Sosyal Yardım Platformu

2019 Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

2019 Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Yabancı ülke vatandaşlarının ülkemizde çalışma izni alabilmesi için gerekli olan belgeler 2019 yılı itibarıyla da T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Buna göre, ülkemizde yabancı uyruklu bir kişinin çalışma hayatına girebilmesi ve sigortalı olarak kanunlara uygun bir şekilde çalışmasına devam edebilmesi için belirli şartlar aranmaktadır.

Bu yazımızda yabancı uyruklu bir kişinin ülkemizde çalışması için kendisinden ve işvereninden talep edilen belgeleri ve çalışma izni başvurusunun nasıl yapılacağı ile ilgili önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni İçin Gerekli Evraklar

Yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için talep edilen belgeler, hem yabancı uyruklu kişiyi hem de işvereni olan vatandaşı yakından ilgilendirmektedir. Nitekim ülkemize son dönemde önemli bir derecede iş göçü yaşanmıştır. Söz konusu göç eden bu kişilerin zamanla oturma izinlerinin almasının ardında hayatlarını kanunlara göre çalışarak sürdürmeleri için de çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni almak için T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu belgeler şunlardır:

 • Hem işverenin hem de yabancı uyruklu kişinin imzalamış olduğu iş sözleşmesi
 • Yabancı uyruklu kişiye ait pasaport sureti
 • Yabancıya ait diploma veya geçici mezuniyet belgesinin yeminli mütercim ya da noter onaylı Türkçe tercümesi
 • İşveren konumundaki kuruluşa ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 • En az 6 aylık süresi bulunan “Geçerli İkametgâh İzni”nin fotokopisi
 • Hazırlanan çalışma izninin orijinal hali

Söz konusu çalışma izni başvurusunda hem yabancı uyruklu vatandaştan hem de işvereninden birtakım belgeler talep edildiğini yazımızın başında belirtmiştik. Bakanlığın ilgili yönetmeliğine göre yabancı uyruklu bir kişiyi istihdam etmek isteyen işverenin de şu belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmek üzere düzenlenen çalışma izni başvuru dilekçesi
 • Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönelik hazırlanmış çalışma izni formu
 • Söz konusu kurumun geçmiş yıllara dönük bilanço tablosu ve kâr zarar değerini gösteren belgeler
 • Faaliyet Belgesi ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi
 • Online başvuru için yetkilendirilmiş olan kişinin onaylı vekaletnamesi
 • Son olarak da yabancı uyruklu kişiyi istihdam etmek isteyen şirketin vergi borcu olmadığına dair resmi belge

2019 Çalışma İzni Nasıl Alınır ?

Çalışma izni almak isteyen kişiler için büyük kolaylık sağlayan e-Devlet kapısı sistemi kullanılmaktadır. Söz konusu sitem üzerinde yer alan “Yabancı Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi” kullanılarak yabancı adına gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yalnız çalışma izni başvurusu e-Devlet sistemi üzerinde olduğu için, başvurunun yabancının kendisi tarafından değil işveren tarafından yapılması gereklidir. Öte yandan başvuruyu yabancı uyruklu şahsın yasal temsilcisi de internet üzerinden yapabilir.

Yabancı Çalıştırma İzni Başvurusu

Yabancı uyruklu kişinin çalıştırma izni başvurusu iki farklı biçimde yapılmaktadır. Bunlardan ilki yurt dışı başvuru işlemleri iken diğeri yurt içi başvuru işlemleridir. Kısaca özetlemek gerekirse;

 • Yurt dışı Başvuru işlemleri yabancı uyruklu kişi tarafından yapılmaktadır. Yabancı kişinin vatandaşı olduğu ülkede ya da yasal olarak oturma izninin olduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’na Türkiye’de çalışması istenen şirketten iş davetiyesi gönderilmesi gerekmektedir. İş davetiyesi ile birlikte gönderilen iş sözleşmesini imzalayan yabancı uyruklu kişi aynı yerde başvuru işlemlerini tamamlar ve kendisine e-çalışma izin sistemi için kullanabileceği çalışma izni referans numarası verilir. Yabancı uyruklu kişiyi çalıştırmayı isteyen işveren, bu referans numarasını başvuru işlemlerinde kullandıktan sonra Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü’ne ilgili dosyayı internet üzerinden gönderir.
 • Diğer yöntem olan yurt içi başvuru işlemlerinde de Türkiye’de en az 6 aylık bulunma izni almış olan yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına gerek kalmadan başvuru yapabilme imkanı vardır. Buna göre; e-çalışma sistemi kullanılarak işveren tarafından elektronik ortamda doldurulan başvuru formu Çalışma Bakanlığı’na iletilir. İşverene ait e-imza bulunan bu formun 6 iş günü içerisinde gönderilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yöntemde hiçbir evrak talep edilmeden ilgili kurumlara gönderilmemelidir.

Çalışma İzni Başvuru Dilekçesi

Çalışma izni başvuru dilekçe örneği almak isteyen işverenler, internet üzerinden bu işlemi yerine getirebilirler. T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden söz konusu çalışma izni başvuru dilekçesini görüntüleyebilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni Başvuru Takip

Yabancı uyruklu kişilerin başvurduğu çalışma iznini takip etmek yine internet üzerinden yapılabilen bir işlemdir. T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu hizmet için e-Devlet kapısını kullanmaktadır. Söz konusu yabancı uyruklu kişi için çalışma izni başvurusunun online olarak takip edilmesi işveren tarafından kendi e-Devlet bilgileri ile giriş yaparak görüntülenebilir. Sisteme e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile giriş yapan işveren, e-Hizmetler menüsü altında bulunan T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başlığında yer alan “Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemi”ne tıklayarak başvuru takip işlemini kolaylıkla yapabilmektedir.

Yabancılara Çalışma İzni Kaç Para?

Yabancılara çalışma izni çıkarmak için ödenen miktar yurt içi başvurularda 761,10 TL olarak belirlenmiştir.

Çalışma izni kaç günde çıkar

Yabancı uyruklu kişiler için başvurulan çalışma izni süreleri Uluslararası İşgücü Kanunu’nda yapılan değişikliklerle güncel olarak belirlenmiştir. Buna göre;

 • Yurt dışı başvurularda yapılan çevrimiçi, doğrudan ve ikamet izinli başvurularda 10 iş günü içerisinde bildirim yapılmak zorunluluğu vardır.
 • Yurt içi başvurularda ise yapılan doğrudan başvuru ve ikamet izni başvurularında 6 iş günü içerisinde bildirim yapılması zorunludur.

2019 Yabancı Çalışma İzni Harç Bedeli

Yabancı uyruklu kişi için çalışma izni çıkarma haç bedeli 2019 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ücretler Genel Tebliği’nin düzenlediği belgelere göre;

 • 1 yıla kadar süreli olan çalışma izni harç bedeli 761,10 TL; kart bedeli ise 89 TL’dir.
 • Süresiz çalışma izni belgesi 7612,70 TL harç bedeli ve 89 TL kart bedeli belirlenmiştir.
 • Bağımsız çalışma için verilen izin belgesinde de aynı şekilde 7612,70 TL harç bedeli ve 89 TL kart bedeli bulunmaktadır.

Çalışma İzni Harcı Ödeme

Yabancı uyruklu bir kişi için başvurulan çalışma izninde harç ödeme işlemleri anlaşmalı kurumlar olan bankalara yapılmaktadır. Yurt içinde yer alan anlaşmalı bankalar;

 • C Ziraat Bankası
 • Türkiye Vakıflar Bankası
 • Türkiye İş Bankası

Çalışma İzni Sorgulama E-Devlet

Çalışma izni sorgulama yapmak e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolayca yapılan bir işlemdir. Bunun için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonra arama çubuğuna Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemi yazılarak çalışma izni sorgulama ekranına kolaylıkla ulaşılabilir.

Yabancı Çalışma İzni İptali

Yabancı uyruklu kişinin çalışma iznini iptal etmek için işverenin öncelikle e-Devlet kapısı sistemine giriş yapması gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra yine e-Hizmetler bölümünde yer alan T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetleri altında yer alan “Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemi”ne bağlanması gereklidir. Burada yer alan yükleme kısmına kendi bilgisayarlarından çalışma izni iptal dilekçesini göndererek ekranda yer alan “Çalışma İzni İptal” bağlantısına tıklamaları yeterli olacaktır.

Çalışma İzni İptal Olan Yabancı

Çalışma izni iptal olan yabancı uyruklu kişiler hakkında 23 Ocak 2017 tarihli düzenlemenin ardından, turizm amaçlı ikamet izni çıkarılmamaktadır. Dolayısıyla  çalışma izni biten yabancıların söz konusu çalışma izninin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde çalışma izni uzatma başvurusunda bulunmaları ya da Türkiye’den çıkış yapmaları gerekmektedir. Bu durumun aksi hâli gündeme geldiğinde yabancı uyruklu kişi vize ihlali yapmış sayılmakta ve kaçak duruma düşmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu

Yabancı uyruklu kişiler için çıkarılan çalışma iznini uzatma başvurusu, birçok kurum ya da işveren tarafından farklı bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu başvuru için talep edilen belgeler;

 • Şirketler
 • Şahıslar (ev hizmetleri)
 • Özel eğitim kurumları
 • Sivil toplum kuruluşları

gibi birçok farklı kurum veya bireylere göre değişiklik göstermektedir.

İşyerinden Tazminat Almak – Nasıl Alınır ?

E-Devlet Seçmen Kaydı Sorgulama

Yeni Doğan Çocuğa Nüfus Cüzdanı Çıkartma İşlemleri

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.