Taşınma Yardımı Nedir? Başvuru Nasıl Yapılır?

Taşınma yardımı, kentsel dönüşüm desteği alan kişilere ve muhtaç durumdaki vatandaşlara yapılan destek ödemesidir. Taşınma yardımı başvurusu E Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerinden yapılabilir.  Devletten taşınma yardımı almak isteyenler, kiracı taşınma yardımına başvuru yapabilir. Taşınma için alabileceğiniz yardım miktarı 2 aylık kiranıza eşittir. 

Kentsel dönüşüm nedeniyle evlerini taşımak zorunda kalan ve maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlara belediyeler ev taşıma hizmeti başta olmak üzere kira yardımı gibi pek çok yardımla mağduriyetleri azaltmayı amaçlamaktadır.

Taşınma yardımı ile kira yardımı sık sık karıştırılır. İki yardımı bir birinden ayıran en önemli özellik taşınma yardımı bir defaya mahsus verilir, kira yardımı muhtaçlık devam ettiği sürece verilmesidir. 

Taşınma Yardımı Nedir? 

Taşınma yardımı, konutları kentsel dönüşüme girecek olan ev sahiplerine ya da bu evlerde kiracı olarak oturan kişilere yapılan para yardımıdır. Taşınma yardımından faydalanmak için başvuru yapılması esastır. Aksi halde taşınma yardımı alınması mümkün değildir. 

Taşınma yardımı almak için öncelikle kentsel dönüşüme girecek binanın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimine başvuru yapılır. Taşınma yardımı kiracılar, ev sahipleri, dükkan sahipleri ve işyeri kiracıları için geçerlidir. 

Taşınma Yardımı Kimler Alabilir?

Ülkemizde depremle mücadele ve kentsel dönüşüm kapsamında 2010 yılından bu yana ciddi adımlar atılmıştır. Günümüzde İstanbul büyükşehir belediyesi ev taşıma yardımı olarak bilinen taşıma yardımları kira yardımları gibi evini hatta işyerini taşımak isteyenlere yönelik verilmektedir.

Fakat bu yardımların alınabilmesi için öncelikle ev ve işyerini taşıyacak olanın muhtaç olması ve ev taşıma nedeninin 6306 sayılı kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleşmesi gerekmektedir.

Kentsel dönüşüm taşıma yardımları ülkemizde gerek İstanbul’da gerekse de diğer il ve ilçelerde belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yerine getirilmektedir.

Taşınma yardımları olarak bilinen kentsel dönüşüm yardımları kira yardımı da dahil olmak üzere kentsel dönüşüm yapılan İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehir belediyeleriyle birlikte kentsel dönüşüm faaliyetlerine başlanan diğer il ve ilçelerde de alınabilmektedir. Yaşadığınız yerleşim yerinde kiracı veya ev sahibi olmanız fark etmez kentsel dönüşüm yapılması şeklinde karar alınmışsa belediyeye başvurarak taşınma yardımı hakkında başvuru yapabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı Gerekli Belgeler

Kentsel dönüşüm sebebiyle göç yardımı nasıl alınır konusunda ev veya işyerleri kentsel dönüşüme karar verilmiş olan muhtaç kimselerin taşınma yardımı alabilmesi için birtakım belgeler ile kamu kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir. Ev taşınma yardımı eğer maddi durumunun yetersiz olduğu ispatlandığı takdirde işyeri taşınma yardımıyla birlikte de alınabilmektedir.

Ev taşınma yardımı için gerekli belgeler şunlardır:

 • Belediyeden alınacak başvuru formu,
 • Kimlik belgesi ve fotokopisi,
 • Taşınılacak yere ait yerleşim yeri belgesi,
 • Kentsel dönüşüm yapılacak yerde oturulduğuna dair nüfus kayıt örneği ve ikametgah fotokopisi,
 • Riskli yapı belgesi,
 • Kentsel dönüşüm yapılan yerde oturulduğuna dair son 3 aylık fatura,
 • Kamu bankalarında müracaatçı adına açılmış banka hesap numarası

İşyeri taşınma yardımı kapsamında istenilen belgeler şunlardır:

 • Belediyeden alınacak başvuru formu,
 • Kimlik belgesi ve fotokopisi,
 • Riskli yapının bulunduğu işyerine ait vergi levhası,
 • Tanışılacak yere ait adres bildirimi,
 • Riskli işyerine ait riskli yapı fotokopisi,
 • Kamu bankalarında müracaatçı adına açılmış banka hesap numarası

Gibi belgeler ile taşınma yardımı başvurusu yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm taşınma yardımı başvuruları gerekli belgelerin hazırlanması akabinde kentsel dönüşüm faaliyetinin gerçekleştiği belediyeye müracaat edilmesi sonrasında gerçekleşmektedir.

Taşınma Yardımı Alma Şartları

Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde ev ve işyeri sahiplerine talep etmeleri halinde belediye ev taşınma hizmeti verilmektedir. Buradaki amaç depreme dayanıksız ve kentsel dönüşüme alınmış binaların boşaltılmasının sağlanmasıdır. Taşınma yardımı bir defaya mahsus olarak ödenmektedir.

Taşınma yardımı alabilmek için ev sahibi olmak dışında evde kiracı olarak oturmak da yeterlidir. Ev sahipleri kentsel dönüşüm yapılan adreste ikamet etmiyorsa taşınma yardımından yararlanmaları mümkün olmamakla birlikte 18 ila 36 ay arasında değişen sürelerde kira yardımı alabilirler.

Belediyelere yapılacak taşınma yardımı başvuruları kentsel dönüşüme tabi olan yerlerde bulunan vatandaşların güvenliklerini tehlikeye atan durumun ortadan kaldırılması, iyileştirme ve yenileşme çalışmalarının devlet desteğiyle gerçekleştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Ev ve işyerinin taşınması sebebiyle yardım alabilmek için gerekli evraklarla birlikte belediyeye başvurmakla birlikte evraklarında eksiklik olanlar ya da muhtaç durumda bulunmayan ev sahipleri taşınma yardımı alamamaktadır.

Taşınma Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Taşınma yardımı başvurusu konutun bulunduğun ilde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimine yapılır. Başvuru sırasında yukarıda da belirttiğimiz taşınma yardımı için gerekli belgeleri eksiksiz tamamlamanız gerekir. Belgelerden her hangi birinin eksik olması, başvurunuzu olumsuz sonuçlandırır.

Ev ve işyerlerinin taşınması sebebiyle yapılacak taşınma yardımları internetten yardım başvurusu şeklinde yapılamamaktadır. Gerekli başvurular bizzat ev sahipleri ve kiracılar tarafından belediyelerde bulunan kentsel dönüşüm müdürlüklerine yapılmaktadır.

Taşınma yardımı alabilmek için sayılan evrakların tamamının eksiksiz olarak hazırlanması zorunludur. Evraklarda eksik veya yanlış bilgilerin bulunması halinde taşınma yardımı almak mümkün değildir. Taşınma yardımı konusunda daha detaylı bilgi almak için belediyelerin kentsel dönüşüm ile ilgili çalışmalar yapan birimlerinden yardım alınabilir.

Taşınma Yardımı Ne Kadar?

Taşınma yardımının ne şekilde ödeneceği ve taşınma yardımı miktarı oldukça merak konusudur. Yardım başvuruları olumlu sonuçlanan kimselerin ödemeleri başvuru evrakında verilen banka hesap numarasına nakit olarak ödenmektedir. Ödemeler başvuru sonucuna göre 1 ile 3 ay içinde gerçekleştirilmektedir.

Ev ve işyeri taşınma yardımları taşıma hizmeti şeklinde değil taşınmaya dair bir miktar ödemenin yapılması şeklinde belediyeler aracılığı ile yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan ev sahipleri ve kiracılara ödenen taşınma yardımları 1500 ile 2000 TL arasında değişmektedir.

Ücret belirlenirken yeni taşınılacak adres, evde bulunan kişi sayısı gibi özellikler de ayrıca taşınma ücreti hesaplanırken dikkate alınan hususlardandır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2010 yılından bu yana ödenen kentsel dönüşüm yardımları diğer şehirlerde meydana gelen yeni yapılaşma çalışmalarıyla birlikte yaygınlaştırılmakta ve ihtiyaç sahipleri taşınma yardımlarından yararlandırılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımları

Riskli binaların yıkılması ve yerlerine depreme dayanıklı binaların yapılması amacıyla özellikle büyükşehirde yoğunlaşan kentsel dönüşüm yardımları hem taşınma yardımları hem de kira yardımı ödemeleri şeklinde gerçekleştirilmektedir. Gerekli başvuruların yapılması halinde gerek kira yardımından gerekse de taşınma yardımından birlikte yararlanılabilmektedir.

Taşınma yardımının kentsel dönüşüm kira yardımından en önemli farklı taşınma yardımının bir defaya mahsus alınabilmesiyken kira yardımlarının belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde 18 ile 36 aya varan sürelerde alınabilmesidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kira yardımları illere göre değişmekle birlikte en düşük kira yardımı 595 TL, en yüksek kira yardımı ödenekleri ise 960 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar her yıl değişiklik göstermektedir.

İstanbul’dan Göç Edene Taşınma Yardımı

Özellikle İstanbul’un artan nüfusu nedeniyle birtakım tedbirler alınması amacıyla geliştirilen İstanbul’dan göç edene para yardımı uygulaması 2018 yılından bu yana belediyeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Maddi durumu yetersiz olan ve ihtiyaç sahibi olmasından dolayı İstanbul’u terk edemeyen vatandaşlara köye dönüş parası veya memlekete dönüş parası adı altında belediyeler nakdi yardımda bulunmakta ve muhtaç kimselerin memleketlerine göç etmeleri sağlanmaktadır.

İstanbul’dan göç etmeyi düşünen ve herhangi bir geliri olmayan vatandaşlar gitmek istedikleri yer ile ilgili belediyeye başvuru yaparak taşınma yardımı alabilirler. Memlekete dönüş yardımları genellikle nakit olarak bir defaya mahsus olarak ödenmekte ve gidilecek mesafeye göre 1500-2000 TL arasında İstanbul’dan taşınma yardımı ödemesi yapılmaktadır.

İlgili Makaleler

65 Yorum

 1. Slm ben İstanbul dan taşınmak zorunda kaldın batman a taşınacam bu konu için nereye baş yormak lazım

 2. Merhaba ben Mersin’de yasıyorum Bursa’ya taşınmak istiyorum fakat durumum yok nakliye yardımı için Mersin’de nereye başvurmam gerek

 3. Hocam.emekliyim ikamet ettiğim ev kirada evin yeri riskli alan içinde İstanbul’dan Adana’ya taşınmak istiyorum emekli aylığı ile gecinemiyorum nakliyat yardımı alabilirmiyim

 4. Merhaba benim engelli bir oğlum var boşanma aşamasındayım temmuz ayında memleketime taşınmak istiyorum yardım için nereye başvuru yapmam gerekli birde ne zaman sonuçlanır.

 5. Kocaeli Çayırova da oturuyorum İstanbul’a taşınmak istiyorum belediye nakliye konusunda yardımcı olur mu

  1. İstanbul’a gelene değil, İstanbul’dan gidecek olana yardım yapılıyor.

 6. Merhaba.. Hayırlı ramazanlar dilerim… Biz sakarya da yaşıyoruz… Ama burada kimsemiz yok… Çok zor durumdayız… Adanaya taşınmak istiyoruz.. Acaba sakarya da var mı taşınma yardımı

 7. Mrb istanbuldaym rizeye tasinmak istiyorum gecimsizlik nedeniyle evliyim engelli çocugum var sadece bakim parasi aliyorum bu şartlarda taşinma yardimi alabilirmiyiz

  1. Merhaba
   Bağlı bulunduğunuz belediyeye giderek taşınma yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

 8. Merhaba ben İstanbul’da ikamet ediyordum fakat bazı sebeplerden dolayı Giresun’ataşınmaya karar verdim eşimden ayrıyım ve hiç bir sosyal güvencem yok.benim size sormak istediğim ben 10 gün önce çocuklarımı okula yazdırabilecek için ikametgahimi Giresun’a aldırdım.eşyalarim İstanbul’da hala taşınmadım ikametgahım giresundayken bana yardım çıkarmı ne yapmalıyım bana bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba
   İstanbul’dan göç edene para yardımı uygulaması 2018 yılından bu yana belediyeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Belediyeye giderek durumu anlatmanız gerekmektedir.

 9. Mrb Istanbul şirinevlerde ikamet ediyorum eşimle mahkemedeyiz boşanma davamız devam ediyor hiçbir gelirim yok bi tane küçük bebeğim var 1 yaşında can güvenliği sebebiyle başka bir şehire göç etmek istiyorum ücretsiz nakliye yardımı varmı ne yapmalı nereye başvurmalıyım

  1. Merhaba
   İstanbul’dan göç edene para yardımı uygulaması 2018 yılından bu yana belediyeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

 10. Merhabalar öncelikle tşk ederim ist ekibine evimi taşıma işlemim bitti burada bana iş konusunda yardımcı olacaklardı tarım yada hayvancılık olarak yada başka bir iş imkanı ev taşıma işleminden sonra yapılıyor dediler şimdi nereye başvuru yapmam lazım İstanbul belediyesine mi yoksa Diyarbakır’da bulunduğum ilçenin beledeyesine mi başvuru yapayım

  1. Merhaba
   Bulunduğunuz ilçenin belediyesine başvuru yapabilirsiniz.

 11. İstanbul dan eşyalarımı Bartın’a taşımak istiyorum nakliye ve para yardımı yapıyormusunuz nereye başvurmam gerekiyor

  1. Merhaba
   Bağlı olduğunuz belediyeye başvuruda bulunabilirsiniz.

 12. Istanbul’da Oturduğumuz kiralık ev ,ev sahibi tarafından satılığa çıkmıştır.bizde bu yüzden trabzona göç etmek istiyoruz nereye başvuru yapmamız gerekiyor?

  1. Merhaba
   İstanbul’dan göç etmeyi düşünen ve herhangi bir geliri olmayan vatandaşlar gitmek istedikleri yer ile ilgili belediyeye başvuru yaparak taşınma yardımı alabilirler.

 13. Ben istanbuldan muş a tasinacam yardim başvurusu için bulunduğum ilçenin belediyesine mi başvuru yapacam yoksa İstanbul büyük şehir belediyesine mi başvuru yapacam

  1. Merhaba
   Bulunduğunuz İlçenin Belediyesine başvuru yapmanız gerekmektedir.

 14. Mrb ben İstanbul esenyirta oturuyorum evim muş a köyüme tasiycam ama imkânın yokbe. belediye bana yardim ederim etse hangi belgeler istiyor başvuru yapabilmek icin

  1. Merhaba
   Kimliğiniz ile başvuru sağlayabilirsiniz.

 15. Ben büyük çekmecede oturuyorum evimi tr asimak istiyorum maddi bakımdan çok zor durumdayım iki oğlum var destek arıyorum yardımcı olun lutfen

  1. Merhaba
   Kentsel dönüşüm sebebiyle ücretsiz taşınma hizmeti için başvuru şartları aşağıdaki gibidir.
   Öncelikle ev taşıma işlemi için alınacak yardım adına aşağıdaki belgelerin ibraz edilmek üzere hazır olması gerekmektedir;
   Kurumun vereceği başvuru formu (belediye),
   Nüfus cüzdan fotokopisi ve aslı,
   Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarda ikamet edildiğine dair nüfus kayıt örneğinin aslı ya da son üç aya ait bir fatura,
   Taşınılacak/taşınılan yeni adrese dair nüfus kayıt örneği aslı,
   Riskli yapı belgesi fotokopisi,
   Kamu bankaları üzerinden açılmış bir hesap için hesap cüzdanı fotokopisi.

 16. Merhaba istanbul yeni bosna da oturuyorum temmuzun 14 ünde evimi boşaltmam lazım 3 oğlum var ve maddi desteyim yok ev tutucak ve tasiycam maddi desteyim yok evimi taşıdıktan sonra işe giricem sadece ilk etapta evimi tutup tasiycam maddi desteyim yok eşimle ayriyim ben bu konuda destek nerden alabilirim

  1. Merhaba
   Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak taşınma yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

 17. Merhabalar. 2 aydır işsizim manisadan İstanbul’a tasinacam. Taşınma yardımı çıkar mı? Ne yapmam gerekiyor. Teşekkürler ?

  1. Merhaba
   Belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapabilirsiniz.

 18. Merhaba kentsel dönüşüm nedeniyle ev sahibim evi boşaltmamızı istedi.kentsel dönüşümden dolayı kira yardımı alabilmek için riskli bina kağıdını istedim vermiyorlar.eşim göz ameliyati olacak saglik sorunu yaşiyoruz ayni zamanda ev tasima derdi çıktı 2 oğlum var biri okuyo 13 yaşında diger oğlum calisiyor bu sene üniversite sinavina girecek kira yardımı ve tasinma yardimi alabilirmiyim ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek kira yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz.

 19. merhaba ben istanbuldan altınoluk a taşındım fakat kiraladığım yer ile büyük sorunlar yaşıyorum tekrar geri dönmek istiyorum ne yapabilirim

  1. Merhaba, ikinci defa taşınma yardımı alınabilmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekmektedir. Fakat tekrar başvuru yaparak şansınızı deneyebilirsiniz.

 20. Merhaba ben kiralık ev de oturuyorum mal sahibi evi haciz yoluyla banka el koymuş banka bana 20 gün süre verdi belediye bana taşınmam konusunda yardımcı olabilirmi

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak taşınma yardımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Şehir içi taşınmalarda taşınma yardımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından veriliyor

 21. Taşınmak zorundayım fakat bu evrakları sunamam koruma ve gizlilik kararım olduğu için faturalar başkalarının adına muhtar yanıyo bizi iki yıldır aynı evde oturuyorum fakat kaydım yok ben be yapmalıyım?

  1. Merhaba, koruma ve gizlilik kararınız olduğu için emniyetten yardım alabilirsiniz

 22. Ben belediyeye gittim böyle bir yardimimz bulunmamaktadır dedi e kime gidicez bunun icin

  1. Merhaba
   Bu tarz yardımların alınabilmesi için öncelikle ev ve iş yerini taşıyacak olanın muhtaç olması ve ev taşıma nedeninin 6306 sayılı kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleşmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm taşıma yardımları ülkemizde gerek İstanbul’da gerekse de diğer il ve ilçelerde belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile yerine getirilmektedir.

 23. Eşim memlekette iş buldu oraya taşıncaz memlekete taşınan yardım ediliyormuş bunun için ne yapmalıyım ve ne kadar sürer ay alirim taşımaları nasıl yapicaz

  1. Merhaba, belediyeye müracaat ederek taşınma yardımı alabilirsiniz

 24. MERABA İLK OLARAK İKİ ŞEYİ ANLAYAMADIM DA
  Riskli yapı belirtme yazısı fotokopisi NASIL BİR ŞEY OLUYOR ANLAMADIM BEN EVİMİ Mİ TAŞIYCAM MEMLEKETE GERİ DÖN CEM DE BİR AÇIKLAR MISINIZ BİR DE
  benim faturalarım akrabaMIN adına gene götürsem Çıkarmı mı ACABA

  1. Merhaba
   Riskli Yapı: yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıdığı incelendikten sonra teknik verilere dayanılarak tespit edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardır. Özellikle, bu riskli yapılar deprem bölgelerinde bulunuyorsa, bu yapılar içinde hayatını sürdüren insanlar içinde büyük risk vardır.
   Ücretsiz ev taşıma hizmeti, kentsel dönüşüm sebebiyle oturdukları evi terk etmek zorunda kalan kiracıların mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilmektedir.

 25. İyi gunler kolay gelsin biz İBB göz yardımı aldık temmuzda taşındık ağrıya burda yapamadık şimdi tekrar tasinacagiz İstanbul a tekrar göç yardımı alabilir miyiz devletten yardım desteği tekrar alınır mı durumumuz yok

  1. Merhaba, siz başvurunuzu yapın durum ve şartlarınız uygunsa yardım alabilirsiniz.

 26. Merhaba ben İstanbul’dan Kayseri’ye taşınacak göç yardımı alabilir miyim yardımlarınız için teşekkür ederim

  1. Merhaba, bulunduğunuz yerdeki belediyeye müracaat edip memlekete geri dönüş nedeniyle göç yardımı talebinde bulunabilir, taşınma ücreti alabilirsiniz.

 27. oturduğum ev babamın 3katli 2 katında abim ve ben oturuyoruz evimiz kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılcak sağdece babama kira yardımı yapılacak abim ve ben kentsel dönüşüm taşınma yardımı alabilirmiyiz

  1. Merhaba, 2.katta oturan kişi müracaat ederek kentsel dönüşüm taşınma yardımı alabilir..

 28. Biraz önce sosyal yardımlaşmaya gittik böyle bir taşınma yardımı yok denildi nereye başvurmamız gerekiyor

  1. Merhaba, taşınma yardımını genelde belediyeler veriyor. Bulunduğunuz yerdeki belediye yardım veriyorsa müracaat edebilirsiniz.

 29. Ben az once sosyal yardımlaşmaya gittim. Boyle bisey yok denildi. Boyle bi duyuru da yapılmadı olsaydı ben bilirdim dedi. Yinede esin gelsin bi müracaatta bulunsun dedi. Benim yasim 25 olduğu için sana cikmaz dedi esim 35 yasinda o basvurursa kucuk bi yardim cikarmis

  1. Siz başvurunuzu yapın, komisyon tarafından uygun bulunduğu takdirde tarafınıza taşınma yardımı yapılır.

  2. İşsizim 05/07 tarihinden beri Ankarada iş bulamadım Ankara’dan kendi memleketime taşınacağım bunun için nasıl taşıma yardımı alabilirim durumum yok 2 çocuğum var yardımcı olurmusunuz

  3. Merhaba, memlekete geri taşınmada belediyeler yardım yapıyor. Bulunduğunuz yerdeki belediyeye müracaat ederek taşınma yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

 30. Iyi günler kizim bu sene lise sınavına girdi ve antalyada bir okula kaydı yapıldı fakat ben mersinde oturduğum için evimi antalyaya taşımam gerek fakat maddi durumundan dolayı ve sağlık sorunlarimdan dolayı evimi tasiyomuyorum babaları yok lütfen bana yardımcı olun bu konuda napmam gerek??

  1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya belediyeye müracaat ederek taşınma yardımında bulunabilirsiniz

 31. Merhaba
  21.07.2018 tarihinde ev sahibim beni aradı ve emekli olduğunu, artık suan oturduğum yere geleceğini ve 2 ay içinde evden çıkmami istedi.
  3 tane oğlun var ,buyuk oğlumu ilkokula yeni kayıt yaptırdım.
  Maddi durumumda iyi değil.
  Nasıl tasinacagim bilmiyorum.
  Bu konuyla ilgili nakdi yardım almak istiyorum.
  Böyle bir yardim alma şansim varmi acaba.

 32. Merhabalar maddi durumlar yüzünden ankaradan Eskişehir’e taşınıyorum vakfınızdan yardım alıyorum daire riski bulunmamaktadır başvuru yaparsam dönüş yapışılır mıç

 33. ben kocaeli cayirovada ikamet ediyorum burdayım kira ve yaşam şartları zorlamaya başladı memlekete gitmek istiyorum (trabzon) bunun için taşıma yardımı alabilirmiyim

 34. İyi günler başka bir il’e taşınmak istiyorum falan maddi durumum el vermediği için taşınamıyorum ne yapmam gerekiyor acil yardım teşekkürler

 35. Mrb aile sosyal politikalardan okul öncesi çocuk İçin 1 yıllık geçerli aylık yardım almaktayım 6 ayındayım eşimden ayrıyım 2 yaşında kızımla birlikte kirada oturuyorum çalışamıyorum da çocuktan ve sağlık sorunlarımdan dolayı daha düzgün bi yere taşınmak istiyorum durumum yok taşınamıyorum taşınma yardım parasından faydalanmak istiyorum nereye başvurmam gerekiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu