Yetim Maaşı Nasıl Alınır? Ne Kadar? Kimler Alabilir?

Yetim maaşı, (ölüm aylığı); En az 1800 gün prim malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş ya da 4/1 (a)  sigortası olanlar için borçlanılan süre harici en az 5 yıl sigortası bulunan ve toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası bildirmiş kişilerin vefatı sonucunda yakınlarına bağlanır.

Ölüm aylığı ya da bilinen adıyla yetim maaşı, SGK tarafından hak sahibine aylık maaş şeklinde ödenir. Hak edilen ödeme tutarı emekli maaşına eş değer (6.500TL) olarak belirlenmiştir.

Not: Öksüz ve yetim aylığı SYDV tarafından belirlenen ihtiyaç şartlarını karşılayan hak sahiplerine çocuk başına ödenen yardım parasıdır. Aylık 600 TL yardım ödemesi yapılan yetim maaşı, SGK yetim maaşı (ölüm aylığı) ile karıştırılmamalıdır.

Yetim aylığı, vefat eden sigortalının aldığı son aylık üzerinden hesaplanır. Vefat eden sigortalının aylığı belirli oranlarda hak sahiplerine verilir. Yetim aylığı alacak olan hak sahiplerinin hisse oranları da maaşı alacak olan dul eşin olup olmamasına ve yetim aylığı alacak olan başka kardeş olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Yetim maaşı almaya hak kazanan çocuğun malullük durumuna, cinsiyetine, yaşına ve medeni haline göre yetim maaşı alma hakkı değişiklik gösterir.

Kadınlar yetim aylığı alma şartlarını sağladıklarında, kaç yaşında olurlarsa olsunlar, daha önceden yetim aylıkları kesilmiş olsa bile tekrar başvuru yaparak yetim aylığı almaya başlayabilirler. Ancak erkek çocuklarının malullük durumu oluşmadığı sürece en fazla 25 yaşlarından sonra yetim aylığı almaya devam etmeleri mümkün değildir.

Yetim Aylığı Kimlere Verilir?

Yetim maaşı için hak sahipleri şunlardır:

 • Biyolojik anne veya babasını kaybettikten sonra erkek ve kız çocukları yetim aylığı başvurusu yapabilir.
 • Evlatlık alınmış olan kız ve erkek çocukları, üvey ebeveynleri vefat ettikten sonra yetim maaşı alma hakkına sahiptirler.
 • Biyolojik anne ve babası vefat ettikten sonra yetim aylığı almaya hak kazanan çocuklar, evlatlık verilmiş olsalar da biyolojik ebeveynleri üzerinden maaş almaya devam edebilirler.
 • Evlatlık verilen çocuklar biyolojik ebeveynlerinden aldıkları yetim aylığı kesilmeden üvey ebeveynlerinden de yetim aylığı almaya devam edebilirler.

Öksüz Yetim Yardımı Nasıl Alınır?

Yetim Maaşı için Gerekli Evraklar

Yetim Aylığı Alanlar GSS Primi Öder Mi?

Yetim Aylığı Başvurusu Gerekli Belgeler

Yetim maaşı başvuru evrakları aşağıda listelenmiştir:

 • Yetim aylığı başvuru dilekçesi istenir.
 • Başvuru sahibinin kimlik belgesi talep edilir.
 • Üzerinden yetim maaşı alınacak olan sigortalının ölüm belgesi sunulmalıdır.
 • 3 adet fotoğraf talep edilir.
 • Yetim maaşı alacak olan erkek çocuklarının eğitim durumlarını belgelemeleri istenir. Öğrenci belgesi ile başvuru yapmaları gereklidir. Güncel öğrenci belgesi MEB ve YÖK’ten temin edilebilen öğrencilerin belge sunmalarına gerek yoktur.
 • Yetim aylığı almak isteyen malul çocukların sağlık kurulu raporu ile malullüklerini belgelemeleri gereklidir.

Yetim Aylığı Almak İçin Gerekli Şartlar

Yetim maaşı başvuru koşulları; hak sahiplerinin cinsiyetlerine, medeni durumlarına ve yaşlarına göre farklılık gösterir.

Vefat eden sigortalının ve hak sahiplerinin taşımaları gereken genel şartlar şöyledir:

 • Vefat eden sigortalının en az 5 sene süre ile sigortalı olarak çalışmış ve toplamda 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinin ödenmiş olması ya da minimum 1.800 gün sigorta priminin ödenmiş olması gereklidir. Aksi takdirde hak sahipleri üzerinden yetim aylığı talep edemezler.
 • Malullük ve yaşlılık aylığı almaya hak kazanmış olan sigortalılar vefat ettiklerinde, çocukları üzerlerinden yetim maaşı alabilirler.
 • Yetim maaşı alınabilmesi için vefat eden sigortalının prim borcunun olmaması gereklidir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hak sahipleri yetim maaşı talep edebilirler. Türk vatandaşlığından çıktıklarında ya da çıkarıldıklarında yetim aylığı alma haklarını kaybederler.

Kız Çocuklarının Yetim Aylığı Alma Şartları

Kızlar için yetim maaşı başvuru koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Sigortalı olarak bir işte çalışmayan kız çocukları, vefat etmiş olan ebeveynleri üzerinden yetim aylığı alabilirler.
 • 5510 sayılı kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının a, b ve e bentleri haricinde kanun kapsamında çalışmayan ya da yabancı ülke mevzuatı ile çalışmıyor olanlar; yetim maaşı almaya hak kazanırlar.
 • Kadınların yetim maaşı alabilmeleri için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak bekar oldukları süre içerisinde yetim aylığı talep etme hakları vardır. Sadece harp malulü ile evlenmiş oldukları durumlarda evliyken yetim maaşı almaya devam etmelerine izin verilir.
 • Eşleri vefat ettikten ya da eşlerinden boşandıktan sonra kadınlar yetim maaşı alabilirler.

Erkek Çocuklarının Yetim Aylığı Alma Şartları

Erkekler için yetim maaşı alma şartları şu şekildedir:

 • Öğrenim durumlarına göre yetim aylığı alabilecekleri yaş belirlenir. Aktif olarak eğitim almayan erkek çocukları 18 yaşına kadar yetim maaşı alabilirler. Ortaöğretim eğitimi alanlar 20, yükseköğretim eğitimi görenler 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir.
 • Kendi sigortalılığı kapsamında aylık düzenli bir geliri olan erkek çocuklarına yetim aylığı bağlanmaz.
 • Yabancı ülke mevzuatına göre çalışmaya başlamış olan erkek çocukları yetim aylığı alamaz.
 • Erkek çocuklarının medeni durumları yetim aylığı alma haklarını etkilemez. Yetim maaşı almak için gerekli şartları sağlıyor olmaları halinde, evli de olsalar maaş almaya devam edebilirler.
 • %60 üzerinde engelli olunması.

Malul Çocuklara Yetim Aylığı Bağlanma Şartları

Malul çocukların yetim maaşı alma koşulları kapsamında cinsiyetlerine, evli olup olmadıklarına ya da yaşlarına bakılmaz. Sağlık kurulu raporu ile çalışma gücünü en az %60 oranında kaybettiği belgelenebilen malul çocuklar ölene kadar yetim aylığı almaya devam edebilirler.

Malul çocukların yetim aylıklarının kesildiği durumlar ise aşağıda açıklanmıştır:

 • 5510 sayılı kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının a, b ve e bentleri dışında kanun kapsamında ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayan malul çocukların yetim maaşları kesilir.
 • Sigortalı olarak çalışmaya başlayarak bu işten gelir elde eden malul çocuklara verilen yetim aylığı
 • Sağlık kontrolü sonrasında eğer malullük oranının %60’ın altına düştüğü rapor ile tespit edilir ise, yetim maaşı ödemeleri kesilir.

E-Devlet Yetim Aylığı Başvurusu

E-devlet üzerinden yetim maaşı başvurusu için izlenmesi gereken adımlar aşağıda sıralanmıştır:

 • https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapılmalıdır.
 • Ana sayfadan Giriş Yap butonuna tıklanmalıdır.
 • E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı ile kimlik doğrulaması yaparak sisteme girilmelidir.
 • E-hizmetler listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılabilecek işlemler içerisinden Ölüm Yardımı ve Dul/Yetim Aylığı Talebi butonuna tıklanmalıdır.
 • Üzerinden yetim aylığı talep edilecek olan vefat etmiş sigortalının T.C. kimlik numarası açılan sayfada ilgili yere yazılmalıdır.
 • Başvur butonuna tıklanmalıdır. Yetim aylığı talebi için başvuru oluşturulmuş olur ve başvuru sahibinin ilgili sigortalıdan yetim aylığı alma hakkının olduğuna kanaat getirilir ise, aylık bağlanır.
Yetim Maaşı Başvurusu

Yetim Aylığı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Alınacak yetim maaşı tutarının hesaplaması, vefat eden sigortalının hak sahiplerine göre farklılık gösterir. Eş ve çocukların kaçının ölüm aylığı almak isteyeceğine göre son alınan maaşın yüzde kaçının bağlanacağı değişiklik gösterir. Ölen sigortalının son maaşının %90’ını aşmayacak şekilde hak sahiplerinin alacakları ölüm aylığı hisse olarak pay edilir.

Hak sahiplerinin durumlarına göre ölüm aylığı bağlanma oranları aşağıdaki gibidir:

 • Dul eşe %60 ve yetim aylığı alacak olan bir çocuğa %30 oranında ölüm aylığı bağlanır.
 • İki yetim ve bir dul eşin ölüm aylığı alacak olması durumunda; %50 oranında dul aylığı ve her yetime %25 oranında yetim aylığı ödemesi yapılır.
 • 3 yetim ve 1 dul eşin maaş alacağı hallerde eşe %50 oranında dul maaşı verilir. Kalan oran ise 3 yetim çocuk arasında eşit şekilde paylaştırılır.
 • Vefat eden sigortalının tek hak sahibinin kızı olması durumunda, %50 oranında yetim maaşı bağlanır.
 • Dul eşin bulunmadığı ve sadece 2 çocuğun ölüm aylığı alma hakkı olduğunda; her çocuğa %40 oranında yetim aylığı bağlanır.
 • Sadece üç ve daha fazla sayıda çocuğun hak sahibi olduğu durumlarda, toplam oran %100’ü geçmemek şartı ile eşit olarak bölünür.

Yetim Aylığı Maaşı En Düşük Ne Kadar?

Yetim maaşı için minimum tutar; sigortalıların son maaşlarına ve hak sahiplerinin hisse oranlarına göre farklılık gösterir. Alt sınır aylık 1.500 TL olarak belirlendiği için vefat eden sigortalı en az 1.500 TL maaş alabilir. Dolayısı ile en düşük yetim maaşı hesaplaması yapılırken de 1.500 TL üzerinden hisse oranı hesaplanır. %25 oranında hak sahibi olup yetim maaşı alan bir kişinin vefat eden yakınının 1.500 TL maaş aldığı düşünülür ise, yetim maaşı da en az 375 TL olarak hesaplanır.

GSS ve Prim Borcu Bulunan ve Vefat Eden Sigortalı Üzerinden Yetim Aylığı Nasıl Alınır?

GSS dahil prim borcu olup vefat etmiş sigortalıdan yetim maaşı almak için öncesinde mevcut prim borçlarının ödenmesi gereklidir. Yetim aylığı almaya hak kazanıldıktan sonra istenen zaman diliminde prim borçları ödenebilir. Hemen yetim maaşının bağlanmasını isteyenlerin ise, sigortalının vefat ettiği ay içerisinde prim borçlarını ödemeleri gereklidir.

Aynı Anda Farklı Sigorta Kollarından Birden Fazla Yetim Aylığı Alınabilir Mi?

Farklı sigorta kollarından birden fazla maaş alma durumu, sigorta kollarına göre değişiklik gösterir. Aynı anda birden fazla ölüm aylığı alınması durumlarına örnekler şöyledir:

 • 2008 yılı öncesi 4A’dan emekli olmuş anne ve babası olan çocuk; yüksek olan yetim aylığının tamamını ve düşük olanın da yarısını alma hakkına sahiptir.
 • 2008 öncesi Bağ-Kur’dan emekli olmuş olan anne ve babaya sahip olan çocuklar 18 yaşlarına kadar kesinti olmadan her iki aylığı da alabilirler. Ancak 18 yaşlarını doldurduklarında sadece yüksek olan aylığı alma hakları vardır.
 • 2008 yılı öncesinde ebeveynlerinden biri 4C’den ve diğeri de 4A’dan emekli olmuş olan çocukların her iki ebeveyninden de tamdan yetim aylığı alması mümkündür.
 • 2008 öncesinde ebeveynlerden birinin 4C’den ve diğerinin 4B’den emekli olması halinde, her iki ebeveyni üzerinden de tamdan yetim maaşı alma hakkı doğar.
 • Emekli sandığından emekli olmuş olan bir ebeveyne sahip olan kişi, 4A’dan emekli olduğunda hem yetim aylığı hem de emekli aylığı alabilir. 4A’dan yetim aylığı alırken emekli sandığından emekli olunması halinde ise; yetim aylığı kesilir.
 • Biri 2008 öncesi ve diğeri 2008 sonrası 4A’dan emekli olmuş olan her iki ebeveynden de yetim maaşı alınabilir. Ancak yüksek olan maaşın tamamı alınırken düşük olan maaşın yarısı alınır.
 • Ebeveynlerden birinin 2008 öncesi 4A’dan emekli olması ve diğerinin de 2008 sonrası 4B’den emekli olması durumunda; her iki ebeveyn üzerinden de tamdan yetim maaşı alınabilir.
 • 2008 öncesi 4A ve 2008 sonrası 4C emekli olan ebeveynlere sahip çocuklar; ebeveynleri vefat ettikten sonra her iki ebeveyn üzerinden de tamdan yetim aylığı alma hakkına sahiptirler.
 • Ebeveynlerin her ikisinin de 4B’den emekli olması ve birinin 2008 öncesi, diğerinin de 2008 sonrası emekli olması durumunda; yüksek olan aylık tamdan, düşük olan aylık yarımdan yetim maaşı olarak alınabilir.
 • 2008 öncesi 4B’den ve 2008 sonrası 4C’den emekli olmuş olan ebeveynler vefat ettiğinde; her iki ebeveyn üzerinden de tamdan yetim aylığı alınabilir.

Yetim Aylığı Alanlara Bayram İkramiyesi Ödemesi Ne Kadar Yapılır?

Yetim maaşı alanların alacağı bayram ikramiyesi tutarı, hisse oranlarına göre farklılık gösterir. Bayram ikramiyesi vefat eden sigortalıların maaş alan hak sahiplerine toplamda 1.000 TL olarak ödenir. Yetim aylığı hisse oranı %25 olan bir kişi, 250 TL bayram ikramiyesi alır. İkramiye tutarı üzerinden kesinti yapılmaz.

E-Devlet Yetim Aylığı Sorgulama

Yetim aylığı sorgulamak yada  öğrenmek için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir.

E-devlet sistemi yetim aylığı başvuru ve sorgulama işlemlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

 • Sisteme erişim sağlayabilmek için sayfanın sağ köşesindeki “Giriş Yap” butonuna tıklanmalıdır.
 • Sistem giriş sayfası açıldıktan sonra, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekir.
 • Sistem girişinin ardından, yetim aylığı başvuru ekranı açılacaktır.
 • Aylık talebi için gerekli bilgi formu doldurularak, yetim aylığı başvurusu tamamlanmalıdır.
 • Yetim aylığı başvurusunun incelenme süresi, 15 gün ila 90 günlük süre arasında değişiklik göstermektedir.
Yetim Maaşı Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

Kişilerin başvuru aşamasında belirttikleri telefon numarasına, yetim aylığı başvurusuyla ilgili bilgilendirme mesajları iletilecektir. Başvuru sonuçlanma tarihleri takip edilerek, aynı sistem üzerinden yetim aylığı sorgulaması yapılabilir.

Yetim Aylığı Ödemesi Ne Zaman Kesilir?

Yetim aylığı ödeneklerinin kesilmesine sebep olan durumlar aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Yetim aylığı alan kız çocuklarının evlenmesi durumunda, yetim aylığı ödemeleri sonlandırılacaktır.
 • Kız ve erkek çocuklarının sigortalı olarak çalışamaya başlamaları durumunda, yetim aylığı ödemeleri sona erdirilir.
 • Yetim aylığı için belirtilen ödeme yaşı, erkekler için 25 olarak sınırlandırılmıştır.
 • Erkek çocuklarının lise eğitiminden sonra okula devam etmemesi durumunda, 20 yaşına kadar yetim aylığı ödemesi yapılmaktadır.
 • Üniversite eğitimine devam eden erkek çocukları, 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilir. 25 yaşı tamamlandıktan sonra, yetim aylığı kullanma hakkı sona erecektir.

Kız çocukları evlenip ayrıldıktan sonra, tekrar yetim aylığı kullanmaya başlayabilirler.

E-Devlet Dul Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

Dul ve Yetim Maaşı (Aylığı) Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

İlgili Makaleler

184 Yorum
 1. ANNEM BABAM EMEKLİYDİLER. 1996-1997 DE VEFAT ETTİ ANNEM SSK EMEKLİSİYDİ BANA %70MAAS BAGLANDI.. BABAM EMEKLİ SANDIĞ EMEKLİSİ.I ONUN ORANINI BİLMEM AMA ANNEMİNKİNDEN COKTU.1999DA EVLENDİM.BİRAY ÖNCE BOSANDIM NAFAKA ALIYORUM 3 ÇOCUGUM OKUYO, COCUKLAR VE BANA YETMİYO…TEK ÇOCUGUM KARDESİM .KİMSEM YOK HASTAYIM CALISAMIYORUM.BASVURSAM YENİDEN MAASI BAGLARLARMI.

 2. Merhaba, annem 2011den beri dul ayligi aliyor. Kendi babasi 1994te vefat etti fakat 2011 tarihine kadar evli oldugu icin yetim ayligi alamadi. 2011den 2018e kadarda hakki olmasina ragmen kendi annesinin aldigi dul ayligi kesilmesin diye basvuru yapmadi. 2018de kendi anneside vefat edince kendi babasinin maasina basvurdu fakat red cevabi geldi. Almakta oldugu dul ayligi bagkurdan, ve basvurdugu yetim ayligi sskdan. Basvuruyu yaparken babasinin maasi annesine gecmis oldugu icin anne uzerinden basvurdu acaba bu sekilde bir yanlislik yuzundenmi red cevabi geldi?

 3. Kardeşim 18 yaşına girene kadar yetim maaşı alıyordu. Şuan 18 yaşına girmiş bulunmakta lise öğrenimine devam etmektedir. Yetim maaşı yatmamis 18 olduktan sonra. Tekrar nasıl başvurabilir.

  1. Merhaba
   Öğrenci olduğunu beyan etmek zorunda. Yine SGK il müdürlüğüne giderek başvuruda bulunabilir.

 4. Merhabalar. Haziran 2019’da mezun oldum lisemden ve bir sene mezuna kaldım. (Üniversite sınavına hazırlanıyorum, okumuyorum.) Ocak 2020’de aylığımın kesildiğini öğrendim. Annem, ben(erkek) ve bir kız kardeşim var. Benim aylığım anneme devredilebiliyor mu acaba? Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhaba
   Ödemeler sistem üzerinden belirlenen ödeme oranına göre yapılmaktadır.

 5. Iyi akşamlar ben eşimin ilk eşinden olan çocukları için yetim maaşı almak istiyorum 2 çocuk anneleri oldu ama sigortası falanda yoktu yararlanabilirmiyiz ben başvuru yapabilir miyim eşimde askari ücretle calisiyo

  1. Merhaba
   Vefat eden eşin sigortası olması ve eşinin evlenmemiş olması koşulu ile eşiniz başvuru yapabilirdi.

 6. Merhaba. Yaklaşık 10 ay önce Almanya da boşanmam kesinleşti. Türkiye de yaşıyorum, kadınım, işsizim, hiç bir emekliliğim de yok. Buradaki boşanma tenfizi bu ay gerçekleşti. Babam emekli sandıklı. 16 ay önce vefat etti. Almanyadaki boşanma tarihini esas alarak emekli sandığına yetim aylığı başvurusu yapmam mümkün mü? 10 aylık toplu ödeme almak için değerlendirmeye girebilmem mümkün mü? Nereye başvurmam gerekir. Hangi evraklar gerekir? Hiç bir yerden cevap alamıyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

  1. Merhaba
   Yetim maaşı başvurusu tüm evraklar ile birlikte şahsen yapabilirsiniz. Başvuruların alındığı kurum ise Sosyal Güvenlik Kurumu olarak belirlenmiştir.

 7. Babam 2 zene önce vefat etti emekliydi yeni eşi maaşını alıyor diye biliyorum ben şuan 22 yaşındayım şuan üniversite okuyorum maddi durumum çok bozuk yetim maaşına başvursam alırmıyım ve ne kadar pay düşer?

  1. Merhaba
   Başvuru yaparak 25 yaşına kadar alabilirsiniz.

 8. Merhaba. Ssk çalışanı ve aynı zamanda vergi mükellefiyim. Mart 2019 da eşimden ayrıldım. Babam emekli sandığı emeklisi iken 2002 yılında vefat etti. Şu an babamdan yetim maaşı alabilir miyim?
  Ayrıca mart 2020 de emekli olacağım. Vergi mükellefiyetim devam edecek. Yine de yetim maaşı alabilir miyim?

  1. Merhaba
   Kız çocuklarının yaşları ne olursa olsun, bekar, dul veya boşanmışlar ise çalışmıyor olmak,kendi sigortalılığı nedeni ile gelir yada aylık almaması halinde anne ya da babalarından yetim maaşı alabilmeye hak kazanmaktadırlar. Sizin durumunuzda da yetim maaşı alınamamaktadır.

 9. İyi günler. Babam 2018 yılında vefat etti annem ile ben malulen emekli olduk. Öğrenim durumum bittiği için maaşım kesildi ve annemin maaşına yansıma olması gerekiyor deniliyor ama öyle bir yansıma olmadı. Böyle bir durum varmıdır?

  1. Merhaba
   Bağlı olduğunuz SGK müdürlüğüne giderek durumu bildirmeniz gereklidir.

 10. annemle babam ayrı olduğu için yetim maaşı alıyordum. şuan sigortalı çalışıyorum ama diğer ay işten çıkacağım. sigortaya tekrar bu belgelerle mi başvurmam gerekiyor?

  1. Merhaba
   Yetim aylığı başvuru şartları bulunmakta olup bu şartlara uyum sağlayan kişilere yetim ve dul aylığı verilmektedir. Yetim aylığı başvuru şartları şu şekildedir;
   Ebeveynlerden en az birinin ölmesi
   18 yaşından büyük olmamak
   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
   Sigortalı olarak çalışılmaması

 11. Babam 2016 vefat etti. üvey annem dul maasi aliyor. Ben bekarim ve Almanyada calisyorum. Benim yetim maasi hakkim varmi?

  1. Merhaba
   Ana-babası 1.10.2008 gününden önce vefat etmiş kız çocukları, yurt dışında emekli olsalar bile SGK’dan yetim aylığı alabilirler. Ana babası 1.10.2008 sonrasında ölenler ise yurt dışında emekli iseler yetim aylığı alamazlar

 12. merhaba eşim 2012 yılında vefat etti sigorta günü çok az 2 çocuğum var ben sigortalı bir işte asgari ücretle çalışıyorum çocuklarım yetim maaşı alabilirmi ben dul maaşı alamiyorum ama cocuklarimda yetim maaşı alamazmi

  1. Merhaba, eşinizin adına askerlik borçlanması yaparak 900 güne tamamlayabilirseniz gün primini dul maaşı alabilirsiniz ve çocuklarınız da yetim maaşı alabilir

 13. Merhaba babam 2025 yılında vefat etti ve iki kardeşiz evde tek çalışan benim. Ne dul maaşı annem alıyor ne de ben yetim maaşı alıyorum başvuru da bulundum geriye dönük maaşları da alabiliyor muyuz teşekkürler

  1. Merhaba, maaşınız başvuru tarihinden itibaren ödenmeye başlar

 14. Annem vefat eden babam üzeriden emekli sandığından 2015 yılında maaş almaya başladı. 1997 de vefat eden tarım bağkurlu dedem üzerinden de başvurumuz sonucunda 26.02.2019 tarihinde maaş almaya başladı. Babam 2015 yılında vefat ettiği için dedem üzerinden aldığı maaşın birikmiş kısmını toplu olarak ödeme yapmadılar. Ne yapmak gerekir.teşekkürler.

  1. Merhaba, dul ve yetim aylığı başvuru tarihinden ödeniyor.

 15. Merhaba annem yetim maaşı aliyordu 3 ay once üzerine is yeri actik maaşı kesildi şimdi devredicek tekrar maaş basvurusunda bulununca yetim maaşını alır mı ?

  1. Merhaba, anneniz vergi kaydını kapattığında tekrar yetim maaşı için başvuruda bulunabilir

 16. Merhaba babam annemden boşandık sonra vefat etti, velayetim annemin üstüne fakat babamın soyadını tasıyorum yetim maaşı veya ceyiz desteği alabiliryormuyum

  1. Merhaba, velayetiniz annenizde olduğundan yetim maaşı alamazsınız. Yetim maaşı alabilmeniz için mahkeme kararı gereklidir

 17. Merhaba babam vefat edeli 1 yil oldu ama babamin 700 gun vardi sskdangunu az olugu icin yetim maasi alabiliyormuyum

  1. Merhaba, askerlik borçlanması yaparak babanızın gün primini tamamlayarak yetim aylığı alabilirsiniz.

 18. Merhaba annem yetim maaşı alıyordu 3 ay önce iş yeri actigi icin yetim maası kesildi şimdi devredicek işyerini tekrar başvuru yaptıgında yetim maaşi baglanir mı ?

  1. Merhaba, vergi kaydını kapattığında tekrar yetim maaşı için başvuru yapabilir

 19. Merhabalar benim babam 2009 yılında vefat etti vefat edince muallülen emeklilik oldu biz o paradan alıyoruz bana yetim aylığı olur mu?

  1. Merhaba, babanızdan yetim aylığı alırken sosyal yardım kapsamında verilen yetim aylığı alamazsınız.

 20. Mrb benim esim vefat etti iki cocugum ar ikidide 8 yas altı suan bi yerde calisiyorum sigortalı ama asgari ucret altı ucret aliyorum halilen yetmiyo bu durumda bnde yetim ve dul ayligi alabilirmiyim ve uzerimize tapu olmasi engel mi

  1. Merhaba, eşinizin sigortası varsa (eksik primi de tamamlayabilirsiniz) SGK’ya müracaat ederek dul aylığı alabilirsiniz.

  1. Merhaba, yetim aylığı alıyorsanız yararlanabilirsiniz

 21. Merhaba benim esim vefat etti 2 okuyan cocugum var gecinemiyorum iskurdan 3 ayligina calisiyorum nasil maas alabilirim veya yardim alabilirim bilgi verirseniz sevinirim yada nerelere basvurmam gerekiyor

  1. Merhaba
   Eşiniz SGK’lı olarak çalışmış ise borçlanmalarla birlikte en az 1800 gün ödenmiş SGK’lı günü mevcut ise maaş bağlanır. Eşinizin SGK başlangıcı 2008 öncesi ise borçlanmalar dahil 900 gün ve 5 yıllık sigortalı olma süreci var ise yine maaş bağlanır. eğer bu iki süreçten birini tamamlayabiliyorsanız bağlı bulunduğunuz SGK Müdürlüğüne başvuru yapabilirsiniz. Fakat vefat eden sigortalı değil ve gün sayısını da tamamlamamışsa maaş talep hakkı yoktur. Yani bu durumda maaş bağlanamamaktadır.

 22. Merbalar babam vefat etti kac ay once ben bekarim ama adima tabulu arazi ve ev var. Bende ceyiz parasindan yararlanabilirmiyim

  1. Merhaba, çeyiz parası alabilmek yetim maaşı alıyor olmanız gerekmektedir. Yetim maaşı başvurunuzu yapın maaşınız onaylandığında çeyiz parası için başvuru yapabilirsiniz

 23. Merhaba babam emekli sandığından emekli ablam bugüne kadar tek başına yetim aylığı alıyordu bense yeni boşandım ve dilekçe verdim sonucunu bekliyorum onaylanirsa ne kadar maaş alabiliyorum iki kız kardesiz bu arada

  1. Merhaba, ablanızın aldığı maaş iki kardeşe paylaştırılır

 24. Merhaba. Annem babamın maaşını alıyor. Annemle aynı evde yaşıyoruz. Ben yetim maaşı için e devletten başvuru yaptım. SSK ya gitmem gerekiyor mu? Annem 1500 civarı maaş alıyor bana nekadar bir maaş bağlanır?son olarak maaş nezaman bağlanır?

  1. Merhaba
   Maaş; Çalışmayan Eşe %60, Çocuklara %30(Çocuk çalışır veya evlenen kız olursa fark anneye devreder ama Anne sadece %75 olur), oranında bağlanır,

 25. merhaba
  babaannem 95 yaşında dede vefat edeli 20 yıl oldu herhangi bir sosyal güvencesi yok. oğlu emekli ve sağlık ondan yararlanıyor kendisine yaşlılık aylığı bağlanabilirmi

  1. Merhaba
   Yaşlılık aylığı talebinde bulunabilirsiniz.

 26. Eşim 2013’te vefat etti bende çalışmıyorum sadece bir çocuğum var vefat eden eşimden cocugum yetim maasi alabilirmi.

  1. Merhaba, çocuğunuz için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne öksüz maaşı için müracaat edebilirsiniz.

 27. merhabalar benim bi sorum olacaktı size benim yüzde 80 şizofreni hastası erkek kardeşim var babam 2013. marta vefat etti annem babamdan dul maaşı alıyor .kardeşime de yetim maaşına başvurduk ve bu ayın 23 de heyete girecek tekrar heyet onaylarsa babamın vefaat ettigi tarihten geriye dönük ödeme yapılarmı şimdiden cevap için teşekkürler.

  1. Merhaba, kardeşiniz yetim aylığını onaylandığı tarihten itibaren almaya başlar.

 28. Eski es ile beraber yaşayan bayan. emekli memur olan babaşondan yetim maasi alabilirmi

  1. Merhaba, kanuna göre boşandığı için yetim maaşı alabilir. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eski eşiyle birlikte yaşadığı tespit edilirse ödenen para faiziyle birlikte geri talep edilir.

 29. Merhaba annem ve bir kardeşim babamdan kalan dul ve yetim emekli maaşını alıyorlar.Kardesimin18 yaşına girmesi ile aldığı aylığın anneme devredilme durumunu öğrenmek istiyorum dilekçe yazılması gerekiyormu yoksa sistem kendisi devrediyormu.

  1. Merhaba, kardeşiniz üniversiteyi bitirinceye yani 25 yaşına kadar (erkekler için) yetim aylığı almaya devam ederek. Kız çocukları ise evlendiğinde yetim aylığı kesilir. Yetim aylığı kesildiğinde kesilen aylık anneye ödenir ve ayrıca bir işlem gerektirmez.

  1. Merhaba, asker annesine maaş veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat eden asker annesi yada eşi maaş alabilir

 30. Merhaba benim 13 yaşında yiğenim var Anne ve babası 2006 da trafik kazasında vefat etdiler abim sgk lı idi şu an babasından emekli maaşı aliyor yigenim yetim aylığıda alabilirmi ?tesekkurler

  1. Merhaba, babadan yetim aylığı alırken sosyal yardım kapsamında verilen diğer yetim aylığı alınamaz

 31. Eşim aralık 2017 de vefat etti bağkurluydu ondan dul maaşı alıyorum. Babam ise ssklıydı 1984 te vefat etti ondan da yetim maaşı alabilir miyim

  1. Merhaba, eşinizden dul maaşı alırken babanızdan da Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek yetim aylığı alabilirsiniz.

 32. Merhaba Benim Babam Vefat Edeli Seneler Oldu Bende Lise Mezunuyum Yaşım 21 Üniversite Hazirlaniyom Yetim Maasi Alabilirmiyim ?

  1. Merhaba, üniversiteye kayıt olduğunuzda 25 yaşınıza kadar yetim maaşı alabilirsiniz.

 33. Merhaba,
  E-Devlet üzerinden annem için dul/yetim maaşı başvurusu yaptım. 170 ‘i arayarak sonucu öğrendi onaylandı fakat bizi SGK ‘ya yönlendirdiler oradan form alıp evrakları iadeli tahhütlü olarak emekli sandığına göndermemiz gerektiğini belirttiler.

  Bir avukat ile birlikte inceledik formu ama nasıl dolduracağımızı anlayamadık.
  Dedem kamu personeliydi, annemin yetim maaşı alması için kaç numaralı alanları doldurması gerekiyor yardım edebilir misiniz? Ayrıca SGK’da çalışan personeller detaylı bilgi vermemiş kendisine, başvuru formu ile yanında 3 adet fotoğrafı ve vukaatlı nufüs kayıt örneği iletmeniz gerekiyor demişler. Bunlar yeterli mi ?

  Yardım ederseniz çok sevinirim.
  Saygılarımla.

  1. Merhaba
   Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir.
   1)SGK-EMEKLİ SANDIĞI-MAAŞ İŞLEMLERİ:
   a)Dilekçe Örneği,
   b)Kimlik Araştırma Belgesi,
   c)Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
   d)Ölüm Belgesi.

 34. Merhaba … Ben Emekli Sandığından emekli maaşı alıyorum, ayrıca eşim emekli sandığı emeklisi idi vefat etti onunda emekli parası yarı oranında bana bağlandı…2004 ögretmen emeklisiyim babam 1978 bagkur emeklisi olarak vefaat etti.1990 yılında eşimden ayrıldım.emekli maasımla birlikte yetim aylıgı alabilirmiyim. Rahmetli Babam 1981 yılında vefat etti .Bağkur emeklisiydi ve onun maaşını annem alıyordu, maalesef Annemide 2015 yılında kaybettim. Biz 3 kardeşiz.Diğer ikisi evli ben dulum ve evlenmedim. Babamın Bağkur aylığını ben alabilirmiyim. Alabilirsem hangi oranda alabilirim. Ne gibi işlemler yapmam gerekiyor. Bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılar…

  1. Merhaba
   Babanızın maaşı için başvuru yaparsanız kendi maaşınız kesilir.

 35. Babam 2000 yılında vefat etti ben ise şuan 24 yaşındayim birde kız kardesim var benden 1 yas kücük ikimizde sigortali bir iste calisiyoruz annem ise ikinci evliligini yapti ve ikinci evliliginden emekli maasi baglandi üvey babaminda ölmesi sonucu şimdi biz kardesimle yetim maasi alabilirmiyiz öz babamin sigorta pirim günü 900 günü geckin

  1. Merhaba, erkek çocuklar öğrenci olması durumunda yetim aylığı alabiliyor. Kız çocukları ise evli olmadığı sürece yetim aylığı alabiliyor. Kardeşiniz Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ederek yetim aylığı talebinde bulunabilir. Babanızın yeterli gün primi var

 36. babam 2010 yilinda vefat etti iki ablama yetim ayligi baglandi esimde 2012 yilinda vefat etti esim memur emeklisi oldugu icin bana yetim ayligi baglanmaz diye basvuru yapmadim ancak 2017 de basvuru yaptim ve yetim maasi tarafima baglandi aradaki 5 yillik sure icin tarafima geriye donuk bir odeme yapilirmi.

  1. Merhaba, yetim aylığı başvuru tarihinden itibaren ödeniyor. Aradaki fark için ödeme yapılmaz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu