SGK

Süt Parası ile İlgili Soru ve Cevaplar

Süt parası uygulaması yani diğer bir adıyla emzirme ödeneği, yeni bebek sahibi olan anne ve babalara devlet tarafından karşılıksız olarak verilen ekonomik yardım ile ilgilidir. Günümüzde ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok devlet; vatandaşlarının daha iyi ekonomik şartlar altında yaşaması, sosyal olanaklardan daha fazla faydalanması ve hayatlarını müreffeh bir şekilde sürdürmeleri için çok sayıda sosyal politika uyguladığı bilinmektedir. Nitekim sosyal devlet anlayışına sahip ülkelerden biri olan Türkiye’de de vatandaşların daha iyi şartlar altında yaşamlarını sürdürmeleri için birtakım sosyal uygulamalar devreye sokulmaktadır. İşte bu tür sosyal yardım ve desteklerden biri olarak öne çıkan emzirme ödeneği, halk arasında süt parası olarak adlandırılmaktadır. Süt parasına ilişkin vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soruların yanıtlarını verdiğimiz bu yazımızda;

 • Süt parası nedir, kimlere ödenir?
 • Süt parası başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır?
 • Süt parası 2019 yılında ne kadardır?
 • Süt parası sorgulama nedir, nereden yapılır?
 • Süt parası ne zaman ve nereye yatar?

gibi sorulara kapsamlı cevaplar vererek, bilinmesi gereken tüm detayları sizlerle paylaştık.

Süt Parası Nedir?

Süt parası veya emzirme ödeneği; yeni bebek sahibi olan vatandaşlara, bebeklerinin bakım ve sağlık masraflarında destek olmak amacıyla verilen bir tür maddi destek veya yardımdır. Ancak devletin uyguladığı hemen hemen bütün sosyal politikalarda olduğu gibi süt parası maddi yardımı da her doğum yapan anneye veya bebek sahibi olan babaya verilmez. Nitekim emzirme ödeneğinin de belirli şartları ve ödenmesini gerektiren durumlar bulunmaktadır. Süt parası ya da diğer bir deyişle emzirme ödeneğinin kimlere ödeneceğine dair ilgili kanun ve detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Süt Parası Kimlere Ödenir?

Hesaplarına süt parası ödenen kişiler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın 16. maddesinde yer alan hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda süt parasından yani emzirme ödeneğinden yararlanabilecek kişiler belirlenmiştir. Dolayısıyla her bebek sahibi olan anne ve baba süt parası desteğinden yararlanma imkanına sahip değildir.

İlgili mevzuatta yer alan ifadelere göre süt parası; sigortalı olarak bir işte çalışan anneler ile sigortalı olarak bir işte çalışma hayatını sürdüren babaların çalışmayan (ev hanımı) eşlerine ödenmektedir. Kanunlar nezdinde belirlenen kurallar aynen şu şekilde yürürlüğe konulmaktadır:

 • Analık sigortası bulunan SGK’ya bağlı kadınlar
 • Sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle sigortalı bir işte çalışan erkekler
 • Sigortalı bir işte çalışan ve SGK’ya bağlı olarak aylık alan kadınlar
 • Kendisi çalışmasa dahi kocası SGK’ya bağlı olarak aylık alan kadınlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden yukarıda belirtilen kişi veya kişilere süt parası desteği, diğer bir deyişle emzirme ödeneği verilmektedir.

Süt Parası Almanın Şartları Nelerdir?

Süt parası almanın koşulları, yeni bebek sahibi olan anne ve babaları ayrı ayrı ilgilendirmektedir. Zira uygun şartlar oluştuğunda annelere ödenen emzirme ödeneği, bazı koşulların oluşması durumunda da babalara ödenebilmektedir. Bu bağlamda her iki husus için belirlenmiş olan şartlara ayrı ayrı bakmak gerekmektedir.

Erkek çalışanlar için belirlenen emzirme ödeneği alma şartları;

 • Eşinizin doğum yapmış olması
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olunması
 • Doğumdan önceki bir yıl içinde toplamda 120 gün sigorta priminin kuruma ödenmiş olması
 • Doğum yapan eşinizin çalışmıyor, dolayısıyla SGK’dan herhangi bir aylık almıyor olmasıdır.

Bu şartların dışında kadın çalışanlar için de belirlenen emzirme ödeneği alma şartlarından bahsetmek gerekir. Bunlar;

 • Doğum yapmış olmak
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak herhangi bir iş yerinde çalışıyor olmak
 • Yine aynı şekilde doğumdan önceki bir yıl içinde toplamda 120 gün sigorta primini kuruma ödemiş olmak

Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Süt parası başvuru işlemleri, yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Buna göre, yukarıda belirttiğimiz şartları taşıyan anne veya babaların kanunda belirtilen usul ve esaslara göre ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.

Süt parasına başvuru yapmak için belirlenen resmi kurumlar ilgili kanunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu durumda hak sahibi anne ve babaların yeni sahip oldukları bebek için süt parası desteği almalarında başvuru yapabilecekleri kurum ve kuruluşlar şu şekildedir:

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri
 • Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
 • Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlükleri
 • İlçelerde kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Yukarıda bahsettiğimiz resmi kurumlara süt parası başvurusunda bulunmak için gerekli görülen evraklar ise; hastaneden alınan doğum belgesi, emzirme ödeneği başvuru dilekçesi ve hak sahibi kişinin kimlik fotokopisidir.

Süt Parası İçin Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır?

Süt parasında son başvuru tarihi uygulaması bulunmaktadır. Dolayısıyla süt parası yani emzirme ödeneği uygulaması zamanaşımına tabidir. Bu bağlamda süt parası hakkından yararlanmak isteyen hak sahibi anne ve babaların 5 yıllık süreye dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu sebeple bebeğin doğum tarihinden itibaren ilk 5 yıl içinde yukarıda belirtilen kurumlara dilekçe ile başvuruda bulunulmaması halinde hak düşürücü süre kapsamında süt parası alma fırsatınız kanunen geçersiz hale gelmektedir.

Süt Parası Ne Kadar 2019?

Süt parası tutarı 2019 yılında da yeni bebek sahibi olan anne ve babalar tarafından merak konusu yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıllara göre tutarında artış olduğu gözlemlenen süt parasının ne kadar olacağını Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurul Yönetimi belirlemekte ve bu tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından onaylanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz 2019 yılı itibarıyla süt parası tutarı 180,00 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme ödeneği uygulamasının başlatıldığı tarihe kadar geçen sürede süt parası tutarındaki artış şu şekilde gözlemlenebilmektedir:

 • Süt parası 2016 yılında; 122,00 TL olarak,
 • 2017 yılında; 133,00 TL olarak,
 • 2018 yılında ise 149,00 TL olarak belirlenip hak sahibi vatandaşlara verilmişti.

Süt Parası Sorgulama Nedir?

Süt parası sorgulama işlemleri, hak sahibi anne ve babaların emzirme ödeneğinden yararlanmak için yukarıda bahsettiğimiz kurumlara yaptıkları başvuruların onaylanıp onaylanmadığını ve taraflarına söz konusu süt parasının yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilmelerine ilişkindir. Bu bağlamda vatandaşlar belirli platformlar üzerinden veya farklı yöntemler kullanarak süt parası sorgulama yapabilmektedir. Emzirme ödeneği sorgulamanın nasıl yapılacağına dair detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Süt Parası Sorgulama Nereden Yapılır?

Süt parası sorgulama yapma, e-Devlet Kapısı sistemi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilen bir işlemlidir. Hak sahibi kişi, kendi T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’nun elektronik hizmetleri arasından süt parası başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını, söz konusu ücretin tarafına ödenip ödenmediği görüntüleyebilme imkanına sahiptir.

Süt Parası Nereye Yatar?

Süt parasının yatırılacağı yer, hak sahibi kişilerin emzirme ödeneği başvuru dilekçesinde belirttiği kişisel banka hesabına yatırılmaktadır. Öte yandan eğer anne veya baba süt parası için böyle bir banka hesabı belirtmemiş ise emzirme ödeneği anne adına PTT’ye yatırılmaktadır. Hak sahibi kişiler kendilerine en yakın PTT şubesine kimlikleriyle birlikte müracaat etmeleri halinde süt parası desteğini alabilirler.

Süt Parası Ne Zaman Yatar?

Süt parasının ödenme zamanı, yine ilgili kanunda belirtilen hükümlere göre düzenlenmiştir. Bu bağlamda yeni anne ve baba olmuş hak sahibi vatandaşlar, her ayın 2. haftasında yani ayın 8’i ila 14’ü arasında süt parası ödemesi alabilirler.

PTT Çocuk Parası Sorgulama İşlemleri

Doğum Parası Yardımı Başvuru ve Şartları

Doğum Parası Hesaplama

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu