktır

 8. Merhaba ,8.sınıfım diğer çocuk kontenjanındayım Türkçe’den1 ,Matematikten 1 Fenden1 yanlışım var İnkilap ise full sizce kazanır mıyım?

  1. PYBS’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4 İnkılap Tarihinin katsayısı ise 2’dir. Puanlama 700 puan üzerinde yapılmakta olup taban puanlarında değişiklik olabilmektedir. Taban puanlarına göre hesaplama yapmak yanıltıcı olabilir. Sonuçların beklenmesi en doğru karardır. Sonuçlar 18 Temmuz günü Bakanlığın internet sitesinde açıklanacaktır

 9. Merhaba hocam ben 5.sınıfa gidiyorum
  Türkçe 1 yanlış
  Matematik 7 yanlış 3 boş
  Fen 2 yanlış 1 boş
  Sosyal 1 yanlış

 10. Merhaba hocam ben 7. Sınıf öğrencisiyim Türkçe 23 net 0 boş. Matematik 19 net 0 boş. Fen bilimleri 19 net 0 boş. Sosyal bilimler 23 net 0 boş Sizce kazanabilirmiyim taban puan 409 bn hesapladım 419 çıktı ama Gine de size sormak istedim teşekkürler.

 11. Hocam ben puanimi hesapladim 441 puan çıkıyor.8. sınıf diğer kontenjandayim sizce kazanirmiyim???!!!!???

 12. 5.sınıfa gidiyorum.
  Türkçe 1 yanlış
  Matematik 7 yanlış 3 boş
  Fen 2 yanlış 1 boş
  Sosyal 1 yanlış kazanabilirmiyim hocam

 13. Matematik 25 doğru,fen 23 doğru 2 yanlış, túrkce 1 yanlış 24 doğru,sosyal 7 yanlış 18 doğru 7. Sinifim

 14. Türkçe 2 Sosyal 3 Matematik 6 Fen 4. 4 tanede boşum var Konteyjan (Oturduğu yerde okul yok) kazanırmıyım 7. sınıf

 15. Merhaba 6.sınıf diğer kontenjanım türkçe ful
  mat 4 y, fen 1y, sosyal 5y hiç boş yok.
  Kardeşim de 5. Sınıf diğer kontenjan türkçe 1y, mat 2y, fen 3y, sosyal sıfır y, 1boş acaba ikimizde kazanabilir miyiz

 16. Merhaba ben 6.sınıf diğer kontenjanım busluluk sınavında Türkçe=Full, Matematik 4 yanlış, Fen 1 yanlış sosyal 5 yanlış din 0 sıfır yanlış hiç boş yok..
  Kardeşim 5. Sınıf diğer kontenjan Türkçe 1 yanlış, matematik 2 yanlış, fen 3 yanlış, sosyal 0 yanlış, 1 boş, din 0 yanlış acaba ikimizde kazanabilir miyiz?

 17. Hocam Türkçe 20 D 5Y yada 4Y , Matematik 24 D 1 BOŞ , FEN 22D 3Y , SOSYAL BİLİMLER 23D 2Y , Sizce Kazanır mıyım ?

 18. merhaba ben beşinci sınıfa gidiyorum
  türkçe den : 1 yanlışım var
  matematikten : 7 yanlışım var
  fen den : 2 yanlışım var
  sosyalden : 3 yalnışım var
  sizce kazanabilirmiyim ?
  BU ARADA HİÇ BOŞUM YOK

 19. merhaba 7. sınıfım türkçe=1 yanlış,mat=4 yanlış fen=1 yanlış ,sosyal =2yanlış kazanırmıyım acaba? diğer kontenjanım

  1. merhaba arkadaşım bende toplamda 8 yanlış var . ve kazandığımı umut ediyorum zaten 1 gün kaldı. ha bu arada içini rahatlatır umarım bir video izlemiştim oradaki öğretmen 7. sınıf taban puanlarının n fazla 419 -420 olcağını söyledi ğer öyeyse kazanma olasığımız artıyor demek hoşçakal

 20. Hocam benim Türkçe 4 mat 1 yanlış 2 boş fen 3 boş 5 yanlış sos 1 boş 3 yanlış sizce kazanıeniyim

 21. Kızım 6. sınıf
  Türkçe: 4 yanlış
  Matematik: 7 yanlış
  Fen: 5 yanlış
  Sosyal: 6 yanlış
  kazanabilir mi?
  şimdiden teşekkürler.

 22. MERHABA HOCAM BENİM
  TÜRKÇE:23 D 2 Y
  MATEMATİK: 21 D 4 Y
  FEN BİLGİSİ: 21 D 4 Y
  SOSYAL BİLGİLER: 18 D 7 Y
  KONTENJAN TÜRÜ: DİĞER ÇOCUK
  SINIF: 6.SINIF
  Hocam sizce kazanabilir miyim lütfen acil mesaj atar mısınız ?

 23. MERHABA 5. SINIFIM
  TÜRKÇE 24 DOĞRU 1 YANLIŞ
  SOSYAL 24 DOĞRU 1 YANLIŞ
  FEN 22 DOĞRU 3 YANLIŞ
  MATEMATİK 21 DOĞRU 4 YANLIŞ
  SİZCE KAZANIRMIYIM TEŞEKKÜRLER

 24. MERHABA HOCAM 7. SINIF ÖĞRENCİSİYİM. 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRDÜĞÜ İÇİN O ŞEKİLDE HESAPLADIM .
  TOPLAM 22 TANE YANLIŞIM VAR . 5 TANEDE BOŞUM VAR . BAYA BİR FAZLA YANLIŞ YAPMIŞIM SİZCE KAZANA BİLİRMİYİM .

 25. MERHABA HOCAM
  TÜRHÇE:2Y 23D
  MATEMATİK:6y16d 3boş
  sosyal:2y23d
  fen:2yanlış 23doğru
  8.SINIFIM KAZANIRMIYIM ACABA?

 26. TURKÇE 24 DOGRU 1 YANLIŞ MATEMATİK 20 DOGRU 5 YANLIŞ FEN 21 DOGRU 2 YANLIS 2 BOS SOSYAL 24 DOGRU 1 BOS KAZANABİLİRMİYİM

 27. 5. Sınıf öğrencisi yim türkçe:full matatik:21 net 4 boş sosyal:24 net 1 boş fen:18 net 6 yanlış 1 boş kazanma şansım nedir acaba Teşekkürler

 28. Hocam Selamlar 7. Sınıf Yanlışlarım Şu Şekilde

  Türkçe 2Y

  Mat 4Y 1B

  Fen 1B

  Sosyal 2Y 1B Pek Ümidim Yok Hocam Ama Bekliyoruz İşte :)

 29. 5. Sınıf öğrencisiyim hocam,
  Türkçe 22 dogru 3 yanlis
  Matematik 17 doğru 5 yanlış 3 bos
  Fen 21 doğru 4 yanlış
  Sosyal 23 dogru1 yanlış 1 boş
  Sizce sonuç ne olur

 30. 6.sınıf diğer kontenjan
  Türkçe 24d 1y
  Matematik 21d 2 y 2boş
  Fen21 d 4y
  Sosyal 20 d 4 y 1 b

  KAZANIRMIYIM HOCAM ACİL CEVAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı