Bilgi Arşivi

2019 Uçuş Ekibinin Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

2019 yılında uçuş ekibinin gelir vergisi hesaplanırken brüt ücret ve ödenen SGK primi büyük önem taşımaktadır. Gelir vergisinden muaf olan ücret %85 oranındayken yapılan yeni yasa düzenlemesi ile beraber bu oran %70’e indirilmiştir. %30’luk orana giren kısımdan ise vergi alınmamaktadır. 71 maddelik bir kanun teklifi ile beraber meclise ilgili yasa düzenlemesi sunulmuştur.

Yapılan değişiklik kamu kurumlarını ilgilendirmemektedir. 2019 yılının ocak ayında Resmi Gazete’de duyurulduktan kısa süre sonra ilgili değişiklik uygulanmaya başlamıştır.

Uçuş Ekibinin Gelir Vergisi İstisnası Nasıl Açıklanmaktadır?

Uçuş ekibinin gelir vergisi istisnası; uçuş ekibinin aylık ücretlerinden kesilmeye başlanacak olan gelir vergisinde yapılacak olan değişimi kapsamaktadır. Bu istisna Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Gerçek safi değerde istisna edilen oranın değişmesi ile beraber; pilot, hostes ve kabin memuru gibi uçuş ekibinin parçası olan personellerin alacakları ücrette de değişiklik meydana gelmektedir.

Gerçek Safi Ücretin Tanımı Nedir?

Gerçek safi ücret; uçuş ekibi için hesaplanan brüt ücret üzerinden prim ve indirim tutarlarının düşülmesi ile beraber hesaplanan yeni tutara verilen isimdir. Gerçek safi ücretin belirli bir yüzdesi oranında da uçuş ekibine gelir vergisi istisnası uygulanmaktadır. Geri kalan kısım ise vergiye tabidir.

Gelir vergisi ile ilgili yapılan son düzenlemeye göre ise; gerçek safi ücretin gelir vergisi istisnasına tabi olan kısmında artışa gidilmiştir. Dolayısı ile de uçuş ekibinin aldığı ücretten yapılan vergi kesintisi artmıştır.

Uçuş Ekibinin Gelir Vergisi Muafiyet Oranındaki Değişim Ne Kadardır?

Uçuş personellerinin gelir vergisindeki muafiyet değişimi; yapılan son düzenleme ile beraber %15 oranındadır. Eski hesaplamaya göre brüt ücretin %85’i gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Ancak yeni hesaplamada bu oran %70’e düşürülmüştür.

Uçuş Ekibinin Gelir Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Uçuş ekibinin gelir vergisi hesaplamasına bakıldığında; öncelikle brüt ücrete dahil olan prim tutarlarının düşürülme işlemi yapılmaktadır. Kalan tutar ise gelir vergisi matrahı olmaktadır. Kalan tutarın yani gelir vergisi matrahının %70’inin hesaplanması gereklidir. Hesaplama sonucu elde edilen tutar ise gelir vergisinden muaf olan tutar olarak görülmektedir.

%30’luk tutardan ise herhangi bir şekilde gelir vergisi alınmamaktadır.

Pilotun Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Pilotun gelir vergisi hesaplama örneği aşağıda verilmiştir:

 • 2019 yılında pilot olarak görev yapan bekar birinin brüt ücretinin 40.000 TL olarak hesaplandığı düşünülsün. Şahıs sigorta primi ise 1.000 TL olarak varsayılsın.
 • Pilotun SGK primi %14+%1 oranı ile hesaplandığında, 2.878,20 TL olarak bulunmaktadır.
 • Gelir vergisi matrahı olarak adlandırılan kısım ise 36.121,80 TL olmaktadır.
 • Gelir vergisi matrahının %70’i istisna edilecek olan matrahtır ve bu durumda 36.121,80 TL’nin %70’i alındığında 25.282,26 TL bulunmaktadır.
 • Safi ücretten istisna edilecek matrahın çıkartılması ile beraber vergiye tabi olan matrah tutarı hesaplanabilmektedir. Bu durumda bu tutar 10.836,54 TL olmaktadır.
 • Gelir vergisi tutarı 1.625,48 TL, asgari geçim indirim tutarı ise 191.88 TL olmaktadır. Buna göre ödenmesi gereken net gelir vergisi tutarı da 1.433,60 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kabin Memurunun Gelir Vergisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Kabin memurlarının ödemesi gereken gelir vergisinin hesaplamaları aşağıda belirtilmiştir:

 • Kabin memurunun bekar olduğu ve brüt ücretinin de 10.000 TL olduğu varsayılsın.
 • Aynı kabin memurunun şahıs sigorta primi de 1.000 TL üzerinden ödeniyor olsun.
 • SGK primi 1.500 TL olarak bilinmektedir.
 • 500 TL gelir vergisi matrahı hesaplanmaktadır.
 • 500 TL’nin %70’i olan 5.250 TL, istisnaya tabi olan gelir vergisi matrahı tutarıdır.
 • Vergi kesilecek olan tutar ise 2.250 TL olmaktadır.
 • Kesilmesi gereken gelir vergisi 337.50 TL olarak hesaplanmaktadır.
 • Hesaplanan gelir vergisi tutarından 191.88 TL asgari geçim indiriminin düşürülmesi ile beraber ödenmesi gereken tutar 145.62 TL olarak bulunmaktadır.

Emekli Pilotun Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Emekli bir pilotun gelir vergisi hesaplama örneği şöyledir:

 • 000 TL net maaşı olan bir emekli pilot olduğu varsayılsın.
 • 075,29 TL damga vergisi matrahı bulunmaktadır.
 • Sigorta tavan primi 2019 yılı için 19.188 TL olurken, 1.439,10 TL SSK prim ödemesi yapılmaktadır.
 • Damga vergisi matrahından SSK priminin çıkarılması ile beraber 53.636,19 TL safi değer hesaplanmaktadır.
 • Safi değerin %70’i 37.545,33 TL olarak hesaplanmaktadır. Uçuş tazminatının istisnaya dahil olan kısmıdır.
 • Gelir vergisi matrahını bulabilmek için önce SSK priminin ve uçuş tazminat istisnasının toplanması gereklidir. Ardından hesaplanan tutar, damga vergisi matrahından çıkartılmalıdır.
 • Gerekli hesaplamalar sonucunda gelir vergisi 3.218,17 TL, damga vergisi 418.02 TL olarak görülmektedir.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Nedir?

15 Mart 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de gelir vergisi ile ilgili bir tebliğ yayımlanmıştır. Bu genel tebliğ; uçuş sırasında uçağın içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarını ve pilotları kapsamaktadır. Aylık ücretlerinden kesilecek olan gelir vergisinin hesaplamasındaki değişikliği açıklayan bir tebliğdir.

Uçuş Ekibinin Gelir Vergisi Genel Tebliğinin Amaç ve Kapsamı Nedir?

Gelir vergisi tebliğinin amacı; uçuş ekibinin gelir vergisi hesaplamasında oluşan değişikliklerin açıklanmasıdır. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

Uçuş Ekibinin Gelir Vergisi Hesaplamasındaki Değişim Hangi Kanun İle Gerçekleşmiştir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrası ile beraber yapılan değişimin şartları açıklanmaktadır. Uçuş ekibi için hesaplanan vergiye tabi gerçek safi değerde %15’lik bir azalma olduğu bu madde ile belirtilmektedir. 29. maddeye göre ise istisna hükmünde olmaya devam edecek ödemeler görülmektedir.

Kanunun 63. maddesi ile beraber gelir vergisine esas olan tutardan indirimlerin düşürülmesi ile beraber kalan tutarın hesaplanması anlatılmaktadır.

Uçuş Ekibi İçin Gelir Vergisi Düzenlemesinin Uygulanma Tarihi Ne Zamandır?

Yeni gelir vergisi düzenlemesinin uygulanmaya başlayacağı tarih 1 Şubat 2019 tarihi olarak açıklanmaktadır. Bu da uçuş ekibinin şubat ayından itibaren maaşlarında değişim gördüğünü göstermektedir. Yeni düzenleme ile birlikte aldığı maaşta değişiklik olacak olan 30.000 kişi olduğu bilinmektedir. Fazla ödeneceği hesaplanmış olan vergi tutarı ise 375 milyon lira olmaktadır.

Yılda maaştan yapılan kesinti tutarı kişi başına ortalama 12.000 TL olarak hesaplanmaktadır. Vergi kesintileri maaş tutarı ile doğru orantılı olarak yapılmaktadır. Ortalama aylık kesinti ise 1.000 TL’dir.

Uçuş Ekibinin Değişen Gelir Vergisi Hesaplamasına THY Nasıl Bir Çözüm Üretmiştir?

Uçuş ekibinin gelir vergisi hesaplamasında yaşanan değişim ile beraber maaşlarında düşüş olduğu için THY bu duruma bir çözüm aramaktadır. Bulduğu çözüm ise; pilotların maaşlarını arttırarak, gelir vergisinin düşürülmesi ile beraber eski maaşı kadar ücret alabilmesini sağlamaktır. Dondurulmuş uçuş saatinde değişiklik yaparak bu değişimi planlamaktadır.

Buna göre 70 saat olan dondurulmuş uçuş saatini 50’ye düşürmesi ile beraber 50 saatten fazla uçuş yapan pilotlar ek ücret alabilmektedirler. Aynı çözüm önerisi kabin memurları için hayata geçirilmemiştir. Ancak eğer kabin memurları için de bir çözüm sunulacak olursa; kabinin dondurulmuş tazminat karşılığının 80 saatten 60 saate düşürülmesi olmaktadır.

Güncel Hemşire Maaşları Ne Kadar ?

Güncel Gardiyan İnfaz Koruma Memuru Maaşları Ne Kadar ?

Güncel İmam Maaşları Ne Kadar ?

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu