2023 Güncel Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar?

2023 yılında sözleşmeli erlerin maaşlarına bakıldığında; görev yerlerine, medeni durumlarına göre maaşları değişiklik gösterebilmektedir. Ortalama 17.500 TL ile 26.000 TL arasında maaş almaktadırlar. İlk sözleşmeleri maksimum 4 yıllık yapılmaktadır. Sözleşme süreleri sona erdiğinde, sözleşmeyi yenileyebilmeleri mümkündür.

Açıklama ORTALAMA
 Uzman Erbaş Maaşı 22.000 TL
Onbaşı Er Maaşı 166,40 TL
Çavuş Asker maaşı 187,52 TL

Sözleşmeli Er Olabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Sözleşmeli er alımında istenen koşullar aşağıda verilmiştir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.
 • En az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Yurt dışında okunmuş ise de en az ilköğretim dengi bir okuldan mezun olunması istenmektedir.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında uzman erbaşlardan istenen koşulların sağlanıyor olması gerekmektedir.
 • Terhis olduktan sonraki 3 yıla kadar müracaat için hak bulunmaktadır.
 • Müracaat edilen tarihte 26 yaşından gün alınmamış olması gerekmektedir.
 • Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olanların başvuru hakları bulunmaktadır.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olanlar başvuru yapamamaktadırlar.
 • Kamusal haklarını korumaktan yoksun bırakılmamış olanların başvuru hakkı vardır.
 • Devletin güvenliğine karşı bir suç işlememiş olması istenmektedir.
 • Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlik, üste hakaret gibi suçlar işlenmemelidir.
 • Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.
 • Bir ay veya daha uzun süre hapis cezası ile mahkum olmuş olanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.
 • İlk sözleşmenin süresi 3 veya 4 yıl olabilmektedir. Ancak sözleşmenin yenilenmesi döneminde 1 yıldan 3 yıla kadar sözleşme yapılabilmektedir.
 • Özel silah taşıma yetkileri yoktur.
 • Sözleşme süresi tamamlanmadan istifa etme hakları bulunmamaktadır.
 • Evli olsalar dahi evlerinde kalabilme şansları yoktur. Kışlada kalmaları istenmektedir.

Sözleşmeli Erler İçin Örnek Boy ve Kilo Oranları Nelerdir?

Sözleşmeli erlerin boylarına göre kilo alt ve üst sınırları şu şekildedir:

 • 64 cm boyunda bir sözleşmeli er; en fazla 72 kg ve en az 51 kg olmalıdır.
 • 65 cm boyda olunması durumunda; maksimum 72 kg ve minimum 52 kg olunabilmektedir.
 • 70 cm boy için en az 55 kg ve en fazla 75 kg kilo şartı aranmaktadır.
 • 75 cm olanların 58 kg ile 80 kg arasında bir kiloda olması gerekmektedir.
 • 62 kg ve 84 kg arasında bir kilo olanlar 1.80 cm boyunda olmalıdırlar.
 • 85 cm için 89 kg ve 65 kg arasında bir kilo olunmalıdır.
 • 90 cm için istenen kilo aralığı 94 kg ile 69 kg arasında olmalıdır.
 • 95 cm boyundaki sözleşmeli erlerin 99 kg ile 72 kg arasında olması gerekmektedir.

Sözleşmeli Erlerin Özlük Hakları Nelerdir?

Sözleşmeli erlerin sahip oldukları özlük hakları aşağıda sıralanmıştır:

 • Sözleşmeli erler ile vatani görevini yapan erlerin kıyafetleri arasında herhangi bir amblem veya işaret farkı bulunmamaktadır.
 • Tıpkı vatani görevini yapan erlere olduğu gibi askeri kimlik kartı verilmektedir.
 • Görev yaptıkları kadroya hangi silah verilir ise onu kullanırlar. Örnek vermek gerekir ise; piyade tüfeği, makineli tüfek ve roketatar kullanan sözleşmeli erler farklıdır.
 • Sözleşmeli erler kışlada kalmaktadırlar ve kendilerinden herhangi bir yatak veya yemek ücreti alınmamaktadır. Sabah, öğle ve akşam yemeklerini ise devlet karşılamaktadır.
 • Mevzuatta belirtilen şartların hala sağlanıyor olması durumunda; 3 yıllık görevlerinin bitimi ile beraber uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş hakları bulunmaktadır.
 • Milli Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın belirlediği koşullarda atanabilmek için minimum 7 senelik hizmet sürelerinin dolması gerekmektedir. Aynı zamanda da boş kadro olmalıdır.
 • Barınma, giyecek, bakım, ikmal ve iaşe haklarını devlet karşılamaktadır. Ön sözleşme dönemindeki masraflar da devletin sorumluluğundadır.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı sayıldıkları için SGK’nın sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakları bulunmaktadır.
 • Ön sözleşme döneminde eğitim süreci sonlanana kadar maaşlarının üçte ikisini almaktadırlar. Ancak sözleşme imzalandıktan sonra maaşlarının tamamını alabilmektedirler.
 • Sözleşmesi biten erlerin tazminat hakları bulunmaktadır. Yeni sözleşme imzalamamaları halinde; hizmet verdikleri süreye göre tazminat alabilmektedirler.
 • Sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda; fesih sebebine göre SGK’nın sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam etme hakları bulunmaktadır.
 • Yıllık izin haricinde mazeret izni hakları da bulunmaktadır.
 • TSK Dayanışma Vakfı’na üye olan sözleşmeli erlerin hizmet verdikleri süre içerisinde vefat etmeleri durumunda birinci dereceden yakınlarına yardım edilmektedir.

Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli er başvurusu yapabilmek için https://personeltemin.msb.gov.tr/#/Basvuru/Bilgilerim adresine giriş yapılması gereklidir. Ardından e-devlet sistemi aracılığı ile kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Sonrasında başvuru işlemi tamamlanabilmektedir.

Sözleşmeli Erlerin Ne Kadar İzin Hakkı Bulunmaktadır?

Sözleşmeli erlerin her yıl toplamda 45 gün izin hakları bulunmaktadır. 15 günü mazeret izni olmaktadır. Ölüm durumlarında 10 gün ve olağanüstü durumlarda 30 gün izin verilmektedir. Yıllık izinler ise; hizmetleri aksatmayacak şekilde kurum, karargah ve kıta amirleri tarafından verilmektedir. Yol süreleri izin sürelerine dahil olmamaktadır.

Sözleşmeli Erler Hangi Sebeplerle Mazeret İzni Alabilmektedirler?

15 günlük mazeret izinleri haricinde kullanabilecekleri mazeret izinlerinden ve gün sayısından aşağıda bahsedilmiştir:

 • Anne, baba, eş, çocuk ve kardeş gibi birinci dereceden yakınların ölmesi durumunda izin alınabilmektedir. Bu izin 10 güne kadar verilmektedir.
 • Yangın, deprem, su baskını gibi olağanüstü bir durum yaşanması durumunda 30 güne kadar izin alınabilmektedir. Bu süre yıllık izinden sayılmamaktadır. Ayrıca bir yıl içerisinde kullanabilecekleri toplam süredir.

Kara Kuvvetlerinde Görevli Sözleşmeli Erler Ne Kadar Maaş Alırlar?

Kara kuvvetlerinde çalışacak olan sözleşmeli erler; 17.750 TL’den 26.000 TL’ye kadar maaş alabilmektedirler. Sözleşmeli erlerin maaşları sınır dışında görev yapmaları durumunda daha yüksek tutarda prim yatırılacağı için artmaktadır.

Hava Kuvvetlerinde Çalışan Sözleşmeli Erlere Ne Kadar Maaş Verilir?

Hava kuvvetlerinde sözleşmeli er olarak çalışanlar en az 14.800 TL, en fazla 26.000 TL aylık almaktadırlar.

Deniz Kuvvetlerinde Sözleşmeli Erler Ne Kadar Aylık Alırlar?

Deniz kuvvetlerinde görev yapan sözleşmeli erlere en az 17.500 TL ve en fazla 25.800 TL maaş verilebilmektedir. Karaya ayak basmadıkları uzun süreli görevleri olduğu için para biriktirme açısından daha avantajlıdır.

Doğuda Görev Yapan Sözleşmeli Erlerin Maaşları Ne Kadardır?

Sözleşmeli erlerin doğuda görev yapması maaşlarını arttıran bir durumdur. Normal şartlarda 4.400 TL aylık alan bir sözleşmeli er eğer doğuda görev yapar ise; 20.000 TL’nin üzerinde maaş alabilmektedir. Bunun nedeni ise; terörle mücadele edilen operasyon bölgesinde görev yapıyor olmalarıdır.

Sözleşmeli Erler İçin Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli erlerin maaşları gibi tazminat tutarları da belirli şartlara göre değişiklik göstermektedir. 3 yıllık sözleşmesi dolan erlerin sözleşme yenilememesi durumunda, 38.000 TL tazminat alma hakları olmaktadır. 7 yıl boyunca sözleşmeli er olarak hizmet verir iseler; bu durumda 80.000 TL tazminat almaktadırlar.

Güncel Gardiyan İnfaz Koruma Memuru Maaşları Ne Kadar ?

Güncel Bekçi Maaşları Ne Kadar?

Güncel Özel Güvenlik Maaşları Ne Kadar Oldu?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu