Diğer Yardımlar

2020 Nakdi Para Yardımı Yapan Yerler, Nasıl Alınır, Kimlere Verilir

2020 yılında maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:

 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Özel Şirketler
 • Vakıflar
 • Dernekler
 • Üniversiteler
 • Okullar
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Maddi yardım yapan yerler, birbirinden farklı alanlarda finansman sağlamaktadır. Kişilerin durumuna, konumuna ve ihtiyaçlarına göre, devlet destekli ya da özel olarak maddi yardım desteği sağlanabilir. Öğrenciler için geri ödemesiz burs alınırken, fakirlik durumunda bulunan aileler için karşılıksız maddi yardım sağlanmaktadır. 2020 yılı için belirlenen maddi yardım türleri ve bu desteklerden faydalanabilmek için gerekli görülen tüm koşullar, yazı içerisinde detaylı şekilde ele alınmıştır.

Maddi Yardımlar Kimlere Verilir?

Devlet destekli ya da özel olarak verilen maddi yardımlardan faydalanmak için kişilerin maddi açıdan zorda olması gerekir. Kişilerin üzerine kayıtlı bir gayrimenkul bulunmadığında, sosyal güvence olmadığında, hane içine düşen kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu durumlarda ya da sosyal desteğe ihtiyaç duyulan durumlarda, maddi yardımlardan faydalanılabilir. Anne babasını kaybeden öğrenciler, engelli raporu sahipleri, 65 yaşının üzerinde olan kişiler, sosyal güvencesi olmayanlar ve okulunu devam ettirecek düzeyde geliri bulunmayan öğrenciler, devlet tarafından ya da özel kurumlar tarafından sağlanan maddi desteklerden faydalanabilirler. Sigortalıların vefat etmesinin ardından, eşleri, çocukları ve anne babalarına da maddi yardım sağlanacaktır. Sigortalı bir işi bulunan, emekli olan, üzerinde mal varlığı olan ya da aylık geliri, asgari ücretin üzerinde olan kişiler maddi yardımlardan faydalanamazlar.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Maddi Yardım Çeşitleri Nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen destekler şunlardır:

 • Aile Yardımı
 • 65 Yaş Üstü Yaşlılık Aylığı
 • Engelli Maaşı
 • Evde Bakım Aylığı
 • Öğrenci Yardımı
 • Dul ve Yetim Maaşı
 • Barınma Yardımı
 • Muhtaçlık Aylığı
 • Beslenme Yardımı
 • Yakacak Yardımı
 • Eğitim Yardımı
 • Doğum Yardımı
 • Çocuk Yardımı

Belirtilen yardımlardan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Kurum tarafından verilen yardımlardan sadece bir tanesinden faydalanılabilir. Kurum tarafından talep edilen gelir testinin yapılmasının ardından, başvurular incelenir ve uygun bulunan kişiler maaşa bağlanır.

Engellilere Verilen Maddi Yardım Özellikleri ve Şartları Nelerdir?

Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelliler için verilen maaşın detayları şu şekilde açıklanmaktadır:

 • Engelli aylığından faydalanmak için sağlık kurulu onaylı engelli raporunun bulunması gerekir.
 • Engelli raporunun güncel olması ve raporda en az %40 oranında engellilik ibaresinin yer alması gerekir.
 • Engelli raporundaki oran %90’ın üzerinde olduğu zaman, alınacak engelli aylığının tutarı da artacaktır.
 • %90 üzeri engelliler için engelli maaşının yanında, bir de evde bakım aylığı verilmektedir.
 • En az %70 oranında engele sahip kişiler için verilen engelli maaşının limiti, aylık 805 TL’ye yükseltilmiştir.
 • %40 oranında engele sahip engellilere, ayda 509 TL engelli maaşı ödemesi yapılacaktır.
 • Engelli maaşı başvurusu yapılırken, gelir testi, hane halkına ait gelir belgesi, mülkiyet belgesi, 2022 engelli raporu, kimlik belgesi, mahkeme onaylı vasi belgesi ve ikametgâh belgesinin kuruma teslim edilmesi gerekir.

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Müdürlüklerinden bizzat başvuru yapılabileceği gibi, mahkeme tarafından atanan vasilerin de engelliler adına maaş başvuru yapmasına izin verilmektedir.

Yaşlılık Aylığının Özellikleri Nelerdir, Kimlere Verilir?

65 yaşından büyük olan kişilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Vakıf tarafından verilen aylığın özellikleri ve kullanım koşulları, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • 65 yaş aylığından faydalanmak için emekli maaşının bulunmaması ve maddi durumun kötü olması gerekir.
 • Kişilerin üzerine kayıtlı gayrimenkuller bulunmamalıdır.
 • Yaşlılık aylığının ödemeleri, 3 ayda bir olacak şekilde PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Yaşlılık maaşının zamlı tutarı, aylık 637 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Gelir testinde, sadece kişilerin kendisi ve eşlerinin gelirleri değerlendirilmektedir. Aylık geliri 701 TL’nin altında olan tüm kişiler, 65 yaş üstü aylığından faydalanabilirler.

Muhtaçlık Aylığının Şartları ve Genel Özellikleri Nelerdir?

Fakirlik maaşı ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilerin, muhtarlık tarafından verilen fakirlik belgesine sahip olması gerekir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında, sosyal Yardımlaşma

Vakfı tarafından verilen fakirlik maaşının özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 • %40 üzerinde engelli raporu bulunan kişiler, anne ve babasını kaybeden çocuklar ya da eşleri vefat eden kadınlar, muhtaçlık aylığı kapsamında maaş alabilirler.
 • Muhtaçlık aylığına yapılan %15 değerindeki zamla birlikte, muhtaçlık aylığının tutarı 817 TL’ye yükselmiştir.
 • Muhtaçlık aylıkları, her aileden 1 kişiye verilmekte ve diğer kişiler aynı anda aylık alamamaktadır.
 • İlk ve orta öğretimde okuyan çocuğu bulunan geliri düşük aileler de muhtaçlık aylığı kapsamında başvuru yapabilirler.

Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru formunun doldurulması yeterli olacaktır.

Çocuk Yardımı Parası Nedir? Nasıl Başvurulur?

Muhtaç Ailelere Karşılıksız Kömür Yardımı

Belediye Para, Gıda, Eğitim, Maaş Yardımları

Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Alınır, Özellikleri Nelerdir?

Yetim aylığı ve dul aylığı olarak ikiye bölünen ölüm aylığının özellikleri ve kurum tarafından belirlenen kullanım şartları şunlardır:

 • Dul ve yetim aylıkları, SGK tarafından ödenmektedir.
 • Sigortalının vefat etmesinin ardından, birinci derece yakınları düzenli şekilde maaş almaktadır.
 • Alınacak tutarlar, vefat eden sigortalıya ait maaşa göre değişmektedir.

Sosyal Güvenlik kurumuna başvuru yapıldıktan sonra, ölüm maaşı ve yetim maaşı alınmaya başlanabilir. Verilen aylıklar, geri ödemesiz olarak hazırlanmıştır ve kişilerin maddi durumu düzelene kadar, ödemeye devam edilir.

Sosyal Hizmetler Vakfı Maddi Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları için yapılan başvurular, e-devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. E-devlet üzerinden yapılması gereken sorgulama işlemleri, aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:

Maddi Yardım Başvurusu Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet Sosyal Yardım Bilgileri sistemi açılabilir.
 • Sistemde yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıkladıktan sonra, T.C. kimlik numarası, e-devlet şifresi, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden bir tanesinin kullanılacağı giriş ekranı açılacaktır.
 • Tüm bilgilerin tamamlanmasının ardından, Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait yardımlar için başvuru ya da sorgulama başlatılabilir.

Başvuru yapılan yardım türü seçilerek, başvurunun onaylanıp onaylanmadığına dair sorgulama yapılmalıdır. Onaylanan başvurular, sorgulama ekranında detaylıca açıklanacaktır.

Doğum Yardımı Nedir, Kimlere Verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara, doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Her çocuk için bir defa ödenmekte olan doğum yardımının genel özellikleri şu şekildedir:

 • Doğum yardımı, 5 yaşını tamamlamayan tüm çocuklar için verilmektedir.
 • Annelerin maddi durumu ya da sigortaları değerlendirilmeden, her anne adına doğum yardımı ödemesi oluşturulur.
 • Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere, her çocuk adına 1 defa yardım ödemesi yapılır.

Başvurular ve paranın çekimleri, sadece anneler tarafından gerçekleştirilebilir.

Doğum Yardımı Başvurusu ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvuru işlemleri ve başvuru sorgulaması, e-devlet sisteminden takip edilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet giriş sayfası açılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra, e-hizmetler sayfası üzerinden “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” seçeneği tercih edilmelidir. “Doğum Yardımı” bölümü açıldıktan sonra, doğum yardımı için başvuru formu doldurulmalıdır. Aynı sistem üzerinden, doğum yardımı başvuru sorgulaması için de işlem başlatılabilir.

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

Muhtaçlık Maaşı Nedir? Nasıl Alınır?

Yaşlılık Maaşı 2022 Başvuru ve Şartları

İlgili Makaleler

1.136 Yorum

 1. Ben sosyal yardıma başvuru yaptım. Hiç yardim almadim ama yardimin durumu kapsam dışına cıktı yazıyor. Bu nedemek.

 2. Merhaba sosyal yardim basvurusu. Bugun e devletten baktim Kapsam disani cikti yaziyor. Suan bu onaylandiki.para odendimi ne anlama geliyor. Ne yapmam lazim yardikizi rica ederim.

 3. e devlette ödeme tutarı 500 ödeme durumu teslim edil yardım durumu kapsam dışı diyo. Biz bunu görünce ptt gittik direk ama yatmamış. kapsam dışı ne demek ve nezaman yatar acaba ?

 4. Bende kıra yardımı istiyorum gıda olur farketmwz yardım edin 3tane cocugum var esımde cıkarıldı isten ne zaman tekrar baslar bilmiyorum en azından su zor zamanlarda yardımcı olun lutfen

 5. Annem babam ikiside 60 yaşında bende çalışmıyorum korona virüs için sizden bi miktar para yardımına istiyorum

 6. İyi günler; cezaevinden yeni tahliye oldum 9 ay boyunca denetimli serbestlikte ( Emniyete haftada 3-4 gün imza ve Devletin herhangi bir kurumunda ücretsiz 9 ay çalışacak) olacağım. Bu 9 aylık denetimdeysen yardım alabilir miyim? Alabiliyorsam nereye başvurmalıyım? Şimdiden çok teşekkür ederim.

 7. Ben kiraciyim elektirk devlet hak tanindi kiracilara gittim bas vurdum surekli yardim alanlara ediyorlar biz neden alamiyoz kiraci olanlar kira parasi yardim parasi alanlar oluyor bu sene bana komur bile vermediler suriyeli komur ve odun yardimi gida aliyor biz alamiyoz turk vatas oldumuz halde ben elektirik yardimida istiyom kira parasida istiyom

 8. Ben eşimden ayrı ailemle ya şıyorum. 17yaşında bir oglum var. Babam kıbrıs gazisi. Maaşı oldugu için, annemin ev üzeine oldugu için devlet bana destekte bulunmuyor. Ailemin maddi imkanı skntılı. Ben ve oglum onlardan yeme barınma dışında maddi destek görmüyoruz. Çünkü kalabalık bir aileyiz. Anne baba abi kardeş alzeymır hastası annanem, oglum ve ben. Bu kadar kişiye bakıyor çalışamıyor babam.. Eviniz var diyorlar para yoksa ev ne işe yarar. Ben işsizim. Maddi yardım olmuyorsa ihtiyaçlarımıza destek olmalarını rica ediyorum.

 9. Merhaba % 92 engelli 5 yaşında bir paşam var .bunun engelli yakını aylığı olarak bana 500 tl ödeniyor .engel durumuna göre neden az yatıyor gidip itiraz etmelimiyim

  1. Merhaba
   Maaş durumunuzu iletebilirsiniz. Gerekli görülmesi takdirde arttırım yapılacaktır.

 10. Merhabalar.benim 40 yaşında engelli Ağbim var annemde böbrek yetersizliği olduğu için bakamıyo ağbime ben de ikisine baktığım için herhangi bir işe giremiyorum.bakım parası alma halkım var mı? Bunın için nereye müracaat etmem gerek

  1. Merhaba
   İkametgâhınızın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

 11. Merhaba benim cocugum icin egitim meteryali yardimi cikti bi kac gun once ziraat bankasina 500 tl yatmis ama e devlette kapsam disina cikildi yaziyo neden boyle oldu yada ne yapmam lazm

  1. Merhaba
   Belirttiğiniz durum birkaç gün içerisinde düzelmez ise başvuruda bulunduğunuz birimin yetkililerine durumu bildirmelisiniz.

 12. Merhaba babam emekli maaşı alıyor,annemde ben engelli olduğum için benden dolayı evde bakım maaşı alıyor,ben ise engelli maaşı alıyordum kestiler.İnternette okuyup anladığıma göre engelli maaşında yenilikler yapılmış.Buna göre ben engelli maaşı mı tekrar geri alabilir miyim?

  1. Merhaba
   İstenen şartları taşımanız durumunda tekrar başvuruda bulunabilirsiniz.

 13. ben babamdan ssk dul ve yetim maaşı alıyorum bir binanın bodrum katında yaşıyorum her yağmur yağdığında evimi su basıyor hiç eşyam kalmadı bu yüzden, devletin verdiği kömür var ama onu yakacak sobam bile yok yetim maaşı aldığım için devletin hiç bir kurumundan yardım alamayacağım söylendi çaresiz ve zor durumdayım ne yapabilirim lütfen yol gösterin.

  1. Merhaba
   Bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuruda bulunabilirsiniz.

 14. Ben para yardımı ve çocuk parası için başvuru yaptim ama reddedildi çok ihtiyacım var 4 cocugum var 3 4 6 ve 8 yaşlarında lütfen yardımınıza ihtiyacım var ne olur yardım edin

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan Muhtaçlık Belgesi alarak tekrar başvuru yapabilirsiniz.

  1. Merhaba
   Çocuk yardımı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

 15. Benim eşim işsiz kiradayiz ikitane çocuğum var nasl yardımlar alabilirim hiç gelirimiz yok çocuklar adına geçici maaş baglanirmi

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan muhtaçlık belgesi alarak kaymakamlık ya da bağlı bulunduğunuz belediyelere yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

 16. Merhaba ben kaymakamlıkdan kömür ve eğitim parası aldım bu bır kereye mahsus yoksa yınemı verecekler tekrar dan başvuru yapmamı gerek teşekkür

  1. Merhaba
   Kömür yardımı yılda bir kez yapılmaktadır. Fakat aldığınız eğitim yardımının ne kadar ödeneceği bilgisi için, başvuruda bulunduğunuz yere sormanız gerekmektedir.

 17. kolay gelsin ibb karti icin tekrar basvuru yapmam gereklimi yoksa bilgilendirme yapilacakmi tesekurler

  1. Merhaba kartlar kullanıma açıldığında gereken bilgilendirme yapılacaktır.

 18. Mrblar ben yardim basvurusu yaptim nakit yardimi eylulde 500 tl aldim ziraat bankadan ve nisan ayinda 500 tl aldim anladimki 6 ayda birmis subata almam gerek ozaman ama e devlete kapsam disina cikti diye yaziyor avana tekrar subata alacakmiyim yoksa tekrar basvurumu yapamaam gerek?

 19. Eşim askeri ücret alıyor ama 4 çocuğum var seneye 2 si anaokulun basliycak ama esimin maaşı yetmiyor evim kira değil ama çocukların ihtiyaçları ve evin su elektrik yemek ihtiyaçları çok zor karşılıyor ne yapabilirim

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan muhtaçlık belgesi alarak kaymakamlık yardımlarına başvuruda bulunabilirsiniz.

  1. Merhaba
   Gecikmeli olarak en geç ayın sonuna doğru hesabınıza aktarılır.

  1. Merhaba
   Anaokuluna giden çocuğun devlet desteği alabilmesi için eğitim aldığı okulun kayıtlı olduğu e-okul web sitesinden ailesi tarafından başvuru yapılması
   gerekmektedir. Yapılan başvurunun ardından sizden istenilen evrakları hazırlamanız gereklidir.

  1. Merhaba
   Nakdi yardım başvurularına yıllık olarak başvuru yapabilirsiniz.

 20. Merhaba ben iş kazası geçirdim ve sag gözümü kaybettim ve engelli raporum için ssk yazı bekliyorum ondan oncemi başvuru yapım yada sonra mi yapim basvuru yu ve evim de esya da yok kiramida oduyemiyorum yani şuan çalışamıyorum yani gozden hickimse isede almiyor bna ne gibi yardim cikar sizce bide ssk hayla devam ediyor şuan yardim çıkar mi bna

  1. Merhaba
   SGK’dan yazı çıktıktan sonra başvuru yapabilirsiniz. Muhtarlıktan Muhtaçlık Belgesi alarak kaymakamlık yardımlarına başvuruda bulunabilirsiniz.

 21. Merhabalar. Yeni evlenicem dügün tarihimiz belli mart 20sindede nikah yapicaz. ibb den eşya paketi ve dügün parası olan 2000 tl yardımı nasıl alabilirim. Nikahtan sonra mı önce mi başvuru yapmam gerekir ? Bide bulundugum belediyeye mi yoksa ibb ye mi başvuru yapmam gerekir.

  1. Merhaba
   Nikahtan önce başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuzu İBB’ye yapabilirsiniz.

 22. Eşimin boşanmış olduğu evliliğinden 3 tane çocuğu var. 3 tane çocuğu için her ay nafaka ödüyor. Oturduğumuz ev kira. Ev kirası ödüyor. Elektrik faturası ödüyor. Su faturası ödüyor. Mutfak masrafı… 2 milyar maaş alıyor. Sigortalı olarak çalışıyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfı destek olmuyor. Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine mesaj yazdım. 1 yaşında çocuğum var. Çocuğumun ihtiyacı olan malzemeleri alamıyorum. Para istemiyorum. Allah rızası için, mübarek cuma gününün hatırı için postahane kargosu ile gönderirmisiniz? emtn2018@gmail.com Mail adresim.

 23. Merhaba ben babasız 15 yaşların da ikiz çocuk yetiştiriyorum evim kira babadan hiç bir maddi destek almıyorum çocuklarımın servisi var ve her ay 1000 lira kredi ödemem var ben işe girdiğim için sed yardımını kestiler ben zaten yetişemiyorum ve şuan icralık oldum asgari ücret alıyorum ve parça parça yatıyor maaşım dolabım şuan bomboş elektirik için ihbarname geldi ödenmemiş 4 adet su faturam var ikizlerin babasına dava açtım fakat ulaşamıyoruz sigortalı işte çalışmadığı için şimdi ben ne yapayım ?? çocuklar okula gidemeyecek servis parasını veremedim

  1. Merhaba
   Bağlı bulunduğunuz kaymakamlığa giderek durumunuzu belirten bir dilekçe ile yardım talebinde bulunabilirsiniz.

  1. Merhaba
   Yardım ödemeleri hesaplara gönderilmeye devam ediyor. Bazı hesaplara sistemden kaynaklı olarak henüz düşmemiş olabilir.

 24. Kirami oduyemiyorum artik iki cocugum var esim issiz kazandigi parayla kredi borcunu oduyor geriye birsey kalmiyor cocuklarin okul ev giysi ihtoyaclarini karsiliyamiyorum artik ev rutubet sagliksiz cocuklarim alerjik kronik astimlari var ev icindeki havayi soluduklarinda hastanelik oluyor lar coxugumn odasinda tavan ďustu yere ve cok korkuyorum artik yardim edin

  1. Merhaba
   Muhtaçlık Belgesi alarak bağlı bulunduğunuz belediyeden yardım talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Barınma yardımı talebinde de bulunabilirsiniz.

 25. Eylulun 4 unde evimize geldiler yardim icin snra mesaj gelicek denildi bende aradim onaylanmis kartiniz denildi 1 bucuk ay gecti bu kadar uzun mu sürüyor bu surec birde bugun mesaj geldi ibb den süt yardimi evinize teslim edilecektir diye bu nedir?

  1. Merhaba
   Yardım ödemelerinin onay süreci uzun soluklu olmaktadır. Onaylanması takdirde tarafınıza bilgi mesajı gönderilmektedir. Süt yardımı, sosyal yardımlardan faydalanmakta olan aileler için İBB’nin muhtaç ailelere dağıttığı süt yardımı olmaktadır. Ayrıca süt yardımı için aranmış olduğunuza göre, yardım ödemenizin en kısa sürede gönderilecektir.

  1. Merhaba
   İBB kartları onaylandığı takdirde en kısa sürede tarafınıza gönderilecektir.

 26. Merhaba ben iki çocuk annesiyim ve bir cocugum okula gidiyor annem rahmetli oldu babam beyin engelli ve ben 1 bucuk yil verem tedavisi gordum 2;cocugum ufak olmasi nedeniyle calisamiyorum burakacak kimsem yok kirami odeye miyorum ne eski esim madee bagimlisiydi ve bizi 4 yil once biraki gitti ne yapmam gerekiyor benim

  1. Merhaba
   Babanız için evde bakım yardımına başvuru yapabilirsiniz. Çocuklar için de SED yardımına başvuru yapabilirsiniz.

 27. Eşim askerden yeni geldi iş bulamıyor 3çocuğum var biri okula gidiyor yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  1. Merhaba
   Muhtardan alacağınız muhtaçlık belgesi ile kaymakamlık yardımlarına başvuru yapabilirsiniz.

 28. Hatay Dörtyol’da oturyorum,yaşım genç diye 3 aylık olan parayı vermiyorlar!vakifda dosyam olduğu halde!.asıl sorum ise ben kira parası nasıl alirim,ne kadar veriyorlar acaba?,müstakil evde alt katda yaşıyorum!,ev sahibi akrabam olması kira parası almama engelmidir?

  1. Merhaba
   Gerekli evrakları tamamladıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunabilirsiniz.

 29. Evliyin ve iki çoçuğum var Annem babam da yanımda Baban ve annem rahatsız olduğu için sürekli hastane işim çıkıyor ve çalıştığım yerlerle sürekli problem yaşayıp ayrılmak zorunda kaldım çoğu inanmadı çoğu senden başka bakaçak biri yokmu dedi fakat olsada yine ben götürürdüm onları hastanelerine geceleri tuttuğum nöbetler bambaska bi sorun o uykusuzluk işe gitmek nasıl bir duyğu iyi bilirim sözün kısası ben napabilirim

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan Muhtaçlık Belgesi alarak bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

 30. Merhabalar bi sorum olacak Şubat ayından beri yardim almıyoruz ne zaman arasam beklemede kalın denildi bi sürede seçimi öne sürdüler seçimden dolayı gecikme var mesaj bekleyin denildi dün akşam 300 tl yatırılmış geçen aylar ne olacak şimdi toplu yatar diye beklemiştik 8 aydır

  1. Merhaba
   Alo 144’ü arayarak bilgilerinizi ve durumunuzu aktarmanız gerekmektedir.

 31. Haziranda mesaj geldi nakdi yardımınız onaylandı diye arıyorum bekleyin diyorlar arıyorum 30 dk telde bekliyorum açan yok. Bir yardim yapilacak diye borç aldık utandigimizdan adamlara dönüş yapamıyoruz. Allah aşkına biri artık cevap versin .

  1. Merhaba
   Belirtilen şartlara uyum sağlayan vatandaşların başvuruları kabul görmekte ancak yardım başvurularının olumlu sonuçlanması için son karar mütevelli heyeti tarafından verilmektedir.

 32. Merhaba bir buçuk aydır işsizim işsizlik maaşı tek alıyorum 899 tl kiradayım 830 tl kira veriyorum sosyal yardıma başvuracaktım 3 ay sonra gelin dedi birşey yapamayız dediler lütfen yardımcı olun nereye başvuracam

  1. Merhaba
   Bağlı bulunduğunuz belediyeye başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

 33. Öncelikle selamın aleyküm Abilerim ablalarım merhabalar ben anne baba görmeden büyüdüm bayramları anneler gününü babalar gününü asla sevemedim yapayalniz kaldım şu dünyada akrabalarımın evinde kalsam kaldigim her gün için para istediler bi tas çorba verseler onun parasını istediler dogru düzgün ne aileden yana nede arkadaş dost sevgiliden yana asla yüzüm gülmedi âmâ yinede tek başıma kendi ayaklarimin üzeinde duruyorum çok şükür sizden tek dilegim var oda düzenli iş imkanım olsun istiyorum istiyorum hayatımın yarısı şantiyelerde yarısı sokaklarda gecdi simdi yenı yeni hayatima bi yön vermeye calişıyorum istanbul pendik esenyalı bölgesinde ev kiraladım 600 lira kırası war ama ben şuan o kirayı bırakın bi ekmek alıcak parayı bulamıyorum iş arıyorum bulamıyorum ne iş olursa olsun yaparım diyorum yine bulamıyorum napicam bilmiyorum bu benim numaram 0533 144 10 97 ismim mahir deniz yaşım 27 istanbul pendik esenyalıda yalnız yasıyorum anlaşılan biraz daha iş bulamazsam bu evde kendimi asıp yalnız ölücem başka çare gelmiyo aklıma iyi geceler şimdiden kolay gelsin sizlere kusura bakmayın dertlerimle üzdüm sizleri bağışlayın lütfen

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan Muhtaçlık Belgesi alarak bağlı bulunduğunuz belediyeye yada kaymakamlığa giderek yardım talebinde bulunabilirsiniz. Hatta iş talebinizi de bildirebilirsiniz.

 34. benim eşim cezaevinde 4 cocugumla beraber yasiyorum kimseden maddi bir yardim almiyorum kaymakamligin verdigi yardimlardan haricinde o da yetmiyor okul gidiyorlar bende vakiflardan yardim istiyorum

  1. Merhaba
   Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yardım başvurusu aynı zamanda sosyal yardımlaşma vakfından da yapılabilmektedir. Sosyal yardımdan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler başvurularını;
   Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına,
   Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine,
   Vakıf Genel Müdürlüğüne ve
   Bulundukları bölgelerdeki belediyelere yapabilirler.

 35. 8 ağustosta edirnekapiya çağırdılar vakıfbank atm kartı verdiler bayrama sonrası yardımlar yatacak denildi ama hâlâ yatan para yok neden acaba kart verildi ki elektrik yardımda 2 aydır yatmıyor arıyorum kesinti yok yardımınız devam ediyor diyor ama yok mağdur oldum okullar açıldı çocuğumun eksiklerini alamadım

  1. Merhaba
   Beklemede kalın yardım ödemeniz en kısa zamanda gerçekleştirilecektir.

 36. Ödeme durumu teslim edilebilir yazmasına rağmen bankaya gittiğimde görünmüyor diyorlar bir haftadır böyle neden acaba

  1. Merhaba
   Yardım ödemeniz en kısa sürede hesabınıza aktarılacaktır.

  1. Merhaba
   Yardım ödemeniz yapılmış olabilir hesabınızı kontrol ediniz.

 37. E devletden girdiğim de kayıt bulunamadı diyor normal de 8 de yatıyordu ve en geç 2 de e devlet de gözüküyordu kesilmiş olabilirmi başka bu şekilde olan varmı ?

 38. dulum iki tane çocuğum var kendı ailemden ve eski eşimden hiç bir maddi ve manevi destek görmüyorum hiç bir arkadasımın teyzesinin evinde kalıyorum teyzesi almanyada yaşıyor evi kışın boş oldugu için yani 7.sınıfa gidecek çocuğum eğitim ve kırtasiye yardımı nasıl ve nerden alabilirim

  1. Merhaba
   Muhtarlıktan alacağınız Muhtaçlık Belgesi ile bağlı bulunduğunuz kaymakamlığa başvuru yapabilirsiniz.

 39. Üniversite 2. Sınıf Hukuk öğrencisiyim. Geçen yıl SYDV den 500 TL aldım. Bu yıl da alabilir miyim transkript belgemi götürerek ? Ayrıca okuduğum yazıda Üniversitesi öğrencilerine 821 TL yardım yapıldığı yazıyordu. Buna rağmen neden 500 TL lik bir yardım aldım ?

  1. Merhaba
   Başvuruda bulunabilirsiniz.
   Yardım yapılması uygun görülen başvuru sahipleri kurum tarafından belirlenen miktarlarda yardım yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu