Diğer Yardımlar

2020 Nakdi Para Yardımı Yapan Yerler, Nasıl Alınır, Kimlere Verilir

2020 yılında maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:

 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Özel Şirketler
 • Vakıflar
 • Dernekler
 • Üniversiteler
 • Okullar
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Maddi yardım yapan yerler, birbirinden farklı alanlarda finansman sağlamaktadır. Kişilerin durumuna, konumuna ve ihtiyaçlarına göre, devlet destekli ya da özel olarak maddi yardım desteği sağlanabilir. Öğrenciler için geri ödemesiz burs alınırken, fakirlik durumunda bulunan aileler için karşılıksız maddi yardım sağlanmaktadır. 2020 yılı için belirlenen maddi yardım türleri ve bu desteklerden faydalanabilmek için gerekli görülen tüm koşullar, yazı içerisinde detaylı şekilde ele alınmıştır.

Maddi Yardımlar Kimlere Verilir?

Devlet destekli ya da özel olarak verilen maddi yardımlardan faydalanmak için kişilerin maddi açıdan zorda olması gerekir. Kişilerin üzerine kayıtlı bir gayrimenkul bulunmadığında, sosyal güvence olmadığında, hane içine düşen kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu durumlarda ya da sosyal desteğe ihtiyaç duyulan durumlarda, maddi yardımlardan faydalanılabilir. Anne babasını kaybeden öğrenciler, engelli raporu sahipleri, 65 yaşının üzerinde olan kişiler, sosyal güvencesi olmayanlar ve okulunu devam ettirecek düzeyde geliri bulunmayan öğrenciler, devlet tarafından ya da özel kurumlar tarafından sağlanan maddi desteklerden faydalanabilirler. Sigortalıların vefat etmesinin ardından, eşleri, çocukları ve anne babalarına da maddi yardım sağlanacaktır. Sigortalı bir işi bulunan, emekli olan, üzerinde mal varlığı olan ya da aylık geliri, asgari ücretin üzerinde olan kişiler maddi yardımlardan faydalanamazlar.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Maddi Yardım Çeşitleri Nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen destekler şunlardır:

 • Aile Yardımı
 • 65 Yaş Üstü Yaşlılık Aylığı
 • Engelli Maaşı
 • Evde Bakım Aylığı
 • Öğrenci Yardımı
 • Dul ve Yetim Maaşı
 • Barınma Yardımı
 • Muhtaçlık Aylığı
 • Beslenme Yardımı
 • Yakacak Yardımı
 • Eğitim Yardımı
 • Doğum Yardımı
 • Çocuk Yardımı

Belirtilen yardımlardan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Kurum tarafından verilen yardımlardan sadece bir tanesinden faydalanılabilir. Kurum tarafından talep edilen gelir testinin yapılmasının ardından, başvurular incelenir ve uygun bulunan kişiler maaşa bağlanır.

Engellilere Verilen Maddi Yardım Özellikleri ve Şartları Nelerdir?

Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelliler için verilen maaşın detayları şu şekilde açıklanmaktadır:

 • Engelli aylığından faydalanmak için sağlık kurulu onaylı engelli raporunun bulunması gerekir.
 • Engelli raporunun güncel olması ve raporda en az %40 oranında engellilik ibaresinin yer alması gerekir.
 • Engelli raporundaki oran %90’ın üzerinde olduğu zaman, alınacak engelli aylığının tutarı da artacaktır.
 • %90 üzeri engelliler için engelli maaşının yanında, bir de evde bakım aylığı verilmektedir.
 • En az %70 oranında engele sahip kişiler için verilen engelli maaşının limiti, aylık 805 TL’ye yükseltilmiştir.
 • %40 oranında engele sahip engellilere, ayda 509 TL engelli maaşı ödemesi yapılacaktır.
 • Engelli maaşı başvurusu yapılırken, gelir testi, hane halkına ait gelir belgesi, mülkiyet belgesi, 2022 engelli raporu, kimlik belgesi, mahkeme onaylı vasi belgesi ve ikametgâh belgesinin kuruma teslim edilmesi gerekir.

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Müdürlüklerinden bizzat başvuru yapılabileceği gibi, mahkeme tarafından atanan vasilerin de engelliler adına maaş başvuru yapmasına izin verilmektedir.

Yaşlılık Aylığının Özellikleri Nelerdir, Kimlere Verilir?

65 yaşından büyük olan kişilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Vakıf tarafından verilen aylığın özellikleri ve kullanım koşulları, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • 65 yaş aylığından faydalanmak için emekli maaşının bulunmaması ve maddi durumun kötü olması gerekir.
 • Kişilerin üzerine kayıtlı gayrimenkuller bulunmamalıdır.
 • Yaşlılık aylığının ödemeleri, 3 ayda bir olacak şekilde PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Yaşlılık maaşının zamlı tutarı, aylık 637 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Gelir testinde, sadece kişilerin kendisi ve eşlerinin gelirleri değerlendirilmektedir. Aylık geliri 701 TL’nin altında olan tüm kişiler, 65 yaş üstü aylığından faydalanabilirler.

Muhtaçlık Aylığının Şartları ve Genel Özellikleri Nelerdir?

Fakirlik maaşı ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilerin, muhtarlık tarafından verilen fakirlik belgesine sahip olması gerekir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında, sosyal Yardımlaşma

Vakfı tarafından verilen fakirlik maaşının özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 • %40 üzerinde engelli raporu bulunan kişiler, anne ve babasını kaybeden çocuklar ya da eşleri vefat eden kadınlar, muhtaçlık aylığı kapsamında maaş alabilirler.
 • Muhtaçlık aylığına yapılan %15 değerindeki zamla birlikte, muhtaçlık aylığının tutarı 817 TL’ye yükselmiştir.
 • Muhtaçlık aylıkları, her aileden 1 kişiye verilmekte ve diğer kişiler aynı anda aylık alamamaktadır.
 • İlk ve orta öğretimde okuyan çocuğu bulunan geliri düşük aileler de muhtaçlık aylığı kapsamında başvuru yapabilirler.

Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru formunun doldurulması yeterli olacaktır.

Çocuk Yardımı Parası Nedir? Nasıl Başvurulur?

Muhtaç Ailelere Karşılıksız Kömür Yardımı

Belediye Para, Gıda, Eğitim, Maaş Yardımları

Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Alınır, Özellikleri Nelerdir?

Yetim aylığı ve dul aylığı olarak ikiye bölünen ölüm aylığının özellikleri ve kurum tarafından belirlenen kullanım şartları şunlardır:

 • Dul ve yetim aylıkları, SGK tarafından ödenmektedir.
 • Sigortalının vefat etmesinin ardından, birinci derece yakınları düzenli şekilde maaş almaktadır.
 • Alınacak tutarlar, vefat eden sigortalıya ait maaşa göre değişmektedir.

Sosyal Güvenlik kurumuna başvuru yapıldıktan sonra, ölüm maaşı ve yetim maaşı alınmaya başlanabilir. Verilen aylıklar, geri ödemesiz olarak hazırlanmıştır ve kişilerin maddi durumu düzelene kadar, ödemeye devam edilir.

Sosyal Hizmetler Vakfı Maddi Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları için yapılan başvurular, e-devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. E-devlet üzerinden yapılması gereken sorgulama işlemleri, aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:

Maddi Yardım Başvurusu Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet Sosyal Yardım Bilgileri sistemi açılabilir.
 • Sistemde yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıkladıktan sonra, T.C. kimlik numarası, e-devlet şifresi, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden bir tanesinin kullanılacağı giriş ekranı açılacaktır.
 • Tüm bilgilerin tamamlanmasının ardından, Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait yardımlar için başvuru ya da sorgulama başlatılabilir.

Başvuru yapılan yardım türü seçilerek, başvurunun onaylanıp onaylanmadığına dair sorgulama yapılmalıdır. Onaylanan başvurular, sorgulama ekranında detaylıca açıklanacaktır.

Doğum Yardımı Nedir, Kimlere Verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara, doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Her çocuk için bir defa ödenmekte olan doğum yardımının genel özellikleri şu şekildedir:

 • Doğum yardımı, 5 yaşını tamamlamayan tüm çocuklar için verilmektedir.
 • Annelerin maddi durumu ya da sigortaları değerlendirilmeden, her anne adına doğum yardımı ödemesi oluşturulur.
 • Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere, her çocuk adına 1 defa yardım ödemesi yapılır.

Başvurular ve paranın çekimleri, sadece anneler tarafından gerçekleştirilebilir.

Doğum Yardımı Başvurusu ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvuru işlemleri ve başvuru sorgulaması, e-devlet sisteminden takip edilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet giriş sayfası açılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra, e-hizmetler sayfası üzerinden “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” seçeneği tercih edilmelidir. “Doğum Yardımı” bölümü açıldıktan sonra, doğum yardımı için başvuru formu doldurulmalıdır. Aynı sistem üzerinden, doğum yardımı başvuru sorgulaması için de işlem başlatılabilir.

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

Muhtaçlık Maaşı Nedir? Nasıl Alınır?

Yaşlılık Maaşı 2022 Başvuru ve Şartları

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

1.129 Yorum

 1. İyi günler üniversite öğrencisiyim. Bulundugumun ilçede kaymakamlıkta sosyal yardımlaşma adına ilk dönem kasım ayında 1 kere 300 tl almıstım . 2.dönemin subat ayında da 300 tl aldım . Bu yardım okul dönemi boyunca her ay mı yapılacak yoksa dönemde 1 kere mi

  1. Merhaba, öğrenci yardımları dönem başında bir defaya mahsus yani dönemlik olarak verilmektedir. İhtiyaç durumunda gelecek dönem tekrar başvuru yapabilirsiniz.

 2. Merhaba ben sosyal yardımlaşma derneği ne başvuruda bulundum sağlık sorunun arası fmf hastasıyım raporumla birlikte sosyal yardımlaşma derneği ne başvurdum 1 kereye mahsus yardım aldım sora kapsam dışı çıktı diyor e devletten

  1. Merhaba, size tek seferli yardım verilmiş. Yardım alabilmek için tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

 3. merhaba şubat ayında yardım için başvuru yaptım martın sonunda aylık yatacak dediler .acaba basvuru yaptığım zamandan itibaren mi yoksa tek aylık mi yatar

  1. Merhaba, yardımlar başvuru tarihinden itibaren ödenir

 4. Ben on aydır eşimden ayrı yaşıyorum yeşilkarlıyım hiç bir gelirim yok henüz resmi olarak boşanmadım para yardımı duydum doğrumudur nasıl alabilirim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeniz gerekmektedir

 5. merhaba yardim durumu 2022 yaşlı aylığı başvuru tarihi 28.02
  2019 yardım durumu devam ediyor yazıyor ödemesi ne zaman yapılır ?

  1. Merhaba, kurum tarafından ödeme talimatı verildiğinde ödemeniz yapılır

 6. merhaba ben yüzde 50 engelliyi engelli maşı alıyorum üzerime kayıtlı ozeltertibatlıaracım varevde 3 nufus yaşıyoruz ev kira hiçbir gelirim yok mutaclık yardımından yararlanabilirm neyapmam lazım saygılımla

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edin, komisyon onay verirse alabilirsiniz

  1. Merhaba, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekmektedir.

 7. Meraba benim eşim cezaevine girdi 9aylık oğlum var bırakacak kimsem olmadığı için çalışamıyorum kiradayım para yardımı yapılırmı bana acaba?

  1. Merhaba, eşi cevaevinde olan bayanlara maaş veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına maaş için müracaat edebilirsiniz.

 8. Merhaba kolay gelsin benim Kaynanam eşinden ayrı ve küçük çocuğu var geçen sene beyin kanaması geçirdi çalışamıyor maddi yardım alması için nereye başvurması lazım. ?
  Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, dul maaşı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilir

  1. Merhaba, emzirme yardımı için memurların çalıştığı kuruma, sigortalıların SGK’ya sigortası olmayanların ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmesi gerekmektedir

 9. ban ahane yardımı cıkmış 400 tl diyor edevlette teslim edilebilir diyor nasıl alırız teslim edilebilır ne demek

  1. Merhaba, kurum ödeme talimatı verince bankadan yada PTT’den alabilirsiniz. Size bilgi verilir

 10. Yesil kartliyiz ama hic bir yardim alamiyoruz..evde annem babam a baktigi icin bakim maasi aliyor babamda engelli oldugu icin aliyor ama esimle ile ben hic bir yardim alamiyorum 2 yasinda kizim var cocuk maasi bile alamiyorum ben calisamiyorum esim de calisamiyor ben hasta oldugum icin esim ise hamile oldugu icin..cocuk maasi nasil alabilirim e olur bilgilendirin beni ne yapmam lazim nereye muracaat etmem lazim?4r

  1. Merhaba, yardım alabilmeniz için aileden ayrı yaşıyor olmanız gerekir yani kendi evinizde

 11. Merhaba ben eşimden ayrıldım 3 Ay oldu 3 Yaşında erkek oğlum var borçlarım var ailemin yanına sığındım abim var güvenlik ve hiç bir yerde iş bulamıyor annem maaşı var ama kendini Zor geçindiriyor ve onlarda borçlu artık bizde sığındığımız için daha çok zor yardım için birşeyler yapılabilir mi çok zor durumdayız nerelere başvurmamız gerek

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına dul maaşı için başvuru yapabilirsiniz.

 12. ben yesil kartliyim kocam kalp krizi gecirdi calisamiyor birde yan tarafta yuzde 72 engelli kayinbiraderim oturuyor bekar annesi babasi oldu engelli maasi400lira civari aliyorbakim maasi baglamadilar kizim gelin oldu oglum lise 1re gidiyor hicbir gelirimiz yok kocam cabaladikca batti heryere borcu var ben evislerine gidiyordum simdi ellerimde sinir sıkısmasi boynumda egilme ve sekerim sinirin ustunde calisamiyorum artik vucudumu cok yordugum icin kaslarim zarar gormus yardimlarinizi bekliyorum

  1. Merhaba, muhtaçlık aylığı için başvuru yapabilirsiniz

 13. Merhaba benim 2 tane ilkokula giden çocuğum var onlar için yardım alabilirmiyim ve ne kadar alabilirim 2 tanede küçük çocuğum var onlar içinde ayrı alabilirmiyim lütfen bilgi

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilirsiniz.

 14. Merhaba 2 senedir işsizim. 2 çocuğum ve eşimle birlikte 4 kişiyiz. Ve kirada oturuyorum. Herhangi sigorta vesayire birşeyim yok. Buldukça günü birlik işler yapıyorum. Yardım için neyapmam gerekir.

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 15. Merhaba eşimde bende çalışıyoruz lakin zor geçiniyoruz. evimiz kira yardım edenimiz yok ve kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz artık yetmiyor maaşımız. 3 yaşında oğlum var birde yeni doğan bir kızım bakacak kimsemde kalmadı annem belinden rahatsız bakamıyor artık işten çıkıcam galiba başka çarem kalmadı ne yapmalıyım üstümüze olan bişeyde yok olsa borcumu kapatıyım çıkamıyoruz işin içinden. başvuru yapsam yardım alabilirmiyim.

  1. Merhaba, ailede iki kişi sigortalı çalışırken sosyal yardım verilmez.

 16. Merhaba benim 2 kızım ilkokula gidiyor onlar için masl yardım alabilirim ve ne kadar alabiliyorum ayrıca 2 tanede küçük çocuğum var onlar okula gitmiyor onlar için ayrı alabiluyormuyum ve ne kadar alabilirim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek eğitim yardımı talebinde bulunabilirsiniz. Diğer çocuklarınız içinde giyim ve gıda yardımı talebinde bulunabilirsiniz

 17. Ben 57 yaşındayım,4 aydır işsizim gelirim yok, üniversitede okuyan bir kızım var. kızım için öğrenci parası alabilirmiyim?

  1. Merhaba, kızınız bulunduğu yerde yada memleketinde öğrenci yardımı için başvuru yapabilir

 18. Eşim ve kızımla beraber 3 kişiyiz.fakat örgün olarak üniversite okuyorum.çalışmıyorym.gelirim yoktur.syv başvuru yaptım ve bana 200 tl para yatırmışlar diğer yardım diye…başka yardım alamıyor muyum…ayrıca sorgulamadığımda durum kısmında çıkarıldı yazıyor.tek sefer mi veriliyor..

  1. Merhaba, size tek seferlik yardım yapılmış. Tekrar başvuru yapabilirsiniz.

 19. Esim çalışmıyor iskurdan işsizlik parasi alıyor 4 çocuğum var yeni doğum yaptım neyden faydalanabilirim kaymakama gittim işsizlik ücreti alıyor diye vermedi işsizlik ücreti 800 bununla ne yapabilirim ev kira 3 çocuk okula gidiyor Isyeri iflas etti çıkış dahi alamadık ne yapabilirim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek eğitim ve gıda yardımı için başvuru yapabilirsiniz

 20. merhaba ben aile yardımi ićin basvurmustum kabul olunmuş e devletten baktm 300 tl görünuyor bu yardımı her ay mi aliyorüm bir defalik mi yoksa

  1. Merhaba, hane yardımları tek seferlik. İhtiyaç halinde tekrar müracaat etmeniz gerekmektedir.

 21. Yeni işten cikarildim kirada 2 kucuk kiz cocugu babasıyım kira yardımı veya gida nasil bi yardim alabilirim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek kira ve gıda yardımı için başvuru yapabilirsiniz.

 22. Merhaba ben çiğdem 2 çocuğum 1 yıldır çocukların babasında ayrıyıyım velayetleri babasında nakdi yardım yardım için başvurdum alabilirmiyim çok ihtiyacım var çocuklarım okuyolar yardım edecek hiç kimsem yok yardımcı olun allah rızası için

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

 23. 1 sene dir iş bulamiyom eşimden ayrıldım bir kizim var 9 yaşın da ve ihtiyac larini karsilaya miyom sosyal para yardimin dan yarar lanmak istiyom bu yardim dan yarar lanir miyim

  1. Merhaba, başvurunuzu yapın komisyon onay verirse yardımlardan faydalanabilirsiniz.

 24. Merhaba benim 3 çocuğum var Eşim asgari ücret ile çalısıyor kiradayım 800 tl kira odüyorum 600tl kredi odüyorum eşimin maaşı yetmiyor sosyal yardımlaşmadan kira yardımı istiyorum çok sıkıntı yasiyorum çocuklarım çok küçük benim için ne yapabilirsiniz

  1. Merhaba, sigortalılara sosyal yardım yapılmıyor. Başvurunuzu yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz. Yani komisyon kararına bağlı yardım almanız

 25. Merhaba ben sosyal yardıma başvurdum ve kuruldan geçmiş vakıfa banka bilgilerimi verdim e devlette banka talimatı verilmedi teslim edilmedi yazıyor acaba yardımlar hangi tarihlerde ödeniyor tşk

  1. Merhaba, komisyon toplantısından 20-25 gün sonra ödeme yapılıyor( bankaya ödeme talimatı veriliyor)

 26. İsmim Aysun daha önce çağrı merkezinde çalışıyordum çalışmaktan kulaklarımda duyma kaybı ve boğazımda modul oldu konuşmaktan meslek hastanesinde tedavi gördüm bu çalışma hayatımı engelledi yüzde yirmi yedi engelli raporum var devletten hiç bir şekilde sosyal yardım almıyorum işsizim iş arıyorum kimse iş vermiyor iş arayana devlet 900 TL yardım ediyormuş nereye başvuru yapılıyor bilgi alabilirmiyim

  1. Merhaba, İŞKUR’a müracaat etmeniz gerekmektedir

 27. Mehaba 1971 ardahan dogumluyum 4 yasimdan be ri kibrista yasiyorum, 89 /92 arasi harp okulu ankarada okudum mezun olamaddim, cift uyrukluyum, kibrista 1986 da 5 ay (15 yasindayken)2003 de4 ay ve2006 dan gunumuze full yAtirimim var turkiyedenne nezaman kac yasinda nasl emekli olurum

 28. İki uç Ay öncesi sosyal yardımlaşmadan geldiler iki çocuğum var 5 aylık bebek mama yiyor eşim günlükte çalışıyor ama hiç geri dönüş yapılmadı ne yapmalıyım

 29. Ben gıda ve eğitim parası alıyorum aile sosyal polt bakanlığı başvurum onaylanmadı beni sosyal yardımlaşma yönlendirdi başvurdum orayada ama bana evinde eşyan var diye red verdiler çocuklarım küçük çalışamıyorum ıkiside okula gidiyo bakacak kimse yok eşimden ayriyim ne yapmam gerek

 30. Ben ailem ile yaşıyorum işsizim babam emekli 3 bin maaş alıyor sigortalı iş bulana kadar maaş alma durumum varmı

  1. Merhaba, babanız maaş alırken sosyal yardım alamazsınız

 31. meraba benim 3 çocugum var ve esim baskasinin pazarin da çalısiyor ve ayda 1400para aliyor ama inanin hiç yetmiyo çocuklarimi zorla okutuyorum çok sikinti cekiyoruz lutfen yardim edin artik dayanamiyorum

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek eğitim yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

 32. 4 çoçuk babasıyım çalışamıyorum doktor yasakladı napaçaımı bilemiyorum siz söyleyin 400 tl

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 33. merhaba benim 3 cocugum var biri 9 yasinda biri 6 yasinda biride 10 aylik 9 yasinda olan okula gidiyor servisle servis parasi bizi cok zorluyor seneye 6 yasindaki cocugumda baslayacak okula onunda servisi olacak 10 aylik olan cocugunda bezidir mamasidir gucumuz yetmiyor onlara bakmaya kiradayiz biryerden gelen bir gelirimiz yok esim hepatit b hastasi duzenli bir iste calisamiyor kisacasi cok zorlaniyoruz bize hem gida hem de cocuklarimin servis parasi olsun mama ve bez alabilmem icin para yardimi verilirmi verilirse şayet nereye muracat edebilirim tesekurler simdiden

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 34. Merhaba eşim asgari ücretin altında calısıyor ev kiraz kücük bebeğimiz var kömür elektrik su para yetiştermiyoruz başvuru yapmak istiyorum fakat bebeğim cok kücük dısarı cıkamıyorum nasış basvurabilirim

  1. Merhaba, eşiniz başvuru yapabilir yada muhtarlığa başvuru yapabilirsiniz.

 35. 2 aydan fazladır işten ayrıldim 2 çocuğum var biri henüz 3aylik diğeri ise 2 yaşında evim kira hiçbir yardim almıyorum ne yapabilirim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 36. Proje destek yardımı nasıl alabilirim .işsizim sebze ekip satmak istiyorum .bahçe çevresi için tel örgü ve su için sondaj ve dinamo jeneratör desteğine ihtiyacımız var .

  1. Merhaba, belediyen yada bankadan destek alabilirsiniz.

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilirsiniz.

 37. Mrb İstanbul Sultangazi cebecide oturuyorum işsizim Edirnekapı sosyal hizmetler müdürlüğünden iki defa yardım parası aldım en son gittiğimde yardım senede 2 defa aliyordum şimdi senelik 1 defa alicaksiniz dediler telefonuma mesajda gelmiyor 2019 da alicaksiniz dediler nezaman alabilirim yardım paramızı gıda alışveriş kartı nasıl alabilirim inanın çok zor durumdayım

  1. Merhaba, kuruma tekrar müracaat ederek ödeme zamanı hakkında bilgi alabilirsiniz.

 38. Hayırlı akşamlar 3 tane evladım var biri lise 1de
  Birisi orta 1 de biride ilkokul 1de evimiz kira yeşil karttan yararlanıyoruz durumumuz kısıtlı nasıl devletten yardım ala biliriz

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım için müracaat edebilirsiniz

 39. Asgeri ucretle calisiyorum 3 cocugum var esimle ben 5 kisiyiz ama gecinemiyoz evimde kira belediyeden sosyal yardimlasmadan bi yardim alabilirmiyim

  1. Merhaba, sigortası olanlara sosyal yardım verilmiyor. Siz başvurunuzu yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz

 40. Merabalar hane yardimi 300 tl gotunuyor e devlette teslim esilebilir diye yazi var ne zamn nerden alabilirim tek seferlikmi tekrar muracat gerekirmi

  1. Merhaba, hane yardımları tek seferlik yardımlardır. Kurum talimat verdiğinde ödemeniz yapılır

 41. Kolay gelsin ben edirnekapıya gitim uç çocugum için madi yardım istedim 1 ay sonra sonucum olumlu çıkmış ama e devlete baktıgımda bişi gozukmuyo acaba ne yapmalıyım

  1. Merhaba, komisyon toplantısından 20-25 gün sonra ödeme yapılıyor. Ödemeniz yapılır

 42. Merhabalar esim bi fabrika da isci asgari ucretle calisiyor ve 3 tane evladimiz var biri 6 yasinda biri 3 yasinda ve biri de 8 aylik ve kirada oturuyoruz acaba yarrdimlardan bizde yararlanabilir miyiz

  1. Merhaba, sigortası olanlara sosyal yardım verilmiyor. Yardım başvurunuzu yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 43. Merhaba eşim cezaevinde ve ben ailemin yanında yaşıyorum 2 de çocuğum var. Sosyal yardımlaşmayı aradım telefona çıkan bayan madem aileniz destek çıkıyo yardım alamazsınız dedi ne yapmam gerekir? Ailem zaten yaşlı ve başka şehirde yaşıyo burda erkek kardeşimle yaşıyorum o da işsiz durumda

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bir dilekçe ile eşi cezaevinde bulunan bayanlara verilen maaş için başvuru yapın kararı komisyon veriyor

 44. Merhabalar. Ben yesilkartliyim. Bir kere hane yardımı aldım. 34 yaşındayım ailem yanimda degil tek yaşıyorum. Muhtaclik maaşı alma şansım var mı. Yoksa ne yapmam lazım. Maddi olarak zor durumdayım.

  1. Merhaba, muhtaçlık maaşı başvurusu yapabilmek için gelirin asgari ücretin 3’te birinden az olma şartı var. Gelir durumunuz şartlara uygunsa başvuru yapabilirsiniz.

 45. Merhaba yardım için başvuruda bulundum eve gelmisler evde yoktum tekrar tekrar aradım tekrar girecekler söylendi 10 günü geçti gelen olmadı ne yapmam lazım yardimci olurmusunuz

  1. Merhaba, tekrar başvuru yaparak başvurunuzu yenilemeniz halinde kontrolörler tekrar gelirler

 46. Merhaba benim esim ceza evinde 2 bucuk yasinda oglm var yasim 35 ise girsem cocuguma bakacak kimse yok ailem yardimci olmuyor evim kira heryere borcumuz var sosyal yardimlasmaya basvurdum Ben eşimin gorusune gidince gelmisler sonra gelirim dediler gelen olmadi yardim cikarni ne kadar cikar cikarsa napmam lazim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tekrar müracaat ederek başvurunuzu yenileyin

  1. Merhaba, kurum hangi banka üzerinden ödeme yaparsa oradan alırsınız. Ziraat, Vakıf ve PTT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu