Diğer Yardımlar

2020 Nakdi Para Yardımı Yapan Yerler, Nasıl Alınır, Kimlere Verilir

2020 yılında maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır:

 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
 • T.C. İçişleri Bakanlığı
 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Özel Şirketler
 • Vakıflar
 • Dernekler
 • Üniversiteler
 • Okullar
 • Sivil Toplum Kuruluşları

Maddi yardım yapan yerler, birbirinden farklı alanlarda finansman sağlamaktadır. Kişilerin durumuna, konumuna ve ihtiyaçlarına göre, devlet destekli ya da özel olarak maddi yardım desteği sağlanabilir. Öğrenciler için geri ödemesiz burs alınırken, fakirlik durumunda bulunan aileler için karşılıksız maddi yardım sağlanmaktadır. 2020 yılı için belirlenen maddi yardım türleri ve bu desteklerden faydalanabilmek için gerekli görülen tüm koşullar, yazı içerisinde detaylı şekilde ele alınmıştır.

Maddi Yardımlar Kimlere Verilir?

Devlet destekli ya da özel olarak verilen maddi yardımlardan faydalanmak için kişilerin maddi açıdan zorda olması gerekir. Kişilerin üzerine kayıtlı bir gayrimenkul bulunmadığında, sosyal güvence olmadığında, hane içine düşen kişi başı gelirin, asgari ücretin 1/3’ünden az olduğu durumlarda ya da sosyal desteğe ihtiyaç duyulan durumlarda, maddi yardımlardan faydalanılabilir. Anne babasını kaybeden öğrenciler, engelli raporu sahipleri, 65 yaşının üzerinde olan kişiler, sosyal güvencesi olmayanlar ve okulunu devam ettirecek düzeyde geliri bulunmayan öğrenciler, devlet tarafından ya da özel kurumlar tarafından sağlanan maddi desteklerden faydalanabilirler. Sigortalıların vefat etmesinin ardından, eşleri, çocukları ve anne babalarına da maddi yardım sağlanacaktır. Sigortalı bir işi bulunan, emekli olan, üzerinde mal varlığı olan ya da aylık geliri, asgari ücretin üzerinde olan kişiler maddi yardımlardan faydalanamazlar.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Maddi Yardım Çeşitleri Nelerdir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen destekler şunlardır:

 • Aile Yardımı
 • 65 Yaş Üstü Yaşlılık Aylığı
 • Engelli Maaşı
 • Evde Bakım Aylığı
 • Öğrenci Yardımı
 • Dul ve Yetim Maaşı
 • Barınma Yardımı
 • Muhtaçlık Aylığı
 • Beslenme Yardımı
 • Yakacak Yardımı
 • Eğitim Yardımı
 • Doğum Yardımı
 • Çocuk Yardımı

Belirtilen yardımlardan faydalanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır. Kurum tarafından verilen yardımlardan sadece bir tanesinden faydalanılabilir. Kurum tarafından talep edilen gelir testinin yapılmasının ardından, başvurular incelenir ve uygun bulunan kişiler maaşa bağlanır.

Engellilere Verilen Maddi Yardım Özellikleri ve Şartları Nelerdir?

Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelliler için verilen maaşın detayları şu şekilde açıklanmaktadır:

 • Engelli aylığından faydalanmak için sağlık kurulu onaylı engelli raporunun bulunması gerekir.
 • Engelli raporunun güncel olması ve raporda en az %40 oranında engellilik ibaresinin yer alması gerekir.
 • Engelli raporundaki oran %90’ın üzerinde olduğu zaman, alınacak engelli aylığının tutarı da artacaktır.
 • %90 üzeri engelliler için engelli maaşının yanında, bir de evde bakım aylığı verilmektedir.
 • En az %70 oranında engele sahip kişiler için verilen engelli maaşının limiti, aylık 805 TL’ye yükseltilmiştir.
 • %40 oranında engele sahip engellilere, ayda 509 TL engelli maaşı ödemesi yapılacaktır.
 • Engelli maaşı başvurusu yapılırken, gelir testi, hane halkına ait gelir belgesi, mülkiyet belgesi, 2022 engelli raporu, kimlik belgesi, mahkeme onaylı vasi belgesi ve ikametgâh belgesinin kuruma teslim edilmesi gerekir.

Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Müdürlüklerinden bizzat başvuru yapılabileceği gibi, mahkeme tarafından atanan vasilerin de engelliler adına maaş başvuru yapmasına izin verilmektedir.

Yaşlılık Aylığının Özellikleri Nelerdir, Kimlere Verilir?

65 yaşından büyük olan kişilere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Vakıf tarafından verilen aylığın özellikleri ve kullanım koşulları, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • 65 yaş aylığından faydalanmak için emekli maaşının bulunmaması ve maddi durumun kötü olması gerekir.
 • Kişilerin üzerine kayıtlı gayrimenkuller bulunmamalıdır.
 • Yaşlılık aylığının ödemeleri, 3 ayda bir olacak şekilde PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Yaşlılık maaşının zamlı tutarı, aylık 637 TL olarak hesaplanmıştır.
 • Gelir testinde, sadece kişilerin kendisi ve eşlerinin gelirleri değerlendirilmektedir. Aylık geliri 701 TL’nin altında olan tüm kişiler, 65 yaş üstü aylığından faydalanabilirler.

Muhtaçlık Aylığının Şartları ve Genel Özellikleri Nelerdir?

Fakirlik maaşı ödemelerinden faydalanmak isteyen kişilerin, muhtarlık tarafından verilen fakirlik belgesine sahip olması gerekir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında, sosyal Yardımlaşma

Vakfı tarafından verilen fakirlik maaşının özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

 • %40 üzerinde engelli raporu bulunan kişiler, anne ve babasını kaybeden çocuklar ya da eşleri vefat eden kadınlar, muhtaçlık aylığı kapsamında maaş alabilirler.
 • Muhtaçlık aylığına yapılan %15 değerindeki zamla birlikte, muhtaçlık aylığının tutarı 817 TL’ye yükselmiştir.
 • Muhtaçlık aylıkları, her aileden 1 kişiye verilmekte ve diğer kişiler aynı anda aylık alamamaktadır.
 • İlk ve orta öğretimde okuyan çocuğu bulunan geliri düşük aileler de muhtaçlık aylığı kapsamında başvuru yapabilirler.

Başvuru için Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru formunun doldurulması yeterli olacaktır.

Çocuk Yardımı Parası Nedir? Nasıl Başvurulur?

Muhtaç Ailelere Karşılıksız Kömür Yardımı

Belediye Para, Gıda, Eğitim, Maaş Yardımları

Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Alınır, Özellikleri Nelerdir?

Yetim aylığı ve dul aylığı olarak ikiye bölünen ölüm aylığının özellikleri ve kurum tarafından belirlenen kullanım şartları şunlardır:

 • Dul ve yetim aylıkları, SGK tarafından ödenmektedir.
 • Sigortalının vefat etmesinin ardından, birinci derece yakınları düzenli şekilde maaş almaktadır.
 • Alınacak tutarlar, vefat eden sigortalıya ait maaşa göre değişmektedir.

Sosyal Güvenlik kurumuna başvuru yapıldıktan sonra, ölüm maaşı ve yetim maaşı alınmaya başlanabilir. Verilen aylıklar, geri ödemesiz olarak hazırlanmıştır ve kişilerin maddi durumu düzelene kadar, ödemeye devam edilir.

Sosyal Hizmetler Vakfı Maddi Yardım Başvurusu Nasıl Sorgulanır?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları için yapılan başvurular, e-devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. E-devlet üzerinden yapılması gereken sorgulama işlemleri, aşağıda sırasıyla ele alınmıştır:

Maddi Yardım Başvurusu Sorgulamak İçin TIKLAYINIZ

 • https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama bağlantı adresi kullanılarak, e-devlet Sosyal Yardım Bilgileri sistemi açılabilir.
 • Sistemde yer alan “Giriş Yap” seçeneğine tıkladıktan sonra, T.C. kimlik numarası, e-devlet şifresi, e-imza ya da mobil imza seçeneklerinden bir tanesinin kullanılacağı giriş ekranı açılacaktır.
 • Tüm bilgilerin tamamlanmasının ardından, Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait yardımlar için başvuru ya da sorgulama başlatılabilir.

Başvuru yapılan yardım türü seçilerek, başvurunun onaylanıp onaylanmadığına dair sorgulama yapılmalıdır. Onaylanan başvurular, sorgulama ekranında detaylıca açıklanacaktır.

Doğum Yardımı Nedir, Kimlere Verilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm kadınlara, doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Her çocuk için bir defa ödenmekte olan doğum yardımının genel özellikleri şu şekildedir:

 • Doğum yardımı, 5 yaşını tamamlamayan tüm çocuklar için verilmektedir.
 • Annelerin maddi durumu ya da sigortaları değerlendirilmeden, her anne adına doğum yardımı ödemesi oluşturulur.
 • Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere, her çocuk adına 1 defa yardım ödemesi yapılır.

Başvurular ve paranın çekimleri, sadece anneler tarafından gerçekleştirilebilir.

Doğum Yardımı Başvurusu ve Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvuru işlemleri ve başvuru sorgulaması, e-devlet sisteminden takip edilmektedir. www.turkiye.gov.tr adresi kullanılarak, e-devlet giriş sayfası açılmalıdır. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapıldıktan sonra, e-hizmetler sayfası üzerinden “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” seçeneği tercih edilmelidir. “Doğum Yardımı” bölümü açıldıktan sonra, doğum yardımı için başvuru formu doldurulmalıdır. Aynı sistem üzerinden, doğum yardımı başvuru sorgulaması için de işlem başlatılabilir.

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Şartlar Nelerdir?

Muhtaçlık Maaşı Nedir? Nasıl Alınır?

Yaşlılık Maaşı 2022 Başvuru ve Şartları

İlgili Makaleler

1.136 Yorum

 1. Merhaba
  Babam emekli fakat işitme engelli kardeşim var cihaz kullanıyor cihaz sürekli sarj oluyor ne tür yardım alabiliriz yardımcı olabilirmisiniz

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek sağlık yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

 2. Eşim denetimli mahkum olarak çalışıyor 50 yaşında okuyan iki tane çocuğum var zor durumdayız çocuklarım için ve gıda yardımı için nereye başvuru yapmamiz gerek

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 3. Meraba ben esimden ayriyim 2 cocugum var okuyolar sadece okuyan cocuk icin aylik para aliyorum ve merdiven islerine gidiyorum fakat rahatsizligimdan dolayi cok fazla calisamiyorum kirada zorlaniyorum baska gelirim yokk baska destek alabilirmiyim acaba kira gibi

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 4. Merhaba ben esimden ayriyim 2 cocugum var sadece sosyal yardimdan okuyan cocuk parasi aliyorum baska gelirim yok bende merdiven islerine gidiyorum oda yetersiz geliyor kirada cok zorlaniyorum baska yardim destegi alabilirmiyim sizden

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilirsiniz.

 5. Merhaba en adanada yaşıyorum gıda karti yardimi almak için nereye gitmem gerek ? Çocuklarım biri 3 biri 7 yaşında 1 sınıfa gidiyor şartlı nakdi yardım alıyorum cocuklarim icin başka ne gibi yardım alabilirim ? Kiyafet yardımı egitim yardimi yapılıyormu teşekkür ederim

  1. Merhaba, belediyeye yada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek başvuru yapabilirsiniz

 6. merhaba engelli çocuğum var evde bakım aylığı almak tayin bununla birlikte nakit yardıma baş vurabilirmiyim

  1. Merhaba, bir yardım alırken diğerini alamazsınız birisinden vazgeçmeniz gerekmektedir

 7. Benim gıda kartım var bisküvi ve ekmek talebinde bulunmak istiyorum nereye başvurmam gerekiyor

  1. Merhaba, başvurular kartı veren kurumlara yapıldığından kartınızı aldığınız kuruma müracaat ederek bisküvi ve ekmek eklenmesi talebinde bulunabilirsiniz.

 8. Merhaba ben sosyal yardımlaşma dan ilk ay ödeneği ucretini aldım şuan kapsam dışında diyor önümüzdeki ay tekrar yardım alabilecek miyim

  1. Merhaba, size tek seferlik yardım verilmiş. Tekrar yardım almak için yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir.

 9. Selâm benim 3 çocukları m biri lise 1 ikincisi8 sıfa büyüğü de lise mezunu oda özel dershane gidiyor esim2yil odu vefat etmiş kira yardım nerde başvur m yardımcı olursanız sevinirim tsr

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek kira yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat etmeniz gerekmektedir

 10. Sgk da gss yaptığımız ve gelır testı yapmadan, ayda 76 lıra odemeyı kabul edıp , odedıgımız halde, kaymakamlık sydv ye oglumu çağırıp doldurması için form verdıler . Bu nedır? Test mi yapacaklar? Test yapmak zorunda mıyız? Ayda 76 ödemeye devam etsek olmuyor mu? Güncelleme lazım dedıler.

 11. slm benim sorum nakti sosyal yardım alma süresi ne kadar yani dilekçeyi her ay mı vermem gerekiyor yoksa onun belirli bir sabit süresi varmı

  1. Merhaba, hane yardımları tek seferlik olup ihtiyaç durumunda tekrar başvuru yapmak gerekmektedir

 12. Mrb ben yabancı uyruklu amma eşşim türkye cumruyeti vatandaşı 2 çocuğum var amma biri annemde bakamadıgım için annem memleketimde orda bakyor biride yanımda ben bakıyorum eşşimle amma çok zor durumdayız tüm ev faturslarımı 4 5 aydır ödüyemiyorum uccu uccuna yetinyorus eşşim ginlik iş bulursa çalışıyor yoksa oda evde elektrik suv dogalgazımızı kapatma ihbarı geldi lütfen yardımcı olur musunuz bu konuda ne yapmam gerekyor

  1. Merhaba, eşiniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilir

 13. Merhaba ben Kasım ayında başvuru yaptım Aralık ta 400 TL eğitim yardımı aldım bu yardım tek seferlik mi yoksa devam edecek mi

  1. Merhaba, yardımlar genelde tek seferlik olup ihtiyaç durumunda tekrar başvuru yapılabilmektedir

 14. merhaba 48 yasındayım 3 çocuk annesiyim esim 2006da vefat etti.eşimden dolayı malulen emekli oldum.1100 lira maas alıyorum ve ev taksidi faturalardan dolayı yetiştiremiyorum.
  sigortam oldugu için başvurularım geri çevriliyor ama gercekten yardıma ihtiyacım var cocuk okutuyorum ve hıc çocuk yardımı almadım.
  bana nasıl yardımcı olabilirsiniz

  1. Merhaba, çocuğunuz adına eğitim yardımı başvurusu yapabilirsiniz

 15. Merhaba sosyal yardimlasmaya başvurdum cwp geldi şartli egitim yardimi başvurusu onaylanmış ptt den alın deniliyor gitdim ama yatmamis bir sonraki odeme döneminde alınız denilmiştir ve tarih dusulmus anlamadım 17.01.2019 bu nedemek acaba ?birde şartli saglik yardimi nedir .teşekkür ederim ..

  1. Merhaba, bir ay sonra alabilirsiniz. Şartlı eğitim yardımı öğrencilere verilen eğitim desteğidir.

 16. Merhaba ben sosyal yardimlasmadan cocuklarim icin egitim yardimi aliyorum su an hamileyim aile hekimliginde izlemlerime gidiyorum gebelik yardimi icin sosyal yardimlasmaya basvurmalimiyim yoksa aile hekimligi bildiriyormu ayrica 5 kiz cocuk annesiyim egitim yardimini dusuk aliyorum nedeni ne olabilir yesil kartliyim baska yardim almiyorum

  1. Merhaba, başvuruyu siz yapıyorsunuz. Yardım miktarına komisyon karar veriyor

 17. Mrb ben şuan işsizim annem yatalak evim kira annemin ölüm masşı var ama kira ve faturalara yetmiyor bakım masşı için ilk yardım iki ay sonra ama şu an maddi olarak zor durumdayız acaba maddi yardım alabilirmiyiz

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurunuzu yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 18. Merhaba ben ilkdefa ocak ayinda aldım 1240tl tek seferlik içinmi yoksa süreklimi aradım tek seferlik dediler ama e devletten baktim her ayın 8ile 14 arası diyor nedemek bu yardımcı olurmusunuz

  1. Merhaba, e-devlette belirtilen sürekli yardım. Şubat ayında ödeme alamazsanız Mart ayında tekrar başvuru yapabilirsiniz. Aldığınız yardım tek seferlik olsa bile tekrar başvuru yapılabilmektedir.

  2. Nejla hanim 124o TL ne yardımı adı altında da alıyorsunuz ve nerden başvuru yaptiniz ?

 19. merhaba esim asgari ucretle calsyor aldiginin yarisi faturalara gidiyor evimiz kira iki cocugumuz var cocuklar kucuk oldugu icin calisamiyorum her ay elektirik ve dogalgazimiz kesiliyor alyansima kadar satmis durumdayim cok ihtiyacimiz var yardim.alabilirmiyiz

  1. Merhaba, sigortası olanlara sosyal yardım verilmiyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına durumunuzu anlatan bir dilekçe ile müracaat edin komisyon onay verirse yardım alabilirsiniz.

 20. Merhaba 31 yaşındayım. Yaklaşık 1 yıldır iş bulamıyorum. . Sadece 1 ay önce 3 haftalık bir yerde çalıştım ve iş bitti . Evliyim ve 1 buçuk yaşında bir çocuğum var. Anne ve iki kız kardeşime bakıyorum babam vefat etmiş. Sosyal yardım alabilir miyim. Çocuk için bez mama. Lisans mezunuyum.

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz. Başvurularda yardımlar komisyon onayına bağlıdır.

 21. Merhabalar iskur üzerinden typ li olarak çalışıyorum eşim hamile ve kiracıyim. Tek calisanim Asgari ücret yetmiyor. Nasıl bir destek alabilirim ?

  1. Merhaba, TYÇP kapmasında çalıştığınız için sigorta yapılmaktadır. Sigortalı olanlara sosyal yardım verilmiyor. Siz yinede başvurunuzu yapın komisyon onay verirse alırsınız. Onay vermezse proje bittiğinde başvuru yapabilirsiniz

 22. Mrb eşinden ayrı olup ta boşanmamış fakat hiç bi ihtiyacını karsılamıyo üstelik bide 3 yaşında kızı var ailesinin yanında yaşamaya çalışıyo buna yönelik bi yardım alabilir mi en azından kızının ihtiyaçlarını karşılamak için bi de sosyal kartı olan bi kişi para yardımı alabilir mi durumu kötü

  1. Merhaba, Kaymakamlık Makamına durumunu anlatan bir dilekçe yazarak varsa ayrı yaşadığına ilişkin mahkeme kararı vb. belgeleri de ekleyerek (ayrı yaşadığını ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını kanıtlamak amacıyla) yardım başvurusunda bulunabilirsiniz.

 23. Ben ocak ayında 1240tl aldım ilkdefa
  tek seferlik içinmi yoksa süreklimi aradım tek seferlik dediler ama e devletten baktim her ayın 8 ile 14 yazıyor nedemek bu lütfen bi cevap verin

 24. İyi günler ben marcıkız tayaksı 09.11.2018 tarihide basvuru yaptım fakat hala ne olumlu nede olumsuz bır cevap alamadım bu yardıma çok ihtiyacım var neden duyarsız kalınıyor ilgilenmenizi önemle rica ediyorum alakanız için teşekkür ederim şimdiden

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına muhtarlık aracılığı ile başvuru yaparsanız daha hızlı sonuç alırsınız.

 25. Merhaba babamdan kalma emekli maaşının 700 tl sini alıyorum evim kira birde kira gelirim var yetmiyor yarsın alabilir miyim ?

  1. Merhaba, babanızdan yetim aylığı alırken sosyal yardım alma imkanınız bulunmaz.

 26. Merhaba benim eşim ve oğlum cezaevinde Yardm başvurusu yaptım eve gelip baktılar evim kentsel dönüşümden dolayı 2020 lira Kredi ödüyorm ama Yardm red edilmiş neden reddedildi eşi cezaevinde olan bayanlara yardım veriliyor diyorlar ne yapmam gerekir

  1. Merhaba
   Belirtilen sosyal yardım paraları için başvuruda bulunan vatandaşların başvuruları para yardımı yapan kurumların çalışanları tarafından incelenerek ekonomik durumları değerlendirilmektedir. Yardım yapılması uygun görülen başvuru sahipleri kurum tarafından belirlenir.

 27. Ben malulen emekli aylığı alıyordum ocak ayında mağışmı kesildil iki çocuk var bir lise bir diğeri ise ortaokul öğrenci mati yardım yaparmı evim kira gelir yok yardım yaparmı lar

  1. Merhaba, maaşınızın kesilme nedeni ekonomik neden ise yardım alamayabilirsiniz. Başka nedenlerden dolayı maaşınız kesilmişse Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz

 28. Merhaba 46yasindayim 3 cocugum var esimden ayriyim evim kira gunluk islere gidip evime bakmaya calisiyorum yardim alabilirmiyim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 2 ayda bir 550TL verilen dul maaşı için başvuru yapabilirsiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı için başvurabilirsiniz.

 29. Yardima ihtiyacim var uc cocugum var esim yabanci uyruklu is vermiyo kimse kiramida faturalarimida odeyemiyorum lutfen biraz yardim edin lutfen

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz.

 30. Merhaba, iki gözümdede %90 görme kaybı ve keratokonus hastasıyım iş kazasında elimin iş gücünü kaybettim 2 senedir çalışamıyorum babama ve 4 kişilik ayleme ben bakmak zorundayım hiçbi gelirimiz yok 22 yaşındayım çok kötü durumdayım ne gibi yardımlar alabilirim bilgi verirmisiniz

  1. Merhaba, engelli raporu veren bir üniversite yada Devlet Hastanesine müracaat ederek alacağınız rapor ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı için başvuru yapabilirsiniz.

  1. Merhaba, sosyal yardım kapsamında 2 ayda bir 550TL olarak verilen dul maaşı için başvuru yapabilirsiniz. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır

 31. Merhaba!
  Ablamın eşi cezaevinde. 6 aylık ve 4 yaşında iki kızı var ablamın herhangi bir geliri yok. Oturduğu ev kendisinin… acaba ne tür bir yardım alabilir

  1. Merhaba, ablanız eşi cezaevinde olanlara verilen maaş için başvuruda bulunabilir

 32. Merhaba ben 2 yildir oglum 12 yaşinda kızım 2 yaşinda eşimden ayriliyorum kaçarak evlendim babamlara sigındim ama burda abimin çocuklariyla anlaşmadilar annaanneme yerleştim zor durumdayim maddi gelirim yok kart aliyorum ama yetmiyor annaanneminde sadece emekli maaşi var onunda yetmiyor gidicek başka yerim yok nasil destek alabilirim yardimci olurmusunuz

  1. Merhaba, 1-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iki ayda 550TL verilen dul maaşı için müracaat edebilirsiniz.
   2-Vakıflar Genel Müdürlüğüne aylık 819TL verilen muhtaçlık aylığı için başvuru yapabilirsiniz.

 33. Merabalar benim eşim sigortasiz ve maddi durumumuz yok 2 çocuğum var biri okula gidiyor digeri 1 yaşında kiracı yız geçim sıkıntısı çekiyoruz devletimizden nasıl bir yardım alabiliriz

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gıda yardımı, eğitim yardımı ve kira yardımı başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı başvurusu yapabilirsiniz.

 34. Benim iki kızım Var biri 6 digeri 1,5 yaşında 6 yaşında olan okula gidiyor ve eşim sigortalı çalışıyor biz hangi yardımlardan yararlanma biliriz

  1. Merhaba, sigortalı çalışanlara sosyal yardım verilmiyor. Fakat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına çocuğunuz için eğitim yardımı başvurusu yapın komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 35. Merhaba e devlette yardımın çıkmış ayın 1 inde fakat Ziraat bankasında görünmüyor ne zaman yatar.basvuruda Ziraat hesabı açıp vermiştim.tsk ederim

  1. Merhaba, yardımların onaylanmasından 20-25 gün sonra ödemeler toplu olarak yapılıyor

 36. kalpten bypass oldum şu an çalışamıyorum ağrılarım çok .eşim asgari ücretle çalışıyor. geçinemiyoruz. 2 çocuğum var servisti dersanesi zorlanıyoruz.sosyal yardım alabilirmiyim. teşekkürler

  1. Merhaba, sağlık yardımı için başvuru yapabilirsiniz. Komisyon onay verirse alabilirsiniz.

 37. ben 17 yaşındayım ve 2 kardeşimle beraber kiralık bir evde oturuyoruz üçümüzde lisede okuyoruz
  babam iş sıkıntısından dolayı çalışmıyor ve maddi durumumuz gerçekten çok kötü bu durumda ne tür bir yardım alabliriz

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek eğitim ve gıda yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

 38. Merhaba benim esim sigortalı ama asgari ücretli bir işte calisiyor ama geçinemiyoruz 4 çocuğum var ben ev hanımıyım kizlarim 5 .ci sinifa gidiyor diger oglum anasinifina ve bizden 700 tl okul aidati isteniyor esim bunlara yetisemiyor nasil bir yardim alabilirim acaba

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek eğitim yardımı talebinde bulunabilirsiniz.

 39. Ben bağcılarda oturuyorum aylık 150 tl kart yardımı alıyorum yani ben çok zor geçiniyorum acaba kira yardımı alabilirmiyim

 40. Merhaba eşim tekstil de çalışıyor ve askeri ücret alıyor fakat kiralar çok yüksek kira veriyoruz faturalar ve para bitiyor ben yeni Doğum yaptım ve durumumuz sıkışık ben yardım almak istiyorum devletimden nasıl yardım alabilirim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilirsiniz.

 41. Merhaba 52 yasindayim liseye giden bir oglum var esim 1 yildir is bulamiyor bende cok hasta olmama ragmen haftada 1 gun temizlige gidiyorum sed yardimi basvurduk esim icin rapor istedilr i bbb basvurdum daha oncebasvurunz var reddelmis birdaha basvuru yapammissinz diyorlar esime yadindan dolayi is vermiyorlar cok caresizim bu muhtaclik ayligi yada fakirlik maasimi yada bilmiyom ne ise adi buna basvuru yapip faydalanabilirmiyim yada baska ne yardimi alabilirim kronik hipertansiyon trimangil nevralji atipik fasiyal agri panik atak ve adini bilmedigim pskoloji rahatsizliklarim var ve borolojik rahatsizligiminda tedavi olur yani yok en azindan henuz sonuc alamadim bana yardimci olursaniz nerelerden yardim alabilirim diye cok memnun olurum en azindan edim bir ise girip durumumuz duzelenekadar tesekkur ederim

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardım için başvuru yapabilirsiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğüne muhtaçlık aylığı için başvuru yapabilirsiniz.

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz, muhtaçlık aylığı başvurusu yapabilirsiniz.

 42. benim sgk mi isardan imam nikahli yasadigim es oduyo ben belimde 8 adet platin oldu icin calisamiyorum ayriyetten tansiyon ilaci kullaniyorum evim kira hic bi gelirim yok sosyal yardimdan nasil yardim alabilirim alirsam nelerden faydalanirim

  1. Merhaba, sağlık yardımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilirsiniz.

 43. benim sgk disardan imam nikahli es tarafindan odeniyo fakat tansiyon ilaci kullaniyorum ve belimde 8 adet pltin var calisamiyorum oturdum ev kira yas 49 sosyal yardimdan yardim alabilirmiyim alirsam nasil basvurmam gerekir hangi yardimlari alabilirim tesekkurler

  1. Merhaba, sigortalı olduğunuz için sosyal yardım alma imkanınız bulunmaz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına sağlık yardımı için başvuru yapabilirsiniz.

 44. Eşim aylardır çalışmıyor 7 yaşında okula giden kızım var oturdum yer sadece bi oda çok zor zamanlar geçiriyorum lütfen yardımcı olur musunuz ne yapmam gerekiyor

  1. Merhaba, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek yardım talebinde bulunabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu