Sağlık Nedeniyle Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği

Sağlık sebebiyle kıdem tazminatı almak için dilekçe hazırlama işlemlerinin mümkünse avukat eşliğinde, değilse mutlaka araştırarak yapmak gerekmektedir. Doğru hazırlanmayan kıdem tazminatı dilekçeleri kabul edilmeyebilir. Bundan dolayı da usulüne uygun şekilde dilekçeyi hazırlamak gerekmektedir.

Sağlık sorunları sebebiyle kıdem tazminatı alabilmek için öncelikli olarak işçinin sağlıklı olduğu dönemde meydana çıkan sorunları sebebiyle işini yapamıyor olması gerekmektedir. Kişinin çalışma şartları sebebiyle meydana gelen sağlık sorunlarında bu tazminat verilmektedir. Ancak bu sorunlar ihbar tazminatı ödenmez.

Sağlık Sorunları Nedeniyle İstifa Dilekçe Örneği

Sağlık problemleri sebebiyle istifa etmek için dilekçe hazırlanırken, sağlık sorunlarının iş sebebiyle meydana gelip gelmediğini iletmek gerekmektedir. Buna göre sağlık sorunları sebebiyle iş feshinin iptal edilmesini talep eden kişinin dikkat etmesi gerekenler ise:

 • İşçinin işe başlamadan önce iş sırasında yaşadığı rahatsızlıklarının olmaması gerekmektedir.
 • Bu durumun ispat yükü işçiye ait olmaktadır.
 • İşçinin yaşadığı sağlık sorunlarının iş sebebiyle ortaya çıkması gerekmektedir.
 • Ortaya çıkan sağlık sorunlarının işçinin yaptığı işle ilişkili olması gerekmektedir. Bunun için de mutlaka tam teşekküllü devlet hastanesinden ya da adli tıp kurumlarından bu durumu tespit eden bir rapor alınması gerekmektedir.

Sağlık Nedeniyle İstifa Dilekçe Örneği

İşçi Sağlık Sorunları Nedeniyle Kıdem Tazminatı Almaya Nasıl Hak Kazanır?

Sağlık sorunu yaşayan işçinin kıdem tazminatı hakkı İşçi Kanunu kapsamında bulunmaktadır. İşi sebebiyle sağlık sorunu yaşayan işçi, meydana gelen sağlık sorununun yaptığı iş kaynaklı ortaya çıktığını ispat etmesi durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse, sürekli ayakta çalışan bir işçinin varis sorunu ile karşılaşması ya da çağrı merkezinde çalışan bir kişinin ses tellerinde sorun yaşaması bu duruma örnek olmaktadır. İşveren, işçinin iş sözleşmesini bu sebeple bildirimsiz olarak da feshedebilir fakat bu durumda da kıdem tazminatı da ödemek durumundadır.

Bunun yanı sıra sağlık problemleri sebebiyle işten ayrılan işçiler, işsizlik ödeneğine hak kazanmak için öncelikli olarak kendi istek ve kusuru olmadan işsiz kalmış olması da gerekmektedir.

Uzun Süreli Sağlık Raporu Alan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır mı?

Uzun süreli sağlık raporu almadan kıdem tazminatı alma hakkı yasalar çerçevesinde belirlenmiştir. Uzun süreli rapor alan işçilerin aldığı rapor süresi, işçinin ihbar süresini altı haftayı aşması durumunda, işveren ve işçinin iş sözleşmesini sona erdirme hakkı da bulunmaktadır.

İşveren, işçinin iş sözleşmesini bu sebeple iptal etme hakkına sahiptir. Fakat bu noktad işçinin kıdem tazminatını da vermesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra işçi de sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Ancak bu durumda işçinin kendi istek ve kusuru olmadan işsiz kalmış olması gerekmektedir.

Sağlık Nedeniyle Fesih Örneği

Sağlık sorunları sebebiyle iş akdinin feshi için dilekçe örneğinde mutlaka işçinin kendi istek ve kusuru olmadan işini sonlandırmak durumunda olduğunu belirtmesi ve yasalar kapsamında belirtilmiş olan haklarını talep etmesi gerekmektedir. Bu noktada sağlık sorunlarının ispatlanması ise işçinin sorumluluğu olmaktadır.

Bunun yanı sıra dilekçe kapsamında iş sözleşmesinde konu olan işin yapılmasının, işin kendisinden ve niteliğinden ortaya çıkan sebeplerle işçinin sağlığı ve hayat yönünden tehlike taşıyıp taşımadığının belirtilmesi de gerekmektedir.

Şayet mevzu bahis olan iş, işçinin sağlığı ve hayatı için tehlikeli ise fesih hakkı doğal olarak doğmaktadır. Bunun ötesinde, işçi sağlık sorunları sebebiyle iş akdinin feshini dilediği zaman kolayca yapabilmektedir. Fakat sağlık sebebi ile yapılan fesihte işçi kıdem tazminatı alabilse de lehine bir ihbar tazminatında bulunması söz konusu olmamaktadır.

Sağlık Nedeni ile İşten Ayrılma İhbar Tazminatı

Sağlık sorunlarında ihbar tazminatı alma hakkı söz konusu değildir. Haklı sebeplerle yapılan iş akdi fesihlerinde ihbar tazminatı talep edilmesi söz konusu değildir.

Sağlık sebebi, iş akdinin haklı sebeplerle feshedilmesi kapsamındadır. Bu durumda da kişi kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Sağlık sebepleri ile ilgili durumlar ortaya çıktığında işçi istediği zaman iş akdini feshedebilir.

Hak düşürücü süre ise 6 gündür ve bu gibi durumlarda geçerli değildir. İşçi sağlık sebebi ile haklı fesih nedenine sahip olmakla beraber maddi yetersizlik sebebiyle çalışmaya da devam ederse, bu durumda da kıdem tazminatı talep edip işinden ayrılabilir. İşveren, işçinin çalışmaması için bu hakka sahip olmaktadır.

Psikolojik Sorunlar Nedeniyle İşten Ayrılma

Psikolojik nedenlerle iş akdinin feshi de yasal olarak mümkün olmaktadır. İşçi psikolojik sorunlar yaşadığını ileterek, işten ayrılabilir. Ancak psikolojik sorunlar sebebiyle kıdem tazminatı almak istiyorsa, psikolojik sorunların ve hastalıklarının olduğunu devlet hastanesinin psikoloji dallarından aldığı sağlık raporları ile ispat etmek durumundadır.

Eğer bu psikolojik sorunlar çalıştığı iş ile ilgili ise (örnek: sürekli kavga edilen ya da kaosun hakim olduğu bir ortamda olmak kaynaklı panik atak, anksiyete vb. ) çalışmadan önce bu sorunun olmadığını da ispat etmek durumundadır. Kendisinden meydana gelen sebepler yüzünden iş akdini feshettiğini ispatı da işçi üzerinde olmaktadır. İşçi sahip olduğu nedenlerle sözleşmeyi sonlandırma için haklı nedenlerinin olduğunu da ispat etmek durumundadır.

İşçi İşsizlik Ödeneği

İşsizlik maaş ödeneği belirli sigorta prim gün sayısını tamamlamış olan ve aynı iş yerinde en az 6 ay çalışmış olan kişilere verilmektedir.

İşsizlik maaşı almak için:

 • Çalışan kişinin isteği dışında haklı sebeplerle işten ayrılmasını gerektirecek durumların olması gerekmektedir. (hastalık, ölüm vb.)
 • İşçinin işveren tarafından işten çıkarılması gerekmektedir.
 • İşçinin kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması gerekmektedir.
 • Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak şartı ile son 3 sene içerisinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekmektedir. İş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapması gerekmektedir.
 • Başvurular en yakın İşkur birimine yapılmalıdır.
 • İşsizlik maaşı için süre ise prim gününe göre belirlenmektedir. 600 gün sigortalı olarak çalışan ve işsizlik sigorta primi ödenmiş olan sigortalı işsizlere 180 gün ödeme yapılmaktadır.

İstifa Dilekçesi İhbar Süresi

İstifa dilekçesinde ihbar zamanı 2 hafta ve 8 hafta arasında değişmektedir. İhbar süresi hem işveren hem de işçi tarafından uyulması gereken bir kuraldır. Buna göre ihbar süreleri ise:

 • İş yerinde kıdem süresi 6 ay ve daha az olanlar için ihbar süresi 2 hafta olarak belirlenmiştir.
 • 6 ay ve 1,5 sene arasında kıdemi olan işçilerin 4 hafta önceden haber vermesi gerekmektedir.
 • 1,5 sene ve 3 sene arasında kıdemi olan işçiler için ihbar süresi 6 hafta olarak belirlenmiştir.
 • 3 seneden daha çok kıdemi olan işçiler için 8 hafta ihbar süresi belirlenmiştir.

İşveren ve işçi işten ayrılma ya da işten çıkarma durumlarında kıdem durumuna göre belirlenen süreden önce haber vermelidir. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek durumundadır. İşçinin de belirlenmiş süreyi dikkate almadan işten çıkması durumunda işverene ihbar tazminatı vermesi gerekmektedir. İşçinin istifa etmesi durumunda bu durumu yazılı olarak, belirtilen günden önce bildirmesi gerekmektedir.

SGK İşten Çıkış (Ayrılma) Bildirgesi Alma

SGK Emeklilik Dilekçesi Örneği Nasıl Yazılır?

SGK İşten Çıkış Sorgulama Nasıl Yapılır, Nereden Öğrenilir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu