Sosyal Yardım Platformu

Sözleşmeli Er Maaşları

Sözleşmeli Er Maaşları

Sözleşmeli er maaşları, asker olarak görev yapmak isteyen gençleri yakından ilgilendirmektedir. Milli Savunma Bakanlığı, ordunun daha da profesyonelleşmesi, daha uzman hale gelmesi için sözleşmeli er olarak görev almak isteyenlerin önünü açmıştı. Sözleşmeli er olarak görev yapmak isteyenlerin aklındaki tüm soruların yanı sıra, sözleşmeli er maaşı ne kadar? sözleşmeli er olma şartları nelerdir? nasıl sözleşmeli er olunur? sözleşmeli er alımı ne zaman yapılır? gibi soruların da cevaplarını vereceğiz. Öncelikle belirtmeliyiz ki, sözleşmeli er başvurusu yapmak isteyen kişilerin, zorunlu askerliğini tamamlamış, sorunsuz olarak terhis olmuş kişilerin sözleşmeli er şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.

Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı son yıllarda profesyonel askerliğe geçiş için adımlarına son hız devam ediyor. TSK’nın profesyonelleşmesi için atılan en büyük adımlardan biri hiç kuşku yok ki sözleşmeli asker alımı. Her yıl on binlerce genç Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri bünyesinde asil ordumuzda istihdam etmeye devam ediyor. Askerlik Türkiye şartlarında oldukça meşakkatli ve zor bir görev olduğundan, sözleşmeli er maaşları da buna bağlı olarak Türkiye’nin gelir ortalamasının üstünde. Durum bu şekilde olunca da birçok birey profesyonel olarak askerlik yapmak istiyor.

Sözleşmeli Er Maaşları Ne Kadar?

Sözleşmeli er maaşı net şu rakam ya da net bu rakam demek hatalı bir bilgi vermek olacaktır. Bunun nedeni ise, sözleşmeli er maaşı görev yapılan yere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin; Ankara’da sözleşmeli er olarak görev yapan biri ile Doğu bölgesinde görev yapan birinin maaşı bir olmayacaktır. Sözleşmeli er maaşı minimum 3000 TL’den başlamaktadır. Ayrıca maaşın yanı sıra alınan ikramiye tutarları da bulunmaktadır. Belirtmiş olduğumuz 3000 TL’den başlayan tutar, doğu bölgesinde görev yapılması halinde 5000 TL’ye kadar ulaşmaktadır. Ayrıca sözleşmeli er olarak çalışanların alacakları ikramiyeler de bulunmaktadır. Alınacak olan ikramiyeleri ise bir tablo ile sizlere sunabiliriz.

Hizmet yılı Maaş İkramiye
 1  2.451 TL  8.133 TL
 2  2.523 TL  17.547 TL
 3  2.588 TL  32.854 TL
 4  2.659 TL  43.249 TL
 5  2.724 TL  50.668 TL
 6  2.748 TL  61.749 TL
 7  2.861 TL  85.559 TL
sozlesmeli er

sozlesmeli er

Sözleşmeli Er Olma Şartları

Sözleşmeli er olma şartlarının ilki askerlik görevinin tamamlanmasıdır. Eğer askerlik görevini yapmadıysanız, sözleşmeli er olmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle zorunlu askerlik görevinizi tamamlamanız gerekmektedir. Sözleşmeli er olama şartlarından ikincisi ise askerliğe el verişli olmanızdır. Yani sağlık sorununuzun olmaması gerekmektedir. Bu iki ana şartın dışında ise aşağıdaki şartların taşınması gerekmektedir.

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar), En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 tarihi ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğanlar),

(3) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(4) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(6) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(8) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik
kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(10) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

(13) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Sözleşmeli Er Olma Ek Şartları

Sınava çağırma belgesi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, sözleşmeli er başvuru dilekçesi, adli sicil kaydı belgesi,  son 3 ay içerisinde çekilmiş olan 8 adet vesikalık fotoğraf, şayet varsa mezun oldukları kurs ve branşlardan diploma veyahut ehliyet fotokopisi, askerliğini yapmaya devam edenlerden kadro görev yeri yazısı, sözleşmeli er nitelik belgesi isteniyor. Ayrıca askerliğini bitirmiş olanlardan bunlara ek olarak terhis belgesi aslı ve askerlik şubesinde onaylatılmış bir adet fotokopi.

Aday başvuruda bulunduktan sonra bu başvurunun onaylanması bekleniyor. Onaylandıktan sonra ise mülakata çağrılıyor. Sözleşmeli erlerin mülakatları 4 aşamada gerçekleştiriliyor.

İlk aşamada başvuruda bulunanların getirdiği belgeler kontrol ediliyor ve doğruluğu araştırılıyor. İkinci aşamada ön sağlık kontrolü yapılıyor. Bu aşamada kişilerin genel görünüşleri ve genel sağlık durumları değerlendiriliyor. Üçüncü aşamaya geçen adaylar için fiziki yeterlilik spor mülakatı yapılıyor. Adaylar burada spor testine tabii tutuluyor. Spor testlerinde ise mekik, şınav ve 400 metre koşuyla yarışıyorlar. Son yani dördüncü aşamada ise sözlü mülakat yapılıyor. Adaylar komisyon üyeleri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştiriyor. Burada komisyon kişiyi değerlendiriyor.

Bu aşamaları geçen adaylar son olarak heyet raporu vermeye yetkili bir hastaneye sevk ediliyor. Bu heyet raporunu alan adaylar, güvenlik soruşturmasından da geçerse sözleşmeli er olmaya hak kazanıyor.

Uzman Çavuş Maaşları ve Gerekli Şartlar

Subay Nasıl Olunur? Güncel Subay Maaşları

Sözleşmeli Er Özlük Hakları

Sözleşmeli er maaşları kadar, bu görevi yapacak kişilerin özlük haklarıda merak konusu olmuştur. Peki, sözleşmeli erlerin özlük hakları nelerdir? Bu görevi yaparak hangi haklara sahip olacaklar? Gelin şimdide bu hakları inceleyelim.

  • Sözleşmeli er ve erbaşların tüm barınma, giyecek, bakım, ikmal ve iaşe hakları, ön sözleşme dönemini de kapsayacak şekilde devlet tarafından karşılanır.
  • Sözleşmeli erbaş ve er adayları, ön sözleşmenin imzalandığı andan itibaren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olurlar ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hak kazanırlar.
  • Sözleşmeli er adayları ön sözleşmeye imza atıp eğitim birliğinde eğitime başladıklarında sözleşmeli er maaşının üçte ikisi oranında aylık almaya başlar. Eğitim safhasının tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasının ardından tam maaş alınır.
  • Sözleşmeli er ve erbaşlar 30 günü kanuni yıllık izin, 15 günü mazeret izni olmak üzere yılda toplam 45 gün izin hakkına sahiptir.
  • Askerliğini yapmadan sözleşmeli er olanlar, 3 yıl sözleşmeli er olarak görev yapmaları halinde askerliklerini yapmış sayılır.
  • İlk sözleşmenin süresinin dolmasının ardından gerekli şartları taşıyanlar, uzman erbaş (uzman çavuş – uzman onbaşı) ve astsubay olmak için başvuru yapıp sınavlara katılabilirler.
  • Sözleşme süresinin dolmasının ardından yeni sözleşme imzalamayan sözleşmeli erler, hizmet yılı süresine göre tazminat almaya hak kazanır.
  • Sözleşme süresi dolan sözleşmeli er ve erbaşlar, sözleşme fesih sebebine bağlı olmak kaydıyla, hizmet süresi kadar veya hizmet süresinin yarısı kadar süreyle SGK sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder.
  • Sözleşmeli er veya erbaş olarak 7 yıl hizmet süresini tamamlayanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddelerindeki şartları taşımaları halinde devlet memuru kadrolarına atanabilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.