Sosyal Yardım Platformu

2019 Yurtdışı Emeklilik Şartları Nelerdir, Borçlanma Ne Kadar ?

2019 Yurtdışı Emeklilik Şartları Nelerdir, Borçlanma Ne Kadar ?

Yurtdışı emeklilik 2019 yılında yurtdışında sigortalı olarak geçirilen sürelerinde borçlanılarak emeklilik fırsatı yakalanmasıdır. Türkiye ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalamış ülkelerde ya da anlaşma olmayan ülkelerde geçirilen çalışma süreleri sayesinde yurtdışı borçlanması yapılabilmekte ve Türkiye’de emekli olunabilmektedir. Türkiye’de doğan sonrasında çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler ve Türk vatandaşları yurtdışı borçlanması yapma hakkına sahiptir.

Yurtdışı Borçlanmasına Dahil Edilebilen Süreler Hangileridir?

Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için yurtdışında geçirilen süreler için şartlar bulunmaktadır. Yurtdışında çalışılarak sigortalı olarak geçirilen süreler, yurtdışında sigortalı olunan süreler arasında geçirilen bir yıla kadar ki işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçirilen süreler yurtdışı borçlanmasına dahil edilebilmektedir.

Yurtdışı Borçlanması İçin Şartlar Nelerdir?

Bir kişinin yurtdışı borçlanması yaparak Türkiye’de emekli olabilmesi için bazı şartlara uygunluk sağlaması gerekmektedir. Yurtdışı borçlanma şartları şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • 18 yaş altında yurtdışında çalışılan süreler yurtdışı borçlanmasına dahil edilememektedir.
 • Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için yurtdışı geçirilen sürelerin belgelendirilebiliyor olması gerekmektedir.
 • Yurtdışı borçlanması için yazılı olarak başvuruda bulunulması zorunludur.
 • Yurtdışı borçlanması için Türkiye’ye geri dönüş yapma şartı bulunmamaktadır. Türkiye’ye geri dönüş yapmadan borçlandırma yapmak isteyenler 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanma yapabilirler.
 • Kişi halen yurtdışında iken borçlanma talebinde bulunursa Türk lirası olarak bildirilecek olan tutar döviz cinsinden ödenmelidir. Türkiye’de iken yapılan borçlanma başvurularında ise ödenmesi gereken tutar Türk lirası cinsinden ödenmelidir.
 • 05.2008 tarihi itibariyle yapılan düzenleme sonrasında yurtdışı borçlanması tebliğ edildikten sonra 3 ay içerisinde ödenmelidir.
 • Yurtdışı borçlanmasında istenirse yurtdışında geçirilen sürelerinden tamamı istenirse yurtdışında geçirilen süreler bir kısmı için borçlandırma yapılabilmektedir.
 • Türk vatandaşlığına hak kazanılan süreden öncesi için yurtdışında geçirilen süreler borçlanmaya dahil edilememektedir.
 • Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sonrasında yurtdışında geçirilen süreler borçlanmaya dahil edilememektedir.
 • Yurtdışı borçlanması yapıldıktan ve aylık bağlandıktan sonra tekrar yurtdışı borçlanması için başvuru yapılamamaktadır. Yurtdışı borçlanması yapıldıktan sonra ve aylık bağlanmadan önce tekrar başvuru yapılabilmekte ve kalan süreler için tekrar borçlanılabilmektedir.
 • Çifte vatandaşlığı bulunan kişiler yurtdışı borçlanması için başvuruda bulunabilirler.
 • Türkiye’de daha önce hiç sigortalılığı bulunmayan kişiler için yurtdışı borçlanması yapılması mümkündür. Bu durumunda yurtdışı geçirilen süreler geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir.
 • Yurtdışı borçlanması tahakkuk ettirildikten borcun tamamı ya da bir kısmı ödendikten sonra aylık bağlanana kadar iptal işlemi yapılabilir ve faiz uygulanmaksızın ödenen tutar Türk lirası cinsinden geri alınabilir.

2019 Yurtdışı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?

SGK yurtdışı borçlanma günlük ücreti en düşük 27,28 TL olarak belirlenmiştir. En yüksek yurtdışı borçlanma günlük ücreti 204,65 TL’dir. Uygun şartlara sahip olan kişiler her yıl asgari ücret üzerinden düzenlenen rakamlar üzerinden yurtdışı borçlanması yapabilirler. 2019 yurtdışı borçlanması hesaplama örnekleri şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • 540 Gün 18 Ay En düşük yurtdışı Borçlanma Tutarı : 14,736.38 – (Beyan edilen aylık gelir 2,558.40 TL ise)
 • 540 Gün 18 Ay En yüksek yurtdışı borçlanma Tutarı : 95,786.50 TL (Beyan edilen aylık gelir 16,629.60 TL ise)
 • 450 Gün 15 Ay En düşük yurtdışı borçlanma Tutarı : 12,280.32 TL (Beyan edilen aylık gelir 2,558.40 TL ise)
 • 450 Gün 15 Ay En yüksek yurtdışı borçlanma Tutarı : 79,822.08 TL (Beyan edilen aylık gelir 16,629.60 TL ise)
 • 360 Gün 12 Ay En düşük yurtdışı borçlanma Tutarı : 9,824.26 TL (Beyan edilen aylık gelir 2,558.40 TL ise)
 • 360 Gün 12 Ay En yüksek yurtdışı borçlanma Tutarı : 63,857.66 TL (Beyan edilen aylık gelir 16,629.60 TL ise)
 • 150 Gün 5 Ay En düşük yurtdışı borçlanma Tutarı : 4,093.44 TL (Beyan edilen aylık gelir 2,558.40 TL ise)
 • 150 Gün 5 Ay En yüksek yurtdışı borçlanma Tutarı : 26,607.36 TL (Beyan edilen aylık gelir 16,629.60 TL ise)

Yurtdışı borçlanma hesaplamalarında güncel olan prime esas asgari ve azami olan tutarların hangisi seçilir ise %32’si baz alınır. Günlük yurtdışı borçlanması için en yüksek tutar en az tutarın 7,5 katı olabilmektedir.

Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Tabi Olan Ülkeler Hangileridir?

SGK ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunan ülkelerin sayısı 28’dir. Bu ülkeler şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Almanya
 • İngiltere
 • Hollanda
 • İsviçre
 • Avusturya
 • Belçika
 • Fransa
 • İsveç
 • Norveç
 • Danimarka
 • KKTC
 • Azerbaycan
 • Makedonya
 • Gürcistan
 • Kebek
 • Kanada
 • Romanya
 • Bosna Hersek
 • Çek Cumhuriyeti
 • Lüksemburg
 • Slovakya
 • Lüksemburg
 • Arnavutluk
 • Libya
 • Sırbistan
 • İtalya
 • Karadağ
 • Kore

Yurtdışı Borçlanması Başvuruları Nereye Yapılır?

Yurtdışı borçlanması 2019 yılı için başvuruların yapılacağı yerler bazı şartlara göre değişiklik göstermektedir.

 • Yurtdışı borçlanması için Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı’na müracaat edilmesi gereken durumlar şu şekildedir;
  • Türkiye-Almanya güvenlik sözleşmesi haricinde ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanacaksa, kısmi ya da tam aylık bağlanabilmesi için başvuru
  • 5510 sayılı kanunun 4ç maddesi kapsamında olan ve İsviçre’de geçen süreleri için borçlanmak isteyenler için başvuru
  • 2147 ya da 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanmalara ek borçlanma başvurusu
  • İsviçre’de geçen sigortalılık sürelerini ve ödedikleri primleri Türkiye’ye transfer etmek için başvuru
 • Türkiye’de ikametgahının bağlı olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine müracaat edilmesi gereken durumlar şu şekildedir;
  • Türkiye-Almanya güvenlik sözleşmesi kapsamında kısmi ya da tam aylık bağlanması için başvuru
  • 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasındaki a ve b bentleri kapsamında hizmetler bulunanlar için başvuru
  • Türkiye’de sigortalılığı bulunmayan yalnızca yurtdışında sigortalılığı bulunan kişiler ve bu kişilerin hak sahipleri için başvuru
  • Ev kadını olarak geçen süreler için borçlanma başvurusu

Eğer kişinin Türkiye’de herhangi bir ikametgahı yok ise yukarıda sıralanan şartlarda başvurularını yapabilmek için nüfusa kayıtlı oldukları ilde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Yurtdışı Borçlanması Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar

Yurtdışı borçlanması yapılabilmesi için yazılı bir dilekçe ile ve gereken evraklar temin edilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Yurtdışı borçlanması için gerekli evraklar şu şekilde sıralanabilmektedir;

 • Yurtdışı çalışma ve ikametgâh belgeleri (Bu belgenin başvuru tarihinden önceki bir ay içerisinde Konsolosluk Çalışma Ataşeliğinden alınmış olması gerekmektedir.)
 • Yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi (SGK resmî web sitesi ‘Form ve Dilekçeler’ bölümünden, yurtdışında Konsolosluk Çalışma Ataşeliğinden, yurtiçinde SGK il müdürlüklerinden temin edilebilmektedir.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü
 • Sigorta döküm cetveli (Başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
 • Türkiye ve yurtdışı giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge
 • Yeni ve eski pasaportların giriş ve çıkış damgalarının bulunduğu sayfa fotokopileri
 • Borç tahakkuk cetveli
 • İkametgâh belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Yurtdışı Borçlanması Başvurusu Evrak Takibi Nasıl Yapılır?

Yurtdışı borçlanması için başvuruların takip edilmesi önemlidir. Başvuru için teslim edilen evrakların durumunu SGK tarafından sunulan bir online hizmet olan https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/ adresi üzerinden yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra başvurunun durumunun kontrol edilebilmesi için Alo 170 aranabilmektedir. Alo 170 Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren bir danışma hattıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili tüm merak edilenler ve sorgulamaların yapılabilmesi için Alo 170 aranabilmektedir.

Alo 170’i aradığınızda yanınızda nüfus cüzdanınızı bulundurmanızda fayda vardır. Bu sayede işlemler çok daha hızlı şekilde ilerleyebilmektedir. Alo 170 danışma hattını aramak dışında www.alo170.gov.tr adresine giriş yaparak online olarak da sorgulama yapmanız mümkün olacaktır. Adrese giriş yaptıktan sonra Canlı Destek bölümüne tıklayarak online olarak sorgulama yapılması mümkün olacaktır.

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Ne Zaman Emekli Olabilirim ?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 69 YORUM
 1. Metin dedi ki:

  Slm ben Metin almanyadan hartz 4 devletden yardim aluyorum yaşim 52 türkiyede emekli olabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yurtdışı borçlanması yaparak emekli olabilirsiniz. Çalıştığınız kuruma ait belgeleri, ikametgah ve ülkeye giriş çıkışlarınızı Türk Konsolosluğuna onaylatarak, belgelerinizle Sosyal Güvenlik Kurumuna yurtdışı borçlanması için başvuru yapabilirsiniz.

 2. sezar dedi ki:

  Suan Alamanyada ikamet ediyorum Turkiyede emeklilik surem ve gunlerim doldu, son 300 gunumu yurtdisi calismasi olarak prim odedim suan turkiyeden emekli olup turkiyeden emekli maasi almadan almanyada calismama devam etmek istiyorum , bu mumkunmu maas almadan emekli olabilirmiyim tskler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, emekli olduğunuzda maaş ödemesi yapılır. Fakat emeklilik talebinde bulunmadan yurtdışında çalışmaya devam edebilirsiniz

 3. Mustafa dedi ki:

  Merhaba,
  Ben fransadan eşimin borclamasını yatırdım ve bu yıl yaşı doldu, eşim calışmiyor ama ev kira yardımı aliyoruz (170€) gelirimiz düşük diye , konsolosa danıştık yardım aliyoruz diye başvurunuz olmaz dediler. Böyle bir şey olurmu 30 bin euro yatırdık şimdide olmaz diyorlar.
  Geliri iyi olan yardım almiyor o zaman emekli olabiliyor.
  Geliri iyi olmayan yardım aliyor o zaman emekli olamiyor.
  Böyle bir şey olurmu

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yurt dışı borçlanma yoluyla gün priminizi ödedikten ve yaşınız dolduktan sonra emekli olmanızda her hangi bir problem olmaz

 4. Turgut dedi ki:

  Isvicrede ikamet ediyorum. Isvicreden normal yasdan emeekliyim.Turkiyeden 3600 gun borclarimi odeyerek emekli oldum.Iki emekli maasimda odeniyordu.
  Simdi isvicrede emekli maasima “tamamlayici odeme” (Ergaenzungsleistung) alirsam
  Turkiyeden emekli maasimi almaya devam edebilirmiyim.
  Isvicreliler Turkiyedende borclanarak emekli oldugumu ve simdiye kadar Turkiyeden de maas aldigimi biliyorlar ve bilanco yaparken
  bu para karsiligi CHF gi miktari yardim hakkimdan dusurebilirlermi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, Türkiye’deki emekliliğiniz kazanılmış hak olup maaşınızı almaya devam edersiniz. İsviçre’de alacağınız tamamlayıcı ödeme ülkenin kendi yasaları çerçevesindedir.

 5. Zeynep dedi ki:

  Merhba, 1976 doğumluyum. Türkiye’de 4930 SGK gün sayım var. Bir yıl önce yurtdışına taşındım ama ev hanımıyım. Yaşım gelene dek de muhtemelen çalışmayacağım. Yurtdışında yaşamaya devam ederken borçlanma yapıp yaşım gelince emekli olabilir miyim? Teşekkürler.

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Aşağıdaki şartlar dahilinde başvuru yapabilirsiniz.
   Yurt dışı borçlanması yapılabilmesi için yurt dışı geçirilen sürelerin belgelendirilebiliyor olması gerekmektedir.
   Yurt dışı borçlanması için yazılı olarak başvuruda bulunulması zorunludur.
   Yurt dışı borçlanması için Türkiye’ye geri dönüş yapma şartı bulunmamaktadır. Türkiye’ye geri dönüş yapmadan borçlandırma yapmak isteyenler 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanma yapabilirler.
   Kişi halen yurt dışında iken borçlanma talebinde bulunursa Türk lirası olarak bildirilecek olan tutar döviz cinsinden ödenmelidir. Türkiye’de iken yapılan borçlanma başvurularında ise ödenmesi gereken tutar Türk lirası cinsinden ödenmelidir.
   05.2008 tarihi itibariyle yapılan düzenleme sonrasında yurt dışı borçlanması tebliğ edildikten sonra 3 ay içerisinde ödenmelidir.

 6. Samet Özkur dedi ki:

  Merhaba,
  Turkiyede 07.1998 de SSK girisim var yaklasik bir yil calistiktan sonra askerligimi yedek subay olarak yaptim.
  2002 de Almanyada 4 yil ögrenci olarak kalsim ve 2 yil yari zamanli olarak calistim. 2006 ta Finlandiya” ya tasindim ve 2008 den beri burada calisiyorum. Turkiyeye dönus yapmak istiyorum kac yasinda emekli olabilirim

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Vermiş olduğunuz bilgiler neticesinde herhangi bir sonuca ulaşılamamaktadır. Türkiye dönüşünüzden sonra en yakın SKG müdürlüğüne giderek emeklilik tarihinizi sorabilirsiniz.

 7. ŞEREF TETIK dedi ki:

  Merhaba, 19.05.1970 Türkiye doğumluyum.
  15.06.1984 senesinde orta okulu bitirdikten sonra Almanyaya geldim.
  1989 senesinde Almanya da ilk sigorta girişim 3 aylığına var.
  Fakat 15.08.1998 senesinden beri kesintisiz çalışıyorum.
  Fakat Mart 2003 senesinden beri mavi kartım var yani alman vatandaşıyım.
  Hastalığım dolayısıyla %60 özürlüyüm ve ocak ayından beri malulen emekliyi.
  Sorum ben Türkiye ‘den emelli olabilirmiyim.
  Ne yapmam gerekli.
  Teşekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yutdışındaki çalıştığınız işyerinize ait belgeleri, ikametgah belgesi ve ülkeye giriş çıkış belgelerinizi Türk Konsolosluğuna onaylatarak onaylı belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek yurtdışı borçlanması yapabilir ve emeklilik şartlarını sağladığınızda emekli olabilirsiniz

 8. Emine dedi ki:

  Almanyaya giris tarihim 1989 suan 51 yasindayim 3ay once turkiyeden emeklilik borclanmasi yaptim 116bin tl yatirdim maasimi beklerken 55yasina kadar emekli olamayacagima dair evrak geldi 55yasini beklemek istemezseniz 40bin tl daha odeme yapmamizin gerektigini soylediler yeni cikan yasada almanyadaki ev hanimligi suresinin sayilmadigini soylediler ne yapmaliyim

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Yurt dışı borçlanması yapıldıktan ve aylık bağlandıktan sonra tekrar yurt dışı borçlanması için başvuru yapılamamaktadır. Yurt dışı borçlanması yapıldıktan sonra ve aylık bağlanmadan önce tekrar başvuru yapılabilmekte ve kalan süreler için tekrar borçlanılabilmektedir.

 9. Büşra ünal dedi ki:

  Merhaba 1999 yılından beri fransada ikamet etmekteyim ev hanımıyım mavi kart yada yurt dışı boşlanmasından emeklilik hakkı elde edebilirmiyim ?

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Yurt dışı borçlanması yapılabilmesi için yurt dışı geçirilen sürelerin belgelendirilebiliyor olması gerekmektedir.

 10. Makbule dedi ki:

  Tekrar merhaba
  Biz paris konsolosluğuna emekliligi baslatmak icin, yani burdan aldigimız kağıtları türkçeye çevirmek icin gittiğımizde ordaki bayan siz yardim aliyorsunuz emekliliğiniz olmaz dedi. Eşiim ise benim gelirim çok düsük ondan yardim aliyorum fakat hanımin hiç biryerden geliri yok demesine rağmen, burda ben sgk yetkilisiyim biliyorum olmaz diye tercume yapmadan gönderdi.Çunku burda belge istedigimiz zaman sadece benim adıma çikarmıyorlar aile oldugumuz için kağitlari eşimle ikimizin adına yapiyorlar.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, Konsolosluk sadece belgelere onay veriyor. Tercümesini yaptırıp onaylatın ve onaylı belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına teslim ederek yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz. Ayrıca aldığınız yardımın sigorta borçlanması ile bağlantısı bulunmamaktadır

 11. Makbule dedi ki:

  Merhaba ben fransadan yaziyorum. 2014 te tûm primlerimi yarntirdim nisan 2019 da gunum doluyor. Eşimin geliri düşük yani yarim gun olduğu için devletten ek yardım ve ufak bir ve yardimi alıyor,bu benim emekliliğime engel olurmu?
  Cevabinız icin simdiden tesekkür ederim.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, devletten alınan yardım kazanılmış hak olduğu için emekli olmaya engel değildir.

 12. Özlem D. dedi ki:

  Merhaba ben 1994 senesinde Almanya’ya geldim 1973 doğumluyum 2011 den beri Almanya’da sigortalı olarak çalışmaktayım Türkiye’den nasıl emekli olabilirim Ayrıca 2017 senesinde Türkiye’de 3 haftalık SSK girişim var. Teşekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, çalıştığınız işyerinize ait çalışma, ikametgah ve ülkeye giriş çıkış belgelerini bulunduğunuz yerdeki Türk Konsolosluğuna onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvuru yaparak yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz.

 13. Atak dedi ki:

  Slm ben 1972 dogumluyum Almayada 1918 yilinda malulen emekli oldum Türkiyede hic sigorta girisim yok Türkiyeden emekli olabilirmiyim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yurtdışı borçlanma yaparak emekli olabilirsiniz. İkametgah, ülkeye giriş çıkış pasaport bilgileri ve işyeri çalışma bilgilerinizi Türk Konsolosluğuna onaylatarak o belgeleri SGK’ya teslim ederek yurtdışı borçlanması yapabilir ve gerekli şartları sağladığınızda emekli olabilirsiniz.

 14. Kazim dedi ki:

  2 haziran 1986 sigorta baslangicim var3569 gun calismisligim var 1800 gun yurtdisi borclanmasi yaptim 540 gun askerlik 1260 gun yurtdisi borclanmasi odedim 2013 yilinda askerlik borclanmasini 2010 odedim toplam 5369 gun ile 10 ocak 2019 da yastan emekli olmam gerekiyordu ben fransada calisiyorum turkiyeden emekli olabilirmiyim dogum tarihim 10 ocak 1970

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda emekli olabilirsiniz gözüküyor. Fakat Türkiye’de bir SGK Müdürlüğüne giderek sizdeki bilgilerinizi teyit ettirmelisiniz.
   BU SONUÇLAR VERDİĞİNİZ BİLGİLERİN SONUCUDUR. EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİZDE KURUM KAYITLARI ESASTIR.

 15. Varol dedi ki:

  Merhaba. 1964 doğumluyum. 09. 1982 de işe başladim ve halen devam etmekteyim Türkiye de çalişmişlığim yok. Hangi şartlarla Türkiye de emekli olabilirim ve ne kadar ödeme olacak. Slm

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, Türkiye’de emekli olabilmek için yurtdışı borçlanması yapmanız gerekmektedir. Çalıştığınız işyerine belgeleri, onaylı ikametgah, ülkeye giriş çıkış belgelerinin fotokopilerini bulunduğunuz yerdeki Türk Konsolosluğuna onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumuna vererek yurtdışı borçlanması yapmak suretiyle emekli olabilirsiniz. Belirttiğiniz şartlarda gerekli gün primini ve emeklilik için yaş şartını tamamlamış durumdasınız

 16. S.yilmaz dedi ki:

  Merhaba ben Türkiye’den 1998 sigorta girisliyim ve 12 yildir devlet memuru olarak calismaktayim. 20. Yilimi doldurup yurtdışına gidersem ve orada 10 yil çalışırsam yurtdisindan emekli olma hakkim olur mu?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, emekli olurken son 3,5 yıl nerede çalıştıysanız oradan emekli olursunuz

 17. Huri dedi ki:

  Merhaba ben 2017 de yurt5disi emeklilik icin 5454 prim gunu odedim , 1972 dogumluyum , temmuzda emekli olacaktim 47 yasinda simdi diyorlar kanun degismis kasimda hem fazla odicem hem 5 sene ertelendi aydinlatirmisiniz lutfen

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, 1998 yılından önce sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik yaşı değişti. Gün priminizi tamamladığınızda en erken 52 yaşınızda emekli olabilirsiniz

 18. Belgin Adanur dedi ki:

  Iyi günler, ben Belgin, 05. 1974 doğumluyum.
  Türk vatandaşıyım ve 09.1991 den beri calışıyorum. Türkiyde hic bir sigortam yok. Türkiyeden emekli olabilmek icin yanı ssk dan 3600 gün ve 58 yaş oöması gerekiyor.
  Türkiyede 1 ay sıgortalı calışmak gerekiyormuş. Bu doğrumu. Detaylı bilgi verirseniz cok sevinirim.
  Kendim nasıl başvuruda olabilirim?
  Saygılar

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Emeklilik işlemlerini sorgulamak için SGK Kurumuna başvuruda bulunmalısınız.

 19. Bilge dedi ki:

  Merhaba,
  01.09.1991 tarihde Almanya’ya gittim ve Mayıs 1996 da temelli döndüm. Almanya’da iken 01.06.1995 tarihde Türkiye’de isteğe bağlı ödemelere başladım.Almanya da bulunduğum sürede hiç çalışmadım ve toplam 1550 gün ev hanımı borçlanma ödedim.bu borçlanma ile 01.06.1995 Tarihden geriye dönük 1550 gün işlemesi ile emeklilik yaşım 47 çıkmakta sancak SGK red Edip emeklilik hakkı olan yıl 2020 olarak bildirdi.
  saygilarimla

 20. okan san dedi ki:

  iyi gunler ,10 senedir ( Almanya) yurtdisinda hem Normal Emekliyim hem % 90 Malülen emekliyim ,
  Türkiyeden 1986 yilindan 2.dönem sigorta girisim mevcut .askerligimi 18 ay yaptim türkiyede .1989 da evlenerek almanyaya geldim .
  Nasil bir islem yapmaliyim ?
  Türkiyeye dönüs mecburiyetimi bulunmaktadir ?
  Prim ödemede Hesaplamayi kac gün üzerinden yapmam gerekiyor ?
  Dog.Tar. 01.05.1966 ..
  saygilarimla

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Türkiye’deki SGK Müdürlüğüne gelerek hesaplattırma yapabilirsiniz.

 21. Aylin dedi ki:

  Merhaba, Ben Aylin. 1971 doğumluyum . 1998 Almanyada 1 aylık emeklilik prim ödemem var. 2001 senesinde Türkiye de ise başladım halen çalışıyorum. 2007 doğum yaptım. En erken ne zaman emekli olabilirim ? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, 1999 dan önce sigorta girişi olanlar gün primlerini tamamlamaları durumunda 51-52 yaşlarında emekli olabilmektedir. Yurtdışı borçlanması yaparak 51-52 yaşında emekli olabilirsiniz.

 22. Selvan dedi ki:

  Merhaba Ben almanyada 18 yasinda 18.03.1991 de ise basladim 05.02.2005 te Alman vadandaslina gectim Izinli olarak 14 sene 2 an kadar türkvadandasi olarak calistim 52 yasinda sgk dan emekli olabilirmiyim arada Kalan 8 Ayi tekrar Türkvatandasi olarak calismak zorundamiyim Yoda 8 ayi prim olarak Ödeme yapabilirmiyim tesekkürler

  1. Yardım Merkezi dedi ki:

   Merhaba
   Yurt dışı borçlanma şartları şu şekilde sıralanabilmektedir;
   18 yaş altında yurt dışında çalışılan süreler yurt dışı borçlanmasına dahil edilememektedir.
   Yurt dışı borçlanması yapılabilmesi için yurt dışı geçirilen sürelerin belgelendirilebiliyor olması gerekmektedir.
   Yurt dışı borçlanması için yazılı olarak başvuruda bulunulması zorunludur.
   Yurt dışı borçlanması için Türkiye’ye geri dönüş yapma şartı bulunmamaktadır. Türkiye’ye geri dönüş yapmadan borçlandırma yapmak isteyenler 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanma yapabilirler.
   Kişi halen yurt dışında iken borçlanma talebinde bulunursa Türk lirası olarak bildirilecek olan tutar döviz cinsinden ödenmelidir. Türkiye’de iken yapılan borçlanma başvurularında ise ödenmesi gereken tutar Türk lirası cinsinden ödenmelidir.
   05.2008 tarihi itibariyle yapılan düzenleme sonrasında yurt dışı borçlanması tebliğ edildikten sonra 3 ay içerisinde ödenmelidir.
   Yurt dışı borçlanmasında istenirse yurt dışında geçirilen sürelerinden tamamı istenirse yurt dışında geçirilen süreler bir kısmı için borçlandırma yapılabilmektedir.
   Türk vatandaşlığına hak kazanılan süreden öncesi için yurt dışında geçirilen süreler borçlanmaya dahil edilememektedir.
   Türk vatandaşlığının kaybedilmesi sonrasında yurt dışında geçirilen süreler borçlanmaya dahil edilememektedir.
   Yurt dışı borçlanması yapıldıktan ve aylık bağlandıktan sonra tekrar yurt dışı borçlanması için başvuru yapılamamaktadır. Yurt dışı borçlanması yapıldıktan sonra ve aylık bağlanmadan önce tekrar başvuru yapılabilmekte ve kalan süreler için tekrar borçlanılabilmektedir.
   Çifte vatandaşlığı bulunan kişiler yurt dışı borçlanması için başvuruda bulunabilirler.
   Türkiye’de daha önce hiç sigortalılığı bulunmayan kişiler için yurt dışı borçlanması yapılması mümkündür. Bu durumunda yurt dışı geçirilen süreler geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir.
   Yurt dışı borçlanması tahakkuk ettirildikten borcun tamamı ya da bir kısmı ödendikten sonra aylık bağlanana kadar iptal işlemi yapılabilir ve faiz uygulanmaksızın ödenen tutar Türk lirası cinsinden geri alınabilir.

 23. kenan dogruöz dedi ki:

  merhaba ben kenan 27-05-1969 dogumluyum sigorta baslangicim15-04-1988 türkiyede toplam 640 günüm var 13-03-1991 tarihinden 01-10-2013 yilina kadar almanyada calistim ve2008 yilinda 3,5 dolar üzerinden borclanma yaptim 2008,ve 2013de toplam 4760 gün ödedim ama bu ödedigim günler 1991 den yukariya dogru degilde 2008 den asagiya dogru kayit edilmis bu normal mi ve maasimda etkisi ne olur.birde 2000 den önceki gün sayimi3600 güne tamamlamam maasimi ne kadar etkiler tsk ederim…

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, gün primizin ödenme tarihleri yaş olarak size katkı sağlar. 56 yaşınıza geldiğinizde 3600 gün priminden emekli olabilirsiniz. Gün priminizi 5200’e tamamladığınızda ise 52 yaşınızda emekli olabilirsiniz.

 24. Feryal dedi ki:

  %66 dan fazla olan hastalıktan dolayı malulen emekliyim,10 yıldan fazla çalışmiyorum acaba yurtdışı borçlanması yapabilir miym??

 25. Feryal dedi ki:

  Mrhb,
  Yurt dışında %66 dan fazla hastalıktan dolayı çalışmıuorum 10yılı aşkın malülen emekliyim,acaba türkiye den borçlanma yapabikiyormuyum?burdaki maaşım kesilir mi?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, Türkiye’de de yurtdışı borçlanması yapabilirsiniz.

 26. yeter mortas dedi ki:

  merhabalar ben 01-01-1973 dogumluyum türkiyede 01-07 1988 tarinde 3 ay sigortam var. 2008 agustos tarihindede almanyaya geldim 2009 da dogum yaptim. su andada mini job denilen bir iste calisiyorum sorum su almanyaya gelisim 10 yili doldurdu borclanmami yapip parami ödeyecegim yasim tutuyor sigortamda baclangici 1988 emekli olduktan sonra 2019 tarihinde mini jopu biraktiktan sonra emekli maasimi alabilirmiyim yoksa 20 yil almanyada doldurma sarti banada varmi. tesekkür ederim

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yurtdışında geçirdiğiniz süreyi borçlandığınızda emeklilik için 5400 gün primi olması gerekmektedir. gün primin tamamladığınızda 54 yaşınızda emekli olabilirsiniz

 27. özlem dedi ki:

  Merhaba ,1976 senesinde almanyada dogdum,ev hanimiyim. Özürlü bir cocugum var bakim parasi aliyorum.Türkiyeden emekli olmak istiyorum,nasil olabilirim. Yardiminiz icin tesekkürler.

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yurtdışı borçlanması yapabilmeniz için ikametgah belgesi, ülke giriş tarihleri birde işyeri bilgileri gerekir. Yani geçmişe dönük borçlanma için işyeri bilgileri ve çalışma süreleri isteniyor. Bu belgeleri bulunduğunuz yerde Türk Konsolosluğuna onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edebilirsiniz.

 28. Ayhan dedi ki:

  Slmlar,annem 1960 dogumlu;1980 d’en beri Fransada yasiyor Ve hic calismamis;;turkiyeden emekli olmasi icon ne kadar odemesi lazim,

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, bir iş yerinde çalıştığına dair bordro, ikametgah ve ülkeye (Fransaya)giriş ve çıkış belgelerini konsoloşluğa onaylatıp Sosyal Güvenlik Kurumına başvuru yapabilirsiniz.

 29. Sinan dedi ki:

  Merhaba, Belçika’daki prim gün sayısı Türkiye’deki prim gün sayısına nasıl dönüştürülüyor? Örneğin Türkiye’de 4810 gün prim olması için Belçika’daki prim kaç olmalıdır? Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, gün prim sayıları değişmiyor. Belçika’da çalıştığınız işyrerine ait belgeleri ve gün prim sayılarını, ikametgah ve ülkeye giriş çıkışlarınızı konsolosluğa onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumuna yurt dışı borçlanması olarak müracaatınızı yapabilirsiniz.

 30. Merve dedi ki:

  Merhaba,
  Şuanda 4A lı olarak çalışmaktayım, ilk işe girişim 2005, gelecek seneye İtalya’ya yerleşeceğim.
  Sonrasında isteğe bağlı olarak primlerimi ödemeye devam edemiyorum sanırım bu nedenle emeklilik için nasıl ilerlemeliyim?
  Bu konuda yönlendirebilirseniz sevinirim. Teşekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, emeklilik için gereken süreyi tamamladığınızda çalıştığınız işyerine ait belge ve gün primi sayılarını ikametgah belgesi ve ülkeye giriş çıkışlarınızı konsolosluğa onaylatarak Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle emekli olabilirsiniz.

 31. mustafa akgul dedi ki:

  merhaba
  Yurtdısı emeklı ıslemlerımı yaptırıp gereken odemeyı yaptıktan sonra .aylık hakkını kazanabılmek ıcın 10 eylul 2008 tarıhınde ankarada form doldurup kuruma elden verdım.
  Bır ayda cevap verılecegını soylemelerıne ragmen uc aydır bır yanıt alamadım.
  bunun sebebı ne olabılır .Lutfen aydınlatırmısınız benı .Tesekkur edıyorum

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, bazen gecikmeler yaşanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna bir dilekçe yazarak durumunuz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz

 32. Kadri Balli dedi ki:

  Selam
  Ben 1967 dogumluyum 1980,den beri almanyadayim, 2003,ten beri alman vatandasiyim emekli olmam icin hangi evraklar lazim bana yardimci olabilirmisiniz

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba,
   Pasaport fotokopisi
   Yurt dışı borçlanma formu ve yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi
   İkametgâh belgesi
   Ülkeye giriş belgeleri
   Ülkeye çıkış belgeleri
   Nüfus cüzdan sureti
   Kişinin yurt dışında çalıştığını gösteren belge

   Bu belgeleri tamamlayıp başvurunuzu yapabilirsiniz.

 33. Mümün Birgül dedi ki:

  17.10.2018 tarihinde borclanma talimati geldi.parayi 52 yasindayim ve 60 yasinda emekli olmak icin 3600 gün borclandim parayi taksitle yatirabilirmiyim.yardiminiz icin tesekkürler

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu kişinin ödeyebileceği planlar sunuyor. Peşin ödeyebileceğiniz gibi taksitli de ödeme yapabilirsiniz. Kurum ile yapacağınız anlaşmaya bağlı

 34. Gülay dedi ki:

  Merhaba,
  Türkiye’ den emekli olunca, yani yurtdışı emeklilik, ve Almanya ‘ da ikamet edince, Almanya da sosyal yardım almanın yasak olduğunu biliyorum. Fakat bu Wohngeld ve Kindergeldzuschlag için geçerli midir?

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yurtdışı emeklilikte birkaçı esnetilmiş olsa da bütün ülkelerin kuralları aynıdır

 35. Nedim Ergin dedi ki:

  Merhaba 1980 den beri ingilterede resmi olarak çalışıyorum 21.07.1960 doğumluyum. Türkiye de hiç sigortam yok. Yurtdisi emeklilik için yeni yasaya göre nasıl müracaat edebilirim ve oradan borçlanabilirmiyim. Veya ne kadar ödemem gerekiyor. Teşekkür ederim. Nedim Ergin

  1. Danışma Birimi dedi ki:

   Merhaba, yurt dışında çalıştığınız süreyi Türkiye’de yurtdışı borçlanması olarak ödeyebilirsiniz. Çalıştığınız kurumdan alacağınız resmi belgeleri bulunduğunuz ülkedeki Türk Konsolosluğuna imzalatarak Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat ederek yurt dışında çalıştığınız süreyi borçlanarak emekli olabilirsiniz.