SGK Askerlik Borçlanma Hesaplaması ve Ödeme Yöntemi

Not: Bu yazı EYT öncesi dönemi kapsamaktadır. EYT ile birlikte askerlik borçlanması başvuruları E Devlet üzerinden, ödemeler ise bankalar aracılığı ile yapılabilir.

Askerlik borçlanmasının hesaplamasında, kişilerin askerde kaldıkları süreler değerlendirilmektedir. Her dönemde farklı sürelerde askerlik yapıldığından, her vatandaşın askerlik borçlanması süresi değişmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışan erkekler, zorunlu askerlik görevlerini yerine getirmek için işlerine ara vermektedir.

Askerde kalınan süre boyunca, kişiler adına sigorta primi ödenmemekte ve bu süreler için fazladan çalışılması gerekmektedir. Sigorta primleri için fazladan çalışılmasını ve geç yaşta emekli olunmasını engellemek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borçlanma sistemi geliştirilmiştir. Erkeklerin zorunlu askerlik süreçleri için zaman kaybı yaşanmasını engelleyen askerlik borçlanması sistemi, belirlenen yaştan önce emekli olunmasını sağlamaktadır.

Askerlik borçlanması ödemeleri, bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumu adreslerine yapılmalıdır. Veznelerden yapılacak ödemeler için kişilerin daha önce form doldurarak borçlanma talep ettiklerini beyan etmesi gerekir. Aksi halde kişilerin askerlikte geçirdikleri süre, sigorta günlerinde boşluk şeklinde görülür. Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişiler, bu borçlanmanın ödenmesi ile emeklilik yaşlarını öne çekebilmektedir. Bu zaman bir kayıp olmaktan çıkar ve ödeme yapılması halinde sanki askere hiç gitmemiş gibi sigorta ücretlerinde kesinti meydana gelmez. Ancak bu ödeme sağlık sigortası için geçerli değildir. Yalnız emeklilik için öne çekme amacıyla bahsedilen ödeme yapılabilir.

Askerlik Borçlanmasının Özellikleri Nelerdir?

Askerlik borçlanması sisteminden faydalanılarak, emeklilik için belirtilen tarihten daha erken yaşlarda emekli olunmaktadır. SGK kapsamında görev yapan Türk vatandaşı erkekler, zorunlu askerlik görevleri sebebiyle iş hayatına ara vermektedir. İş hayatına ara verilmesi, sigorta primlerinin askerlik süresi boyunca ödenmesini engellemekte ve daha ileri yaşta emekli olunmasına yol açmaktadır. Askerlik süresi boyunca ödenmesi gereken prim gün tutarları, askerlik borçlanması sayesinde toplu şekilde ödenmektedir.

Topluca prim ödemesi yapıldığı zamanlarda, kişilerin emeklilik yaşını erkene almasına hak tanınmaktadır. SGK emekliliği için belirtilen prim gün sayısının büyük kısmı ödendikten sonra, kalan günler için askerlik borçlanmasından faydalanılabilir. Zorunlu askerlik haricinde, ücretli ya da uzman askerlik yapan kişiler adına borçlanma oluşturulmamaktadır. Uzman askerlerin kamu görevlisi sayılmaları sebebiyle, görev süreleri boyunca düzenli prim ödemeleri yapılacak ve emeklilik yaşlarında emekliye ayılma hakkı elde edilecektir.

Askerlik Borçlanması Başvuru Şartları Nelerdir?

Askerlik borçlanması yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerekli görülen koşullar, aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır:

 • Askerlik borçlanması talep edecek kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • 18 yaşından büyük olması gereken vatandaşların, zorunlu askerlik görevlerini ve askerlik eğitimi için okulda geçirdikleri süreleri tamamlamaları gerekir.
 • 4A, 4B ve 4C sigortaları kapsamında, kişilerin sigortalı olarak çalışması ve prim ödemelerini yaptıktan sonra askere gitmesi gerekir.
 • Askerlik borçlanması hesaplamaları için kişilerin en son sigortalılık tarihleri ve bu tarihteki sigorta statüsü değerlendirmeye alınacaktır.
 • En son bağlı bulunulan sigorta kolundan askerlik borçlanması başvurusu yapılırken, farklı sigorta kolu için borçlanma talebi oluşturulamayacaktır.
 • Zorunlu olarak ödenmesi gereken sigorta prim gün sayısını tamamlayan kişiler, askerlik borçlanmasından faydalanmak için Bağkur sistemine geçiş yapmalı ve primlerini Bağkur üzerinden ödemelidir.
 • Askerlik borçlanması başvurusu onaylandıktan sonra, en geç 1 ay içerisinde tüm prim borcunun ödenmesi gerekecektir.
Askerlik borçlanması başvuru işlemleri aşamasında, kişilerden istenen evraklar şunlardır:
 • Kimlik kartının orijinali ve bir adet fotokopisi
 • Askerlik borçlanması başvuru beyannamesi
 • Askerlik borçlanması belgesi
 • Askerlik süresini gösteren e-devlet dökümü
 • Askeri eğitim alındığını gösteren eğitim belgeleri
 • SGK hizmet dökümü

Belirtilen evrakların Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesinin ardından, askerlik borçlanması için başvuru incelemesi başlatılacaktır.

Askerlik Borçlanması Hesaplamasında Dikkate Alınan Süreler Hangileridir?

Askerlik borçlanması hesaplamasında değerlendirmeye tabi tutulan süreler şunlardır:

 • Er ve erbaş kontenjanında askerlik görevinin yerine getirildiği tarihler, askerlik borçlanması kapsamında dikkate alınmaktadır.
 • Yedek subay okulunda eğitim alınan süreler, askerlik borçlanması kapsamında dikkate alınmaktadır.

Belirtilen süreler haricinde, kadrolu ve ücretli askerlerin borçlanma talebinde bulunmasına izin verilmeyecektir. Askerlerin ücretlerinin yanında, düzenli sigorta prim ödemeleri de gerçekleştirilmektedir. Askerlik borçlanması için belirtilen sürelerin hesaplanması için kişilerin askerlik görevlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Askerlik Borçlanması Başvuru Detayları Nelerdir?

Askerlik borçlanması başvurusu yapmak isteyen kişiler, 4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında oluşturulmuş sigorta kollarından bir tanesi için işlem yapmalıdır. Online olarak gerçekleştirilen askerlik borçlanması için e-devlet sistemi kullanılmaktadır.

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için yapılacak askerlik borçlanması işlemleri, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

 • https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ bağlantı adresi üzerinden, e-devlet resmi internet sitesi açılmalıdır.
 • İnternet sitesi ya da mobil uygulamada yer alan “Giriş Yap” bölümü tercih edildikten sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin doğrulanması gerekir.
 • Giriş bilgileri yerine, online bankacılık sistemi ya da mobil imza sistemi de tercih edilebilir.
 • E-devlet girişi yapıldıktan sonra, ana sayfanın en üst kısmında yer alan “E-Hizmetler” bölümü tercih edilmelidir.
 • E-Hizmetler sayfasında yer alan “Kurumlar” bölümüne tıklanmalıdır.
 • Kurumlar sayfası açıldıktan sonra “Sosyal Güvenlik Kurumu” bölümü açılmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu seçiminin yapılmasının ardından, “4A / 4B / 4C” sigorta türlerinden bir tanesi belirlenmelidir.
 • Sigorta kolunu tercih eden kişiler, “Askerlik Borçlanması” bölümünü açmalı ve sayfada talep edilen bilgileri doldurmalıdır.

Askerlik Borçlanması Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

Askerlik borçlanması bilgi sistemi doldurulduktan sonra, başvuru formu kaydedilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yapacağı incelemenin ardından, askerlik borçlanmasının toplam prim değeri ve ödeme tarihleri belirlenecektir.

Askerlik Borçlanması Sorgulaması Nasıl Yapılır?

SGK askerlik borçlanması sorgulanması için başvuruda olduğu gibi e-devlet sistemi üzerinden işlem yapılması gerekir. Askerlik borçlanması kapsamında başvuru yapıldıktan sonra, ortalama 40 gün içerisinde başvuru değerlendirmeleri sonuçlanacaktır. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet sistemine giriş yapan kişiler, e-hizmetler sayfası üzerinden “Sosyal Güvenlik Kurumu” bölümünü tercih etmek zorundadır. SGK işlemlerinin yapıldığı sayfa açıldıktan sonra, “Askerlik Borçlanması” seçeneğine tıklanmalı ve başvuruların son durumuna dair sorgulama başlatılmalıdır.

Askerlik Borçlanması Sorgula

Askerlik Borçlanması Ödeme Detayları Nelerdir?

Askerlik borçlanması ödeme süresi, borç bildiriminin ardından 1 ay olarak belirlenmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yapacağı bildirilerin ardından, bildiri tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde ödemelerin tamamının yapılması gerekir. Askerlik borçlanması başvurusu, kurum tarafından incelemeye alınır ve başvuru sonuçları resmi sitede yayınlanır. Borçlanma tutarının taksitli şekilde ödenmesine izin verilmemekte, tüm ödemelerin nakit şekilde yapılması şart koşulmaktadır.

Askerlik borçlanması için belirtilen süre içerisinde ödeme yapamayan kişiler, borçlanma hakkını kaybetmeyecektir. Ödemelerin yetiştirilmemesi sebebiyle, askerlik borçlanması başvurusu feshedilir ve yeniden borçlanma başvurusu yapılması gerekir. Askerlik borçlanması prim tutarının tamamı toplandıktan sonra, ikinci sefer askerlik borçlanması başvurusu yapılabilir ve kişilerin borçlanma sonrasında emeklilik hakkı elde etmesi sağlanabilir.

Askerlik Borçlanması Ödemesi İçin Form Nasıl Doldurulur?

Askerlik borçlanmasının ödenmesi için doldurulması gereken form, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, gidilen merkezlerde verilmektedir. Formun online olarak doldurulması mümkün değildir. Formun doldurulmasının ardından görevli tarafından sisteme giriş yapılması ve onaylanması gerekmektedir.

Askerlik borçlanması için doldurulması gereken form, kişisel bilgilerinizi girmenizi gerektiren bir dilekçe taslağı şeklinde verilir. Bu dilekçe üzerinde askerlik başlangıç ve bitiş tarihinin,  askerlik sürecinde bulunulan rütbenin ve günlük esas alınan kazanç miktarının seçilmesi gerekir. Kişiler, günlük esas kazanç miktarında ödeme ile askerlik borçlanma tutarını kapatacaktır.

Form üzerinde en düşük ve en yüksek ödeme seçenekleri yer almaktadır.  askerlikten sonra başladığınız iş yerinde asgari ücretle çalışıyor olmanız durumunda en düşük kutusunu işaretlemeniz, aynı zamanda bu en düşük tutarın miktarını tam olarak beyan etmeniz gerekecektir. Arada bir tutarla yapacağınız ödemelerde diğer kutusunu işaretlemeniz ve tutarı bildirmeniz gerekecektir. Tutar bildirimini gerçekleştirmeniz durumunda belirlenen miktar, askerde geçirdiğiniz gün ile çarpılarak ödemeniz gereken miktar bulunur.

Askerlik Borçlanması İçin Taksit Yapılır Mı?

Askerlik borçlanması için taksit imkanı bulunmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe verilmesinin ardından borçlanma tutarının ödenmesi için kişilerin 30 gün süresi bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu veznelerinden gerçekleştirilecek ödemelerde bu miktarın tek seferde ödenmesi gerekir. Ancak askerlik borçlanmasını tek seferde ödemek için elinizde yeterli miktarda para bulunmuyorsa, ön ödeme ile borçlanma miktarınızı azaltabilirsiniz. Kalan miktarı elinize para geçtiğinde ödeyebilirsiniz. Bunun resmi bir taksitlendirme olmamasının nedeni, borçlanma yapılan tutarın ikinci sefere kalan ödeme miktarının, o günkü faiz durumuna göre hesaplanacak olmasıdır.

Örneğin 540 günlük askerlik yapan bir kişinin yaptığı hesaplamada, 340 günlük ödeme yapabilecek gücünün olduğu görülmektedir. Bu durumda kısmi ödeme imkanından yararlanarak 340 günlük ödemeyi önden yapabilir. Ancak kalan 200 günlük ödeme tutarı, ikinci kısmı ödeyeceği güne kadar faize tabi tutulur. Bu nedenle 500 TL’ye yakın bir tutar fark eder.

Askerlik Borçlanması İçin Ödenecek Tutar Nasıl Hesaplanır?

Askerlik borçlanmasının tutarı, askerlik yapılan gün ve günlük kazanç limitine göre hesaplanmaktadır. Ödenecek en düşük tutar, asgari ücretin o günkü değerinin %32’si kadardır. En yüksek günlük tutar ise, asgari ücretin günlük tutarının 7.5 katı kadardır. Kişiler, günlü kazanç tutarlarını hesaplamalı ve askerlikte geçirdikleri gün sayısı ile çarpmalıdır. Bu şekilde borçlanma durumunda ödemeleri gereken miktarı bulabilirler.

Askerlik Borçlanması Primleri Ne Kadar ?

201 yılında askerlik borçlanması yapmak isteyenler için detaylı ödeme tablosu şöyle;

150 günlük askerlik borçlanması

 • Borçlanma Alt Limit : 5.724,00 TL
 • Borçlanma Üst Limit : 37.206.00 TL

360 günlük askerlik borçlanması

 • Borçlanma Alt Limit : 13.737,60 TL
 • Borçlanma Üst Limit : 89.294,00 TL

450 günlük askerlik borçlanması

 • Borçlanma Alt Limit : 17.172,00 TL
 • Borçlanma Üst Limit : 111.618,00 TL

540 günlük askerlik borçlanması

 • Borçlanma Alt Limit : 20.606,40 TL
 • Borçlanma Üst Limit : 133.941,60 TL

Askerlik Borçlanması Sorgulama Nasıl Yapılır?

Askerlik Borçlanması Şartları Nelerdir, Borçlanma Ne Kadar?

İlgili Makaleler

2 Yorum
 1. Yazıdaki bilgiler sanırım çok eskide kalmış. Başvuru edeler üzerinden yapılabiliyor, ödemeler de bankalara yapılabiliyor.

 2. 08/01/1968 Doğumluyum 09/09/193 yılında sigortalı oldum ne kadar borçlanırsam bir yıl düşer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu