2023 Tazminat Alma Şartları, Hesaplama ve Tazminat Türleri

2023 Yılında tazminat alma şartları, işten ayrılan ya da işverenin işten çıkardığı durumlarda önemli hale gelmektedir. İşçi ve işveren uyuşmazlıklarından kaynaklanan iş akdinin haksız yere feshedilmesi durumunda işveren aleyhine tazminat isteme hakkı mevcut olmakla birlikte haklı bir sebeple iş yerinden ayrılmak istenmesi halinde de hakkedilen tazminatların iş yeri tarafından işçiye ödenmesi zorunludur. Çalışanlar;

 • Kıdem tazminatı,
 • İhbar tazminatı,
 • Fazla mesai ücret alacağı,
 • Yıllık üzün ücret alacağı,
 • Hafta sonu tatili ve resmi tatiller ücret alacağı

Gibi alacaklarının çalışırken ödenmemesi halinde işten ayrılmaları veya çıkarılmaları durumunda iş yerine dava açarak haklarını arayabilir ve alamadıkları tazminat davası açarak elde edebilirler.

İş yerinden tazminat almanın yolları hakkında doğru bilinen yanlışlar bulunmaktadır. yalnızca iş yerinden atılma olarak nitelenen iş akdinin haksız yere feshedilmesi durumunda değil işten haklı bir sebebe bağlı olarak ayrılma durumunda da işveren aleyhine dava açarak tazminat istenebilmektedir. Tazminat davası açmadan önce zorunlu arabulucuya başvurmak ise 2023 yılında zorunludur.

2023 Yılında İş Yerinden Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

2023 yılında iş yerinden kıdem tazminatı başta olmak üzere birtakım tazminatların alınabilmesi için işçinin herhangi bir kusurunun bulunmaması ve iş kanununda belirtilen kusurları işlememesi gerekmektedir. İşten herhangi bir sebep göstermeden ayrılmak veya iş kanununda belirtilen genel ahlaka veya iyi niyet kurallarına ters düşen bir faaliyette işçinin bulunması halinde ise yine kıdem tazminatı alma hakkı kaybolmaktadır.

Kıdem tazminatı alabilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Her işte çalışanlar kıdem tazminatı alamamakta işten çıkarılsalar bile dava açarak kıdem tazminatlarını işverenden isteyememektedir.

Kıdem tazminatı alma şartları 2023 şunlardır:

 • İşçinin iş kanunu kapsamında çalışıyor olması; diğer kanunlara bağlı olarak çalışan kimseler veya geçici işçi statüsünde bulunanlar ya da herhangi bir sözleşmeye bağlı olmaksızın çalışanlar kıdem tazminatı alamaz.
 • İşçinin kıdem tazminatı talep ettiği iş yerinde en az 1 yıllık süreyle çalışıyor olması; 1 yıllık sürenin altında çalışmalar kıdem tazminatı kapsamında değerlendirilmemektedir.
 • İşçinin iş sözleşmesinin ya işveren tarafından olmayan haksız bir gerekçeyle feshedilerek işçinin işine son verilmesi veya işçinin haklı bir sebebe dayanarak işten ayrılması; iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğinin işçiye tebliği tarihinden 30 gün içinde arabulucuya müracaat ederek kıdem tazminatı talep edilebilir. Aynı şekilde askerlik, kadınların evlenmesi, işin işçi sağlığını bozması gibi nedenlerle işten kendi isteğiyle ayrılma durumunda kıdem tazminatı istenebilir.

İşyerinden Tazminat Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

2023 İşe İade Davası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Sağlık Nedeniyle Kıdem Tazminatı Dilekçe Örneği

Emekliliği Hak Ettiği İçin Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun getirmiş olduğu düzenlemeler ile kişiler emekliliği hak etmeleri halinde emeklilik yaşlarını beklemeleri gereken sürede iş yerinden kendi istekleriyle ayrılmak istemeleri halinde kendilerine son iş yerinde çalıştıkları süre boyunca kıdem tazminatı ödenmesi zorunludur. Kıdem tazminatı giydirilmiş asgari ücret hesaplaması yapılarak bulunmakta ve 1 yıllık kıdem tazminatı tutarı yaklaşık olarak yıl içinde 1 ayda alınan maaşa denk gelmektedir.

Emekliliği hak edip yaşı bekleyecek olanlar işten kendi istekleriyle ayrılsalar dahi SGK’dan alacakları emeklilikte yaşı bekliyor ibareli form ile işverene başvurarak kıdem tazminatlarını isteyebilirler. Bu şekilde kıdem tazminatının alınabilmesi için birtakım şartlar bulunmaktadır. Emeklilikte yaşı bekleyecek olanlar için özel sektörde tazminat alma şartları arasında en önemli şart son çalışılan iş yerinde en az 1 yıllık kıdeme sahip olunması gerekmektedir. bunun dışında işe başlama tarihleri yaş bekleyenler için kıdem tazminatı alabilmenin diğer şartlarındandır.

İşe başlama tarihleri;

 • 8 Eylül 1999’dan önce olan kimseler 15 yıl sigortalı geçirmeleri ve 3600 gün sigorta primi ödemesi yapmaları,
 • 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan kimseler 25 yıl aktif sigortalılık geçmişi ve 4500 gün sigorta prim ödemesi yapmaları,
 • 1 Mayıs 2008’den tarihinden sonra işe başlama tarihi olan kimseler ise 25 yıllık aktif sigortalılık ve 5400 gün SGK prim ödemesi gerçekleştirmeleri

Halinde son çalıştıkları iş yerinden kıdem tazminatı isteyebilmektedir. Örneğin 8 Eylül 1999’dan önce işe başlayan bir kimse son çalıştığı iş yerinde 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödemesini doldurduğu takdirde son iş yerinde çalıştığı günlerin kıdem tazminatını alabilmektedir.

2023 yılında ocak ayında SGK’nın belirlediği şartları gerçekleştiren işçi son iş yerinde 3 yıl çalışmış olsun. Bu durumda emeklilikte yaşı beklemek zorunda kalacak işçi işten çıkmak istemesi halinde 3 yıllık kıdem tazminatı işten ayrılırken verilmek zorundadır. Tazminatı verilmediği takdirde dava açma hakkı işçiye aittir.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılanlar Tazminat Alabilir Mi?

İş kanunu kapsamında belirli veya belirsiz iş sözleşmesi yaparak bir iş yerinde çalışanlarda kıdem tazminatı başta olmak üzere fazla mesai ücret alacağı, yıllık izin ücret alacağı, resmi tatiller ücret alacağı gibi pek çok tazminat hakkına sahiptir. İşten ayrılırken tazminat alma şartları işçinin işi bırakması kendi isteğiyle gerçekleşiyorsa da mümkündür. Aşağıdaki haklı sebeplerin varlığı halinde en az 1 yıllık çalışan işçiler kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

İşten ayrılmayı haklı kılan sebepler şunlardır:

 • Erkeklerin zorunlu askerlik hizmeti sebebiyle işten ayrılmaları halinde kadınların ise evlenmeleri akabinde 1 yıl içinde isteyerek işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı alabilirler.
 • Sağlık şartları; iş sebebiyle işçinin sağlık durumunun bozulduğu yönünde işçi bir hastalığa yakalanır ya da sağlığını kaybederse kıdem tazminatı alabilir.
 • İşçinin yanıltılması; İşçi gireceği işte çalışacağı pozisyon veya yapacağı iş ile ilgili işveren tarafından yanıltılırsa işten kendi isteğiyle ayrılması halinde tüm tazminatları hak eder.
 • İşçinin maaşını alamaması: işçinin yalnızca normal olarak ödenen maaşı değil fazla mesai gibi ekstra olarak verilecek ücretlerinin alınamaması halinde de işten ayrılarak kıdem tazminatı talep edebilir.
 • İş yerinin taşınması ve işin değişmesi; yapılan işin nev’inin değişmesi ve iş yerinin işçide olumsuzluklara sebep olacak şekilde uzağa taşınması halinde kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.
 • Taciz, küfür ve hakarete maruz kalma; işçinin iş yerinde işveren, çalışanlar veya müşteriler tarafından kötü söz veya ahlaka aykırı fiillere maruz kalması halinde işten kendi isteğiyle ayrılarak kıdem tazminatını ve diğer tüm haklarını isteyebilir.
 • Ölüm; çalışan işçinin ölümü halinde ölen işçinin kanuni mirasçıları kıdem tazminatını son çalıştığı iş yerinden talep edebilir.

Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Tazminat alma şartları 2023 hesaplama alınacak tazminat türüne göre belirlenmektedir. Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışılan süre, alınan brüt ücretle birlikte yol, yemek ve ikramiye gibi diğer yardımlarda hesaba katılarak brüt ücret üzerinden hesap yapılmakta ve damga vergisi kesilerek kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Örneğin 4000 TL giydirilmiş brüt ücret alan bir işçinin 1 yıllık kıdem tazminatı 3.980,52 TL olarak hesaplanmaktadır.

Fazla mesai ücret alacağı ise haftalık olarak hesaplanır. Bir işçi en basit ifadeyle haftada 45 saatten fazla çalışması halinde fazla mesai ücretini hak eder. Haftada bir gün hafta tatili yaparak günde 7,5 saat çalışılması halinde haftalık çalışma saati doldurulacaktır.

Örneğin 3600 TL maaş alan bir işçinin günlük maaş alacağı 120 TL saatlik aldığı ücretse 16 TL’dir. Şayet bu işçi günlük 7,5 saatten fazla çalışıyor ise fazla çalıştığı saatleri 16 TL’den değil %50 daha fazla ücretle 24 TL olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu şekilde ödenmeyen ücretler ile ilgili işçinin fazla mesai ücreti tazminatı alma hakkı bulunmaktadır.

İş Yerinden Tazminat Alabilmek İçin En Az Ne Kadar Çalışmak Gerekir?

Tazminat almak için ne kadar çalışmak lazım 2023 konusu da milyonlarca işçi tarafından oldukça merak edilmektedir. İş yerinden tazminat alabilmek için tazminat türüne göre farklı süreler öngörülmüştür. Buna göre kıdem tazminatı alabilmek için en az 1 yıl süreyle çalışmak gerekmekle birlikte ihbar tazminatı alabilmek için en az 6 ay çalışılması gerekmektedir.

İş yerinden haksız yere çıkarılma durumunda ve isten kendi isteğinizle ayrılma halinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı davası açmak için 10 yıllık bir süre bulunmaktadır. 10 yıl içinde dava açılmaması halinde dava zamanaşımına uğramaktadır.

İlgili Makaleler

45 Yorum
 1. Merhabalar öncelikle 2 yıldır calistigim AVM deki şirkette hizmet vermekteyim ve sürekli gece vardiyasinda pozisyon degisikligi istememe ragmen bir çok kez kabul ediyorsan bu etmiyorsan istifani ver git şeklinde cevaplar aldim yanıltıcı geçici pozisyon değişikliği hakaret tehtid asagilayici durumlarla karşı karşıya maruz kalmış durumdayım kayitlarim ispatlarimda mevcut zorla full time işçi pozisyonundayken part time elamana gecirildim bir çok piskolojik baskı ve politik oyunlarla işime son verilmemesi açısından tazminat hakkım dogarmi nasıl bir yol izlemeliyim ilginiz için teşekkürler

  1. Merhaba
   Yapmanız gereken en önemli durum bir Avukat yardımı almanız olmaktadır. Avukatın yönlendirmesi ile hareket etmelisiniz.

 2. 2017 eylül ayında özel bir hastanede çalışmaya başladım yaklaşık 6-7 aydır işten çıkmam için mobbing uygulanmakta. Mahkemeye mobbing baskı yapıldığını bildirip başvuru yapsam haklarımı talep edip alma şansım olurmu cevap verirseniz çok sevinirim çok zordayım cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba
   Taciz, küfür ve hakarete maruz kalma; işçinin iş yerinde işveren, çalışanlar veya müşteriler tarafından kötü söz veya ahlaka aykırı fiillere maruz kalması halinde işten kendi isteğiyle ayrılarak kıdem tazminatını ve diğer tüm haklarını isteyebilir.

 3. Merhaba işe girişim 1996 pirim başlangıcı 2003 bu aradaki boşluğa prim yatırma şansım varmı özellikle 1999 öncesine askerlik 2002 de yapıldı
  Saygılar

  1. Merhaba, çalıştığınız kurumu mahkemeye vermeniz gerekmektedir. Çünkü o süre sadece mahkeme kararı ile prim ödemesi yapılabilir. Askerlik borçlanması yapabilirsiniz hiç bir işleme gerek kalmadan.

 4. Merhaba 7 yıldır aynı işyerinde çalışan biriyim
  İşe girişim 1996 ama ilk prim 2003 te ödenmeye başlamış gün sayım 3700
  Bu işyerinde işten kendim çıkmam için baskı var paramı gününde vermiyor işler yok diyorlar ve kendi işim dışında işler yaptırıyorlar tazminat talep etmem için ne yapmam gerekiyor saygılar

  1. Merhaba, işyerinizden kendiniz ayrıldığınızda tazminat alamazsınız. İşverenin çıkarması gerekmektedir.

 5. daha önce çalıştığım işyerinden 2014’te çıktım tüm haklarımı aldım diye imza attım ama tazminat almadım. 2015 mart ayından beri başka bir yerde çalışıyorum bu işyeride kapanacağından dolayı tazminat hakkım varmıdır ? 4353 gün primim bulunmakta

  1. Merhaba, tazminat alabilmek için işyerinde bir yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Şuan çalıştığınız işyerinizden tazminat alma hakkınız bulunmaktadır.

 6. Merhaba, 4 yildir ayni firmada calismaktayim. Cocuguma bakmak icin isten ayrilmam gerekiyor cocugum 1 yasinda, bu sebep tazminat alabilmem icin hakli bir sebep sayilir mi? Simdiden cevabiniz icin teşekkür ederim.

  1. Merhaba, kendi isteğiniz ile ayrıldığınızda tazminat alamazsınız. Tazminat için kanunca belirlenen geçerli sebepler; ölüm, emeklilik, erkeklerin askere gitmesi ve bayanların evlenmesi

 7. Haziran 2018 de işe girdim 10 aydır çalışıyorum çıkışımı verecekler kıdem yada ihbar alabilirmiyim

  1. Merhaba, tazminat için gerekli süre bir yıl. İşyerinize bağlı tazminat durumunuz

 8. Mrb, 2004 yılında işçi olarak 2010 yılına kadar çalıştım. Kendi isteğimle, iş yerinde yaşadığım sıkıntılardan dolayı ayrıldım. İşten ayrıldıktan 4 ay sonra evlendim. Bu durumda tazminat hakkı doğar mı?

  1. Merhaba
   Herhangi bir tazminat hakkınız bulunmamaktadır.

 9. Yemek şirketinde 32 ay çalıştım 05.01.2019 çıkış verildi. Çıkış kagitta .Berilli iş sözleşmesi sona ermesi yazıyor. İşverenle iş sözleşme imzalamadin haklarimda ne var.saygilar sunarım

  1. Merhaba, belirli süreli sözleşmenin süre bitiminde kıdem tazminatına hak kazanma konusu tartışmalı bir konudur.
   Anlaşmazlıklarla mahkemeye taşınan konuyla ilgili Yargıtay Kararları

   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/22355 E. 2011/34265 K. sayılı 03.10.2011 tarihli kararı:

   “Halen yürürlükte olan ve kıdem tazminatını düzenleyen 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin…” cümlesi ile iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasının kıdem tazminatına hak kazanma açısından önemli olmadığı belirtilmiştir. Burada önemli olan fesih iradesinin kim tarafından ortaya konulduğu ve kıdem tazminatına hak kazanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Örneğin belirli süreli iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca haklı nedenle fesheden işçi bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Elbette kural olarak belirli süreli iş sözleşmesi kararlaştırılmış ve süre sonunda taraflardan herhangi biri fesih iradesini ortaya koymamış ise iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceği açıktır. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe iradesini ortaya koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine göre kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı araştırılmalıdır. İşveren yenilememe iradesini göstermiş ve haklı nedene dayanmıyor ise bir yıllık kıdem koşulu gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı ödenmelidir.”

   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 17.06.2008 tarihli 2008/13489 E. ve 2008/16388 K. sayılı kararı;

   “Davalı iş yerinde 625 sayılı yasa gereği en az 1 yıl süreli sözleşme ile çalışan davacının iş sözleşmesinin, davalı işveren tarafından yeni eğitim yılında yenilenmeyeceği belirtilmek suretiyle davalı işveren tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması gereği belirli süreli iş sözleşmesinin süre sonunda işveren tarafından yenilenmeyeceğinin bildirilerek feshedilmesi ve hizmetin bir yıl bulunması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Somut olayda davacının davalı eğitim kurumunda 1 yıl süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı sabittir. Sözleşme işveren tarafından yenilenmeyerek feshedildiğine göre hesaplanan kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekir.”

   Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 11.10.2011 tarihli 2009/16390 E. ve 2011/36851 K. sayılı ilamı,

   “İş sözleşmesinin yenilenmeyeceğini bildiren işveren olup Dairemiz uygulamasına göre yenilemeyeceğini bildiren taraf sözleşmeyi feshetmiş olur. Yenilenmeyeceğinin bildirimi derhal fesih niteliğinde olmayıp, iş sözleşmesi devam eden sözleşmenin süresinin bitiminde son bulur. Bu süre içinde tarafların iş sözleşmesine bağlı yükümlülükleri devam eder. Bununla birlikte somut olayda işçiye yapılan bildirim çalışmanın sona erdiği yaz aylarında gerçekleşmiştir. Davalı işçinin sözleşme süresinin sona erdiği 4.9.2004 tarihine kadar iş görme edimini yerine getirmesine gerek yoktur. Bu sebeple davalı işçi sözleşme süresinin sona erdiği tarihi beklemeksizin icra takibini başlatmıştır. Somut olayın özeliği dikkate alındığında davalının icra takibindeki tazminat talepleri iş sözleşmesinin feshi niteliğinde değildir. Sadece işverence yapılan yenilememe bildirimi fesih olarak algılandığı için süresinden önce bir hak talebidir. İş yerinde 10 yıl süreyle çalışan bir işçinin, iş sözleşmesinin işverence yenilenmeyeceğini bildirilmesinin ardından sadece işveren aleyhine icra takibinde bulunması sebebiyle kıdem tazminatından mahrum kalması hakkaniyete uygun düşmez. Bu itibarla davacı işverence yenilenmeyeceğinin bildirilmesi üzerine iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde feshi 4.9.2004 tarihinde gerçekleşmiştir. Davalı işçiye kesinleşen icra takibiyle kıdem tazminatının ödenmesi ödeme anında bir sebebe dayanmasa da 4.9.2004 tarihinde gerçekleşen feshe göre sebep sonradan tahakkuk etmiştir. Bu durumda kıdem tazminatının geri alınmasına karar verilmesi yerinde değildir.” şeklinde hüküm kurarak işçinin kıdem tazminatına hak kazandığını, bu nedenle somut olayda işçiye ödenen kıdem tazminatının geri alınamayacağını karara bağlamıştır.

 10. Merhaba ;
  2006 yılı SGK başlangıcım var, o günden beri aktif olarak çalışıyorum, 4600 gün prim ödemişim, kıdem tazminatımı alarak kendi isteğim ile istifa etmek için 25 yıl sigortalı süresini de doldurmam mı gerekiyor ?

  1. Merhaba, işten çıkarıldığınızda yada emekli olduğunuzda tazminat alabilirsiniz

 11. Bir mağaza da 1 buçuk yıldır çalışmaktayim memuriyetim oldu işten ayrılmam gerek bu sebeple tazminat alabilir miyim?

  1. Merhaba, zorunlu sebepler bayanlar için evlenme, erkekler için askerlik ve genel ölüm. Bu durumlarda tazminat hakkı doğar. Siz işyerinizle konuşarak anlaşma yoluna gidin..

 12. 2004 7 ay sigorta başlangıcım var ,
  Şuan gün sayım 4568
  Şuan çalıştığım iş yerine 2007 12 ayda girdim ,halen çalışmaktayım isten ayrilmak istiyorum tazminatımı alabiliyormuyum, veya alabilme ihtimalim varmi,şimdiden ilginiz için teşekkür ederim

  1. Merhaba, çalıştığınız iş yerinde 1 yıllık süreyi doldurduğunuzda tazminat alma hakkınız bulunuyor. Tazminat alabilmek için işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız.

 13. Merhaba,
  ** 1999 yılından önce işe giriş yapanların tazminat alma hakkı 15 yıl sigorta ve 3600 gün prim ile gerçekleşmektedir. **
  Sizin paylaştığınız bilgiye göre; 1996 yılında sigortalı olarak iş hayatıma başladım. Bir kaç farklı firmada çalışmaya devam ettim. Ardaki dönemde toplamda 10 aylık bir işsizlik süresi yaşadım. Diğer geri kalan zamanlarda da sigortalı olarak çalıştım. 21.10.2010 tarihinden bu güne kadar da aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyorum.
  Kendi isteğim ile çalıştığım yerden ayrılırsam (istifa edersem) kıdem tazminatı alabiliyor muyum? Yoksa çalıştığım firmada 15 yıl mı çalışmam gerekiyor?
  Cevabınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

  1. Merhaba tazminat için aynı işyerinde bir yılı doldurma zorunluluğu var. Kendi isteğinizle ayrıldığınızda tazminat alabilmeniz için emekli olmanız gerekir. Em4klilik dışında kendi isteğiyle ayrılanlar tazminat alamazlar

 14. Src belgeli şöförüm. 65 yaşım ocakta doluyor. İşten ayrılmak zorunda kalacağım 3 yıldır çalıştığım şirketten tazminat alabilirmiyim?

  1. Merhaba, yaş haddinden işten çıktığınız için tazminatınızı alabilirsiniz

 15. Merhaba, iki yıldır aynı gayrimenkul değerleme firmasında çalışıyorum. Gayrimenkul değerleme uzmanlığı yapıyorum. Yaklaşık 1 yıl önce bankalar gayrimenkul değerleme uzmanlarına iş yönlendirebilmek için uzmanlardan gayrimenkul değerleme lisansı istemeye başladı. Ancak benim lisansım yok. Bankaların bu isteğinden sonra çalıştığım firma bu lisansa sahip olmayan bir kaç tane uzman arkadaşımızı işten çıkardı bu nedeni gerekçe göstererek. Fakat beni çıkarmadılar. 1 yıldır lisansa sahip olmadan lisanslı uzmanlarla beraber veya lisans gerektirmeyen diğer işlemleri hallederek aynı firmada çalışmaya devam ediyorum. Fakat yakın zamanda değerleme lisansımın olmadığını bu nedenle bankadan iş alamadıklarını öne sürerek işten çıkarılacağımı düşünüyorum. Böyle bir gerekçeyle işten çıkarılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim ? İşsizlik maaşına başvuru yapabilir miyim ? Yardımcı olabilir misiniz?

  1. Merhaba, işveren tarafından işten çıkarıldığınızda tazminat ve işsizlik maaşınızı alabilirsiniz.

 16. %40 engelliyim 4 buçuk yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum tazminatımı nasıl alabilirim?

  1. Merhaba, işten çıkartılırsanız tazminat alabilirsiniz. Kendi isteğinizle çıkarsanız tazminat alamazsınız.

 17. Özel bir kolej de 2 yıl çalıştım.sözleşmem bitti gün devam etmeme kararı aldım.kıdem tazminatım olmadığını söyledi kurum.bu konuda yardımcı olur musunuz

  1. Yapmanız gereken bir yılı doldurduktan sonra eğer ayrılmak isterseniz haklı bir sebepten dolayı başvurunuzu yapmanız gerekecektir. Bunun için düzgün bir istifa dilekçesi yazmanız yeterli olacaktır. Bir ay üzerinden hesaplanacak olan kıdem tazminatınızı bu şekilde alma hakkına sahip olacaksınız.

   Eğer kurum yine de tazminat vermek istemezse işlemlerinizi bir hukukçuya takip ettirebilir ve tazminatınızı alabilirsiniz.
   https://www.sosyalyardimlasma.net/tazminat-alma-sartlari-2018

 18. Bir yilin altinda herhangi bir yerde sigortali calistigimizda o isyerinden tazminat alabiliyormuyuz

 19. 8.5 aydır bir işyerinde calisiyodum haksız yere kovuldum kıdem tazminatı alabilirmiyim

  1. Tazminat alabilmeniz için bir yılı doldurmanız gerekir.
   Fakat bir iş mahkemesine giderek işe iade davası açabilirsiniz

 20. 4 yıldırır özel sektör de çalışmaktayım son zamanlarda 12 saat çalışıyoruz hergun ve bu durumdan bezdik işten çıkarsam tazminatımı alabilirmiyim mesai ucretide almıyoruz.

 21. Ben 14 yildir calisiyorum bu sure zarfinda evlenip ayrildim ikinci kez evlensem nikantan tazminatimi alabilirmiyim

 22. Yaklasık 1.5 yıldır calıstıgım şirket(pizzacı) bir yabancı firmaya satılıyor yani şirket el degistiriyor ama yine aynı isi yapicaklar simdi bu durumda devreden sirket sahibi bize tazminat verirmi

 23. Merhaba bir sorum olacaktı
  11.10.2016 tarihinden beri özel bir sektörde sigortalı olarak çalışıyorum 31.06.2018 tarihinde ise evlilik ve il değişikliği nedeniyle işten ayrılmak zorundayım işverene de işten ayrılacağım tarihi söyledim bu durumda ayrılırken kıdem tazminatı ve ihpar tazminatı alabilirmiyim.

  1. Istifa dilekcenize evlilik nedeniyle ciktiginizi yazmali ve nikahtan sonra isten ayrilmalisiniz. Bu durumda alabilirsiniz

 24. Bir belediye iktisadi teşekkül şirketinde(Bit)Kasım 2012 den itibaren çalışıyorum. Bu çalışma 01.04.2018 tarihine kadar taşeron firma üzerindendi şimdi belediyenin kendi bunyesimde devam ediyorum sigortalı pirim günüm 3600 üzerinde daha iyi şartlarda iş bulmam durumunda kendi isteğimle istifa etsem kıdem ve ihbar tazminatlarımı alabilirmiyim?
  Alırsam da ne kadar alırım.?
  Not:işten ayrılma tarıhıni 2018 Aralık ayı 2019 ocak şubat ayı gibi düşünüp hesaplama yaparsanız sevinirim.

 25. Kızım 23 yaşında 1.5senedir özel sektörde bir mağazada satış temsilcisi olarak çalışmaktadır. ..alışveriş merkezlerinde ve dışarda bulunan mağazalar bir sistem bulmuş işçiyi istedikleri zaman nerde şubeleri varsa uzak yakın farketmiyor eleman eksik deyip çalışan işçileri bu bölgelere gönderiyorlar. ..işçi kabul etmezse istifa edin diyorlar ve tazminat hakkını öldürüyorlar. .kızım nisantasinda ki şubeden zeytinburnundaki şubeye gönderiliyor. .bu aslında işçiler arasında bir nevi sürgün oluyor. ..kızım isyerindeki bazı çıkar durumlarına karşı geldiği için gönderiliyor. ..isyerindeki müdürler yaşanan olayları rapor ediyorlar ve tutanak tutuyorlar merkezde işçi haklida olsa verimli ve sorumluda olsa işçiyi böylelikle tazminat vermemek için çok uzak şubelere gönderiyorlar. ..şimdi size soruyorum bu hakmi. .kızım gitmek istemiyor bende istemiyorum ben sağlık sorunları olan bir anneyim emekliyim ve bir problem yasadigimda kızıma ulaşmam lazım. …yasal olarak neler yapabiliriz. ..yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu