SGK Rapor Parası Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası hesaplaması yapmak için SGK’nın resmi internet sitesinde yer alan hesaplama aracı kullanılmalıdır. SGK tarafından kullanıma açılan rapor parası sorgulama sisteminde, alınacak tahmini rapor parası tutarı bildirilir. Bağlı olunan sigorta koluna göre, rapor parasının limiti ve özellikleri değişecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası kapsamında çalışan kişiler, hastalanmaları, iş kazası geçirmeleri ya da normal hastalık yaşamaları durumunda, rapor parası alma hakkına sahip olacaktır. 2 günden uzun süreli raporlar için ödenen rapor parası, belirli koşullarla kısıtlanmıştır. SGK rapor parası alma şartları ve hesaplama aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar, yazıda tüm detaylarıyla belirtilmiştir.

SGK Rapor Parası Nedir, Kapsamı Ve Özellikleri

SGK rapor parası ödemeleri, Bağkur ve SSK çalışanlarının kullanımına sunulmaktadır. İş kazası yaşayan, kronik bir hastalığa sahip olan ya da normal bir kaza geçiren kişiler, raporlu oldukları süre boyunca işe gidemezler. İşe gidilmeyen sürelerde, işyeri tarafından aylıklardan kesintiler yapılmaktadır. Sigortalının çalıştığı kurumdan alamadığı günlük ücretler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Özellikle iş kazası geçiren çalışanlar, tazminat dışlında bir de rapor parası almaktadır.

Çalışanların sigortalılık süreleri ve sigorta türleri, rapor parasının limitlerini etkileyecektir. İşveren tarafından ödenmeyen günlük ücretlerin bir bölümü, Sosyal Güvenlik kurumu tarafından rapor parası adı altında ödenmektedir. Rapor parası kapsamında ele alınan durumlar, iş kazası, kronik hastalıklar ve doğumlardır. Kalıcı etkenleri bulunan hastalıklar sonucunda, kişiler rapor parası alamaz ve malulen emekli sayılır. Malulen emekli olan kişiler, yeni bir işte sigortalı olarak çalışamaz ve düzenli emekli maaşı almaya başlar.

SGK Rapor Parası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

SGK tarafından verilen iş görmezlik ödeneklerinin, belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Asgari ücret ve üzerinde aylık alan sigortalılar için ödenen rapor parasının temel özellikleri, aşağıda sıralanmıştır:

 • İstirahat amaçlı verilen sağlık raporları, 2 gün eksik şekilde değerlendirilmektedir. Rapor parası kapsamında, ilk 2 günlük izinler SGK kapsamında sayılmamaktadır.
 • SGK rapor parasında ilk 2 günün kesintiye uğrama sebebi, 2 günlük raporlar için işyerinin ödeme yapmaya devam etmesidir. Günlük ücretler, 2 günlük raporlarda iş veren tarafından ödenmeye devam edecektir.
 • Yatarak tedavi alan çalışanlarla, ayakta tedavi alan çalışanların raporları, farklı şekilde değerlendirilir.
 • Doğum izni karşılığında analık rapor parası almak isteyen kişiler, en fazla 112 günlük izne çıkabilirler. Doğum izni boyunca alınacak rapor izni, çoklu doğumlarda artmakta ve ödemenin tutarı da yükselmektedir.

SGK Rapor Parası Kullanım Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası kullanımı için belirtilen temel şartlar, aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Rapor parası kullanmak isteyen sigortalıların, iş görmezlik raporunu iş kazası, kronik hastalıklar, normal kazalar ya da meslek hastalıkları sonucu alması gerekir.
 • Kendi kendine zarar veren ya da kasten yaralanarak rapor hakkını kullanan kişiler, tespit edildiği takdirde rapor parası alamazlar. Yapılan rapor parası ödemeleri de faizli şekilde geri alınmaktadır.
 • Kalıcı iş görmezlik durumunun oluşmaması, rapor parasının esas şartları arasındadır.
 • Tam teşekküllü devlet hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı onaylı özel hastaneler tarafından verilen sağlık raporlarının, iki günün üzerinde olması gerekir.
 • Rapor parası ödemelerinde, rapor süresinden ilk 2 gün çıkarılmaktadır.
 • Analık durumlarında, geçici iş görmezlik raporu alınmasıyla, rapor parasına dahil olunabilir.
 • Bağkur ve isteğe bağlı sigorta kapsamında görev yapan sigortalıların, rapor parasından faydalanmaları için prim borcu bulunmamalıdır.
 • Prim borcu bulunan Bağkur çalışanları, iş görmezlik ödeneği kullanma hakkına sahip değildir.
 • Sigortalıların rapor karşılığında iş görmezlik ödeneğinden faydalanmaları için 1 yıl boyunca aynı işte çalışmaları ve son bir yılda, en az 90 günlük sigorta prim ödemesi yapmaları gerekir.

SGK Rapor Parası Hesaplamasında Nelere Dikkat Edilir?

Rapor parasının hesaplanmasında, çalışanların bağlı bulunduğu sigorta kolu ve günlük çalışma ücreti ele alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası hesaplamasında dikkate alınan işlemler, aşağıda sıralanmıştır:

 • Sigortalının toplam prim gün ödeme süresi,
 • Çalışana ait son üç aylık brüt maaşın toplam değeri,
 • Sigortalının son 3 ayda elde ettiği ikramiye veya primlerin toplam değeri,
 • Son 3 ay içerisinde ödenen toplam prim gün sayısı.

Yukarıda belirtilen bilgiler bir araya toplanarak, rapor gününe göre ödenecek toplam rapor parası değeri belirlenmektedir. Asgari ücretle çalışan kişiler, yıl içerisinde belirlenen asgari ücret üzerinden rapor parası kullanım hakkı elde etmektedir.

SGK Rapor Parası Limitleri Ne Kadardır?

SGK iş görmezlik ödenekleri için alt ve üst limitler belirlenmiştir. SGK rapor parası limitleri, aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır:

 • SGK rapor parası için belirlenen alt limit, asgari ücret değerindedir. Asgari ücretten daha düşük değerde, rapor parası hesaplaması yapılmamaktadır.
 • İş görmezlik ödeneğinin üst limiti, asgari ücretin 6,5 katı olarak belirlenmiştir. Günlük kazancı asgari ücretlinin günlük kazancından fazla olan kişiler, en fazla 6,5 kat üzerinden rapor parası kullanabilirler.
 • 2020 yılı için belirlenen en yüksek rapor parası tutarı, günlük 735 TL’ye denk gelmektedir.
 • Asgari ücretle çalışan bir kişiye verilen günlük rapor parası tutarı, yatarak tedaviler için 49,05 TL olurken, ayakta tedavilerde 65,40 TL’ye yükselmektedir.
 • Üç günlük ayakta tedavi raporu alan asgari ücret çalışanına, SGK tarafından 1 günlük rapor parası ödemesi yapılacaktır. Geriye kalan 2 günlük ödemeler, iş veren tarafından kesintisiz şekilde ödenmektedir.
 • İş kazası sonucunda iş görmezlik raporu alan kişiler, 2 günlük kesintiyle karşılaşmamakta ve rapor süresinin tamamı için ödeme almaktadır.
 • Yatarak tedavi ve ayakta tedavi gören kişilerin tamamı, iş kazası sebebiyle yüksek tutarda rapor parası alacaktır.
 • İş kazası sonrasında ayakta tedavi edilen çalışanlara, aylık maaşın 2/3’ü oranında, ayakta tedavi görenlere de aylık maaşın ½’si oranında rapor parası ödemesi yapılmaktadır.
 • İş görmezlik raporu alan çalışanlar, raporlarını işverene teslim etmelidir. İşverenler, raporları 5 iş günü içerisinde SGK sistemine girmek zorundadır.
 • SGK sisteminde yer alan raporlar için 40 gün içerisinde rapor parası ödemesi yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen iş görmezlik raporu ödemeleri, kişilerin SGK’ya bildirdikleri şahsi banka hesaplarına yatırılacaktır. Toplu olarak ödenen rapor parası için herhangi bir banka hesabı belirtilmemişse, kişiler adına PTT hesabına ödemeler aktarılmakta ve SGK üzerinden kişilere bilgilendirme yapılmaktadır. PTT online uygulamasından, PTT bankamatiklerinden ya da PTT gişelerinden, SGK rapor parası tahsilatı gerçekleştirilebilir.

SGK Rapor Parası Sorgulamasının Detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu rapor parası sorgulaması yapmak için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. 4A ve 4B sigorta kolları için hazırlanan sorgulama sisteminde, rapor parası kullanım detayları ve ödeme bilgileri yer almaktadır. SGK rapor parası sorgulama işlemleri için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet iş görmezlik raporu sorgulama sistemi açılmalıdır.
 • Ana sayfada yer alan “Giriş Yap” butonu tercih edildikten sonra, kimlik bilgilerinin kullanıldığı giriş sayfası açılmalıdır.
 • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgileri doğrulandıktan sonra “Giriş” butonuna tıklamak gerekir.

E-devlet girişi yapıldıktan sonra, rapor parasının limiti ve ödeme detayları hakkında, gerekli tüm bilgilere ulaşım sağlanacaktır.

Rapor Parası Nasıl ve Nereden Alınır?

İş Kazası Rapor Parası Sorgulama, Nasıl Alınır?

Telefon İle Rapor Parası Sorgulama

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu