Diğer Yardımlar

2020 Nakdi Para Yardımı Yapan Yerler, Nasıl Alınır, Kimlere Verilir

2020 yılında maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:

 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Özel Şirketler
 • Vakıflar
 • Dernekler
 • Üniversiteler
 • Okullar
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Maddi yardım yapan yerler, birbirinden farklı alanlarda finansman sağlamaktadır. Kişilerin durumuna, konumuna ve ihtiyaçlarına göre, devlet destekli ya da özel olarak maddi yardım desteği sağlanabilir. Öğrenciler için geri ödemesiz burs alınırken, fakirlik durumunda bulunan aileler için karşılıksız maddi yardım sağlanmaktadır. 2020 yılı için belirlenen maddi yardım türleri ve bu desteklerden faydalanabilmek için gerekli görülen tüm koşullar, yazı içerisinde detaylı şekilde ele alınmıştır.

Maddi Yardımlar Kimlere Verilir?

Devlet destekli ya da özel olarak verilen maddi yardımlardan faydalanmak için kişilerin maddi açıdan zorda olması gerekir. Kişilerin üzerine kayıtlı bir gayrimenkul bulunmadığında, sosyal güvence olmadığında, hane içine düşen kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu durumlarda ya da sosyal desteğe ihtiyaç duyulan durumlarda, maddi yardımlardan faydalanılabilir. Anne babasını kaybeden öğrenciler, engelli raporu sahipleri, 65 yaşının üzerinde olan kişiler, sosyal güvencesi olmayanlar ve okulunu devam ettirecek düzeyde geliri bulunmayan öğrenciler, devlet tarafından ya da özel kurumlar tarafından sağlanan maddi desteklerden faydalanabilirler. Sigortalıların vefat etmesinin ardından, eşleri, çocukları ve anne babalarına da maddi yardım sağlanacaktır. Sigortalı bir işi bulunan, emekli olan, üzerinde mal varlığı olan ya da aylık geliri, asgari ücretin üzerinde olan kişiler maddi yardımlardan faydalanamazlar.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Maddi Yardım Çeşitleri Nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen destekler şunlardır:

 • Aile Yardımı
 • 65 Yaş Üstü Yaşlılık Aylığı
 • Engelli Maaşı
 • Evde Bakım Aylığı
 • Öğrenci Yardımı
 • Dul ve Yetim Maaşı
 • Barınma Yardımı
 • Muhtaçlık Aylığı
 • Beslenme Yardımı
 • Yakacak Yardımı
 • Eğitim Yardımı
 • Doğum Yardımı
 • Çocuk Yardımı

Belirtilen yardımlardan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Kurum tarafından verilen yardımlardan sadece bir tanesinden faydalanılabilir. Kurum tarafından talep edilen gelir testinin yapılmasının ardından, başvurular incelenir ve uygun bulunan kişiler maaşa bağlanır.

Engellilere Verilen Maddi Yardım Özellikleri ve Şartları Nelerdir?

Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelliler için verilen maaşın detayları şu şekilde açıklanmaktadır:

 • Engelli aylığından faydalanmak için sağlık kurulu onaylı engelli raporunun bulunması gerekir.
 • Engelli raporunun güncel olması ve raporda en az %40 oranında engellilik ibaresinin yer alması gerekir.
 • Engelli raporundaki oran %90’ın üzerinde olduğu zaman, alınacak engelli aylığının tutarı da artacaktır.
 • %90 üzeri engelliler için engelli maaşının yanında, bir de evde bakım aylığı verilmektedir.
 • En az %70 oranında engele sahip kişiler için verilen engelli maaşının limiti, aylık 805 TL’ye yükseltilmiştir.
 • %40 oranında engele sahip engellilere, ayda 509 TL engelli maaşı ödemesi yapılacaktır.
 • Engelli maaşı başvurusu yapılırken, gelir testi, hane halkına ait gelir belgesi, mülkiyet belgesi, 2022 engelli raporu, kimlik belgesi, mahkeme onaylı vasi belgesi ve ikametgâh belgesinin kuruma teslim edilmesi gerekir.

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Müdürlüklerinden bizzat başvuru yapılabileceği gibi, mahkeme tarafından atanan vasilerin de engelliler adına maaş başvuru yapmasına izin verilmektedir.

Yaşlılık Aylığının Özellikleri Nelerdir, Kimlere Verilir?

65 yaşından büyük olan kişilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Vakıf tarafından verilen aylığın özellikleri ve kullanım koşulları, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • 65 yaş aylığından faydalanmak için emekli maaşının bulunmaması ve maddi durumun kötü olması gerekir.
 • Kişilerin üzerine kayıtlı gayrimenkuller bulunmamalıdır.
 • Yaşlılık aylığının ödemeleri, 3 ayda bir olacak şekilde PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Yaşlılık maaşının zamlı tutarı, aylık 637 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Gelir testinde, sadece kişilerin kendisi ve eşlerinin gelirleri değerlendirilmektedir. Aylık geliri 701 TL’nin altında olan tüm kişiler, 65 yaş üstü aylığından faydalanabilirler.

Muhtaçlık Aylığının Şartları ve Genel Özellikleri Nelerdir?

Fakirlik maaşı ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilerin, muhtarlık tarafından verilen fakirlik belgesine sahip olması gerekir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında, sosyal Yardımlaşma

Vakfı tarafından verilen fakirlik maaşının özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 • %40 üzerinde engelli raporu bulunan kişiler, anne ve babasını kaybeden çocuklar ya da eşleri vefat eden kadınlar, muhtaçlık aylığı kapsamında maaş alabilirler.
 • Muhtaçlık aylığına yapılan %15 değerindeki zamla birlikte, muhtaçlık aylığının tutarı 817 TL’ye yükselmiştir.
 • Muhtaçlık aylıkları, her aileden 1 kişiye verilmekte ve diğer kişiler aynı anda aylık alamamaktadır.
 • İlk ve orta öğretimde okuyan çocuğu bulunan geliri düşük aileler de muhtaçlık aylığı kapsamında başvuru yapabilirler.

Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru formunun doldurulması yeterli olacaktır.

Çocuk Yardımı Parası Nedir? Nasıl Başvurulur?

Muhtaç Ailelere Karşılıksız Kömür Yardımı

Belediye Para, Gıda, Eğitim, Maaş Yardımları

Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Alınır, Özellikleri Nelerdir?

Yetim aylığı ve dul aylığı olarak ikiye bölünen ölüm aylığının özellikleri ve kurum tarafından belirlenen kullanım şartları şunlardır:

 • Dul ve yetim aylıkları, SGK tarafından ödenmektedir.
 • Sigortalının vefat etmesinin ardından, birinci derece yakınları düzenli şekilde maaş almaktadır.
 • Alınacak tutarlar, vefat eden sigortalıya ait maaşa göre değişmektedir.

Sosyal Güvenlik kurumuna başvuru yapıldıktan sonra, ölüm maaşı ve yetim maaşı alınmaya başlanabilir. Verilen aylıklar, geri ödemesiz olarak hazırlanmıştır ve kişilerin maddi durumu düzelene kadar, ödemeye devam edilir.

Sosyal Hizmetler Vakfı Maddi Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları için yapılan başvurular, e-devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. E-devlet üzerinden yapılması gereken sorgulama işlemleri, aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:

Maddi Yardım Başvurusu Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet Sosyal Yardım Bilgileri sistemi açılabilir.
 • Sistemde yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıkladıktan sonra, T.C. kimlik numarası, e-devlet şifresi, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden bir tanesinin kullanılacağı giriş ekranı açılacaktır.
 • Tüm bilgilerin tamamlanmasının ardından, Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait yardımlar için başvuru ya da sorgulama başlatılabilir.

Başvuru yapılan yardım türü seçilerek, başvurunun onaylanıp onaylanmadığına dair sorgulama yapılmalıdır. Onaylanan başvurular, sorgulama ekranında detaylıca açıklanacaktır.

Doğum Yardımı Nedir, Kimlere Verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara, doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Her çocuk için bir defa ödenmekte olan doğum yardımının genel özellikleri şu şekildedir:

 • Doğum yardımı, 5 yaşını tamamlamayan tüm çocuklar için verilmektedir.
 • Annelerin maddi durumu ya da sigortaları değerlendirilmeden, her anne adına doğum yardımı ödemesi oluşturulur.
 • Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere, her çocuk adına 1 defa yardım ödemesi yapılır.

Başvurular ve paranın çekimleri, sadece anneler tarafından gerçekleştirilebilir.

Doğum Yardımı Başvurusu ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvuru işlemleri ve başvuru sorgulaması, e-devlet sisteminden takip edilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet giriş sayfası açılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra, e-hizmetler sayfası üzerinden “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” seçeneği tercih edilmelidir. “Doğum Yardımı” bölümü açıldıktan sonra, doğum yardımı için başvuru formu doldurulmalıdır. Aynı sistem üzerinden, doğum yardımı başvuru sorgulaması için de işlem başlatılabilir.

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

Muhtaçlık Maaşı Nedir? Nasıl Alınır?

Yaşlılık Maaşı 2022 Başvuru ve Şartları

İlgili Makaleler

1.136 Yorum

 1. Maddi durumum iyi olmamasıyla beraber sol kolum .sol bacağım diz üstü .kaval kemiyi ve sol ve sağ ayak bileklerim deki kırıklar nedeniyle bu belittiyim yerlerdeki platinler nedeniyle iş görme imkanım olmadığı gibi kalacak evimde olmadığından babadan kalma köyüme başı sokabilecek bir ev yapılması için bi yardım talebinde bulunmakt olduğumu ilgili makamlara bilgilerinize arzederim

  1. Merhaba, yardım için başvurunuzu bulunduğunuz yerdeki Kaymakamlık Makamına iletebilirsiniz

 2. Bir evde eşi sigortalı kendi ev hanımı olan bayan sosyal yardıma başvurabilir mi..? Çünkü bazı cevaplarda evdeki sigortasız kişiler yardıma başvurabilir demişiniz..?

  1. Merhaba, devlet sosyal yardımlarda önceliği sigortası olmayan geliri düşük olan kişilere veriyor. Fakat ailede kişi başı gelir asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekmektedir. Sigortalı olup bu durumda olan kişilerde başvuru yapabilmektedir. Yani 4 kişilik ailede 1 kişi sigortalı olarak asgari ücretle çalışıyorsa sigortasız eş başvuru yapabilir. Komisyon onay verirse aile yardım alabilir

 3. Merhaba işyerini bu geçen ay kapattım battım. başka bir gelirim yok. kiradayım ve vergi borcumda var bir süreliğine destek alabiliyor muyum? bir kızım var 5.sinifa gidiyor. Bizde böyle olsun istemezdik ancak son durumlardan kaynaklı küçük esnaf tutunamadı.

  1. Merhaba, vergi kaydınızı kapattıysanız yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. Vergi kaydınız devam ederse sosyal yardım alamazsınız

 4. Meraba ben baş vurdum eve geldi baktilar onaylandi mesajı geldi zirat bankasindan kart çıkartır süylediler çikartirdim geçen ay 300 tele yatii hesabima o para her ay yatarmi bidaha baş vurmama gerek varmı

  1. Merhaba, hane yardımları tek seferlik yardımlardır. İhtiyaç durumunda tekrar müracaat edebilirsiniz

 5. Eşimden ayrıldım.2 çocuk sahibiyim.kirada duruyorum . Çalışmıyorum . Muhtarliktan fakirlik belgesi ile sosyal hizmetlere başvurdum. Bana hane yardımı 500 TL ve ayrıca sosyal ve ekonomik yardım yapıldı. Birer seferlik. Hane yardımı kapsam dışına çıktı yazıyor. Bu yardimlarin ikisinde birer seferlik mi devamlı değilmi? Birdaha yardım almak için ne yapmak gereklidir?

  1. Merhaba, hane yardımları tek seferlik yardımlardır. Size de hane yardımı verilmiş. Tekrar başvuru yaparak hane yardımı alabilirsiniz.
   Fakat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 ayda bir 550TL verilen dul maaşı için de başvuru yapabilirsiniz.

 6. Merhaba Ben cocuk parasi once 280 tl aldim sonradan 140 tl aliyorum 3 cocugum var yesilkartliyim bu para cocuklarin ihtiyacini karşılamıyor gida yardimi almıyorum giyim yardimi da almiyorum doğalgazlı evde oldugum için kömür vermiyorlar ama 4 aydir doğalgazım yok imkanım yok açtırmaya hastaneye gittigimde eczaneler sürekli muane parasi diyor 100 50 lira surekli hastanelere dahi korkuyoruz gitmeye muane parasi için ne yapmalıyım bana yardimci olurmusunuz lutfen

  1. Merhaba, tek seferlik yardımlar için yada sağlık yardımları için başvuru yapabilirsiniz

 7. merhaba ben kaymakamlıga kira yardimi icin baş vurdum ama kira yardımı yapmiyolar mıs 3 kizim var esimden ayrildim biri 2 yasinda biri 8 aylik biride 7 yasinda 1 sınıfa gidiyor kirada oturuyorum ay oldu esimden ayrılalı sosyal yardima gittim ama sonuc daha belli olmadi sonuc ne zaman belli olur ve ben kira yardimana nereye baş vura bilirim hangi yardımlardan faydalana bilirim yardımcı olur musunuz lütfen ?

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kira yardımı için başvuru yapabilirsiniz.

 8. merhabalar ben sosyal yardimlasma ve dayanisma vakfina muhtac ayligi icin basvuruda bulundum eger onaylanirsa ne kadar ucret alicamm…tesekkurlerr simdiden

  1. Merhaba
   Nakdi olarak yapılan yardımlarda sabit bir rakam söz konusu olmamakta ve yapılan yardımlar genellikle 200 TL ile 800 TL arasında değişmektedir.

 9. Benim iki tane kucuk kizim var 3 ayda bir 300 aliyorum bosanmam devam ediyor mahkeme bosanma sonuclaninda daha farkli olurmu bu yardim

  1. Merhaba
   Mahkeme sonuçlandıktan sonra tekrar talebinizi iletebilirsiniz.

 10. Nasıl bilmiyorum ama ilk kere aldım tekrar her ay devam ediyor mu para yardımı bilgi alabilirmiyim arz ederim..

  1. Merhaba, hane yardımı olarak verilmişse tek seferlik yardımdır. Tekrar alabilmek yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir

 11. Ben ali bana evinize gelecegiz dediler 20 gün oldu ne gelen var ne giden olmadı neyi bekliyorlar acaba evde ne odun kaldı ne kömür yiyecek ekmek paramız bile yok nedense hep görüyorum muhtaç sahibi olmayanlara yardım ediyorlar muhtaç sahibi olanlarsa bakıp duruyo neresinde Bunun adalet dedikleri o oraya yönlendiriyo bu buraya yönlendiriyo

  1. Merhaba
   İlk olarak Muhtarlıktan Fakirlik Belgesi almanız gerekmektedir Fakirlik Belgesini aldıktan sonra aşağıdaki birimlere başvurabilirsiniz.
   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına,
   Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine,
   Vakıf Genel Müdürlüğüne ve
   Bulundukları bölgelerdeki belediyelere yapabilirler.

 12. Merhaba amcam cezaevinde eşi vê 3 küçük çocuğu île birlikte kiradalar hîç bir gelirleri yok para kira ve gıda yardımı nasıl ala bilir

  1. Merhaba, eşi cezaevinde olan bayanlara maaş veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca muhtaçlık aylığı için de başvuru yapabilirsiniz.

 13. Merhaba eşim cezaevinde kaymakamlıktan 500 lira para yardımı yapılıyor fakat e devlet üzerinden kapsam dışı ne cıktı diyor . İki sefer için de böyle yazıyor . Bu ne demek devamlı yardim yapılmayacakmı demek

  1. Merhaba, yardımınız iptal olmuş tekrar başvuru yapabilirsiniz.

 14. Merhaba bende 3 aydan 3 aya gıda yardımı alıyorum fakat gelirim olmadığı için tekrar başvurdum fakat grne 225 tl gibi bi miktar görünüyo fakat ödeme türünde tedarik edilmedi banka talimatı verilmedi yazıyo durumda da devam ediyor yazıyor bu ne anlama gelio

  1. Merhaba, yardım onaylanmış fakat ödeme yapılmamış. Kurum talimat verdiğinde paranızı alabilirsiniz.

 15. Kaymakamlıkdan sosyal yardım başvurusu aldım fakırlık belgesını onaylattım Eve gelecek değdiler ne zaman gelırler Eve

 16. Merhaba, benim esim cezaevinde nakdi para icin basvurdum bana dediler mesaj bekle, mesajda mi belli olacak onaylandigini yada onaylandigi icinmi mesaj bekliyorum ? Ve mesaj nezamana gelir ? Tskkurler

  1. Merhaba, komisyon tarafından onaylandığında tarafınıza mesaj ile bildirilir

 17. Sosyal yardimlasmadan sadece 7 si ifa giden çocuk.icin aylık.40 tl şartlı.egitim parası çıktı.kira yardımı ve eğitim ve yakacak yardımı alabilirmiyim

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 18. Merhaba benim iki engelli çocugum var eşimden boşandım sadece çocuklarımın bakım parasını alıyorum oturduğum evi kredili almıştım hala borcu bitmedi aylık çok fazla medikal malzeme kullanıyoruz bana yardım çıkarmı çıkarsa hangi yardımlar çıkar nereye başvurmak gerekiyor

  1. Merhaba
   Yardım talebinde bulunmanız için aşağıdaki şartları taşımanız gerekmektedir.
   Herhangi bir şekilde sosyal güvenceye sahip olunmaması gerekir.
   Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekir
   Sosyal Güvenlik Kurumundan dul ve yetim maaşı gibi herhangi bir maaş gelirine sahip olmamak gerekir.
   İhtiyaç sahibi vatandaşların yardım başvurularının olumlu sonuçlanması için hane içerisindeki kişi başına düşen gelir miktarının yoksulluk sınırı altında olması gerekir.

 19. Merhaba,
  Asgari ücretli olarak çalışıyorum ve 2 çocuğum var. tek maaşla ev geçinirmeye çalışıyorum. Müracaat etme durumumda Sigortam var diye reddedilme durumu olur mu?

  1. Merhaba
   İlgili yönetmelikte açık olarak belirtilmiş olan sosyal yardımlardan faydalanma hakkına sahip olabilmek için;
   Herhangi bir şekilde sosyal güvenceye sahip olunmaması gerekir.
   Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olmak gerekir

 20. Kolay gelsin fakirlik maaş hane yardımı almak istyrm eşim işsiz ve sogartamiz hc bsy mız yok nası ybasvurabilirm.para yardımı kira yardımı için de

  1. Merhaba
   Kimliğiniz ve durumunuzu belirten evraklar ile bulunduğunuz yerin kaymakamlığına başvuru yapabilirsiniz.

  1. Merhaba, ödemeler ya PTT üzerinden yada Vakıfbank, Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Bu kurumlardan sorgulayabilirsiniz.

  2. Ne kadar sürede onaylandı evlinize ne zaman geldıler başvuru yaptıktan sonra

  3. Merhaba, kontrolörlerin eve gelmesinden sonra başvuru ilk komisyon toplantısında görüşülür ve karara bağlanır

  1. Merhaba, kurum bankaya yada PTT’ye paranızı adınıza yatırır

  1. Merhaba, yardım başvurunuzu muhtarlık aracılığıyla yaparsanız daha hızlı sonuç alırsınız.

 21. Merabalar . Benim eşim ceza evinde 13 sene cezası var ve 1 yasinda kızım var . Sosyl yardımlaşmayla gorusutugum zaman kiramı esimi n ailesi veriyordu . Valiliktende 2 ayda bir 500 tl para aliyorum. Ama artık kiramı vermiyolar doğalgazım kesildi kacak kullanmak zorunda kaldim gidecek yerim yok napabilirim başka yardim edemediklerini söylüyorlar Allah rızası için çok cagresizim

  1. Merhaba, kira yardımı için tekrar başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu muhtarlık aracılığıyla yaparsanız daha hızlı sonuç alırsınız

  2. Benimde eşim cezaevinde bir cocuk var mahkum ayli alirmiyim alirsam ne kadar alirim tşkr

  3. Merhaba
   İlk olarak muhtarlıktan Muhtaçlık Belgesi almanız gerekmektedir, Muhtaçlık Belgesini aldıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneklerine ve bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuru yapabilirsiniz.

 22. İyi günler hane yardımı olarak 400 tl para yardımı çıkmış ekstra neler den faydalanabilirim iki çocuğum var eşimle ayrilmisim ve calisamiyorum bu parayı her ay mi alacagim

  1. Merhaba, hane yardımları tek seferlik yardımlardır. İki ayda bir 550TL verilen dul maaşı için başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca aylık olarak verilen muhtaçlık aylığı içinde müracaat edebilirsiniz.

  2. Merhaba benim suan durumum çok kötü sıkıntısı durdu faturaların birikti nasıl yardım alabilirim acaba

  3. Merhaba
   Oturduğunuz mahallenin muhtarından Muhtaçlık Belgesi almanız gerekli, Muhtaçlık Belgesini aldıktan sonra ise,
   Sosyal yardımdan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını;
   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına,
   Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine,
   Vakıf Genel Müdürlüğüne ve
   Bulundukları bölgelerdeki belediyelere yapabilirler.

 23. Merhaba ikametgahımı üniversite okuduğum şehire aldırmadım. Okuduğum şehirdeki sosyal yardımlaşma vakfından yardım başvurusu yapabilme imkanım var mı? Teşekkürler

  1. Merhaba
   Öğrenci olduğunuzu belirten evrakla birlikte başvuru yapabilirsiniz.

 24. İyi günler eşimde Bende issisiz iş bulamıyoruz 1 tanede 3 yaşında çocuğumuz var baksı yardıma başvuruyoruz eşiniz çalışabilir durumda diye karar çıkıyor onaylanmıyor eşinin kolunda sınır sıkışması bel fıtığı ve boyun fıtığı var günlük işlerde çalışamıyor yoksulluk maaşı için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor

  1. Merhaba, Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurun ve posta yoluyla tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderin. Komisyon onay verirse muhtaçlık aylığı alabilirsiniz.

 25. Merhabalar ben 3 çocuk annesiyim eşim sigortalı vakıfa dilekçe verdim yardım için para yardımı 200 TL çıktı yardım durumunda kapsama alanından çıktı yazıyor bu ne anlama geliyor .Tekrar basvuru yapabilirmiyim? Başka hangi yardımlara başvuru yapabilirim .Teşekkürler.

  1. Merhaba, yardımın iptal edildiği belirtiliyor. Kurumdan detaylı bilgi alarak tekrar başvuru yapabilirsiniz.

 26. Merhaba, bu ay başvurdum ve memur size tek seferlik 500 tl yardım çıkmış dedi. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda yardım türü olarak Diğer Aile Yardımı ndan faydalandığımı gördüm. Yardımın durumu kısmında DEVAM EDİYOR yazıyor. Acaba diğer aylarda yardım alacak mıyım.

  1. Merhaba, yardım durumu devam ediyor diyorsa alacağınız yardım tek seferlik değil süreklidir. Yani gelecek aylarda yardım alabilirsiniz problem yaşanmazsa

 27. Merhaba ben nakdi yardıma basvuru yaptım gelip evime baktılar ama halen sonuçlanmadı nezaman sonuçlanır 8gün oldu halen haber yok ilginize teşekkürler…

  1. Merhaba, kontrolörlerin sizinle ilgi hazırladıkları rapor ilk komisyon toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. yaklaşık bir ay içinde e devletten sonucu görebilirsiniz.

 28. Merhabalar ben eşim cezaevinde olduğu için aylık aile politikalardan yardım alıyordum her ayın 15 de yatan para bu ay yatmadı acaba kesmiş olabilirlermi

  1. Merhaba, bu ay genel bir gecikme yaşandı. Ödemeniz yapılır

 29. Mrb ben bingöl merkezde yim gecinemediğimden dolayo sosyal yardımlasmaya basvurdum bir form verdılr doldurdum ve dılekce yazdım verdım e devlette hane grubu yardımı diyor bu ne anlama geliyor ve nekadar yardım verıyorlar tskler

  1. Merhaba, hane yardımı tek seferlik yardımıdır. İhtiyaç durumunda tekrar başvuru yapabilirsiniz. Yardım miktarı bölgenin durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

 30. niluferduymac@hotmail.com. Merhaba ben eşinden ayrıldım 3 çocuğum var hiç bir gelirim yok ve üzerime kayıtlı bir malımda yok yardım alabilirmiyim eşimde bize hiç destek olmuyor çocuklarım okula gidiyor eğitim yardımıda alabilirmiyim acaba

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilir, 2 ayda bir verilen 550TL dul maaşı için başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesinde bulunan formu indirip doldurarak posta yoluyla tekrar Vakıflar Genel Müdürlüğüne göndererek muhtaçlık aylığı başvurusu yapabilirsiniz.

 31. Merabalar ben farkli sehirde üniversite okuyorum kaymakamlıktan tek seferlik normal yardım aldim ben ikametgah adrseme bağlı kaymakliktan ailem için Yaridm alabilirmiyim devlet üniversite de okuyan aileye tek seferlim yardim yapiyormus ben 2. yardimi aielm adina alabilirmiyi

  1. Merhaba, ailenizin adına yardım almanız biraz zor. Aileniz bulunduğu yerin Kaymakamlığına yardım için müracaat edebilir.

 32. Mrb ben gecinemediğimden dolayı dilekce yazdım onaylandı sanırım edevlette gorunuyor ne kadar yatdım verılıyor tsk ler

  1. Merhaba, yardımlar ailenin durumuna, bulunduğu yere göre değişiklik gösteriyor.

 33. Merhabalar biz üç kardeşiz annem ve babam 2010 yılından beri ayrılar babamdan hiç bir şekilde nafaka yardımı alamıyoruz ben evliyim ama geri kalan iki kardesim ve annem kirada kaliyorlar annem calismiyor bir kardeşim tek çalışıyor diğeri okuyor. Dul maaşı veya yardım parası alabilirler mi ?
  Mutlaka cevap verirseniz sevinirim.
  Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba, anneniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek dul maaşı için başvuru yapabilir yada yardım talebinde bulunabilir. Anneniz aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı için müracaat edebilir

 34. Slmlar trafik kazası geçirdim ayağım alçıda 3 ay çalışamayacağım 45 gün rapor aldım ama yardıma muhtacım ödemem gereken faturalar taksitler var yardım alabilir miyim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 35. Merhaba eşim asgeri ücretle çalışıyor bir bebeğim var ve şuan kayınvalidem bizi evden çıkardı bu kış gününde yardım alabilirmiyim ve nereye başvurmam gerekiyor

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek nakit ve gıda yardımı başvurusu yapabilirsiniz.

 36. merhabalar 13.12.2018 tarıh inde yardım başvurusunda bulundum.28.12.2018 tarihinde onaylanmış. yirmi gün oldu nerdeyse .e devletten bakıyorum. teslim edilmedi banka talimatı verilmedi şeklinde ödeme durumunda yaziyor.bu ücret ne zaman nasıl yatar .teşekkürler

  1. Merhaba, yardımlar için komisyon toplantısından 20-25 gün sonra ödeme talimatı veriliyor

 37. Merhaba ben ogluma sed yardımı alıyorum eşim çalışmıyor eşime oglum için iştirak nafakası davası açsam sed yardımım kesilir mi

  1. Merhaba, incelemeye tabi tutulmazsa problem yaşanmaz. İnceleme olursa komisyonun vereceği karara bağlı

 38. 10.01.2019 yardım parası için başvuru yaptım eve gelecekler dendi henüz gelen olmadı acaba ne zaman gelirler

  1. Merhaba, denetlemeler başvurunun durumuna göre değişiyor.

 39. Merhaba ben fakirlik belgesini sundum kaymakamliga çok zor durumdayim esim denetim serbestlikte is bulamiyor 12aylik bebegim war gunluk is olunca oraya gidiyor arada kirami ödeyemedim sizce kira ve aylik yardim onaylanirmi

  1. Merhaba, başvurunuzu muhtarlık aracılığıyla yaparsanız daha hızlı sonuç alırsınız

 40. 3tane zihinsel engelli amcam ve halam var bide ninem 85 yaşında ninem yaşlılık ması alıyor amcalar im bakim parası ve 3 engelli 2022den yararlanıyor ve evleri çok mahrum ve eski yapı tuvalet banyo mutfak sıkıntılı para yardımı veya eksikleri nasıl giderebilirim yardımcı olurmusunuz lütfen

  1. Merhaba
   Bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuruda bulunarak talebinizi iletebilirsiniz.

 41. 4 ay önce şartlı sağlık yardımına başvurdum. Fakat almadım. E devlette devam ediyor diyor alacak mıyım? Ne zaman alırım?

  1. Merhaba, kuruma müracaat ederek durumu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz

 42. Iyi günler ben sed yardimi alıyorum e devlette 16 sında yatıcak olarak gözüküyor fakat hala yatmamış neden olabilir acaba

 43. Merhaba esimden ayrilali 5 sene oldu dul maasi alabilirmiyim yanliz yasiyorum hic bir gelirim mal varligim yoktur nereye gitmem gerekir devletin yardimina ihtiyacim var

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek dul maaşı için başvuru yapabilirsiniz.

  2. Ben sosyal yardımlaşmayı baş vurdum evine geleceğiz dediler daha gelmediler öksüz yetimde bir insanım kışın günü ne KÖMÜR KALDI ne ekmek yiyecek para KALDI işte yok ev kirası elektirik su şaştım kaldım çok çaresizim

  3. Merhaba, başvurunuzu muhtarlığa yaparsanız daha hızlı sonuç alırsınız. Muhtarlığa müracaat ederek yardım talebinde bulunabilir daha hızlı sonuç alabilirsiniz

 44. Merhaba benim eşim ceza evinde 12 yıl hüküm aldı bir tane cocugum var ihtiyaçlarımı karsılamak için yardım istiyorum lütfen zor durumdayım ve üstelik ben karaciğer hastasıyım çalısamıyorum bana cevap yazarsanız sevinirim

  1. Merhaba, eşi cezaevinde olan bayanlara yardım veriliyor. Sizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek bu yardımdan yararlanabilirsiniz.

 45. Merhaba. Ben evle değilim tek yaşıyorum asgari ücretle çalışıyorum. Zor geçiniyorum. Sosyal yardım alabilir miyim acaba

  1. Merhaba, sigortası olanlara sosyal yardım verilmiyor. Siz başvurunuzu yapın komisyon onay verirse yararlanabilirsiniz.

 46. Merhaba. Esim cezaevinde 2 tane bebegim var sosyal yardımlaşmaya başvuru yaptim eve geldiler baktılar ve ziraat bankasından hesap açtırmadı istediler açtırdım iban numaramı kuruma teslim ettim ancak ödeme hala yapılmadı kaçında yatar e devletten bakıyorum ama hiçbir şey görünmüyor

  1. Merhaba, yardımın komisyon toplantısında onaylanmasından 20-25 gün sonra ödeme yapılıyor.

 47. Merhaba esim cezaevinde başvuru yaptim eve geldiler daha sonra benden hesap açtırmadı istediler ziraattan hesap açtırdım inan numarasini teslim ettim ama hala odeme gerçekleşmedi ayin kaçında gerçekleşir e devletten baktığımda goremiyorum

  1. Merhaba, kuruma müracaat ederek başvurunuzun son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu