İstinaf Masrafı Hesaplama Rehberi (Güncel Rakamlar)

Adli süreçlerle ilgili olarak bilinen masraflardan birisi de istinaf masrafı olarak bilinmektedir. Mahkemelerde alınan kararların başvuru sahipleri tarafından onaylanmaması halinde başlatılan istinaf süreçlerinin farklı masraflarının bulunduğu bilinmektedir.

İstinaf masraflarının hesaplanmasına yönelik www.resmigazete.gov.tr adresi üzerinden ücretlerin değerlendirilmesi yapılarak gerekli masraf hesaplamalarına ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu tablo içerisinde yıllık hesaplamalara da ulaşılabilmektedir.

İstinaf masraflarının yılara bağlı olarak farklı tutarlarla değerlendirildiği bilinmektedir. 2020 yılının güncel verilerinin gerekli merciler tarafından belirlendiği bilinmektedir. Bu nedenle web siteleri incelenirken yıllık verilerin de dikkate alınması gerekmektedir.

İstinafın Tanımı Nedir?

İstinaf, ilk derece mahkemeleri olarak bilinen mahkemelerin verdikleri kararların yeniden değerlendirildiği bir süreç olarak bilinmektedir. Bu nedenle İstinaf Mahkemeleri üst mahkemeler olarak bilinmektedir.

Birinci derece olarak bilinen ve İstinaf Mahkemesi’ne kararları taşınabilen mahkemeler şu şekilde sıralanabilmektedir:

 • Aile Mahkemesi
 • Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi
 • İcra Hukuk Mahkemesi
 • Asliye Hukuk Mahkemesi
 • Ticaret Mahkemesi
 • Sulh Hukuk Mahkemesi
 • İş Mahkemesi
 • Kadastro Mahkemesi
 • Tüketici Mahkemesi

Bu mahkemelerin her birisinden yapılan yönlendirmeler için farklı masraf tutarları oluşmaktadır. Bu nedenle masraflar hesaplanırken aynı zamanda mahkemelerin de dikkate alınarak tabloların incelenmesi önerilmektedir.

İstinaf Mahkemeleri’nde Kanun Yoluna Başvuru Harcı Nedir?

İstinaf Mahkemeleri’ne başvuru yapabilmek için belirlenmiş olan harçların düzenli olarak her yıl yatırılmış olması gerekmektedir. İstinaf kanun yoluna başvurma harcı olarak bilinen bu ödemelerin yapılmamış olması halinde üst mahkemelerce işlemler sürdürülmemektedir.

İstinaf Mahkemeleri’nde yatırılmayan ya da eksik yatırılan harçların, muhtıra ile başvuru sahibine gönderildiği bilinmektedir. Bu muhtıra sonrasında ödeme yapılması için bir süre beyan edilmektedir. Ödemelerin yapılmaması halinde üst mahkemelere yapılan talepler düşürülmektedir.

İstinaf Mahkemeleri için bilinen bu harçların güncel tutarlar üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Bir önceki yılların tutarları göz önünde bulundurularak ödeme yapılması haline eksik ödeme sayılmaktadır.

İstinaf Mahkemeleri’nde Karar Harcı Nedir?

İstinaf Mahkemeleri’nde karar harcı olarak belirlenen tutarlar da güncel olarak değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliğin tüm harç tutarlarında farklı oranlarda uygulandığı da bilinmektedir.

Bu harcın düzenli bir biçimde yıllık olarak yapılması gerekmektedir. Yıllık gerekli tutarların ödenmemesi halinde yapılan başvuruların geçerli sayılması mümkün olmamaktadır. İstinaf Mahkemesi tarafından gönderilen muhtıra içeriğinde eksik olan tutar belirtilmekte ve ödeme süre sınırı paylaşılmaktadır.

Muhtıra içerisinde yer alan zaman diliminde ödemelerin yapılmamış olması halinde başvurular da geçersiz sayılmaktadır. Bu durumlarda yeniden mahkeme süreçlerinin görülmesi ya da başvuruların yenilenmesi gerekebilmektedir.

Gider Avansı Tutarları Nedir?

Gider avansı tutarları, genel dosya işlemleri için geçerli olan tutarları işaret etmektedir. Dosyaların incelenme süreçlerin için gönderilmesi ya da yazışmaların gerçekleştirilmesi gibi durumlarda bu gider avans tutarları üzerinden işlem yapılmaktadır.

İstinaf masrafı içerisinde değerlendirilmekte olan gider avansı, İstinaf Mahkemeleri’ne yönlendirilen dosyaların içerisine yerleştirilmektedir. Bu dosyaların ortalama masraflarına resmi tablolar üzerinden ulaşılabilmektedir.

Gider avansının da diğer tutarlar gibi yıllara göre farklılaştığı bilinmektedir. Her yıl yapılan başvuruların güncel tutarlarının incelenmesinin ardından toplam masrafların doğru olarak hesaplanması, sürecin hızlı işletilmesi açısından oldukça önemli bir aşamadır.

Mahkemelere göre değişkenlik göstermekte olan harç tutarları için öncelikle görülen davanın hangi mahkeme içerisinde görüldüğünün belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda doğru ve güncel tutarlara ulaşmak mümkün olmaktadır.

Temyiz Tanımı Nedir?

Hukuk terimleri içerisinde en çok bilinen kavramlardan birisi de temyiz kavramıdır. Kelime anlamıyla inceleme olarak bilinen bu kavramın, bölge mahkemelerinde alınan kararlarının incelenmesi olarak bilinmektedir.

Temyiz ve İstinaf durumlarının her birisinde birinci dereceden mahkemelerin kararlarının yeniden incelenmesine yönelik tercih edildiği bilinmektedir. Fakat İstinaf’ın temyizden farkı yeni hüküm tesis edebiliyor olması olarak bilinmektedir.

Bir kararın temyize götürülmesi ise İstinaf’tan farklı olarak yalnızca yeniden incelemeyi gerektirir. Fakat herhangi bir yeni hükmün, alt mahkemeler tarafından verilen eski hükümle yer değiştirmesine izin vermemektedir.

Temyiz yoluna başvurma işlemlerinin hukuk süreçleri içerisinde en üst dereceli yargılama yeri olarak bilinmektedir. Bu nedenle İstinaf’tan farklı bir inceleme olduğu da bilinmesi gereken önemli ayrıntılar arasında yer almaktadır.

Temyiz Başvurma Harç Tutarları

Temyiz yoluna başvurma harçlarının, bir kararın incelenmesi sürecinde gerekli olduğu bilinmektedir. Fakat Temyiz yoluna başvurmanın yapılabilmesi için yıllık olarak ödenmesi gereken harçların düzenli olarak ödenmiş olması gerekmektedir.

Temyiz yoluna başvurma harçlarının eksik olduğunun tespit edildiğinde inceleme yapılmadan önce bu tutarların ödenmesine ilişkin bir muhtıra gönderilmektedir. Bu muhtıra içerisinde son ödeme tarihi yer almakta olup, ödeme yapılmaması halinde başvurunun iptali söz konusu edilmektedir.

Temyiz Karar Harcı Nedir?

Temyiz karar harcının tutarlarına da resmi tablolar içerisinden ulaşmak mümkün olmaktadır. Kararın temyize gönderilmesini talep edenler için bu harçların yatırılması ve ardından karar incelenmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

Temyiz Başvurularında Gider Avans Tutarları Nelerdir?

İstinaf Mahkemeleri’nde olduğu gibi Temyiz durumlarında da gider avans ödemeleri bulunmaktadır. Bu avansların da aynı şekilde yazışmalar ya da tebligatlar için hesaplanan ortalama tutarları belirlediği bilinmektedir.

Gider avans tutarlarının, temyiz sürecindeki en önemli tutarlardan birisi olduğu bilinmektedir. Bu tutarların dosyaların içerisinde yerleşmemesi halinde süreçlerin yürütülmesi mümkün olmamaktadır.

Yargı Harçları Neler? Tutarları Ne Kadar?

Yargı süreçlerinde değişkenlik gösteren tutarların 2020 yılı içerisinde şu şekilde belirlendiği bilinmektedir:

 • Temyiz Yoluna Başvuru Harcı: 267 TL
 • Temyiz Karar Harcı: 113 TL
 • Bölge İstinaf Başvuru Harcı: 148 TL
 • İstinaf Harcı: 157 TL

Bu tutarların, birinci derecede mahkemelerin kararlarının incelenmesinin istenmesi halinde gerekli görülen tutarlardan bazıları olarak bilinmektedir. Bu tutarlara ek olarak farklı ödemelerin de yapılması gerekli olabilmektedir.

Mahkeme Harçlarının Tutarları 

Mahkeme harçlarının tutarları, davanın hangi mahkemede görüldüğünden hareketle belirlenmektedir. Her mahkeme için farklı olarak belirlenen tutarlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Sulh Mahkemelerinin icra tetkik merci başvuruları 25.00 TL
 • Asliye ve İdare Mahkemelerinin başvuruları 54.00 TL
 • Bölge Adliye, İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başvuruları 83.50 TL
 • Anayasa Mahkemesi başvuruları 446,90 TL

İcra ve İflas Harç Tutarları Güncel Rakamlar

İcra ve iflas durumlarında harç tutarları da farklılaşmaktadır. Başvuru sürecinden haciz işlemlerinin sürdürülmesine kadar olan süreçlerde farklı tutarlar ile harç bedelleri oluşturulmaktadır. Bilinen bazı tutarlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Başvuru harcı: 54 TL
 • İcranın yerine getirilme harcı: 54 TL
 • İdare harçları: 37 TL
 • Konkordato harcı: 89 TL
 • Haciz teslim harcı: 127 TL

Bu tutarların yanı sıra icra durumunda elde edilen malların satışı sonrasında da farklı yüzdeler ile harç uygulaması yapıldığı bilinmektedir. Fakat bu başlıklarda harç tutarları davaya göre değişkenlik göstermektedir.

Ticari sicil harçlarında çok fazla ödeme yapılacak başlık bulunmaktadır. Muhafaza harçlarından defter tutma harçlarına kadar farklı ödemelerin söz konusu olduğu bilinmektedir. Buna ek olarak gerçek ve tüzel kişilerde tutarların farklılaştığı bilinmektedir.

İstinaf masrafı tutarlarından daha farklı olarak sunulan bu harç durumlarının da aynı tablo üzerinden incelenmesi ve güncel tutarların öğrenilmesi mümkün olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu