SGK Gelir Testi Başvuru Nasıl Yapılır, Şartları Nelerdir ?

Genel Sağlık Sigortası ülkemizde herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanması amacıyla kurulan hizmetlerin genel kapsamıdır.18 yaşını dolduran herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. 18 yaş altındaki çocukların primleri devlet tarafından ödenir ve 18 yaş altı çocukların anne veya babalarının tesciline bakılmaksızın verilen hizmetten yararlanması sağlanır. Bu bireyler SGK gelir testi başvurusu yapabilirler.

Ülkemiz genelinde herkes 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alınmıştır. Hükümlü tutuklular, yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olanlar ve banka sandıkları mensupları ise bu kapsam dışında tutulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık sigortası uygulamasının amacı herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesidir bu doğrultuda herhangi bir güvencesi olmayan vatandaşlar primlerini kendileri ödeyerek yahut söz konusu primlerin devlet tarafından ödenmesi suretiyle sağlık haklarından faydalanmış olurlar.

Gelir Testi Nedir?

Gelir testi genel sağlık sigortası olmayan kişilerin ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için ailenin mevcut gelirinin tespitine yarayan işlemdir.

Bununla birlikte sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödemeyeceklerini yahut ödemeleri gereken primin ne kadar olacağını belli kriterlere göre belirleyen işlemdir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Tespiti Başvuru

Gelir tespiti yaptırmak için, gelir tespiti başvurusu yapılması gerekmektedir. Bu başvuru başvuruyu yapacak olan kişi ya da kişilerin ikametgahının bulunduğu il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılır.

Gelir Tespiti Yaptırabilmek İçin Gerekli Olan Belgeler

Gelir tespiti yaptırabilmek için gerekli olan belgeler;

  • Başvuruyu yapacak kişinin kimliği,
  • Başvuruyu yapacak olan kişinin son 6 ayda çekilmiş güncel vesikalık fotoğrafı,
  • Başvuruyu yapacak kişinin ikametgâh belgesi.

İkametgâh belgesi muhtarlıktan alınabilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Testi Kapsamında Değerlendirilecek Olan Kişiler Kimlerdir?

Gelir tespiti Genel Sağlık Sigortası için yapılan testtir. Kişinin önce sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılır. Bu belirlendikten sonra prim ödeyip ödemeyeceği değerlendirilir. SGK gelir testi yapılması gereken kişiler, genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümü olduğu kişi statüsü sona eren Türk Vatandaşlarıdır. Bireyler bu konu hakkında sorgulama işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu resmî internet adresi olan www.sgk.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

Genel Sağlık Sigortası Kategorileri Neye Göre Sınıflandırılır?

Genel Sağlık Sigortası kategorileri kapsamında Aile içi yapılan değerlendirmede kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğu tespit edilen kişi ya da kişiler G0, yine aile içi yapılan değerlendirmede kişi başına düşen gelirleri brüt asgari ücretin üçte biri ve üstünde olduğu tespit edilenler G1 olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeye 01/04/2007 tarihinden itibaren geçilmiştir.

Aynı evde yaşayanların gelir testi, aile ferdi başına düşen brüt asgari ücrete göre yapılır. Buna rağmen bazı hanelerde birden fazla aile bir arada yaşamaktadır. Böyle durumlarda ise gelir tespiti yine her aile için ayrı ayrı yapılır.

Aynı Hanede İkamet Etmeyen Bakmakla Yükümlü Olunan Anne Baba Gelir Tespitine Dahil Edilir Mi?

Genel Sağlık Sigortası gelir tespiti için gerekli olan evraklardan bir tanesi de ikametgâh belgesidir. Buradan da anlaşılabileceği gibi gelir tespiti için aynı hanede yaşayan anne baba gelir tespitine dahil edilebilir, fakat bakmakla yükümlü olunsa da söz konusu anne ve baba başka haneden ikamet ediyorsa gelir tespitine dahil edilmez. Ayrıca sistem tarafından ikametgâh kontrolü sağlanmaktadır.

Gelir Testi Yaptırmak Zorunlu Mu?

Gelir testi yaptırma zorunluluğu hakkında yapılan çalışma kapsamında 2017 yılı Nisan ayına kadar yaptırılması zorunlu olan gelir testinin bu tarih itibariyle zorunluluğu ortadan kaldırılmış, yeni düzenlemeyle bütün vatandaşlar için sabit bir prim bedeli belirlenmiştir. Yine bununla birlikte isteğe bağlı olarak bu testi yaptıran vatandaşların yeterli gelirinin olmadığının tespiti halinde herhangi bir ödeme yapmadan sisteme alınmalarına devam edilecektir.

Hangi Durumlarda Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Testinin Yenilenmesi Talep Edilebilir?

Ailede bulunan birey sayısının evlenme, boşanma, ölüm gibi benzeri olaylarla değişmesi sonucu gelir testi yenilenmesi talebinde bulunulabilir.

Talepte bulunan kişinin, ödeyeceği prim miktarında azalma olması gerektiği yönünde bir değişikliği bildirmesi ve bu değişikliğin Sosyal Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından tespit edilmesi halinde gelir testi yenilenir. Genel Sağlık Sigortası tescili yapıldığı günden itibaren asgari ücretin üçte biri üzerinden prim ödeyenlerin ve primi devlet tarafından ödenenlerin aile ve ev ziyaretleri her yıl tekrar yapılır.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testinde Neler Gelir Olarak Değerlendirilir?

Gelir değerlendirmesinde aile fertlerinin taşınır yahut taşınmaz malları ve bu mallardan doğan her türlü hakları, tüm gelirleri ve giderleri bunlarla birlikte harcamaları da dikkate alınarak aile bireyleri içinde kişi başına düşen gelirin aylık olarak tutarı tespit edilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Tespiti Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Vakıfların gelir tespiti yapmasından sonra kişilere gelir tespiti tebliği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılır. Kişi bu karara itiraz etmek istediği taktirde kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde ilgili Sosyal Dayanışma (SYD) Vakfına yazılı dilekçe vermek suretiyle itiraz edebilir.

İtiraz edildikten sonra Sosyal Dayanışma (SYD) Vakfı heyeti toplanarak nihai kararı verir. Heyetten çıkan karar ne olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılarak tescil işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu beklenir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Gelir Tespiti Kararına Yapılan İtiraz Olumlu Sonuçlanırsa Ne Olur?

GSS itirazı kapsamında bireylerin yapmış olduğu itiraz sonucu Sosyal Dayanışma Derneği (SYD) Heyetinin vereceği karar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tescil işlemi gerçekleştirilir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Tescil Kararı Nasıl Öğrenilir?

Genel Sağlık Sigortası tescil ve tebliğ işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesindedir. Bu kararlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerinden öğrenilebilir.

Gelir Tespiti Hakkında Gelirini Gizleyenler ve Yanlış veya Yanıltıcı Beyanatta Bulunan Kişiler Hakkında Herhangi Bir Yaptırım Var Uygulanır Mı?

Gelir tespitinde gelirini gizleyenler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Gerçeğe aykırı belgeleri düzenlemek ve kullanmak suçtur. Bu nedenle bu belgeleri düzenleyenler ve kullananlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Eğer bu belgeleri düzenleyen kişi ya da kişiler kamu görevlisi ise bununla birlikte haklarında ayrıca idari ve cezai soruşturma yapılır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine verilen veya beyan edilen belgelerin gerçeğe aykırı olduğu ve/veya bildirim yükümlülüğüne uyulmadığının tespiti halinde, ilgili kamu idarelerinin ödediği sağlık sigortası primleri söz konusu kurumlara iade edilir. Yenilenen gelir tespitiyle kişilerin ödemesi gereken sağlık sigortası primleri tespit edilir ve geçmişe yönelik primler yasal faiziyle birlikte kişiden tahsil edildikten sonra yenilenen durumlara göre genel sağlık sigortası tescili tekrar yapılır.

Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespiti Kararına Kaç Günde İtiraz Edilebilir?

Gelir tespiti itirazı vakıfların yaptığı gelir tespiti işlemlerinden sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kişilere yapılan tebliğlere karşı, SGK gelir tespitini yapan vakıflara dilekçe vermek suretiyle on beş gün içinde itiraz edilebilir.

GSS Prim Borcu Nasıl Silinir ?

Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yetim Aylığı Alanlar GSS Primi Öder Mi?

2 Yorum
    1. Merhaba
      Yardım başvurularının sonuçlanması zaman almaktadır. Başvurunuzun onaylanması ve ödemenizin karta aktarılması gerçekleştiğinde mesaj yolu ile bilgilendirileceksiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu