Maaş Yardımı

2020 Yetim Maaşı (Aylığı) Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ölüm aylığı sebebiyle verilen yetim aylığı başvurusu, Sosyal güvenlik kurumu üzerinden yapılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan sigortalının vefat etmesi sonucunda, anne babası, eşi ve çocuklarına ölüm aylığı altında maaş bağlanmaktadır. Vefat eden sigortalının eşine verilen maaşa dul aylığı, çocuklarına verilen maaşa ise yetim aylığı adı verilmektedir. Sigortalının prim ödemelerine ve alacağı maaşın tutarına göre, yetim aylığının limitleri de değişmektedir. Yetim aylığı için belirtilen şartlara uyum sağlayan kişiler, her ay düzenli olarak ödeme alabilirler.

Yetim Aylığı Kimlere Verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası kapsamında sigortalı olan çalışanlar, emekli olmadan önce ya da emekli olduktan sonra vefat ederse, geriye kalan çocuklarına yetim aylığı verilmektedir. Kız ve erkek çocuklarının tamamına verilen yetim aylığı, erkek çocuklarına belli yaşa kadar ödenmektedir. Kız çocuklarının belirli şartları oluşturması durumunda, ömür boyu yetim aylığı kullanma hakkı bulunmaktadır.

Anne ve babanın her ikisinin de vefat etmesi durumunda, alınacak yetim aylığının tutarı da artacaktır. Tek çocuk olan ve anne babasının her ikisini de kaybeden kişiler, ölüm aylığının %50’sini kullanacaktır. Yetim aylıkları için geri ödeme talep edilmez ve doğrudan kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına ödeme yapılır.

Yetim Aylığı Kullanma Şartları Nelerdir?

Yetim aylığı başvurusu ve aylık ödemelerinin devam etmesi için gerekli görülen şartlar aşağıda sıralanmıştır:

 • Yetim aylığı almak için vefat eden sigortalının nüfusuna kayıtlı olmak gerekir.
 • Kız ve erkek çocuklarının, sigortalı bir işte çalışmaması şart koşulmuştur.
 • Erkek çocuklarının yetim aylığından faydalanması için, lise ve üniversite eğitimlerine devam etmek gerekir. Okulu bırakan ve liseden sonra eğitime devam etmeyen erkek çocuklarında, en fazla 20 yaşına kadar yetim aylığı ödemesi yapılmaktadır.
 • Kız çocuklarına verilen yetim aylığı için yaş sınırlaması getirilmemiştir.
 • Erkek çocukları 16 yaşından sonra sigortalı olarak işe başlarsa, yetim aylıkları sonlandırılacaktır.
 • Üniversite eğitimine devam eden erkek çocukları, 25 yaşına kadar yetim aylığı kullanmaya devam edecektir.
 • Sigortalı işinden ayrılan kız çocukları, yetim aylığı ödemelerini almaya devam edebilirler.
 • Kızlar için yaş farkı belirtilmeksizin, sigortalı işe başlamaları durumunda aylıklar durdurulacaktır.
 • Resmi nikah kızlara verilen yetim aylıkları durdurulacaktır. Boşanan ya da eşini kaybeden kızlar, tekrardan yetim aylığı almaya devam edebilirler.
 • Anne ya da babadan kalan sigorta dışında, farklı bir sigortanın bulunmaması yetim aylığının temel şartıdır.
 • Kızların evlenmesi durumunda, SSK ve Bağkur için 2 yıllık, emekli sandığı için 1 yıllık yetim aylığı tutarı, toplu şekilde ödenmektedir. Ödenen bu paraya, çeyiz parası adı verilir. Çeyiz parası kullanıldıktan sonra, en az 2 yıl yetim aylığı talep edilemez.

Belirtilen şartlara uyum sağlayan kişiler, yetim aylığı ödemelerini almaya devam edebilirler.

Yetim Maaşı Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Yetim aylığı başvurusu yapmak için gerekli görülen belgeler şunlardır:

 • Yetim aylığı talep eden çocukların kimlik belgeleri
 • Yetim maaşı başvuru formu
 • Yetim aylığı kimlik araştırma evrakları
 • Yetim aylığına çevrilen maaşın sahibi sigortalıya ait ölüm belgeleri
 • Yetim aylığı alacak kişilerin vukuatlı nüfus kayıt örnekleri
 • Erkek çocuklarının öğrenim belgeleri
 • Çocuklara ait son 6 ay içinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Her bir çocuğa ait gelir belgesi
 • SGK kayıt ve hizmet dökümü

Belirtilen evrakları Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim ettikten sonra, yetim aylığı başvuruları işleme konulacaktır.

Yetim Aylığı Kullanım Süresi Ne Kadardır, Yetim Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Yetim aylığının ödenme süreleri, kız ve erkek çocuğa göre değişmektedir. Kız çocuklarına verilen yetim aylığı, resmi nikah kıyılmadığı ve sigortalı bir işte çalışılmaya başlanmadığı sürece ödenmeye devam edecektir. Erkek çocuklarına verilen yetim aylıkları ise eğitim öğretimin sona ermesine kadar ödenmeye devam etmektedir. Lise eğitiminin ardından üniversiteye başlamayan erkek çocukları, 20 yaşından sonra yetim aylığı kullanamaz. Üniversite eğitimine devam eden erkek çocuklarına, 25 yaşına kadar yetim aylığı ödemesi yapılacaktır.

Yetim Aylığının Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Yetim aylığının hesaplamaları, sigortalının toplam maaşının bölünmesiyle belirlenmektedir. Ölüm aylığı olarak değerlendirilen bu tutar, kişilerin bakmakla yükümlü olduğu varisleri arasında pay edilmektedir. Yetim aylığı hesaplamasında, dul maaşı ve sigortalının anne babasına verilen ödemeler de yer almaktadır. Ölüm aylığının bölüştürülmesi ve yetim aylığının hesaplanması için belirtilen oranlar, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • Ölüm aylığı kapsamında, sigortalının eşi ve çocuklarına verilecek toplam aylıklar, kişinin maaşının %90’ından daha fazla olamaz.
 • Sigortalının resmi nikahlı eşi, çocuğu olması durumunda %50 oranında ödeme alacaktır.
 • Çocuğu bulunmayan eşler, sigortalının maaşının %75’ini almaktadır.
 • Vefat eden sigortalının çocuklarının her birine %25 oranında yetim aylığı verilmektedir.
 • Anne ve babanın her ikisi de vefat ettiğinde, %50 tutarında yetim aylığı bağlanacaktır.
 • Sigortalının anne ve babasının da durumu kötüyse ya da sosyal güvencesi bulunmuyorsa, anne ya da babaya %25 oranında ölüm aylığı bağlanacaktır.

Yetim aylığı ödemeleri her ay düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Yetim Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yetim aylığı başvuruları, Sosyal Güvenlik Kurumu zerinden yapılmaktadır. Gerekli evraklarla birlikte kuruma giden kişiler, başvuru dilekçesi ve diğer evrakları kuruma teslim etmelidir. Online şekilde başvuru yapmak isteyen kişiler, www.turkiye.gov.tr bağlantı adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına girebilir ve online yetim aylığı başvurusu oluşturabilir. Yetim aylığı için online başvuru oluşturulduktan sonra, gerekli evraklar posta yoluyla ya da elden olacak şekilde kuruma teslim edilmek zorundadır.

Yetim Aylığı Başvuru Sorgulamasının Detayları Nelerdir?

Yetim maaşı başvuru sorgulamaları, e-devlet sisteminden gerçekleştirilmektedir. Yetim aylığı başvuru sorgulaması için belirtilen işlemler, aşağıdaki açıklamada tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

Yetim Maaşı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi linki kullanılarak, e-devlet yetim aylığı sorgulama sayfası açılmalıdır.
 • Sayfadaki “Giriş Yap” seçeneğine tıkladıktan sonra, kimlik bilgilerinin talep edildiği giriş ekranı açılacaktır.
 • C. kimlik numarasına ek olarak, e-devlet şifresi, mobil imza uygulaması ve e-imza uygulamasıyla, e-devlet girişi yapılabilir.
 • Sistem girişi yapıldıktan sonra, doğrudan yetim ve dul aylığı sorgulama sayfası açılacaktır.
 • “Yetim Aylığı Başvurusu” seçeneği tercih edildikten sonra, yetim aylığı başvuru sorgulaması başlatılabilir.

Yetim aylığı başvurusu onaylandığı zaman, maaşların ödeme tarihleri ve yetim aylığı limitleri gibi tüm bilgilere ulaşılabilir. Yetim aylıkları, farklı kişiler tarafından çekilmez ya da kullanılamaz. Bir kardeş evlendiğinde ya da sigortalı olarak çalışmaya başladığında, o kardeş için belirlenen yetim aylıkları, diğer kardeşler arasında pay edilmektedir.

Yetim Aylığı Altında Verilen Çeyiz Parası Nedir?

Yetim aylığından faydalanan kız çocukları, bir seferlik olmak şartıyla çeyiz parası kullanabilirler. Resmi nikah kıyılması şartıyla verilen çeyiz parası, 24 aylık yetim aylığının toplam tutarı olarak hesaplanmakta ve toplu olarak ödenmektedir. Emekli sandığı üzerinden yetim aylığı alan kızlara, 24 ay yerine 12 aylık toplam yetim aylığı kadar çeyiz parası ödenmektedir. Çeyiz parasının alınabilmesi için resmi nikahın kıyılması gerekir. Kaçıncı evlilik olduğu önemsenmeksizin, bir defaya mahsus olarak verilen çeyiz parasının geri ödemesi talep edilmeyecektir. Çeyiz parasının tutarı, kişilere verilen yetim aylığı miktarına göre değişmektedir. Çeyiz parası kullanan kişiler, boşandıktan sonra yetim aylığı almaya devam edebilirler.

Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Belediye Para, Gıda, Eğitim, Maaş Yardımları

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

PTT Fakirlik Maaşı Sorgulama

Sosyal Yardımlar

Sitede yer alan tüm içerikler bilgi içeriklidir. Sosyalyardimlasma.net ekibi olarak amacımız değerli kullanıcılarımmıza doğru bilgileri aktarmak.

İlgili Makaleler

184 Yorum

 1. ANNEM BABAM EMEKLİYDİLER. 1996-1997 DE VEFAT ETTİ ANNEM SSK EMEKLİSİYDİ BANA %70MAAS BAGLANDI.. BABAM EMEKLİ SANDIĞ EMEKLİSİ.I ONUN ORANINI BİLMEM AMA ANNEMİNKİNDEN COKTU.1999DA EVLENDİM.BİRAY ÖNCE BOSANDIM NAFAKA ALIYORUM 3 ÇOCUGUM OKUYO, COCUKLAR VE BANA YETMİYO…TEK ÇOCUGUM KARDESİM .KİMSEM YOK HASTAYIM CALISAMIYORUM.BASVURSAM YENİDEN MAASI BAGLARLARMI.

 2. Merhaba, annem 2011den beri dul ayligi aliyor. Kendi babasi 1994te vefat etti fakat 2011 tarihine kadar evli oldugu icin yetim ayligi alamadi. 2011den 2018e kadarda hakki olmasina ragmen kendi annesinin aldigi dul ayligi kesilmesin diye basvuru yapmadi. 2018de kendi anneside vefat edince kendi babasinin maasina basvurdu fakat red cevabi geldi. Almakta oldugu dul ayligi bagkurdan, ve basvurdugu yetim ayligi sskdan. Basvuruyu yaparken babasinin maasi annesine gecmis oldugu icin anne uzerinden basvurdu acaba bu sekilde bir yanlislik yuzundenmi red cevabi geldi?

 3. Kardeşim 18 yaşına girene kadar yetim maaşı alıyordu. Şuan 18 yaşına girmiş bulunmakta lise öğrenimine devam etmektedir. Yetim maaşı yatmamis 18 olduktan sonra. Tekrar nasıl başvurabilir.

  1. Merhaba
   Öğrenci olduğunu beyan etmek zorunda. Yine SGK il müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabilir.

 4. Merhabalar. Haziran 2019’da mezun oldum lisemden ve bir sene mezuna kaldım. (Üniversite sınavına hazırlanıyorum, okumuyorum.) Ocak 2020’de aylığımın kesildiğini öğrendim. Annem, ben(erkek) ve bir kız kardeşim var. Benim aylığım anneme devredilebiliyor mu acaba? Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba
   Ödemeler sistem üzerinden belirlenen ödeme oranına göre yapılmaktadır.

 5. Iyi akşamlar ben eşimin ilk eşinden olan çocukları için yetim maaşı almak istiyorum 2 çocuk anneleri oldu ama sigortası falanda yoktu yararlanabilirmiyiz ben başvuru yapabilir miyim eşimde askari ücretle calisiyo

  1. Merhaba
   Vefat eden eşin sigortası olması ve eşinin evlenmemiş olması koşulu ile eşiniz başvuru yapabilirdi.

 6. Merhaba. Yaklaşık 10 ay önce Almanya da boşanmam kesinleşti. Türkiye de yaşıyorum, kadınım, işsizim, hiç bir emekliliğim de yok. Buradaki boşanma tenfizi bu ay gerçekleşti. Babam emekli sandıklı. 16 ay önce vefat etti. Almanyadaki boşanma tarihini esas alarak emekli sandığına yetim aylığı başvurusu yapmam mümkün mü? 10 aylık toplu ödeme almak için değerlendirmeye girebilmem mümkün mü? Nereye başvurmam gerekir. Hangi evraklar gerekir? Hiç bir yerden cevap alamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

  1. Merhaba
   Yetim maaşı başvurusu tüm evraklar ile birlikte şahsen yapabilirsiniz. Başvuruların alındığı kurum ise Sosyal Güvenlik Kurumu olarak belirlenmiştir.

 7. Babam 2 zene önce vefat etti emekliydi yeni eşi maaşını alıyor diye biliyorum ben şuan 22 yaşındayım şuan üniversite okuyorum maddi durumum çok bozuk yetim maaşına başvursam alırmıyım ve ne kadar pay düşer?

  1. Merhaba
   Başvuru yaparak 25 yaşına kadar alabilirsiniz.

 8. Merhaba. Ssk çalışanı ve aynı zamanda vergi mükellefiyim. Mart 2019 da eşimden ayrıldım. Babam emekli sandığı emeklisi iken 2002 yılında vefat etti. Şu an babamdan yetim maaşı alabilir miyim?
  Ayrıca mart 2020 de emekli olacağım. Vergi mükellefiyetim devam edecek. Yine de yetim maaşı alabilir miyim?

  1. Merhaba
   Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlar ise çalışmıyor olmak,kendi sigortalılığı nedeni ile gelir yada aylık almaması halinde anne ya da babalarından yetim maaşı alabilmeye hak kazanmaktadırlar. Sizin durumunuzda da yetim maaşı alınamamaktadır.

 9. İyi günler. Babam 2018 yılında vefat etti annem ile ben malulen emekli olduk. Öğrenim durumum bittiği için maaşım kesildi ve annemin maaşına yansıma olması gerekiyor deniliyor ama öyle bir yansıma olmadı. Böyle bir durum varmıdır?

  1. Merhaba
   Bağlı olduğunuz SGK müdürlüğüne giderek durumu bildirmeniz gereklidir.

 10. annemle babam ayrı olduğu için yetim maaşı alıyordum. şuan sigortalı çalışıyorum ama diğer ay işten çıkacağım. sigortaya tekrar bu belgelerle mi başvurmam gerekiyor?

  1. Merhaba
   Yetim aylığı başvuru şartları bulunmakta olup bu şartlara uyum sağlayan kişilere yetim ve dul aylığı verilmektedir. Yetim aylığı başvuru şartları şu şekildedir;
   Ebeveynlerden en az birinin ölmesi
   18 yaşından büyük olmamak
   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
   Sigortalı olarak çalışılmaması

 11. Babam 2016 vefat etti. üvey annem dul maasi aliyor. Ben bekarim ve Almanyada calisyorum. Benim yetim maasi hakkim varmi?

  1. Merhaba
   Ana-babası 1.10.2008 gününden önce vefat etmiş kız çocukları, yurt dışında emekli olsalar bile SGK’dan yetim aylığı alabilirler. Ana babası 1.10.2008 sonrasında ölenler ise yurt dışında emekli iseler yetim aylığı alamazlar

 12. merhaba eşim 2012 yılında vefat etti sigorta günü çok az 2 çocuğum var ben sigortalı bir işte asgari ücretle çalışıyorum çocuklarım yetim maaşı alabilirmi ben dul maaşı alamiyorum ama cocuklarimda yetim maaşı alamazmi

  1. Merhaba, eşinizin adına askerlik borçlanması yaparak 900 güne tamamlayabilirseniz gün primini dul maaşı alabilirsiniz ve çocuklarınız da yetim maaşı alabilir

 13. Merhaba babam 2025 yılında vefat etti ve iki kardeşiz evde tek çalışan benim. Ne dul maaşı annem alıyor ne de ben yetim maaşı alıyorum başvuru da bulundum geriye dönük maaşları da alabiliyor muyuz teşekkürler

  1. Merhaba, maaşınız başvuru tarihinden itibaren ödenmeye başlar

 14. Annem vefat eden babam üzeriden emekli sandığından 2015 yılında maaş almaya başladı. 1997 de vefat eden tarım bağkurlu dedem üzerinden de başvurumuz sonucunda 26.02.2019 tarihinde maaş almaya başladı. Babam 2015 yılında vefat ettiği için dedem üzerinden aldığı maaşın birikmiş kısmını toplu olarak ödeme yapmadılar. Ne yapmak gerekir.teşekkürler.

  1. Merhaba, dul ve yetim aylığı başvuru tarihinden ödeniyor.

 15. Merhaba annem yetim maaşı aliyordu 3 ay once üzerine is yeri actik maaşı kesildi şimdi devredicek tekrar maaş basvurusunda bulununca yetim maaşını alır mı ?

  1. Merhaba, anneniz vergi kaydını kapattığında tekrar yetim maaşı için başvuruda bulunabilir

 16. Merhaba babam annemden boşandık sonra vefat etti, velayetim annemin üstüne fakat babamın soyadını tasıyorum yetim maaşı veya ceyiz desteği alabiliryormuyum

  1. Merhaba, velayetiniz annenizde olduğundan yetim maaşı alamazsınız. Yetim maaşı alabilmeniz için mahkeme kararı gereklidir

 17. Merhaba babam vefat edeli 1 yil oldu ama babamin 700 gun vardi sskdangunu az olugu icin yetim maasi alabiliyormuyum

  1. Merhaba, askerlik borçlanması yaparak babanızın gün primini tamamlayarak yetim aylığı alabilirsiniz.

 18. Merhaba annem yetim maaşı alıyordu 3 ay önce iş yeri actigi icin yetim maası kesildi şimdi devredicek işyerini tekrar başvuru yaptıgında yetim maaşi baglanir mı ?

  1. Merhaba, vergi kaydını kapattığında tekrar yetim maaşı için başvuru yapabilir

 19. Merhabalar benim babam 2009 yılında vefat etti vefat edince muallülen emeklilik oldu biz o paradan alıyoruz bana yetim aylığı olur mu?

  1. Merhaba, babanızdan yetim aylığı alırken sosyal yardım kapsamında verilen yetim aylığı alamazsınız.

 20. Mrb benim esim vefat etti iki cocugum ar ikidide 8 yas altı suan bi yerde calisiyorum sigortalı ama asgari ucret altı ucret aliyorum halilen yetmiyo bu durumda bnde yetim ve dul ayligi alabilirmiyim ve uzerimize tapu olmasi engel mi

  1. Merhaba, eşinizin sigortası varsa (eksik primi de tamamlayabilirsiniz) SGK’ya müracaat ederek dul aylığı alabilirsiniz.

  1. Merhaba, yetim aylığı alıyorsanız yararlanabilirsiniz

 21. Merhaba benim esim vefat etti 2 okuyan cocugum var gecinemiyorum iskurdan 3 ayligina calisiyorum nasil maas alabilirim veya yardim alabilirim bilgi verirseniz sevinirim yada nerelere basvurmam gerekiyor

  1. Merhaba
   Eşiniz SGK’lı olarak çalışmış ise borçlanmalarla birlikte en az 1800 gün ödenmiş SGK’lı günü mevcut ise maaş bağlanır. Eşinizin SGK başlangıcı 2008 öncesi ise borçlanmalar dahil 900 gün ve 5 yıllık sigortalı olma süreci var ise yine maaş bağlanır. eğer bu iki süreçten birini tamamlayabiliyorsanız bağlı bulunduğunuz SGK Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz. Fakat vefat eden sigortalı değil ve gün sayısını da tamamlamamışsa maaş talep hakkı yoktur. Yani bu durumda maaş bağlanamamaktadır.

 22. Merbalar babam vefat etti kac ay once ben bekarim ama adima tabulu arazi ve ev var. Bende ceyiz parasindan yararlanabilirmiyim

  1. Merhaba, çeyiz parası alabilmek yetim maaşı alıyor olmanız gerekmektedir. Yetim maaşı başvurunuzu yapın maaşınız onaylandığında çeyiz parası için başvuru yapabilirsiniz

 23. Merhaba babam emekli sandığından emekli ablam bugüne kadar tek başına yetim aylığı alıyordu bense yeni boşandım ve dilekçe verdim sonucunu bekliyorum onaylanirsa ne kadar maaş alabiliyorum iki kız kardesiz bu arada

  1. Merhaba, ablanızın aldığı maaş iki kardeşe paylaştırılır

 24. Merhaba. Annem babamın maaşını alıyor. Annemle aynı evde yaşıyoruz. Ben yetim maaşı için e devletten başvuru yaptım. SSK ya gitmem gerekiyor mu? Annem 1500 civarı maaş alıyor bana nekadar bir maaş bağlanır?son olarak maaş nezaman bağlanır?

  1. Merhaba
   Maaş; Çalışmayan Eşe %60, Çocuklara %30(Çocuk çalışır veya evlenen kız olursa fark anneye devreder ama Anne sadece %75 olur), oranında bağlanır,

 25. merhaba
  babaannem 95 yaşında dede vefat edeli 20 yıl oldu herhangi bir sosyal güvencesi yok. oğlu emekli ve sağlık ondan yararlanıyor kendisine yaşlılık aylığı bağlanabilirmi

  1. Merhaba
   Yaşlılık aylığı talebinde bulunabilirsiniz.

 26. Eşim 2013’te vefat etti bende çalışmıyorum sadece bir çocuğum var vefat eden eşimden cocugum yetim maasi alabilirmi.

  1. Merhaba, çocuğunuz için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne öksüz maaşı için müracaat edebilirsiniz.

 27. merhabalar benim bi sorum olacaktı size benim yüzde 80 şizofreni hastası erkek kardeşim var babam 2013. marta vefat etti annem babamdan dul maaşı alıyor .kardeşime de yetim maaşına başvurduk ve bu ayın 23 de heyete girecek tekrar heyet onaylarsa babamın vefaat ettigi tarihten geriye dönük ödeme yapılarmı şimdiden cevap için teşekkürler.

  1. Merhaba, kardeşiniz yetim aylığını onaylandığı tarihten itibaren almaya başlar.

 28. Eski es ile beraber yaşayan bayan. emekli memur olan babaşondan yetim maasi alabilirmi

  1. Merhaba, kanuna göre boşandığı için yetim maaşı alabilir. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eski eşiyle birlikte yaşadığı tespit edilirse ödenen para faiziyle birlikte geri talep edilir.

 29. Merhaba annem ve bir kardeşim babamdan kalan dul ve yetim emekli maaşını alıyorlar.Kardesimin18 yaşına girmesi ile aldığı aylığın anneme devredilme durumunu öğrenmek istiyorum dilekçe yazılması gerekiyormu yoksa sistem kendisi devrediyormu.

  1. Merhaba, kardeşiniz üniversiteyi bitirinceye yani 25 yaşına kadar (erkekler için) yetim aylığı almaya devam ederek. Kız çocukları ise evlendiğinde yetim aylığı kesilir. Yetim aylığı kesildiğinde kesilen aylık anneye ödenir ve ayrıca bir işlem gerektirmez.

  1. Merhaba, asker annesine maaş veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat eden asker annesi yada eşi maaş alabilir

 30. Merhaba benim 13 yaşında yiğenim var Anne ve babası 2006 da trafik kazasında vefat etdiler abim sgk lı idi şu an babasından emekli maaşı aliyor yigenim yetim aylığıda alabilirmi ?tesekkurler

  1. Merhaba, babadan yetim aylığı alırken sosyal yardım kapsamında verilen diğer yetim aylığı alınamaz

 31. Eşim aralık 2017 de vefat etti bağkurluydu ondan dul maaşı alıyorum. Babam ise ssklıydı 1984 te vefat etti ondan da yetim maaşı alabilir miyim

  1. Merhaba, eşinizden dul maaşı alırken babanızdan da Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek yetim aylığı alabilirsiniz.

 32. Merhaba Benim Babam Vefat Edeli Seneler Oldu Bende Lise Mezunuyum Yaşım 21 Üniversite Hazirlaniyom Yetim Maasi Alabilirmiyim ?

  1. Merhaba, üniversiteye kayıt olduğunuzda 25 yaşınıza kadar yetim maaşı alabilirsiniz.

 33. Merhaba,
  E-Devlet üzerinden annem için dul/yetim maaşı başvurusu yaptım. 170 ‘i arayarak sonucu öğrendi onaylandı fakat bizi SGK ‘ya yönlendirdiler oradan form alıp evrakları iadeli tahhütlü olarak emekli sandığına göndermemiz gerektiğini belirttiler.

  Bir avukat ile birlikte inceledik formu ama nasıl dolduracağımızı anlayamadık.
  Dedem kamu personeliydi, annemin yetim maaşı alması için kaç numaralı alanları doldurması gerekiyor yardım edebilir misiniz? Ayrıca SGK’da çalışan personeller detaylı bilgi vermemiş kendisine, başvuru formu ile yanında 3 adet fotoğrafı ve vukaatlı nufüs kayıt örneği iletmeniz gerekiyor demişler. Bunlar yeterli mi ?

  Yardım ederseniz çok sevinirim.
  Saygılarımla.

  1. Merhaba
   Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.
   1)SGK-EMEKLİ SANDIĞI-MAAŞ İŞLEMLERİ:
   a)Dilekçe Örneği,
   b)Kimlik Araştırma Belgesi,
   c)Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
   d)Ölüm Belgesi.

 34. Merhaba … Ben Emekli Sandığından emekli maaşı alıyorum, ayrıca eşim emekli sandığı emeklisi idi vefat etti onunda emekli parası yarı oranında bana bağlandı…2004 ögretmen emeklisiyim babam 1978 bagkur emeklisi olarak vefaat etti.1990 yılında eşimden ayrıldım.emekli maasımla birlikte yetim aylıgı alabilirmiyim. Rahmetli Babam 1981 yılında vefat etti .Bağkur emeklisiydi ve onun maaşını annem alıyordu, maalesef Annemide 2015 yılında kaybettim. Biz 3 kardeşiz.Diğer ikisi evli ben dulum ve evlenmedim. Babamın Bağkur aylığını ben alabilirmiyim. Alabilirsem hangi oranda alabilirim. Ne gibi işlemler yapmam gerekiyor. Bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılar…

  1. Merhaba
   Babanızın maaşı için başvuru yaparsanız kendi maaşınız kesilir.

 35. Babam 2000 yılında vefat etti ben ise şuan 24 yaşındayim birde kız kardesim var benden 1 yas kücük ikimizde sigortali bir iste calisiyoruz annem ise ikinci evliligini yapti ve ikinci evliliginden emekli maasi baglandi üvey babaminda ölmesi sonucu şimdi biz kardesimle yetim maasi alabilirmiyiz öz babamin sigorta pirim günü 900 günü geckin

  1. Merhaba, erkek çocuklar öğrenci olması durumunda yetim aylığı alabiliyor. Kız çocukları ise evli olmadığı sürece yetim aylığı alabiliyor. Kardeşiniz Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek yetim aylığı talebinde bulunabilir. Babanızın yeterli gün primi var

 36. babam 2010 yilinda vefat etti iki ablama yetim ayligi baglandi esimde 2012 yilinda vefat etti esim memur emeklisi oldugu icin bana yetim ayligi baglanmaz diye basvuru yapmadim ancak 2017 de basvuru yaptim ve yetim maasi tarafima baglandi aradaki 5 yillik sure icin tarafima geriye donuk bir odeme yapilirmi.

  1. Merhaba, yetim aylığı başvuru tarihinden itibaren ödeniyor. Aradaki fark için ödeme yapılmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu